Innledning
Referanser
Les tolkningen av HKH Prinsesse Ingrid Alexandra - en ener
Kartleggingsmeny:
Kart 1: Astrologisk helhetsanalyse
Kart 2: Transitt analyse
Kart 3: Partner analyse
Kart 4a: Karriere, ressurs og yrkes analyse
Kart 4b: Samarbeid analyse, venn, søsken, kollega
Kart 5: Foreldre/barn relasjonen
Kart 6: Muntlig tolkning
Kart 7: Oppfølgingskonsultasjon
Kart 9: Veivalg
Vendepunktet
Referanser
Bestillingsskjema
Hva er en personlig astrologisk analyse?
Person/bedrift du vil vi skal kontakte

Solformørkelse 11.08.1999

999999111111

Lev bevisst eller bevisstløst

- det er ditt valg!


Astrologi, en suveren nøkkel for dyp innsikt og utvikling. Hva er en detaljert og personlig astrologisk energianalyse som setter deg i sentrum?

Livet er et forandringsorientert puslespill. Hvordan søker du råd eller hjelp når du er nysgjerrig på å utforske en ny forståelse av din situasjon, de rollene og det terrenget du tilsynelatende er kommet inn i.

Gjøre forandringer. Eller står fast være seg de personlige, nære, familiære, yrkesmessig og mellommennesklige problemene? Hvordan ta for deg ditt selvbilde, den personlige identitet og finne frem til kjernen i deg selv? Planetenes plassering viser drivkreftene i ditt indre, psykiske liv.

Mange mennesker synes astrologi er den rette måten å tilegne seg dypere forståelse, mer selvinnsikt og trene psykisk styrke på. En direkte vei til innsyn i ditt eget liv, i dine evner og utfordringer i ditt liv på en direkte og avslørende måte. Et verktøy for å stille de rette spørsmålene akkurat nå. Ethvert menneske er enestående med sin særegne og individuelle vei. Alle mennesker består av alle stjernetegn og planetenes energi felt i sine horoskoper. I ditt liv utfordrer du deg selv for videre vexst. Bare du kan ta ansvar for din situasjon og skape evt. forandringer i ditt liv - Den astrolgiske analysen gir ingen endelige svar men er et verktøy og sammen med astrologen en veileder til forståelse, stille de rette spørsmål og erkjennelse i lys av hvor du i din egen utviklingsprosess.

Hensikten er å tydeliggjøre samspillet mellom dine indre krefter som formes i møte med den ytre verden. Det finnes forskjellige

astrologiske analyser. Ypperlig informasjon fra en objektiv 3 person.


Kartleggings meny:

Kart 1:

Astrologisk fødselsanalyse.

En helhetstolkning. Et maleri i ord og bilder om din særegne og unike indre energi struktur og de ytre konsekvensene.

Bli bedre kjent med Deg selv, Dine roller, strukturer og hva din fortid har skapt av mønster, roller og forventinger.

En astro-psykologisk tolkning av hvordan Dine energi felt samarbeider og utfordrer Deg helhetlig.Så detaljert og personlig at det umulig kan passe andre enn deg.

Analyse i farger, flere utregninger, div. grafiske fremstillinger, en personlig tolkning på opptil 35 sider. Samt ca. to timer unik personlig samtale rundt analysen. Din personlige ide og inspirasjonskilde for helhetlig evaluering, vexst og egen utvikling.
Kr. 5200,-

Kart 2:

Fokus nåtid, transitter.

Bli kjent med hvilke energier som aktiviseres innenfor hvilke livs områder akkurat nå!

Hvor står du akkurat nå i ditt eget liv ?

Fin til å kartlegge det krysset du står i eller stake ut din ny kurs nå. En utvalgt dag, tids pkt, måned eller års analyser.
Kr. 2800,-


Kart 3:Partner analyse:

Rett på sak - Hvor ligger utfordringene? Hva er de nye nøklene? Hvor må vi lære oss å jobbe bedre sammen? Hvorfor stopper vi akkurat der hver gang? Gir deg verdifull innsikt i hvordan de forskjellige energi felt mellom dere jobber sammen. Et spennende og nødvendig ide kart for å åpne nye dører som får parforholdet inn på ny kurs.
Kr. 4500,-

Kart 4a:

Karriere, ressurs og yrkes analyse. På hvilke områder får du brukt deg selv mest helhetlig og kjenner du alle dine talenter? Utbrenthet?, avdekk hvorfor.
Kr. 3000,-

Veivalgs analyse.


Kart 4b: Samarbeidanalyse. Venn, søsken, kollega.

Hvordan forstå hverandre og arbeide enda bedre sammen. Styrker og utfordringer avdekkes.
Kr. 3400,-

Kart 5:

Foreldre/barn.

En guide som hjelper deg i kommunikasjon, og forståelse i forholdet til ditt barn.

Hvor er styrkene? Hvor er utfordringene?
Kr. 2800,-

Kart 6:

Muntlig samtale Personlig konsultasjon rundt tema, problemstillinger. Kan leveres på kasett opptak, telefon konsultasjon, eller møte etter avtale.
Fra kr. 1.500,-

Kart 7:

Oppfølgingskonsultasjon. Dersom du ønsker en samtale etter at jeg har sendt deg det du har bestilt med oppfølging. Kommer gjerne til dine venner, presenterer og snakker om astrologi.
Kr. Pris avtales individuelt.


Kart 8 Astrologisk tale.

Om kollega, venn, sjef, partner. Ypperlig ved anledninger, fester, jubileer, geburtsdager.

Kan fremføres på egenhånd, eller

av Roger Hegerland.
Pris avtales.


Kart 9: Vei-valg?

Ypperlig gave!, fra en objektiv 3. person.
Kr. 2400,-


PILKOSS VEXST.

v/astrolog, forfatter og verdenslærer:

Roger Hegerland

Mobil: 92210709.

Mail: pilkoss@yahoo.no.

Presentasjon:

www.pilkoss.no.


100% konfidensielt.

Du har alt å vinne.

Roger Hegerland er født den 10/2-1965, og har 40 års erfaring/studier. Har veiledet og dybdetolket for mer enn 1500 mennesker i alle aldre med svært gode referanser, og invitert til kurs/foredrag i astrologisk forening, for folkeuniversitetet i Asker, er kjent fra media, og er medlem i Norsk astrologisk forening.


Ja, jeg bestiller kart nr.:
Navn:
Adresse:
Postnr/poststed:
Email:
Fødselsdag.:
Fødselstidspunkt (så nøyaktig som mulig):
Fødested:
Tlf.nr:
Mobiltlfnr.:
Hva slags astrologisk tolkning ønsker du?
 

PS:

En ypperlig og annerledes:

- Julegave til de ansatte?

- Julegave til en venn, deg selv.

- Bryllups/gebursdags gave.

- Som overraskelse.

- Til bruk i taler ved jubileer.

- Tips en venn om dette tilbudet!


999999111111