Det er først og fremst den til enhver tid sittende regjering, som skulle ta mitt klare budskap på alvor. Statsminister Jonas Gahr Støre og hans ansvarlige statsråder! Tidligere statsminister og leder for FN Agenda 2030, Erna Solberg.Samt tidligere statsminister, nå NATO sjef Jens Stoltenberg, tidligere kirke- og kulturminister Trond Giske.Tidligere kommunalminister Bjarne Haakon Hanssen (Nå First House og Kruse Larsen), samt tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, tidligere stortingspresident Torbjørn Jagland (nå leder av OSSE) samt Statskirkens leder, kirkemøtet, kirkerådet, Kirkens mangeårige leder Kong Harald V, som bestemmer i kongeriket Norge, Kongen arver regjeringsmakten monarkistisk ifølge grunnloven.(Enevelde) Kronprins Haakon Magnus og biskopene, som nå MÅ legge kortene åpent på bordet for det norske folk og verden. FN er ikke Gud! Hvordan kan ledende riksdekkende mediaredaktører la denne grove urett få pågå i sitt 28 år (fra 1994 til 2022). I det såkalte elitisme demokratiet i Norge? Uten å konfrontere de her nevnte/ansvarlige med denne sannhet? Hva slags korrupte samrøre er dette blitt? Den norske regjeringen, Stortinget, sentrale mediaredaktører og kirkelederne kjører på RØDT LYS! Dette handler om den pågående motstandskampen/"Kafka-prosess" de her nevnte har praktisert mot meg og min visdom de siste 28 år med en taus, systematisk utestengelse, diskriminering og mobbing fra disse og fra de ledende mediaredaktører først og fremst i Norge, men også i utlandet. Et globalt ansvar hviler her på den norske regjeringen og kirkelederne, som gjerne vil spise kirsebær med de store nasjonene og verdenslederne, samtidig som de på korrupsjons vis utestenger min stemme. Den eneste løsningen som finnes! Jonas Gahr Støre/Stoltenberg og Erna Solberg sitter med den eneste nøkkelen til å skape fred og oppdrift for jorden i sin lomme, men nekter å informere folket og ledere, bruke den, eller invitere meg til en dialog. Hva slags lederskap er det? Det er samtlige MSM og alternative mediaredaktører/redaksjoners plikt i dag, å lytte til og ta på alvor mitt klare budskap og konfrontere disse her nevnte ansvarlige lederne og regjeringen med min sak, visdom og åpenbaring. Hvor er velkomstkomiteen? Når vil det skje? 28 år er lang ventetid! All motkraft i samfunnet bare øker, inntil min visdom tas seriøst av de ansvarlige.

Sett regjeringen Støre. eu, Erna Solberg.eu, som regjeringene Jens Stoltenberg.eu og regjeringene Kjell Magne Bondevik.eu sin "krig mot terror" under lupen nå. Den har rent ut i sanden i Afghanistan i 21, som mislykket. FN sikkerhetsråd er sjakk matt i Syria, og oppvasken, ansvarliggjøringen pågår nå mot alle de som de siste 30 årene har bedrevet løgn, bedrag og korrupsjon. En av de er Osloavtalens / Terje Rød Larsen, som ledet FN fredsakademi siden 2006. Nå pågår "krigen mot virus", vi vitner en Plandemic/Scamdemic hyklersk velsignet av Den norske regjering.eu, Storting.eu, kirkeledere og kongehus, helseterror som verden aldri har sett maken til. Ny FN religion, med "dyrets merke", kommunisme og fascisme, Kristen overtro, istrid med grunnloven og den kristne kulturarv, som åpenbaringsreligion og Jesu visdom/lære. Har de kristne glemt passordet til fred og frihet på jorden? Jeg er Roger Hegerland, og et av mine tidligere liv har vært som Jesus! Nå må alle åpne døren i hjerte og sinn for reinkarnasjon og ta min visdom seriøst. En sjel og mange liv for alle på jorden. Rogerthat! Slik er det. Nå prøver regjeringen å frelse med livsfarlige eksperimentelle GMO injeksjoner, som skal sette inn en syntetisk del i ditt DNA, via mRNA, spikeprotein og nanopartikler, pluss 260 andre giftstoffer, i hver dose. Hvor det er satt munnkurv på friske mennesker og sunn fornuft! Se mitt unike møte med Bill Clinton, det ikoniske bildet fra 13.05.2001 utenfor Stortinget, som er blitt sensurert på korrupsjonsvis i norske ledende media. Støre/Stoltenberg satt i regjering. Bondevik og Erna nylig avgått regjering, kom tilbake senere. Dette var Bill Clinton's siste møte, før han skulle til Camp David for å slutte fred mellom Israelere og Palestinere. Den 11/9-2001 kom konseptet "krigen mot terror" Skiftende norske regjeringer har de siste årene gitt "Clinton foundation" mer enn 1.4 milliarder NOK fra norske skattebetalere, og Bill Clinton sier at det beste med pengene er at de kan brukes til hva han vil. Min fredsorganisasjon forsøker Jonas.eu/Jens.eu og Erna.eu å tie i hjel. De vil ikke støtte med hverken dialog eller penger. Jonas G Støre er dessuten Jesuitt (kona nyordinert prest) og Støre har sverget ed til Paven. (giftinjeksjons paven, lucifer/Dyrets merke, satanisme), og feil overtro. Guds rike er inni deg og for dine øyne, slik jeg forteller! Det er historiens største forbrytelse, som pågår mot meg og min visdom. Dette skaper full motkraft for hele samfunnet. Hvorfor går det norske kongehuset og statsminister over bekken etter vann? Når den eneste nøkkelen og sannheten til fred i verden er åpenbart i Asker for 28 år siden, og har stått til rådighet i alle disse 28 år! Nasjonens overtro, skal fra offerbevissthet til ansvarsbevissthet og en levende profet/kaptein til å nå Gud, få riktig Guds forståelse, og erkjenne at Guds rike som er inni deg og for dine øyne på jorden. Erna Solberg og Jonas Støre gjør som Bondevik uttalte tidligere: Bondevik sa: Han forsøker å strupe de organisasjoner og meninger han ikke vil ha frem økonomisk og med nulldiaolog! Hva slags elitisme demokrati kan gjøre slikt, mot det ene menneskets visdom og sjel de er pålagt i sin tro å ha en velkomstkomitee og åpen dør for? Hva slags hykleri og ledelse i bakvendtland er dette? Open the door for meg og reinkarnasjon umiddelbart Erna! Hva er korrupsjon Jonas G. Støre/ Stoltenberg.eu, Erna Solberg.eu og den som bestemmer i Norge og velsigner dette landssviket og det største hykleri og svik mot det norske folk og menneskeheten noengang; Kong Harald V. Oppvasken må folket ta, kreve og ansvarliggjøringen må komme nå. Viktiste er å vende om i din tro og tillit i dag! Motkraften i samfunnet vil bare fortsette å øke inntil det skjer, hva er da vitsen?

54 Wake up calls, til maktens elite. (1995 til 2022) Ekspedisjon PolRoger. Følg mine innlegg, artikler og avsløringer på Facebook eller LinkedIn.
I form av direkte pressemeldinger og brev har jeg presentert klare BEVIS for den åpenbaringen jeg direkte og ærlig har fremmet, siden 1995.

THE OTHER SIDE AND THE TRUTH ABOUT THE OSLO PEACE PROCESS.
(Please find yourself a nice Norwegian friend who can translate)

Introduserer: Jesus - Part II.
Kjære leser - Jeg Roger Hegerland, sier deg. "Et av mine tidligere liv har vært som Jesus"
- Jeg er reinkarnasjonen av Jesus og holder det jeg har lovet menneskeheten! I kjærlighet, lys, glede og sannheten slik jeg ser den. Det står i Bibelen: "Dømme levende og døde". Det vil si: Reinkarnasjon, bare fødsler og forandringer. En utviklingsprosess på jorden. En sjel, mange liv med et unikt DNA på jorden. Det står også skrevet; "som en årstid skal det folde seg ut", samt "han skal komme i skyen" dvs: Internett i 1995/96. Nytt innhold i nye sekker. Alle "kristne" skal da i følge sin tro, ha tillit! Åpne hjerte, sinn og lytte. Med Bibelens "ny jord og ny himmel, menes: Ny Gud og jord forståelse. Slik jeg sier forklarer: En felles Gud og en jordiskprofet til Gud. (min sjel). Gudsrike er inni deg og for dine øyne. Det er som sagt, en sjel og mange liv på jorden for alle. Alle sjeler skal fra offerbevissthet til ansvarsbevissthet. Uløst,løgn/forfalske virkeligheten må derfor komme opp igjen flere ganger fra skyggen/det skjulte, for å bli løst og forstått på nytt. Dersom en sak/konflikt er blitt løst riktig, i lys og sannhet. Da er det løst for alltid. Korsfestelsen av Jesus (menneskesønnen), justismordet, ble selvsagt ikke løst riktig ved datidens korsfestelse, overtro fra omvendte kristne og å "sette Barrabas fri." På denne tiden da kirkelederne trodde jorden var flat og at planetene gikk rundt jorden Ved å fortsette denne indoktrinerte overtroen fra barnsben av, på et fysisk overjordisk himmelrike, deltar du i å korsfeste min sjel og visdom, hver dag. Du stenger da i din bevissthet, tro og tillit, den sanne løsningen, reinkarnasjon og riktig Guds forståelse ute. fra jorden til evig tid! Dette bidrar og leder til mer og mer motkraft i samfunnet, fordi kraft = Motkraft. Det viktigste er derfor å komme i orden i forhold til riktig tro og tillit. Fasit er reinkarnasjon for alle. Vi er alle i den samme båten.
Sett Gud, kjærligheten, sannheten og ånden først. Alle må komme i orden i forhold til "ditt ukjente jeg". Alt i ditt ytre reguleres automatisk i forhold til "ditt ukjente jeg". Det blir som du tror og gir din tillit, derfor er det viktigst å vite innholdet i din tro/bevissthetsnivå!
Gud er fullkommen kjærlighet, og guider deg via intuisjonen, og den hellige ånds tegn som omgir deg hver dag.
Bare sannheten setter oss fri. Se, les, vurder selv.
"Kristen" - Ja, hvem er så kristen egentlig? Innholdet i ordet? (Fred - Innholdet.) Er kristendommen en åpenbaringsreligion? Ja, det er den! Hvordan skal profeten så komme til jorden igjen som menneske? (Det er ingen adgang for profetens sjel tilbake på jorden i Kirkens kristendomsforståelse. I dagens kristendomsforståelse korsfester kirken sin egen profet/leder hver eneste dag, så lenge ikke kirken åpner opp for reinkarnasjon, mens de utad fremstår utad som demokrati, er sannheten, at de stenger en sjel, profetens ute fra jorden til evig tid, ved ikke å åpne egen bevissthet/perception og sinn for reinkarnasjon. Denne pågående løgn og bedrageri må nå konfronteres og belyses fra de mediaredaktører som våger å si sannheten. "God påske" er egentlig "God korsfestelse" forstår du det? Påsken er et uløst justismord, og det blir som du tror, for eller motkraft, inntil du forstår "ditt ukjente jeg" korrekt. Inntil jeg og mitt budskap inviteres inn av kirkelederne og statsminister/ansvarlig statsråd vil nasjonen gå på full motkraft, strafferundene og surdeigen vil bare øke for hver dag på pinligste "Helge Ingstad" vis. De blinde leder i dag de blinde, da faller som kjent begge to i grøften. OPEN THE DOOR, for meg, min visdom og dermed reinkarnasjon umiddelbart Jonas Gahr Støre, Kong Harald V og Erna Solberg. Perleporten inn til livet og jorden sitter der den alltid har gjort, mellom beina på våre mødre. Hva slags liksom demokrati og usolidariske livsfarlig eksperimentelle injeksjons plandemic, i FN Agenda 2030, med 60 års hemmelighold. Alt lenge planlagt, bak ryggen på velgerne siden 1990 tallet (Injeksjonen er "dyrets merke"). Apartheid mot friske mennesker, som tar vare på Guds rike, som er inni enhver. Er det å lede eller forlede det norske folk og menneskeheten Jonas og Erna? I et velfungerende, åpent demokrati legger statslederne viktig informasjon frem for folket, har åpen dialog. De setter ikke opp mur, forhåndsdømming og portforbud mot en svært troverdig familiemann og artist/kjendis bror født i Sandefjord, Hvor jeg klinkende klart formidler verdens viktigste og eneste budskap til å skape indre fred og evig fred på jorden, friske lykkelige mennesker i vekst og kjærlighet på jorden. Så stort er dette! Les mine 54 wake up calls og bli opplyst om den urett Kong Harald V, Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Stoltenberg og Kongens høyest dekorerte med storkorset; Bondevik (mafiakartell.eu), begår mot det norske folk i liksom demokratiet. Vår unike nasjon/Kongeriket og mot menneskeheten hver eneste dag. I all deres frykt og fordommer/uvitenhet, forfalskes virkeligheten og løgen dyrkes forsettelig og bevisst. Kongen og statsministrene vil heller kurerer symtomer, forlede folketm begå landssvik og la motkraften, frykten og surdeigen fosse over. Det er slike arbeidsplasser Erna.eu og Støre.eu, mener det er rett å skape i deres "bakvendtland". Jeg sier deg: Det er bare det du endrer i forhold til "ditt ukjente jeg" som endrer noe, alt annet er et "kaleidoskop"for maktmisbruk, løgn og kortsiktig profitt, samt selvrettferdig dømmesyke, eiesyke og havesyke.

Read:

10.03.03 Letter for President of The United States Mr. George W. Bush.

 1. 06.04.2020 Wake Up call nr. 54. Statsminister Erna Solberg velger den 24.01.2020 å ansette ny statsråd. Likestilling, diskriminering og kulturminister Abid Q.Raja. Kulturministeren velsignet av Kong Harald V, som velger sitt råd og bestemmer i Norge, begår et større svik enn karikaturtegningene i det de finansierer og velsigner teater forestillingen "Jesus Christ Superstar" på statseide Trøndelag teater i Trondheim hele våren 2020. Her fremstilles Judaskysset som om Jesus og Judas kysser! Dette velsignes og hylles blindt av en islamsk kulturminister i vårt land med en kristen grunnlov! Hvilket moralsk kompass ligger til grunn for det? I følge kristendommen som åpenbaringsreligion venter de kristne på sin profet/kaptein tilbake på jorden. Dagens regjering begår et landsvik ved å stenge meg og min unike visdom ute. Norsk kulturliv gikk deretter i midten av mars 2020 i svart for første gang i historien.
 2. 06.04.2020 Wake Up call nr. 53 Svar fra Diskrimineringsnemnda i Bergen, den 10.02 og 20.02.2020 Samt mitt motsvar, den 27.02 og Diskrimineringsnemdas endelige svar den 13.03.2020. Leder av diskrimineringsnemnda Ashan Nishantha tar meg ikke seriøst og henlegger saken. Er denne likestilling og diskrimineringsloven kun laget for kvinner, homofile og asylsøkere/utlendinger?
 3. 06.04.2020 Wake Up call nr.52. Min klage til Diskrimineringsnemnda i Bergen v/Ashan Nishantha, den 02.02.2020, han tar ikke min sak seriøst og henlegger min sak.
 4. 06.04.2020 Wake Up call nr. 51. Min klage til likestilling og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, den 02.02.2020, og svar mottatt 19.02.2020. Likestilling og diskrimineringsombudet tar ikke min klage seriøst. Minner om at Hanne Bjurstrøm er en av de ansvarlige for feiltolkningen i "NAV justismord jordskjelvet" tilbake til 1994. Bjurstrøm skrev under i Mai 2012, den gang hun satt i Stoltenberg regjeringen.
 5. 18.10.2019 - Wake Up call nr. 50. Les svarbrev fra likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøms departement og min kommentar til dette og dagens NAV justismord-skandale
 6. 14.10.2019 - Wake Up call nr. 49. Brev til LDO, likestillings- og diskrimineringsombud hanne Bjurstrøm
 7. 09.09.2019 - Wake Up call nr. 48. KingofKingz serverer det store Løvebrølet på min facebook valgdagen 9.9.2019
 8. 17.12.2018 - Wake Up call nr. 47. ERNA, Statsminister Erna Solberg nekter å møte meg! Les brevet fra Juni i år, som de heller ikke svarer på
 9. 17.12.2018 - Wake Up call nr. 46. Ole Torp og NRK bedriver sensur og forhåndsdømming på 24 året nå
 10. 22032018 - Wake up call nummer 45, Les avslaget jeg fikk, på vegne av Regjeringen Solberg, 4 dager før jul i 2017. .
 11. 22032018 - Wake up call nummer 44, Regjeringen Solberg fortsetter utestengelsen og motstandskampen mot meg. Les søknaden min fra 20.11.2017 i fjor til statsråd og kulturminister Linda Hofstad Helleland.
 12. 27112017 - Wake up 43 - Regjeringen Solberg! Stopp diskrimineringen og utestengelsen. Hva stod i brevet x-statsminister Jens Stoltenberg og hans regjering i oktober 2007 mottok og etter 10 år ikke har svart på.
 13. 11062007 - Wake up 42: Pressemelding til åpen høring om den ledende norske pressens og PFUs egne utilbørlige arbeidsmetoder/presseetikk.
 14. 07122006 - Wake up 41: Pressemelding - Dagbladet v/kulturredaktør Hege Duckert leder det norske folk bak lyset
 15. 28092006 - Wake up 40: Pressemelding den 28.08.2006 - Statsminister Jens Stoltenberg leder folket bak lyset, akkurat som Kjell Magne Bondevik ledet det norske folk bak lyset
 16. 28092006 - Wake up 39: Sensur fra NRK Sommeråpent vedr. mitt brev til Anne Grosvold og redaksjonen, den 08082006
 17. 28092006 - Wake up 38: Sensur fra Dagbladet angående den kampanjen som pågikk fra den kristne bokkjeden Bok og Media, Norli m.fl.
 18. 24052005 - Wake-up call 37
 19. 12042005 - Release for påske 2005. En surf fra sommer 2004 til påske 2005. Se hva som skjedde.
 20. 24032004 Press release. "35 wake-up calls - påske 2004"
 21. 24032004 PR - Bondevik regjeringen manipulerer nyhetsbildet.
 22. 24032004 PR - FN har sporet av.
 23. 24032004 PR - Påskebrev med løsninger for fred. (Min vei fra november 2003 til 21.03.04)
 24. 24032004 PR - Bill Clintons 4 besøk i Norge, den 4-5/11-03.
 25. Press-Release 30.09.2003 at 12.00 am
 26. Press-Release 16.07.2003 at 12.00 am
 27. Press-Release 28.04.2003 at 12.00 am
 28. 28.04.03 Etter påske brev til statsminister Bondevik, og folket
 29. 02.04.03 UN must stop the war now! Letter for Mr. Kofi Annan 31.03
 30. 02.04.03 Letter for peace, to the citizens in the world
 31. 10.03.03 Letter for United Nations Secretary General Mr. Kofi Annan.
 32. "Look to Oslo!" - Pilkoss VeXst and Roger Hegerland present "Jesus - Part II - 21 "wake up calls" - Press release
 33. Press release 02.04.03 at 12 am.
 34. 10.03.03 Letter for CBS News v/Dan Rather ? New York. Pluss flere.
 35. 10.03.03 Look to Oslo - Fredsbrev til folket.
 36. 25.02.02 Søknad om audiens Slottet.
 37. 02.02.02 Grønland Oslo - "Gå inn i din tid" - deltok i demonstrasjonstog med mitt budskap på fane! Sensur!
 38. 03.12.01 Utfordrer landets ledere og media til folkeavstemming i krigen mot terror, samt duell mot Jan Petersen eller Bondevik.
 39. Vedlegg til brev av 3.12.01
 40. November 01 "Stunt" i Framhallen i Sandefjord, da NRK - Dagsrevyens anker Einar Lunde holder tale, foran 1300 mennesker, og representanter for "kristen-norge". Sensur av min åpenbaring.
 41. 08.11.01 "Stans Bombingen nå" - Demonstrasjonstog for fred.
 42. 06.11.01 Årets kirkemøte på Lillehammer.
 43. 02.10.01 Søknad om Audiens Slottet. Brev Stortinget.
 44. 10.06.01 Åpent brev til regjeringen. Utstilling Holmensenteret i Asker med bilder. Kaken fra Pascal en tikkende bombe.
 45. 13.05.01 Møte med Bill Clinton utenfor Stortinget?Kaken fra Pascal ? en tikkende bombe. Også i mai Performance i Oslo på Volapuk.
 46. April 01 Bilder påsken foran Stortinget etter besøk hos SV v/Langeland.
 47. 11.12.00 Nobels Fredspris 100 år. Comeback-Manifest.
 48. 31.05.00 Manifest - comeback - Sensur Erik Hillestad v/ Jacobs Kirke Oslo.
 49. Manifest på engelsk.
 50. Mai 00 Sendte ut manifest invitasjon til over 80 utvalgte ledere, presidenter i inn- og utland, som har ansvar for å ta meg på alvor eller som kan ha med Fredsprosessen i Midtøsten å gjøre o.a.
 51. 24.02.00 Brev til Biskop Gunnar Stålseth - Oslo. Avvist.
 52. 22-26.11.99 Brev, gave levert til Slottet, og statsminister Bondevik. Avvist
 53. 13 Mai. 1995 i Asker Kirke. Direkte åpenbaring - Et av mine tidligere liv som Jesus.

PS: Det er meget viktig å lese brevene samlet og helhetlig.

Alt materiale på Pilkoss VeXst nettsider er underlagt opphavsrett. Videre spredning, kopiering eller annet bruk er forbudt uten etter skriftlig avtale med Pilkoss VeXst, dersom annet ikke uttrykkelig fremgår av sidene.