Sett Kronprins Haakon Magnus fri!

Monarkiet er tømt for innhold og undergraver ekteskapet i jus som handling.

Hvorfor er kirken stum i kampen for ekteskapets relevans?

Monarkiets form og innhold?


"Oppstandelse" på Slottet når kronprinsen fra Asker følger sitt eget hjerte, samtidig ligger Osloprosessen steindød, med norske ansvarlige ledere i koma mens palestinske barn skytes i hodet av israelske soldater, som bare ikke kan slutte å drepe barn med skudd i hodet og hjertet. Hvor er deres mødre?

Hva blir neste fra Slottet? "Hurra for 17 Mai - Mette Marit er gravid!"

"Eller Kongen er weekend pappa for landets kommende konge"

Det norske Monarkiet er millimeter fra sjakk matt, bare en liten feilplassert sædcelle og karusellen er i gang. Inn i kverna. Men det er jo denne utviklingen Monarkiet og regjeringen søker gjennom sin politikk.


Hva sier den norske barneloven, som Kongen står som øverste leder og forgrunns figur for?

Ved brudd i samboerskapet, som i over 60% av parforhold nå er "den moderne kutymen" i Oslo/Akershus eller ved brudd i ekteskapet om 5, 10 eller 15 år? Oddsen er 50/50!

Skilsmisse er nemlig like populært som samboerskapet eller ekteskapet i hans generasjon.

Ved skilsmisse hva er da igjen av Monarkiet?


Mette Marit får automatisk hovedomsorgen for landets kommende konge, hun får all makt over dette barnets oppdragelse. Dette være seg om de er samboer eller gift!!!

Hun har da i realiteten all makt, for domstolen har ikke lov til å idømme delt omsorg dersom ikke moren frivillig aksepterer dette. Mette Marit kan når somhelst sette kongehuset og Haakon Magnus sjakk matt med Kongens egen barnelov. Hun kan være gravid allerede, eller bli det i morgen, er dette en forsvarlig og aktverdighet man kan forvente fra illusjonen om det aller helligste og mest opphøyde i Norge?

Kronprinsen og med han det norske folk vil ved brudd bli weekend pappa, som må betale barnebidrag, og han vil se hvor rettsløs han er til å påvirke den daglige oppdragelsen av sønnen/datteren (kongsemne) sin i praksis. Da vil ha se hva slags politisk makkverk den norske barneloven er - Denne loven gjør biologiske fedre rettsløse til egne barn, økonomiske delen rammer nok aldri kronprins Haakon, i samme grad som den rammer landets øvrige menn, men Haakon Magnus kan ikke prioritere ned i lønn, og mer samvær med egne barn, for det er i.h.t. barneloven ikke tillatt. For menns bidragsplikt går på inntekts evnen og hva man skal forvente, ikke hva man faktisk tjener eller ens faktiske og reelle økonomiske som sosiale situasjon!


Barneloven gir mødrene all makt, alt er så opp til morens moral. Opp til Mette Marits moral altså, det er den media setter store spørsmålstegn ved.

Dersom Mette Marit tar initiativet til å skilles som 7 av 10 kvinner plutselig gjør i dag, særlig mange samboerskap ender i nettopp skilsmisse. Hva da? Mette Marit vil da ha aksjemajoriteten og all makt over sønnen, og slik styre utviklingen av, oppdragelsen til barnet, det norske kongehus og landets fremtidige rettmessige juridiske Konge. Eller skal barnet deres bli en kanskje, dersom hvisomatte arving eller deltids arving? Skal ikke denne arvingen ha tilgang til alt pappa/Kong Haakon Magnus har tilgang til av sikkerhetsklarerte, graderte opplysninger av hensyn til rikets sikkerhet? Mette Marit vinner hele Kongeriket.


Ved skilsmisse? Hva da? Hvilke barn arver da tronen? Hva er da igjen av Monarkiets opphøyethet? Da har Haakon Magnus selv avslørt livsløgnen i all opphøydheten, og hva skjer med Monarkiet da? - Skal han da snakke om Monarkiets arv, opphøydheten og vitsen med det igjen?


Hva med den nye mannen som Mette Marit ved et brudd blir sammen med?

Sambo eller gifter seg? Står og faller monarkiet slik egentlig ved ekteskapet?

Ved brudd blir Kronprins Haakon Magnus en B-weekend pappa for sin egen kongs sønn - Virkeligheten kan fort bli slik dersom man forholder seg realistisk til situasjonen, og den rådende skilsmisse kulturen, som dagens Kongelige norske barnelov nører opp under. En barnelov på kollisjonskurs med bærebjelken i vårt samfunn - Ekteskapet.


Hva da med all den informasjon som Mette Marit sitter på om Slottet, og rikets hemmeligheter, tilstand? Når kommer dette ut i en bokform, hennes far er jo forfatter?

Hvor så ting plutselig ikke blir privatliv lenger, for en skilsmisse vil automatisk gjøre henne til en av folket igjen, og når alle aviser og blader har formet henne inn i dette omstridte negative bildet som tegnes om henne, da vil hun nok mer enn gjerne snakke ut om alt. Hun har ingenting å tape. Han har et helt monarki å tape.


Hva med lille Marius på 3 år? Dersom regjeringen vil så kan de gi han status som prins, vil de det? Hva med eventuelle lekkasjer gjennom mor eller barn, barnets venner, om rikets hemmeligheter? Skal Marius fritt få velge sine venner, eller må vennene gjennom den biologiske faren sikkerhetsklareres? Marius kommer jo inn i det aller helligste, der all hemmelig og gradert informasjon er, forventes vel tette bånd til besteforeldrene Kong Harald og Dronning Sonja! Kongehuset fokuserer meget og så enkelt velsigner i egne mer eller mindre naive pressekonferanser til støtte for samboerskapet og Mette Marit. Dronning Sonja fra åpningen ved Rikshospitalet, Kronprinsesse Martha Louise, fra OL i Sydney, Kong Harald fra New York og Haakon selv fra verdens utstillingen EXPO 2000 i Hannover. En riktig stor lansering på verdens basis dette. Markedsføring for at barneloven i Norge og alenemor tilværelsen er veien til rikdom, makt og ære.

Det norske Kongehuset går opp i front for å innføre den nye Europeiske kongelige tradisjon og det nye moderne forbildet som det norske Monarkiet lanserer: Et samboerskap med en alminnelig norsk borger uten mystikk, en alminnelig røykende alenemor, med avbrutte studier som "alenemor", og barn fra avbrutt forhold tidligere og tilknytninger til det kriminelle miljø ifølge alle de store Oslo avisene inkl. Se og Hør. Samtidig sitter Gro Harlem Brundtland på toppen av WHO og vil forby røyking over hele verden på vegne av det norske folk, samtidig som Den norske legeforening i dag den 19/10 avsløres i å ha investert sitt pensjonsfond i store aksjeposter i tobakksindustrien i USA, og våpenindustri som produksjon av landminer ti Rwanda?

Hva slags moral og etikk ligger i denne suppen som forbilde for dagens unge og kommende familier, er det her monarkiet skal bli en kynisk døråpner for politikere og næringslivsledere uten moralske skrupler?


Hva slags kvinneideal er Mette Marit egentlig? Ligger svært langt fra noen Askepott rolle sålangt.

For hva slags symbol, og hva skal monarkiet egentlig stå for, innholdet? Skal det bli et kartell for næringslivet, for å opphøye embetsmenn og politikere, med Kongen på vanlig stortingsrepresentant lønn. Våger man da virkelig å kalle dette et Monarki?

Fokuset som rettes mot det kriminelle miljø kan det selvsagt settes spørsmålstegn ved en slik generalisering. For det å være på hils med mennesker fra alle samfunnslag er jo en viktig egenskap for et folkelig monarki, men hva er det likevel som gjør at folket og media reagerer så sterkt på dette?

Igjen det har med den illusjonen, det man har trodd at monarkiet står for. Men dersom man analyserer dette bildet nærmere så er det flere viktige personer med nære bånd og tilknytninger til Slottet som de senere årene er blitt tatt for både det ene og det andre av ulovligheter. Men det er stemplet privatlivets fred.


Monarkiet er i dagens form et politiker styrt kartell og folke bedrag, hvor politikerne opphøyer seg selv, derfor er politikerne redd for ikke å gi Kongehuset friheten til å velge. Tvangsekteskap ville tatt seg like dårlig ut blant de kongelige, da ville nok Kongehuset satt hardt mot hardt og fått folkets sympati. Er det kjærligheten, ekteskapets innhold han vil foksere, eller selvråderetten i kjærligheten, som uttryk for hans store ego og vilje. Politikere som kongelige beskytter seg bak idyllen i Monarkiets oppdrettsanlegg.

Stortinget, politikere, kirken, media. De er gjensidig avhengig av hverandre, og begge to er lite tjent med opposisjon fra folket. Vi kan skildre Haakon Magnus som en sympatisk, tolerant, søkende mann som står for nestekjærlighet og som er særlig egenrådig og modig i sine valg. Han er ualminnelig alminnelig, fordi han er ualminnelig, ungdommen liker det at han trosser tradisjon og kutyme utover det strekker neppe ungdommens reaksjoner så langt.

Uansett hans livsstil så vil hans rolle fremdeles være at hans meninger forblir private i denne statsformen. Kongen er en gallionsfigur ved åpninger, ansvaret står politikerne for, men regjeringens ansvarlighet har sugerør til Nordsjøen, de er petrolumsalkoholikere. Oppvasken lar de stå til kommende generasjoner. Monarkiet er demokratiets smykke, men hvor mye frihet har egentlig de kongelige ? Passer egentlig Monarkiet inn i de visjoner og handlinger som Haakon Magnus selv søker stå for i det ytre? Monarkiet og kjønnsdiskriminerende forfatningen. Kongen rangerer over Dronningen, man kan gifte seg til en Dronningtittel, men ikke til en kongetittel.

Reidar Kvåle skriver i aftenposten at paragraf 1 i grunnloven burde omskrives til:

"Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendeligt Rike. Dets regjeringssform er innskrenket, arvelig monarkisk og kjønnsdiskriminerende."


Haakon Magnus undergraver samtidig den illusjonen folk flest har om Monarkiet, deri ligger den rådende ambivalensen. Kanskje er Haakon Magnus enig med folket i at Monarkiet må få nytt innhold og mening. Isåfall får vi kalle de representanter for det og det, og intet Monarki! Her ligger det å ta ansvar for de valg man søker å gjøre. Hva slags "jobb" skal Haakon Magnus og Mette Marit inni? Julenissen har en rolle, uten gavene ingen julenisse, slik knytter det seg myter og forventinger også til Monarkiet. Hvem ville hatt julenissen uten pakker?

Hvordan ser utlandet på de føringer det norske "alltid så perfekte" Monarki tar initiativet til?

Som far Harald så sønn Haakon Magnus velger de på samme måte, men i dette tilfellet spørs det om ikke Kronprins Haakon Magnus setter sitt eget Kongehus Sjakk Matt, og starter en domino effekt i andre monarkier. Konge verdigheten "Deres kongelige høyhet" mister gjennom et slikt valg hele sin betydning, og de siste illusjoner om det historiske blåe blodet som Stortinget smykker seg med renner ut i Akerselva.

Med mindre Kong Haakon Magnus selv vil gi Mette Marit og hele hennes slekt en eller annen kongelig høyhet, men vil folket akseptere det, selv om ateisten og den troløse statsminister Jens Stoltenberg gasser på for gen manipulering og kloning som modernisering på alle felt. Monarkiet og arbeiderpartiet er to anakronismer som står for fall. Få folk vet at man med Kongen, ved mange tilfeller mener Regjeringen. Hva er kongelig ved dagens regjering eller politikere? Det er bare en annen form på den adelen vi avskaffet for over 100 år siden i Norge.

Regjeringen våger ikke legge føringer på Kongehuset som ikke er slik de kongelige ønsker. For uten Monarkiet mister regjeringen sin egen opphøydhet, og media mister hele denne opphøydheten å skrive om. Jens Stoltenberg ser ingen konstitusjonelle hindringer, Mammons troløse menn ser sjeldent det, de elsker å smiske for å beholde sin lønn, sine pensjonsrettigheter, sin makt og føre folket bak lyset. Det er bare utad den flaggruten A/S Norge vi ser i dag er et demokrati.

Men folket ser nå utvanningen og folkebedraget, det skurrer hos veldig mange, det murres, men folket er farlig passiviserte i sin trygdebevissthet, og at andre skal ordne opp samfunnets dogmer.


Hva blir kongelig privatliv? Hvordan skal Marius klare å holde forskjellene på hva han kan si og ikke si? All informasjon har får av moren? Hva kan han si til sin biologiske pappa, sine biologiske besteforeldre? Hva med morens tilknytningen til det kriminelle miljø? Hva med den giga forskjellen for Marius, hva gjelder biologisk far og stefar som nå blir Kong Haakon Magnus?

Hva med lille Marius som skal kalle moren sin dronning, og sin biologiske far for hva?

Beskrivelsene i media om han har jo vært lite flatterende. Skal faren betale barnebidrag til Kong Haakon? Skal biologiske pappa ha besøksrett til Slottet? Så lenge Mette Marit har fått barnet, Norges neste kongsemne så kan hun gjøre akkurat hva hun vil! Ser ikke Kronprins Haakon Magnus dette, kjenner han så dårlig regelverket for menn i den norske barneloven?


I hans tilfelle er det rikets neste Konge, men hvor kommer morens kongelighet fra? Det er jo gjennom henne barnet kommer, altså faller folkets illusjoner og forventinger til Monarkiet.

Hva er høyhet ved Mette Marit, bortsett fra at hun er en alminnelig norsk kvinne? Kongen bærer Monarkiets mystikk med seg, men som nå altså er tømt for innhold, det ble det egentlig med Sonja i 1968. Den gang unnlot pressen i 9 år å skrive noe om det de visste om forholdet før den offiseille forlovelsen forelå i mars 1968. Dette fordi da var det tabu å skrive om folks privatliv - vil vi ha det slik igjen?


Hva vil lille Marius på 3 år føle, han som aldri vil kunne bli konge, men må finne seg i at en yngre bror blir konge og som elsker og har sin egen biologiske pappa som sitt forbilde, slik alle barn er. Avler dette godt blod? Er dette rettferdighet? Er ikke dette nettopp en A og B sortering etter arv, mens Haakon Magnus sitt valg jo symboliserer det motsatte? Arven som dette valget av fremtidig Dronning i seg selv utvanner og latterliggjør hele vitsen med, det blåe blodet i arven.

Hva med Marius verdighet som morens eldste sønn, og hva vil Marius føle når hans tilkommende bror, og landets kommende Konge har to ærverdige opphøyde foreldre som representerer Norges aller helligste og høyeste? Mens Marius har en pappa som media ikke har fremstilt som mors beste barn, og alltid må finne seg i denne rollen! Hvordan har Mette Marit egentlig tenkt på sin egen sønn? Som gravid deltok hun i reisesjekken på TV Norge, på jakt etter ny partner. Er dette kongelig høyhet?

På reisesjekken, med landets kommende kongsemne i magen? Kong Haakon Magnus kan ikke stoppe henne, i dag koster det kvinner ingenting å skilles! Og hun vil uansett få sympati for sitt valg. Hva vil de kongelige da si på pressekonferansen rundt i verden? Om barndom? Om Monarkiet?


Hva sier de internasjonale og nasjonale forpliktelser og lovverk for Kong Haakon Magnus? Kan han velge fritt? Som øverste leder av Kirken, militæret og familiepolitikken i dette landet.

Tillater de lovmessig at Kong Haakon kan velge fritt av hensyn til sikkerhet, graderinger osv. Kan en Konge velge fritt uten at kongelige verdigheten og meningen da faller sammen?

Hans rolle er på heltid og kan aldri bli en deltids rolle som han kan kle av eller på seg, enten er han en konge eller så er han en som alle oss andre. I det siste tilfellet blir Deres Kongelige høyhet en vits, hvor de som har omgang med de kongelige, som politikere bruker denne livsløgnen og illusjonen til å opphøye seg selv og sitt arbeide.

Politikerne har jo mistet sin opphøyde verdighet for lenge siden. Nå mister kongen også sin konge verdighet, han gjør hele arbeidet selv!

Mye av årsaken til dagens situasjon er at Kongehuset har fremmet en skilsmisse kultur gjennom den norske barnelovens innhold og praksis. Ved nyttår stod Kong Harald og manet frem feminismen og alenemor kulturen igjen, uten å i mine øyne ta inn over seg, måten brudd og samboerskap, samt barneloven undergraver ekteskapet. Lovverk som rammer folket og gjør biologiske fedre til rettsløse gjeldsslaver i forhold til egne barn. Alt er opp til mødrene, som automatisk får hovedomsorgen ved brudd (96%)!

Brudd skjer i dag som lyn fra klar himmel, de fleste brudd er økonomisk motivert.


Uansett får kronprins Haakon Magnus et problem. Dersom han sier fra seg Konge verdigheten, så spørs det hvor lenge Mette Marit blir. Mette Marit er avbildet med et stort religiøst Jesus kors. Haakons store forbilde i oppveksten var Jesus, dersom disse to vil gå Jesus vei og involvere seg med det alminnelige, kriminelle alt sammen, så ære være dem for det og bevares det viser både nestekjærlighet, toleranse og vilje til nytenkning - men da bør vel de to i praksis gjøre som Jesus sa til de rike: "Selg alt du eier og følg meg" Altså først frasi seg tronen, ofrer alt for kjærligheten, så er de en av oss andre alminnelige mennesker slik Haakon Magnus søker. Dersom Haakon Magnus vil opphøye Mette Marit til noe vi andre skal si Deres Kongelige Høyhet til vil jo paradokset bli at han selv gjennom sitt valg mister Monarkiets og sin egen opphøyde Kongelige høyhet. Dette er situasjonens paradoks og realisme. Det er dette dogmet politikere og mange har problemer med å innse!

Største hindringen er at dagens alenemødrene forventer pose og sekk, kanskje er Mette Marit annerledes, hvem vet? Ikke engang folkelige Kronprinser kan få i pose og sekk uten at folket moralsk reagerer.


Kronprins Haakon Magnus blir kommende leder av den norske kirke, han skal arve posisjonen. Hva sier Bibelen om ekteskapet? Biskopene i Norge er jo i en tilstand av sjokk eller koma.

Når det kommer fra de kongelige så aksepteres St Olavs orden til lesbiske Kim Friele, homofili, kloning, genmanipulering, forsking på aborterte fostre, troløs hedenskn statsminister, samboerskap, og Konge som gifter seg med en kvinne som har barn utenfor ekteskap. Det er jo tydelige og klare føringer i at de kongelige på denne måten så absolutt viser folket sin vei og sier sin mening gjennom handling, i kraft av sin forbilde posisjon, fremfor ord som de jo som kjent ikke kan bruke.

Så er det jo troløse hedenske Jens Stoltenberg, som ikke tror på noen Gud

Det er han som skal gi sin velsignelse og sitt samtykke til Kongen ved en forlovelse eller ekteskap. Kirken har intet å si!

Jens Stoltenberg tror som kjent ikke at det finnes noen Gud.

Skal ikke lederen følge den bibelske troen han ber andre om å følge? Der heter det at de siste skal bli de første, og de første skal bli de siste...

Alt dette er til syvende og sist et spørsmål om troverdighet til å leve ut den rollen folket forventer - Går Kronprins Haakon Magnus ut av denne forventede rollen, ja så dukker veldig mange nye spørsmål opp, deriblant meningen med selve Monarkiet!

Som biologisk pappa til landets arving vil Haakon Magnus som alle andre menn komme

i sekundær posisjon - Så lenge barnet er kvinnens eiendom ja så styrer kvinnen makten, kursen og fremtiden for mann, barn og sitt eget kjønn. Alenemødrene er "wannabes" med gode vaner, de forventer ting fra andre, og kan bytte menn ettersom det passer dem - det koster kvinnene lite, mannen sitter med regningen og barna med hele oppvasken.

Men barna får ikke snakke om sin fortid, privatliv dersom den er istrid med image og ære, også dette et lovverk Kongen håndterer i A/S Norge.

Husk det er opp til Mette Marit om hun gir Kong Haakon Magnus delt omsorg, slik er det selv om du tror det er Kongen som bestemmer! En liten sædcelle inn i eggcellen er all magi som skal til. Sjakk Matt! Og da er det ikke lenger noen vei tilbake for Kong Haakon Magnus, da vil han antagelig måtte gifte seg fordi presset blir for stort, men vil lykken vare evig, vil dette da være et veloverveid valg? Eller vil det bli en kunstig idyll og fasade? Når han allerede nå er i tvil om han vil gifte seg med Mette Marit, han har jo også vært i tvil om han vil bli kommende Konge avslørte han i Mai måned på NRK.


Kanskje sikrer Mette Marit sin fremtid, og konge gjennom å fryse ned et befruktet egg, det er tillatt i utlandet, og snart i Norge...


Det vi ser utspilt i dag er en krigføring mot ekteskapet, barnets beskytter og arena nummer en er nettopp ekteskapet. Barna vil helst at foreldre skal holde sammen, dagens skilsmisse kultur står i grell kontrast til barnas rettigheter, syn og behov.

Denne krigføringen mot ekteskapet blir velsignet av landets kommende Konge, Kronprins Haakon Magnus i spissen. Mener fremdeles det norske folk, som VGs redaktør Olav Versto at Haakons valg bare er et privat kongelige anliggende som bare delvis berører folket, og som det norske folk passivt skal være nøytrale til?


Stø kurs - møysommelig likestillingsarbeid med Kongen, regjeringen og Dronningen og en aktiv kvinnebevegelse i spissen av ser de og vi nå konsekvensen av, forledet svært mange kvinner til skilsmisser for å utdanne seg til andre service, omsorgsyrker eller ta seg av de eldre - for i A/S Norge anses ikke det å ta seg av sine egne barn som utdannelse, fobi mot å være hjemme med egne barn, nå også fobi mot å arbeide i ekteskapet. Skilsmisse kulturen gjør alle til miss-er. Haakon Magnus sitt valg er egentlig bare et svar og en forlengelse av den skilsmisse kultur Kongehuset og politikerne gjennom Barneloven har fremmet hele veien siden 60 tallet. Det er i praksis Dronning Sonja som styrer. Om denne linjen siden 60-tallet har ledet Monarkiet til avsporing er opp til folket å velge. Monarkiet hadde egentlig sin meget verdige slutt da Kong Olav døde.


Velkommen Haakon Magnus som en av folket - Du presenterer nok et bevis for at Monarkiet er og blir det folke bedrag veldig mange mennesker alltid har hevdet, en forlengelse av politikerne, som slik opphøyer seg selv. Humanitært og kulturelt arbeide kan alle mennesker fremme. Det er myten rundt det den enkelte står for moralsk og som symbol som gir respekt i folket, å avsløre livsløgner er vondt og vanskelig - men det er akkurat hva Norge nå er iferd med å gjøre. Tør det norske folk å velge nytt?


Siste dagers hendelser preges av at der er lagt et enormt press på en kronprins som etter gjentatte egne utsagn har sagt at han trenger mer tid på å være sikker på om det er hans rette livs ledsager, men som fra de fleste kanter nå så synes det som om Haakon Magnus presses inn i en forlovelse eller ekteskap.

Presses fra Kongen, fra media, fra kirken, fra militæret nasjonalt som internasjonalt. Er det et tvangsekteskap vi nå er vitne til, ønsker det norske folk å presse en tvilende kronprins til å gifte seg? Hvem tjener det?

Hvis Haakon Magnus helst vil leve som en fri og normal borger slik det utad synes, men føler folkets forventinger og presset fra sine foreldre, Kongen og regjeringen så stort at han egentlig ikke har noe valg? Vil du da fremdeles støtte Monarkiet? Eller er dette da en tvangstrøye hvor de involverte ikke kan leve sine liv i frihet? Da ender ting i dag svært, svært lett med skilsmisse, i dag er det ingen som holder sammen p.g.a. fasade, tradisjoner eller kutyme.

Mette Marit er p.t. alenemor, da mottar hun overgangsstønad, utdanningsstønad og veldig mange andre trygde rettigheter. Rent juridisk vil Mette Marit miste retten til disse trygde stønadene, må avbryte studier dersom hun bor sammen med en mann, eller er i et offisielt samboerskap mer enn 12 av de siste 15 måneder. Når avisene så skriver at det ikke er noen hemmelighet at Mette Marit har flyttet inn hos Kronprinsen med Marius helt siden januar i år, så begynner tiden å bli meget knapp, så kanskje derfor hastverket med forlovelsen? For barneloven gjelder vel selvsagt også for de kongelige og definitivt for Mette Marit?

Slottet har videre uttalt at De ikke vil at Mette Marit skal ta vanlig jobb, så valgfriheten begynner å bli meget begrenset for henne. Fra januar 2001 må hun ha avgjort dette i.h.t. lovverket!

Haakon Magnus sin apanasje på 150.000 pr.år. Det heter at Kongen har betalt Haakon Magnus sine studier, at Kongen har kjøp leilighet til ham, så kronprinsen har ingen studie eller boliggjeld - Når han likevel vil være som alle oss andre så blir det noe helt feil med forutsetningene her. Det er svært få som får slike sølvskjeer i munnen fra foreldrene sine.

Derfor blir bildet man lett sitter igjen med mye egenrådighet, samt pose og sekk holdninger.


Kongehuset Norge fra 1905. Et Kongehus med særlig nære bånd til arbeiderpartiet gjennom hele 1900 tallet, som fant sin form etter en folkeavstemning. I Norge vært dyrket gjennom en statlig fjernsyns kanal, først nå våkner folk for hva egentlig et Monarki er. En slik folkeavstemning bør igjen være på sin plass. Arbeiderpartiet, sosialdemokratiets reelle innhold som Monarkiet er på gyngende grunn. De to står for mange av de samme filosofier - den samme "stø kurs"

Aftenposten går ut med at folket støtter forlovelsen, uten at folket reellt er spurt. Er dette et liksom demokrati.

Monarkiet er egentlig i tradisjon og form bygd på "tvangsekteskap" etter blodlinjer og opphøyet rase. Egentlig en institusjon der frie mennesker blir født inn i en tvangstrøye av et system uten de reelle valgmulighetene i livet.

Hvis det er dette Haakon magnus vil ta et oppgjør med, så ligger det også en pris, konsekvens i den andre enden - Pose og sekk finnes ikke for noen!


Vi får si som en av Oslo prosessens hovedansvarlige Torbjørn Jagland kynisk, skinnhellig og hyklersk sier det i fredsprosessen i Midtøsten, at partene før eller siden må tilbake på freds sporet for det er den eneste vei som fører frem. Han tar ingen selvransakelse, som at innholdet eller politikken, forutsetningene i avtalene likevel ikke er rettferdighet. Men at innholdet er en blindtarm. Tanken om fred er riktig, men formen og medisinen er altså gal. Selvransakelse har aldri ligget for Jagland. Jagland og en hovmodig flirende Jens Stoltenberg er i koma, for å bruke utenriksministerens ord som han setter på alle norske næringslivsledere.

Så later vi, akkurat som en "36.9 - Jagland i koma" later som, at vi ikke ser forskjellen i makt og med bestemmelse mellom partene, altså unnlater å forstå konfliktens årsaker mellom partene. Vi kan lage en liten filosofisk visjons skisse - En supermakt på okkupert land (mødrene), mot et undertrykt, rettsløst folk med steiner og bajonetter som våpen (fedrene) Kampen står så om retten til å forme fremtiden gjennom hvem som har adgang og innflytelse over barnet/fremtiden. (Jerusalem er symbolet for barnet i Midtøsten, og i denne striden). Mødre har i dag eiendomsretten og all makt til felles barn. Det mødrene gjør er å ta seg til rette på land som skal deles på en rettferdig måte. Illusjonen om Israel som Guds utvalgte folk renner ut i sanden, samtidig med at det norske monarkiet og dets innbilte blåe linjer renner ut i havet, og avsløres som kartell for egeninteresser.

Derfor før eller siden må de som styrer og leder forstå at de må gi ekteskapet et ekte innhold og levedyktige betingelser, og komme seg inn på det spor som tjener folkets fremtid.

Grunnlaget for alle legges i barndommen.


Uansett, kjærligheten har ingen medie strategi, og fungerer som kjent meget dårlig under tvang.

Mette Marits "tause Birgitte" rolle så langt er fra sidelinjen patetisk, arrogant, preges av avstand og alt annet enn folkelig opphøyd, og den nærheten som Kong Olav solgte seg gjennom.

Monarki som speiler seg i en opphøydhet av politikere, er vel intet monarki i dets egentlige betydning. Det er vondt å avsløre livs løgner, men går Monarkiet, så går veldig mye av makteliten med i dragsuget. Vil de med makt i Norge gi fra seg makt noe lettere enn de som satt med makten i Jugoslavia gjorde er da spørsmålet? Jagland peker på næringslivs ledere i koma og glemmer at pekefingeren har tre fingre tilbake på han og offentlig sektor. 1% er frie midler i et statsbudsjett, så alt er egentlig et spill for galleriet.


Vil Mette Marit være en troverdig talskvinne for å fokusere barnet i ekteskapet, eller kvinnens stigende egoisme kultur og egne rettigheter på bekostning av barn og familie ? Hva vet egentlig Haakon Magnus om hvordan det er å være mann, gift som samboende for så plutselig å bli kastet ut, være rettsløs til egne barn, og bli gjort til gjeldsslave nårsomhelst? Gjeldsslave blir neppe Kongen selv, men svært mange pappaer i landet sliter med denne problemstillingen. Jeg tror ikke det norske folk helt vet hva slags undergravning av ekteskapet som har foregått siden 1968 gjennom barneloven her i Norge under fanen "kvinnefrigjøring", kutymert i

En lov som er blitt manns diskriminering gjennom å ta barna som sin eiendom, og bruke en stadig lenger pekefinger mot biologiske fedre til barna!.

Barn som mister biologiske pappaen sin.

50% av barna som må gå igjennom en skilsmisse

Barn som blir en kasteball i mine, dine barn konflikter

Barn som er prisgitt mødres valg, fordi mødrene gjennom lovverket har all makt over deres oppvektsvilkår.

Barn som har ufattelig mye sorg, depresjon, raseri inni seg, samt skyldfølelser.

Barn som mister biologisk far, så søsken.


Alt dette er svært vondt for barn, for mange barn er det å gå igjennom en skilsmisse, som å gå igjennom et dødsfall. Kvinner flest i dag tar altfor lett på skilsmisse og forstår lite at barnet har 50% fra mor og 50% fra far.


For kvinner koster det i dag ingenting å ta ut en skilsmisse overhode - Den norske barneloven stimulerer skils-missen på alle måter, økonomisk, utdanningsmessig som med rikelig av stakkarslig sympati.

Når kommer en åpen debatt som er demokratiet verdig? En folkeavstemning om Monarkiets fremtid, innhold. Om landets innhold, forventinger i statsform, monarkiets rolle og styring av A/S Norge?

Det er ikke politikerne, meningsmålings selskaper eller avisredaksjoners presteskap som må avgjøre dette spørsmålet. Politikerne er inhabile kjendiser, som verner egen trygghet, eget parti og eget image. Symptomatisk gjennom at de på årets siste Slottmiddag synes det var riktig å gå inn for en tredobling av Haakon Magnus sin apanasje, samme lønn som en stortingrepresentant enn å diskutere det som virkelig opptar folket.

Det er veldig unorsk å være mot monarkiet, men det er nå folket som må engasjere seg og reise seg opp mot makten. Monarkiet forener ikke nå folket, men splitter folket - og det må gjøres synlig at folk er svært tvilende til Hele styringsformen i Norge!

Alt er en tidsinnstilt bombe, og det er styringen av A/S Norge som er i ferd med å gjøre som Sleipner og Titanic gjorde - "stø kurs"! Lederne av landet forstår det ikke selv, folket enser dette, for de er i kontakt med virkeligheten og konsekvensene.


For å sitere Kong Harald ved siste middag på Slottet. Her siterte Kongen Dag Solstad;

Her etterlyses samtalen mellom opplyste mennesker - "Alt virket som om man ikke brydde seg om å føre en samtale lenger. Snakke ordentlig sammen, strekke seg sammen mot en innsikt, av personlig eller samfunnsmessig karakter, om så bare for det korte blaffet av øyeblikkets innsikt."

Hvorfor tror Kong Harald det er blitt og er slik?

Hvis Norge var den siste Sovjetstat hva tradisjons avhengighet, maktfordeling og reell ytringsfrihet angår hva da Kong Harald?


Monarki eller ei. Dersom Kongen er smartere, klokere og verdigere enn folket, så kan nok folk

leve med et Monarki, men hva er egentlig vitsen med det hele?