PILKOSS VEXST

-Pilkoss VeXst - Tren PVX - Kommunikasjon, endringsledelse og egenansvarsutvikling.

Si ja! Inviter verdifulle medarbeidere, venner, kunder, medmennesker til temarelaterte kurs.
Målrettet - handlingskraftig - praksisrettede og verdirike kurs som skal inspirere og motivere til bedre samarbeid, og "ny kurs!"


KART 1- "NY KURS!"

Et inspirasjons "kick off" for suksessrikt samarbeide, selvrealisering, helhet, bryte mønstre, utbrenthet, trivsel i rollen og egenmotivasjon (3-4 timer)

BYGG VIDERE:

KART 2. "SCHANKE PIRUETTEN"

Ta, sjansen, positiv fokusering, og risikofilosofi - Selvrealisering.(3 timer)

KART 3. " ASKELADDEN"

Egenansvar, personlig inspirasjonstrening. Bli selvmotivert. (7 timer)

KART 4. " JOBB SAMMEN"

Suksessrikt samarbeide / Du, din bevisstgjører.(4 timer)

KART 5. " PICASSO, MOZART ELLER MR BEAN?

Kreativitet & Regression - Ditt idéverksted. (4 timer)

KART 6. "LANG-GANGEN"

Utbrenthet, rollenes skjulte sider. Hva nå? (2-3 timer)

KART 7. "HOPP I HAVET"

Du er sjefen! å gripe ordet. Kunsten å forfatte og fremføre en tale annerledes. (3-4 timer)

KART 8. "HVORDAN SELGE ENDA BEDRE?"

Suveren selgertrening! Salgs- og kundepsykologi, ditt idéverksted. Mine følelser, veier og valg for å oppnå topp salgsresultater på tross av en stadig mer konkurransetilspisset bransje.( Dag - to dagers kurs)

KART 9."BUTIKKENS IDEBANK"

Inspirasjon og ressursbank for effektivt og personlig butikksalg i nye retninger. (7 timer)

KART 10 "LILLE-HAMMER - DU OG "HEI-BERG"

Dyrk personalet. Suksessrikt lederskap - organisasjons-psykologi. (4 timer)

Forklaring til kompetansemenyen finner du her.
Arrangementsopplegg

KART 1: "NY KURS!"

ET INSPIRASJONS "KICK-OFF" FOR SUKSESSRIKT SAMARBEIDE, SELVREALISERING, HELHET, TRIVSEL I ROLLEN OG EGENMOTIVASJON. (Tid 3-4 timer)

FOKUS: Bli inspirert og motivert til engasjement utenfor den subjektive sannhet.

Kildene - Bidragene - Figur

Mønster - Styrk din egenmotivasjon.

Utbrenthet - øyeblikkets kilder.

Samarbeidet - Helhet

Din hverdags strategi - Positive bøyler

Skattekisten for inspirasjon - Symbolikk- Tankekontoer.

"Livet er en helhet, ikke et strømlinjeformet NSB samfunn hvor kreativiteten og tilliten stables i reoler, og består så i å lese restriksjonene best..., kunnskapen kommer og går sine egne veier"

1."Ny-kurs!" Er en annerledes inspirasjons kilde og presenterer en "surfing" innom flere av de øvrige temaene som denne menyen omfatter. Ønsker du å bygge videre etter dette, så kan jeg tilby følgende "kick-off" tema:

KART 2- "SCHANKE PIRUETTEN"

FOKUS: TA SJANSEN. POSITIV FOKUSERING OG RISIKOFILOSOFI - SELVREALISERING OG SELVLEDELSE.

- å ta sjansen. Vurderinger.

- Følelser/ Handling.

- Ideer.

- Risikoens stavsprang og fall - en felles venn.

- Drømmer - analyser - realisering

Tid: 3 timer.

Mål: Å våge å gå nye veier, prøve og feile oftere. Å evaluere risikomomentene.

"Det som har gjort staten til et helvete på jord, er at menneskene har forsøkt å gjøre den til sin himmel" - Friedrich Hølderlin.


KART 3 - "ASKELADDEN"

FOKUS - EGENANSVAR, PERSONLIGHETSUTVIKLING.

- Et kurs som inspirerer deg til ny og annerledes kurs.

- Din personlige inspirasjonskilde - Personlige mål og evner.

- Gjør det - Tankekorpset. - Speilets slave - Superlativer.

- Knus fattigdomskompleksene. - Arbeidslykke.

- Fruktfatet - se under og bak.- Spotlight i ditt eget o-løp.

- Helhetsevaluering.

Tid: Dagskurs.

Du er en enestaående original, ikke tillat deg å bli en utbrent kopi med "kønummeret" stemplet i panna og "gjeldsslavefølelsene" i evig konkurranse til friheten, kjærligheten, følelseslivets vekst som skumrer i et stresset og ensomt tåkehav " Tro på deg selv, gå ny veier, frykt er å være underveis.


KART 4 - JOBB SAMMEN!

FOKUS: TEAMWORK, SAMARBEID, DU DIN FRIGJØRER?

a. Inspirasjon - Musikere i ett og samme orkester?

b. Avdekk og avslør "rollene"

c. Nye ansatte! Der det er vilje, entusiasme og kunnskapstørst er det suksess.

d. Hvordan ta knekken på firmaet

e. Premiere hva?

f. Effektivisering - Finn rota av problemet.

g. Samarbeidsformer. Bygg nytt.

h. Organisasjonsutvikling. Fokus og prosjektstyring.

i. Hvorfor nedbemanne? Å bli utrangert.

Tid: 4 timer.

MåL: Inspirere til nytenkning og samarbeid.

"Se hva som faktisk er foran deg, i stedet for det du er blitt fortalt og lært å se der"


KART 5: PICASSO - MOZART - ELLER MR BEAN?

FOKUS: EGEN KREATIVITET.

a. Hvordan være mer kreativ?

b. Du er din egen byggmester. Din personlige idebank.

c. Dine fristeder. Skap din visualiserte hule.

d. Motiver dine ansatte til å åpne opp sin blomst.

e. På jakt - Kreativitet og gullet i søplekassa?

f. Brainstorming.

g. Frustrasjon.

h. Gjør det,

i. Kreativ regressions, eller latskap om du ser det slik.

Tid: 4 timer.

Målsetting: å utvikle kreativiteten og få sinnet til å blomstre på tvers av generasjonene.

Å forlede ungdommen til å velge yrker, eller løsninger som baserer seg på penger istedenfor kjærlighet, er å gjøre generasjonsoppvasken enda større, gjøre rollene enda mer overfladiske og ensomme. En fasadestyrt lykke som revner i det man åpner den hermetiske boksen full av fremtid, frihet og kjærlighet.


KART 6: "LANG-GANGEN"

FOKUS: UTBRENTHET.

- Hvorfor utbrenthet? Hva nå?

- Hvorfor disse følelsene, nå som alt gikk så bra.

- Følelsene. Rollen - lykken, ensomheten, fasaden.

- Åpner nye muligheter, tør du være nybegynner igjen?

- Livsvalg, endrede behov.

- Se inn og til høyre.

- Hvordan akseptere forandringene innenfra, såvel som nye betingelser i ditt liv?

Tid: 2-3 timer

Mål: å få kartlagt trivselen i rollen man er i, og ta signalene på alvor i sitt eget liv. å selv utvikle nye kart.

Først når konsekvensene av beslutningene, og valgene erfares i praksis blir man tidvis bedre kjent med fasadens og egoets begrensinger og oppblåsbare lykkeberusende tomhet, en ballong som en dag må sprekke.


KART 7 - HOPP I HAVET. (Tid.3-4 timer)

FOKUS: Å holde tale er suveren personlighetsutvikling og moro! Bli flinkere til å slippe sin intuisjon frem og stadig oftere gripe ordet på uventede måter.

- Knus murene.

- Grip ordet - stup uti det.

- Sommerfuglene, angst, panikk, frykt - frykten for å mislykkes.

- "Brystkassa som ramlet ned i magesekken."

- Din anledning er her og nå.

- Skap nye former, ritualer.

- Bilder, hjelpere, forberedelser og tempo.

- Plassering, kroppsspråk.

- Gjør det annerledes.

- Det spontane flipperspillet,

- Anledningene.

- Ideer til å forfatte din egen tale til forskjellige anledninger.

Tid: 3 timer.

MåL: Å overraske seg selv og andre positivt stadig oftere. å bli enda bedre til å gripe ordet uten å frykte forventningene og konsekvensene.

"I Spontaniteten ånd blomstrer alt som føles levende. Når du tar en sjanse, så treffer du alltid noe. Og driter du deg ut, så gir du dine medmennesker den beste gaven de kan få. Muligheten til å le og skape nye rom. Å ta sjansen er 100 ganger bedre enn å dø av forstoppelse."


KART 8: HVORDAN SELGE ENDA BEDRE?

FOKUS: KUNSTEN å ØKE DITT SALG OG TA DINE BEHOV FOR UTVIKLING OG INSPIRASJON På ALVOR!

A: SALGSPSYKOLOGI, TEKNIKK, PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING FOR OPPSØKENDE SALG! (6 timer)

- Salg og kundeorientering som har gitt meg topp salgsresultater.

- Salgsteknikker - overbevisende kommunikasjon.

- Selvdisiplin, selvstartende, personlige egenskaper.

- Besøk/Mål. Forvent det uventede.

- Salgsredskap, målrettede salgsverktøy. Legg opp reiserute.

MåL: Øke salgene, og inspirere selgere til en ny og annerledes kurs.

B: DIN VIKTIGSTE TRENING, FØRSTEINNTRYKKET! (3 timer)

- Dine "slagere". Hvordan trene førsteinntrykk som selger?

- Dine agn på kroken, andres følelser.

- Boards og kommunikasjon.

- Tren ditt mot til å ta ordet, din suksess.

- Evaluer førsteinntrykket.

- Kapre nye kunder.

- Skaff referanser.

- Kroppsspråk, non verbale.

MåL: Bevisstgjøre ens image og mønstre, skape nye salgsplakater.

C: TILBUD OG KUNSTEN Å Få AVTALE ( 2 timer)

- Ideer til tilbud.

- Se tilbudet i kundens hender.

- Telefonen - å få avtale / slutte salg - tillitvekkende argumentasjon.

- Avslutte samtalen, og oppnå salg.

MåL: Å bli bedre til å slutte sine salg og få enda flere avtaler..

D: PERSONLIG TRIVSEL SOM SELGER: ( 2 timer.)

- Hvordan ta vare på deg selv som selger i konkurransejaget, og omsetningsjaget.

Knus barrierene og sett følelsene fri!

- Finn din timeform, bygg nytt hus, riv det gamle!

- Evaluer og bygg opp. MåL: å trives enda bedre som selger.

E: HVORDAN TAKLE MOTSTANDEN? ( 2 timer.)

- Forsprang på konkurrentene - selg service

Motstands argumentene:

- "Frykten for kunden"

- "Å nei - ikke prisproblemet igjen"...

- "Døra i trynet igjen" - hvordan takle og motivere seg etter et nei.

- "Skal bare tenke litt på det", tålmodighetseksamen.

- "Ingen grunn til forandring", klart det er det...

- Vær detektiv - skaff nye kunder.

MåL: Være best mulig forberedt på å gripe nye utveier kontinuerlig, på tross av negativ motstand.

F: AVSLUTTE ET SALG - "OPPNÅ TILLIT FRA DE TRE STORE" ( 1time)

- Suveren avslutning av et salg.

- Reklamasjonsspetakkelet - din store sjanse.

- Kunden min beste venn.

- Innkjøperens øyne?

MÅL: BLI BEDRE TIL Å AVSLUTTE, OG OPPNÅ TILLIT.

Livskilder, livsvalg, livskvalitet, verdivalg. Du kan alltid åpne deg mer, og det finnes alltid spennende nye fjell, sjeler, og øyeblikkets åpne dør.


KART 9: "BUTIKKENS IDEBANK"

FOKUS: Suksessalg i din forretning?

- Kunden, kommunikasjon som øker salget.

- Et indre miljø fullt av fristelser som vekker nygjerrigheten.

- Nødvendige forandringer? Klart at du kan.

- Overraskelses idebank som fremmer entusiasmen.

- Nye veier forretningsmessig, flere bein å stå på?

- Personlige samhørigheten mellom deg, butikken og kunden.

- Hvordan ta enda bedre vare på, og skape nye stamkunder?

- Skape positiv fokusering og visualisering.

- Pris, elementene.

- Vindu, dine sekunder til å score mål.

- De ytre fristelsene.

- Forretningsprofileringsideer, kampanjer, flere kart.

- Er det mulig å gjøre bedre innkjøp?

- Egen trivsel i rollen.

- Inspirer ditt personale.

- Utviklingens klare tale.

MåL: Få ideer, og impulser til å skape din målgivende salgsprofil og personlige "grotte". Tid: 7 timer.

"Tro på det du gjør, og gjør det du tror på, der finnes ingen begresninger, (annet enn deg selv). Med en åpen innstilling kan man lære noe av alle."


KART 10: "LILLE-HAMMER - DU OG "HEI-BERG"

FOKUS: SUKSESSRIKT LEDERSKAP ER SALG OG EKTE INNLEVELSE!

- Ny kurs - idebank.

- Egenskaper for suksess med medarbeiderne.

- Kald klut på kreativiteten?

- Lederen som selger?

- Personalpolitikk - å se med den andres øyne.

- Nedbemanne, eneste utvei?

- Inspirere medarbeidere.

- Møtekulturen - Avgjørelser.

- Målbart lederskap - å se i egne rekker - Verdivalg.

MåL: å få ledere til å sette sin egen og medarbeidernes fremtid i forsetet., og skape et miljø hvor kreativiteten spirer. Tid: 4 timer.

Definisjonen på en ekspert er "hvem som helst", som har erfart konsekvensene og følelsene i praksis, for så å løse disse lenkene positivt og selvransakende. Det er kunnskap ingen kan kjøpe seg eller ta i fra, og vekker tillit til kildens armer. En ekspert er hvem som helst og ekspertisen gjenspeiles alltid i øyeblikkets spire.


COACHING:

Er det spesielle oppgaver, egenskaper du ønsker en konfidensiell, iderik tredje person til å se objektivt på, så skreddersyr jeg etter dine behov. Ofte er en person utenfor de følelsesmessige interressene akkurat det som skal til for å forene, skape nye kart og sammen finne frem til det beste potensialet.

DITT EGET IDÉVERKSTED!

Få fart på skuta! Står du fast, engasjer meg som ideperson og bindeledd i en Temaorientert gruppediskusjon og sammen vil vi finne nye ideer, samordne perspektivene og få det beste ut av situasjonen. Jo flere øyne på "hodet". Jo bedre skodd for suksess.

DEN BESTE INVESTERING DIN BEDRIFT KAN GJØRE! .

Å investere tid og ressurser i inspirerende trening og motivasjon være seg det yrkesfaglige såvel som det samarbeidsmessige og de personlige egenskapene. Et verdifullt bidrag til å styrke såvel samholdet, trivselen som det å øke innsikten i og bygge opp tilliten til kollegaer og ledelse.

Få fart i samarbeidet på tvers av generasjonene, titlene og de innbilte barrierene. Det vil gi bedriften viktige nye konkurransefortrinn. Jeg skreddersyr og tilpasser etter ditt/deres ønsker og behov.

"Vi trenger en individets revolusjon, en selvforståelse og helere livsform som gjør oss til levende, aktive ansvarlige og frie mennesker. Hvor individets behov kommer opp i dagen, blir synliggjort og blir respektert. Individet er viktigere enn "systemet". Undervisningssysstemet og det praktiske systemet må forandres gjennom en fundamental endring i oss selv! "


ARRANGEMENTSOPPLEGG:

DAGSKURS (7 TIMER)

HALVDAGSKURS (3-4 TIMER)

KVELDSKURS (3 TIMER)

ÅPNE KURS ELLER INTERNE PROSESSER - individuell tilpasning.

DITT PåMELDINGSSKJEMA:

BESTILL FRA KOMPETANSEMENYEN VED Å SETTE KRYSS VED TEMANR.

Kart: 1 "NY KURS!" (3-4 timer) 1..........................

Kart: 2. "Schanke Piruetten" (3 timer) 2.............................

Kart 3. "Askeladden" (7 timer) 3.............................

Kart 4. "Jobb Sammen" (4 timer) 4.............................

Kart 5. "Picasso, Mozart eller Mr. Bean? (4 timer) 5.............................

Kart 6. "Lang-gangen" (2 timer) 6.............................

Kart 7. "Hopp i havet" (3-4 timer)7............................

Kart 8. "Hvordan selge enda bedre?

a.Salgspsykologi, teknikk, planlegging

og gjennomføring for oppsøkende salg (6 timer) 8a............................

b.Din viktigste trening! Førsteinntrykket (3 timer) 8b............................

c.Tilbud og kunsten å få avtale (2 timer) 8c............................

d.Personlig trivsel som selger (2 timer) 8d............................

e.Hvordan takle motstanden? (2 timer) 8e.............................

f.Avslutte et salg - oppnå tillit. (1 time) 8 f............................

Kart 9. Butikkens idebank (7 timer) 9............................

Kart 10. "Lille-hammer- Oss og Hei-berg" (4 timer) 10..............................

Kart: 11. Coaching. (Individuelt)11............................

Sum:________________________________________


1. Forespørsel:........... 2. Bestilling:..............3. Påmelding:.............

PILKOSS

v/Roger Hegerland Ring meg for nærmere informasjon om priser, påmelding eller bestilling, evt. mail denne svarslippen ferdig utfylt:

FIRMANAVN:____________________________________________________

KONTAKTPERSON:_______________________________________________

ADRESSE:_______________________________________________________

_________________________________________________________________

TELEFON:_______________ Mailadresse:____________MOBIL:______________

KONTAKT MEG VEDRØRENDE?______________________________________

Jeg kan også nås via E-mail: pilkoss@yahoo.no

COPYRIGHT:

Idé og opplegg: Roger Hegerland. Det må ikke kopieres i strid med åndsverksloven, fotografiloven, eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kun tillatt for privat bruk eller etter særskilt avtale med opphavsmannen.


Tilbake