PILKOSS VEXST

FORKLARING TIL KOMPETANSEMENYEN

Bygg og sett sammen deres egne kursdager/kvelder slik behovet i din/deres bedrift for resultatorientert trening av kommunikasjon og egenutviklingen er akkurat nå! Timeantallet hvert tema tar er spesifisert. Eller la oss sammen komponere deres eget utviklingsprogram for en bedriftsintern prosess.

Ved interne prosesser relatert til en bedrift er følgende metodikk vanlig:

KART 1: Analyse fase:

En åpen og konstruktiv kartlegging rundt det ønskede resultatet av arbeidet. Problemområder, løsningsskisser og målsettinger for prosessen. Korrelasjoner i holdninger til kunder, leverandører, ansatte, ledelse, og andre firmaer og bransjer.

Ca.tid: 1 arbeidsdag med eventuelle intervjuer relatert til ønsket resultat og målsettingene.)

KART 2: Planleggingsfase:

Skreddersy prosessen som skal gjennomføres. På hvilke konkrete områder kompetansehevingen skal iverksettes. La oss se på hvordan oppgaver kan løses annerledes, skape nye kart i et kreativt nytenkningsarbeid for høyere kunde og organisasjons tilfredshet.

KART 3. Operativ fase: (Gjennomføringsdel)

Gjennomfører det vi har definert under planleggingsfasen.

KART 4. Sikringsdel, (Oppfølgingsdel).

I denne fasen sikres kvaliteten på resultatene ved oppfølging i organisasjonen.


Tilbake

Copyright © 1996 Roger Hegerland