Sendt til disse redaksjoner i dag: vaktsjef@ntb.no;desk@stavanger-aftenblad.no; fep@fedrelandsvennen.no; vestfold@nrk.no;nyhet@bt.no;redaksjonen@sandefjords-blad.no; vaktsjef@nettavisen.no; redaksjonen@reuters.no redaksjonen@vg.no;nyhet-oslo@tv2.no;leslie.tangen@tv2.no; redaksjonen@budstikka.no; nyheter@aftenposten.no; anne.grosvold@nrk.no;viggo.johansen@nrk.no; john.hultgren@aftenposten.no;nyhet@bt.no; repleder@aftenposten.no; redaksjonen@shf.no; pressemelding@tv2.no;redaksjonen@dagsavisen.no;rune@allemenn.no;stig@allemenn.no;tips@expressen.no;redaksjonen@adresseavisen.no;desk@klassekampen.no;norskukeblad@hm-media.no;hjemmet@hm-media.no;kultur@vl.no;kristenliv@vl.no; politiken.dk@pol; dk;utland@pol.dk ;kultur@pol.dk ;anna.hjalmarsson@aftonbladet.se;ony@weekendavisen.dk;1224@eb.dk;redaktionen@berlingske.dk;udland@berlingske.dk;udland@jp.dk;kultur@jp.dk;internetavisen@jp.dk;kultur@dr.dk;dokumentar@dr.dk;nyheter@dr.dk;nyhetstips@dn.se;sondag@dn.se;politikk@dn.se;brannpunkt@svd.se;utrikes@dn.se; redaktionen@expressen.se;utrikes@svd.se;kultur@svd.se;rapport@svt.se;perspektiv@svt.se; kulturnyhetene@svt.se;agenda@svt.se;dokumentutifran@svt.se.

 

 

Wake up call nr. 40.

 

Pilkoss VeXst

v/Verdenslærer og forfatter Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 Hvalstad                                                             Hvalstad, den 28.09.2006

Presentasjon: www.pilkoss.no

Mail: pilkoss@netcom.no

 

 

 

Til redaksjonen.

 

 

 

Pressemelding – et åpent folkeopplysningsbrev og med det et gratis kurs til alle interresserte.

 

Jesus Part II - I skyggen av ”Osloavtalen” ligger sannheten og løsningene. Norges skiftende regjeringer med statsminister Jens Stoltenberg, Kjell Magne Bondevik, og Torbjørn Jagland/Gro Harlem Brundtland i spissen har siden 1995 ledet det norske folk bak lyset med viten og vilje forsettelig. 

 

Jeg, Roger Hegerland (41), er reinkarnasjonen av Jesu sjel – et av mine tidligere liv har vært som Jesus. En åpenbaring – en oppdagelse for meg i 1994, da jeg var 29 ½ år gammel, for det norske folk, samt for hele verdens befolkning. Ethvert menneske har en sjel. Ja, faktisk samme sjel og mange liv. 

Jeg opplever en respektløs organisert kriminalitet og terror mot min integritet, mot Gud, det jeg står for og fremmer fra statsminister og kirkeminister. Det pågår som dokumentert/bevist i ”Look to Oslo - 40-wake-up calls” på www.pilkoss.no - en bevisst konspirasjon fra den øverste stat og kirke ledelse i Norge – Hvorfor sitter de ledende media aktører passivt å lar dette pågå? Når er det nok? Skal ikke de ledende media redaksjoner i et såkalt demokrati avdekke bevisste/forsettelige maktovergrep fra vår egen stat/maktapparat allianser og kirkeledelsen her i Norge? Eller er det enklere å dømme og anklage ledere i de land som ikke følger våre såkalt demokratiske spilleregler, og anklage ledere i andre land med de verste ord? Løser slike anklager egentlig noe som helst når svaret ligger i at nasjonens ledelse må endre egen tro, innhold, overbevisning, bevissthet og holdninger først? Jeg krever nå å få komme inn i de aktuelle debatter, selv om de nevnte ansvarlige politikere i dette brev gjør som strutsen, er for feige til å møte/invitere til dialog, slik hindres en åpen/fair debatt. Det jeg redegjør i dette brev er av svært viktig samfunnsmessig betydning. Det er et formidabelt svik - komplott som pågår fra Norges kirkeledere og med utallige ansvarlige yrkespolitikere i spissen, en politikerrolle hvis intensjon var å inneha politiske verv for å tjene folkets beste, til i 1981 å tjene kr.156.000, som Stortingsrepresentant, for i dag til å tjene over 500.000.- p/å for å utøve makt og heve seg over det folket de er satt til å tjene. 

 

Dette brev er et gratis kurs til opplysning for alle interesserte - med løsningene på dagens religionskonflikt i verden. (Tar ca. 1 time). Kan også lastes ned på: www.pilkoss.no. - så til: ”Look to Oslo-40 wake-up calls”

  

Jeg vil opplyse folket om fakta/sak og viktigheten av å forstå at statsminister og kirke/utdanningsministers valg/beslutning får konsekvenser umiddelbart for hele folket. Regjeringen/Stortinget har et enormt ansvar for å lede folket rett, fortelle alt de vet til det folket de har fått tillit fra når de inntar disse posisjonene på vegne av hele det norske folk. Det som skjer mot folket/nasjonen i form av gjerninger, er det disse lederne og dermed det folket som har valgt dem gjør mot Gud i sin tro og bevissthet hele tiden her og nå – en 100% balanse i forhold til Gud, fordi alt skjer i Guds bilde.

 

Jeg hevder at statsminister Jens Stoltenberg og kirkeminister Trond Giske i sine to regjeringer, samt  x-statsminister og prest Kjell Magne Bondevik, samt kirke og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland i sine to regjeringer, helt siden 1997, og særlig fra høsten 1999 har ledet det norske folket bak lyset hva gjelder min klare åpenbaring – slik har de tydd til løgn og iskalde bedrag for å vinne sine valg – Hykleri og skinnhellighet er rett ord.

Jens Stoltenberg og Trond Giske har ignorert de globale ”manifest” de fikk fra meg i Stoltenberg 1 regjeringen i mai og desember 2000. Manifest sendt ut til alle hovedaktører i fredsprosessen i Midt-østen, som så endte opp i mitt håndtrykk og overrekkelse av ”Kaken fra Pascal” til Bill Clinton den 13.5.2001 utenfor Stortinget, før han skulle til Camp David for å skape fred med Osloavtalen, så kom 11/9. så sendte jeg våren 2003 rekommandert brev til Kofi Annan om å få snakke i FN’s sikkerhestråd før invasjonen av Iraq og til George W Bush om ikke å invadere Iraq, men slippe meg inn på scenen med mitt budskap. Jeg har ikke fått svar fra disse ennå. Nå i Stoltenberg II med agenda for en likegyldig ”moneyfest” på Soria Moria og dans rundt gullkalven her på ”oljeberget”. Et Soria Moria i nulldialog og utestengelse av meg og min klare åpenbaring vil aldri lykkes. Jeg er før kirken, og en sann kirke som mener at de venter på Jesu sjel igjen skal bøye seg for meg og mine budskap. Hvorfor tror dere egentlig Norge ellers er velsignet  en slik unik fredsmeklerposisjon i verden om ikke Gud har en slik plan med dette – men som dessverre så langt er okkupert av feil ledere som misbruker oljemilliardene uten å endre kurs/bevissthet/tro, og som hver eneste dag leder det norske folket bak lyset. Regjeringen har slik jeg kan dokumentere/bevise det i sine leder posisjoner forledet folket og holdt informasjon tilbake overfor FN og disse medlemsland, samt overfor sikkerhetsrådet - der Norge har hatt en svært sentral rolle i god kristen tradisjon. Er det som blir begått mot meg fair-play fra en nasjon som selv hevder å være spydspiss for åpenhet, fredsmekling, kristen tro, fred, ytringsfrihet, menneskerettigheter, religionsfrihet og belærer alle andre fordi nasjonen har fått en gave i oljerikdom, uten å endre bevissthet/kurs. Se innholdet/resultatet bak ordene de bruker. Våkn opp nå fra all den falske propagandaen og indoktineringen som alle automatisk får fra barnsben av innen religion og tro og blindt tar inn som diktat og propaganda fra kirken som hevder bare slik skal det være fordi det har de bestemt og slik ble de fortalt det av den forrige generasjonen, og de av den før den igjen…ingen skal stille spørsmål – og landets regjering med statsminister i spissen går i samme fellen – imens kan Kirkens diktatur som er verre enn alle andre diktaturer stå trygt med en grunnmur bygd på sand tror de, med en fiende få forstår – nemlig Gud og Jesu sjel som er totalt utestengt fra varmen, respekt og dialog i de såkalte Guds hus. Mye her må nå fornyes og det blir som du tror i din bevissthet så viktigheten av opplysthet her er den aller viktigste for din egen bevissthet

 

Paven tar feil.

Å korsfeste Guds egen jordiske profet, en sjel med familie, venner – menneskesønnen, slik det ble gjort fra folket som levde i Palestina den gang, det er og var terrorisme, blasfemi og organisert kriminalitet –intet annet. Et overlagt drap uten at de som gjorde det fikk sin dom. Dommen skal komme ved tilbakekomsten av Jesu sjel, fra Jesu sjel selv på jorden – slik alle profeter har kommet til jorden siden tidenes morgen født av en kvinne. Møte med Jesu sjel er et punkt verden aldri har klart å løse rett, og verden vil derfor som profetiene sa hele tiden vende tilbake til denne gordiske knuten - for denne gangen å løse det rett. Dette er hva vår tid/generasjon handler om, nå skal det tas ved roten og vår tid har ansvaret overfor våre barn og kommende generasjoner, en helt ny bevisstgjøring. Når Paven i sin siste tale i september d.å. anklager muslimer på det groveste, for så å hevde seg feilsitert og legge til at hans egentlige budskap i Tyskland var; ”at ikke religion og vold hører sammen” – men ”bare religion og rasjonalitet”, sa Paven. Da må Paven først gå i seg selv og analysere hva slags rasjonalitet hans egen totalitære tro og lære bygger på. Når Paven denne gangen så legger til at han vil ha en ligefrem og ærlig dialog, så sier jeg. Ja, la oss ta den dialogen nå! Samtidig: Hva nytt av varig og sann verdi har den katolske tilført verden? Se frukten i denne tro’s ytre, og stans å bruk Gud eller Jesu navn til inntekt for denne lære. Hold dere til Kristus. 

 

Korsfestelsen av Guds sanne profet på jord/menneskesønnen som utgangspunkt for den katolske lære&kirken og innse at Pavens egen tro nettopp bygger på den groveste organiserte vold, terror mot Gud og mot Jesu sjel. En organisert kriminalitet siden kirkens morgen, en total utestengelse og fornektelse av reinkarnasjon i det katolske og kristne grunnsyn – Det er den verste vold og utestengelse man kan gjøre mot menneskers unike sjel, mot Gud, Jesu sjel og hans familie/venner her på jorden. Med dette utgangspunkt vil man slik skape et fiendebilde i det ytre som de selv kan se og beskrive hva de selv begår mot Gud/Jesu sjel og den hellige ånd her og nå. Videre fremstår Paven som om katolikkene venter, i ”skyen” skal frelseren komme heter det fra dette hold – de dyrker ennå jomfrufødselen som deres grunnsyn. Hva er rasjonaliteten og bevisene i en slik tro? Nøkkelen er å ta imot Jesu sjel på jord da som nå, særlig de kristne som sier de venter på sin frelser. En frelser som er gjort ansikt/dels familieløs og forsøkt gjort til en sjelløs frelser i de kristnes blinde Kristus tro, fordi Kristus skulle etableres - måtte Jesus korsfestes! Samt som bevis for at jødedommen selv er de ordene de anklaget Jesus for å være. Blasfemisk osv.. Da måtte de som kaller seg kristne den gangen stjele dette hjerte – en sjel – Jesu hjerte og sjel – mens de utad ærer Jesu sjel med tungene. Nå må Kirken og kristendommen først og fremst få orden i eget hus og på sitt forhold til meg som bærer av Jesu sjel – først da vil Kirkene igjen fylles opp av ekte troende. Hva er rasjonalitet i å undergrave at Jesus var menneskesønnen, hvordan formerer, lærer og ser et menneske - en slik ”Kristus” ut etter å ha levd nå 1973 år i dette overtroiske fysiske Gudsriket som Paven, jødedom, islam og Kristus tilhengere tror på – og som jødene hevder å være VIP - det utvalgte folk til...? Hvor Paulus i spissen sa: han så Jesus satt ved Guds høyre hånd - med hvilken troverdighet fra denne falske trollmann og strengeste fariseer med sine Kristus motiver? Jesus var menneskesønnen og ingen ufo i skyen, det er bevist! Nå må Kirken lytte og innse at det handler om reinkarnasjon og utvikling innenfra i oss alle i Guds bilde – en Gud som er fullkommen kjærlighet og ikke det Kirken har gjort Gud og Jesus til. Kirken trengte jo 300 år på å akseptere at jorden var rund og at jorden gikk rundt solen. Hvor mange år trenger de på å lese og forstå det jeg skriver her? Skal hele det norske folk måtte rømme kirkene, og bli ateister o.a i sin avsky før reformene og selvransakelsen  kommer, hvor så kirken igjen skal gripe til korstog mot de vantro som ikke følger kirkens diktatur? Nå må kirken lytte og innse at det handler om å ta imot Jesus som menneske på jord igjen, om reinkarnasjon, årsak/ virkning, karma, det er lett for alle å se at livet er en syklisk prosess som handler om bevisstgjøring og innsikt personlig og kollektivt, en prosess fra barn til barn igjen som ledes innenfra i Guds bilde.

     

Jeg sier at det viktigste er en sunn balanse mellom rasjonalitet hvor det viktigste for alle mennesker er å la seg lede innenfra av sin intuisjon, sitt instinkt, sine følelser og drømmer/fantasi på en ærlig og fair-play måte. Hva gjelder karikaturstriden, hvor vesten peker på islams feil og mangler  uten å se hva de selv tror på og gjør mot Gud & Jesu sjel selv først og fremst. Muslimene har sine utfordringer, men ærer i alle fall sin profet, de kristne/kristendommen korsfestet sin profet, hva slags lederskap og tro er dette? Synd kom inn i verden når man forfalsket virkeligheten! Korsfestelsen av Guds egen profet og fjerning av ethvert bilde/bevis av Jesu sjel og hans første 29 år pluss årene før år.0. Nå må det rettes søkelys på grunnsynet i den kristne tro. Stopp alle anklagene mot alle andre. Hvorfor opplyses der ikke om at det ikke finnes et eneste bilde av Jesus? Sannheten er at alle bilder av Jesus er falsum og fri fantasi. Det er bare tiden og Jesu sjel selv innenfra som kan åpenbare dette via Jesu sjel selv, etter å ha blitt født på ny i ånd slik Jesus ble det i voksen alder etter at han var 29 år gammel sist gang min sjel tilkjennegav seg med et slikt oppdrag her på jorden. Denne fødselen i ånd i voksen alder er forutsetning for å se inn i og forstå Guds Rike, før dette er alle for barn å regne, sa Jesus den gangen. Slik vil alltid min sjel stige frem på jorden, og mine budskap står fast.    

 

Organisert kameraderi – med statsministrene Jens Stoltenberg og Kjell Magne Bondevik i spissen.  Samrøret i de her omtalte årene mellom de fire statsministrene Stoltenberg, Torbjørn Jagland/Gro Harlem Brundtland og Kjell Magne Bondevik fremstår som et organisert kameraderi pro Israel, forsøk på å tie i hjel i en nulldialog/ikke svar mot min åpenbaring, sak, familie og person. Statsminister Jens Stoltenberg, Jagland og kirke og utdanningsminister Trond Giske avviste meg uten dialog også i mai år 2000 og fortsatte sin motstand/nulldialog i hele sin regjeringsperiode da de satt i sin første Stoltenberg regjering. Stoltenberg II fortsetter å overkjøre og ignorere min åpenbaring etter at de overtok regjeringsansvaret høsten 2005. På samme tid havarerte Bondevik II regjeringen. Krf ble halvert til et historisk bunnnivå, daværende kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland fikk rødt kort etter 10 år i ledelsen av Krf, hun ble her utvist av folket fra både regjering og Storting og fikk ventelønn i belønning, mens den samme regjering sender folket til a-etat og kutter utbetalingen av arbeidsledighetstrygd fra 3 til 2 år, og pynter selvsagt slik på ledighetstallene, mens løser ikke de grunnleggende problemene, som ligger i de kart/tro de styrer etter. Bondevik ble i dette valget kastet ut av den statsministerstolen han med all makt har klamret seg fast til, og 30 år med en blind pro Israel propaganda agenda og politikk som han står for. Bondevik tror det er rett det som skjer fra staten Israel i dag, da er man blind da. Hva vil Gud med dette fortelle med dette havariet? - mot en såkalt kristen regjering med prest som leder på topp av Norge som svømmer i oljemilliarder og av den grunn ikke må stoppe opp eller korrigere kursen selv om stadig flere borgere ser at kursen er gal, eller hva med å lytte til enkeltindivider i egen nasjon slik det stiger frem (Jeg ble født i 1965, lenge etter ideen om staten Israel velsignet av FN) Å lytte til individet er selve grunnmuren i et sant demokrati for en leder. Hva er da dette grådige kartellet på toppen egentlig blitt til? Si det du. I kjølvannet etter seg etterlater Bondevik i 2005 et ensidig diktat pro Israel fra en hel verden, hvor Norge med ny regjering går opp i front pro Israel. En ensrettet utenrikspolitisk stafett mellom partier i alle politiske farger har regjeringer stått for, med mer enn 2/3 flertall, en pro Israel politikk fra et samlet og for det meste et utenrikspolitisk enig Storting siden 1948, og svikene mot det palestinske folk/Jesu sjel og verdens barn som så lå skjult i Osloavtalen. En ensrettet, diktaturisk utenrikspolitikk pro Israel er hva Norge har bedrevet med viten og vilje særlig de siste 60 årene. – og underveis i denne Osloavtalen overkjører/ignorerer de ansvarlige det de underveis blir bevisstgjort, men de lytter ikke, gir heller gass i samme retningen – overkjører det at en norsk borger og familie er bærer av Jesu sjel! Dette forplikter norsk ledelse til ærlighet, åpenhet, samarbeid, selvransakelse, lytte, invitere inn til debatt og en gjensidig respekt for dette – isteden møtes mitt kall/åpenbaring med en total utestengning fra de som har ansvaret for å legge dette frem for folk og aktuelle parter. Slik regjeringene har fremstått med trepartier har nesten hele det politiske miljøet på det norske Stortinget konspirert og utført dette mot min åpenbaring og den innsikt jeg så langt har åpenbart for dem – en oppdagelse for Norge og nasjonens sjel. Samtidig har disse politikerne og skriftlærde kirkelige ledere pekt på alle andre – på hvilke måter er det godt lederskap? Få fakta på bordet. I kjølvannet er også stafetten pro EU, der Norge dikteres fra Eu via EØS og Schengen avtalen(Hva slags respekt er dette for det norske folks soleklare NEI til EU?) – Palestina spørsmålet dikteres pro Israel uansett Israels oppførsel og politikk, dette fra et handlingslammet FN og USA m/veto & all makt tror de – Var dette hva folket ble fortalt i 1948 da FN ble opprettet? - mens folket bare klarere og klarere sier nei til både EU og den blinde stafetten pro Israel. Stadig sier utenriksministre for Norge at de har hatt en velsignet forent tverrpolitisk utenrikspolitisk kurs siden den andre verdenskrig, med mer enn 2/3 flertall i Stortinget og har kunnet kjøre frem disse ensidige visjoner. Statsminister Bondevik har forledet Norge i krig siden 1997. Få ungdommen hjem igjen – og ikke forled de unge/vår fremtid med falsk propaganda til å tjene kr. 500.000 pr.år for en krigsjobb i Libanon for Israel, betalt og finansiert av norske skattebetalere - når alternativet for mange unge er arbeidsledighetstrygd her i Norge – de unge sliter med å få komme inn på arbeidsmarkedet, da skal ikke krig være egnede arbeidsplasser. STOPP nå! Vi vitner i 2006 at en hel verden yter vold, groteske overgrep mot palestinere, mot ett helt folk og ydmyker et palestinsk folk på det groveste – med et 3 punkt’s diktat. Verden har etablert en mur mellom søsken/søskenbarn som palestinere og jøder er. FN har bare delt de i to og ikke løst noenting. Ja, FN har innsatt seg selv i en ”frelser” rolle, ser de det? – Med en ny religion kalt demokrati, selvrettferdighet og blind tillit til legevitenskapen, en ny religion med mange flotte ord som skal sekualisere og splitte verden og familier. Inkluderer FN Gud og Jesu sjel, og den hellige ånd i sine charter? Jeg oppfordrer de samtidig til å lese jødedommen som de står for opprettelsen av, og forsvarer eksistensen til – og se hva FN har skapt de siste 60 år av fattigdom, forskjeller, abortindustri og nød. Alt skjer i Guds bilde, og ikke i FN’s bilde – forstår politikerne forskjellen?

  

Gud og korsfestelsen av Jesu sjel nevnes ikke som årsak/løsning på Palestina spørsmålet. Sekulært er det nye moteordet for de som er pro FN – et FN byråkrati som skriker etter nye ideer, nye visjoner og nye reformer. Utrolig at FN, og dette sikkerhetsrådet står for en ”global krig mot terror” uten å se seg selv i speilet hva de begår selv mot Gud i den tro de fremmer og ser at terrorhysteriet øker over hele verden. Alt som ble etablert av organisasjoner, ideer etter 2 verdenskrig må nå ses på med helt nye øyne. Kirken og demokratiet må nå reformeres i en forståelse av at alt skjer i Guds bilde. Hva fikk så Bondevik i premie for velutført arbeid? Jo, en byste i Molde av sine rike allierte, eget kontor hos Ashehoug forlag/William Nygaard for å skrive sin biografi. Holocostsenter i Quislings residens Villa Grande betalt av norske skattebetalere, og servert et ferdig finansiert Oslosenter av rike pro Israel venner for å fortsette sin politikk ute i verden og selge såkalt ”fred” – mens verden vitner det motsatte. Et Oslosenter med Torbjørn Jagland som er Norges nr 2 som stortingspresident som bevilger dette senteret hans millionbeløp fra Stortinget. Se.www.ukultur.org. Jagland har mislykkes med ”Det norske hus”, ”36.9-samråd & samrøre”. Bondevik har mislykkes med ”verdikommisjonen” og ord som ”dialog&samarbeid”, og alle har de mislykkes med en korsfestet ”Osloavtale”& veikart for fred fra FN som er dødt, likevel fortsetter altså dette kartellet sitt desperate 3 punkts diktat, og fremstår som om de bare selger fred, slik de har sagt denne frasen de siste 60 år - og folket ser den motsatte frukt folde seg ut i virkeligheten. Ja, folk ser at de skaper mer og mer fattigdom og sykdom, som de samtidig i samme sporet sier de skal bekjempe. Folket i verden som ser blir stadig flere, og ja, de ser noe helt annet –og mange føler avmakt over elendige politiske ledere. På topp i FN’s fredsakademi flagger Terje Rød Larsen som er gjort hellig uvisst av hvilken grunn - han var planleggingsminister for Torbjørn Jagland, ble der i 1996 kastet ut av regjeringen etter en måneds tid, for så å bli utvalgt/velsignet av alle statsministre og Kofi Annan som FN utvalgte høyre hånd/hovmester og løsningsmann i Palestina/Midtøsten konflikten hele veien. Det vi vitner er et politisk system som har bragt hele denne gjengens kameraderi til topps for nå å bli ansvarliggjort, hvor folket vitner at uansett hva de stemmer i valg så blir det stort sett det samme uansett!! Det demokratiske systemet fungerer ikke etter hensikt og må nå reformeres.

 

Folket som ser, ser at det vi vitner ikke er et sant demokrati for folket! Men et demokrati for de på toppen. I FN sitter Jan Egeland, som er bror av den mangeårige sentrale x.redaktør og stadig aktiv i Dagbladet i alle disse årene for Dagbladet - John O Egeland som har styrt/styrer kulturdebatt og fokus i Norge, samt deres forfatter Jan Egeland (Ashehoug) som har skrevet bla. Sirkelens Ende, som hevder å omhandle Jesu liv, og hevder å være bedre enn Da Vinci kodens avsløringer. Og Deres Anne Mari Egeland som er leder i Kirkelig fellesråd i Oslo. Dagbladets redaktør stenger samtidig ute det jeg fremmer. Det er lett å lese kameraderiet og maktens/spillets gang. Hvorfor får alle disse bare fortsette uten å bli ansvarliggjort på sine resultater? Se kjølvannet deres da. Hvordan kan en mann som Terje Rød Larsen lede FN’s fredsakademi, basert på hva? Fiasko etter fiasko! Vi ser! Et 3 punkt’s diktat for staten Israel, uansett Israels oppførsel og hva som ville avdekke seg underveis er hva Osloavtalen var fra sin begynnelse på 1990 tallet – et diktat!! I TV2 har Stein Kåre Kristiansen sittet som politisk redaktør i mange år nå (sønn av avdøde Kåre Kristiansen, som var pro Israel), og Egil Svartdahl, som er pinsevenn og har hatt egne program på TV2 over flere sesonger nå - hvor han jakter etter Kristus i skyen.., og nekter å møte meg som menneske igjen i sitt program her på jorden. På topp av dette har Valgerd Svarstad Haugland(Krf) og Trond Giske(Ap) vært kirkeministre, styrt NRK og styrt mye av BFD og kirken i alle disse årene. I NRK sitter Charlo Halvorsen, som er SV leder Kristin Halvorsens mann og redigerer hva som skal inn på ukens hovedprogram Først og sist i NRK. Og slik kan jeg fortsette å avdekke uheldige kameraderier. Vi vitner nå en grådighetskultur (særlig innen det offentlige) med engler som daler ned i skjul med digre fallskjermer, ventelønn – hevet over det folket de er satt til å lede. Vi dikteres nå via EØS fra EU, uten at det norske Storting kan påvirke alt det vi må innføre i våre lover og regler. Norge er selvforsynt med det meste, men er i ferd med å miste sin nasjonale selvråderett. Alle de her nevnte har i alle disse årene bevisst stengt alt jeg på seriøse måter har forsøkt ute og prøvd å tie i hjel mine engasjement – med hvilken rett når de utad fremstår som åpne og demokratiske ledere/redaksjoner? Stortinget sier de mangler saker p.g.a. flertallsregjeringen beslutter over hodet på dem – Ja, her har Stortinget en sak de før eller siden må gå inn i og ta på alvor.     

Osloavtalen utelot de viktigste spørsmålene  og endte opp i ett 3 punkts fra en hel verden i et diktat pro staten Israel – er Gud enig i dette? Visste egentlig folket noe om planen bak denne avtalen, hvorfor ble ikke folket informert om denne kursen/planen?  På hvilken måte er det rett at Osloavtalen skulle ende i et totalt ensidig tre punkts diktat fra FN’s sikkerhetsråd for å anerkjenne staten Israel? Sionismen anerkjenner ennå ikke Jesu sjels rett til eksistens på jorden, som det han sa han var – Sionismen/Staten Israel avstår selv slik ikke fra vold mot Gud/Jesu sjel og Israel legger ikke selv ned sin egen motstandkamp og sine våpen mot dette. Var utgangspunktet for Osloavtalen rett? Er Gud enig i dette de har vedtatt? Hva er det Norge har vært med på å fremme og kjempet frem her hele det forrige århundre egentlig? I et Palestina som består av arabere og jøder som er søskenbarn og brødre tilbake til Abrahams tid. Fra 1948 delt og splittet og velsignet av et dikterende FN sikkerhetsråd. På hvilken måte var denne splittelsen av naboer rett? Hva har Palestina, arabere/jøder og en hel verden gjort mot Jesu sjel i sin arv? Er det ikke en forutsetning for å forstå hvorfor noen får noe mot seg at man går til dette folkets arv for å se hva de kronisk har gjort mot Gud og Guds kjærlighetsprofet på jord siden tidenes morgen med sin tro. Hva mener staten Israel om Jesu sjel på jorden, eller en jordisk profet som talsperson for en Gud som er likeverdig for alle mennesker på jorden. Sjekk dette først dere som vedtar et 3 .pkt’s diktat! Norge er den nasjonen som bærer Jesu sjel, skal det overkjøres og forties? Hvilket paradoks for Norge! Pro Israel og bærer av Jesu sjel.. Hvordan skal stats – og kirkeministeren så løse dette?

Ved å kjøre dette 3 pkt’s diktatet pro staten Israel, og demonisere all motstand til dette, da ytes vold mot Gud og Jesu sjel her på jorden. Ved å kreve et diktat mot araberne for en israelsk stat med ”rase” baserte privilegier for et folk, de såkalt 32 rettferdige i hver generasjon på toppen hvor sionismen/jødedommen hevder å være Guds utvalgte folk (dermed representerer hele folket seg som stedfortreder for den rollen Guds sanne profet - Jesu sjel siden tidenes morgen har hatt) Ja, Kirken har jo sine 24 eldste på toppen heter det der. Staten Israel er et skinnhelligdemokrati, en religiøs stat basert på en opphøyd rase, og at Gud kun er for dem selv som selvutnevnt hevder å være Guds utvalgte folk, blindt velsignet av FN og EU, og forent i den blinde Kristus forståelsen til de som kaller seg kristne. Mens mange kristne savner en klarhet i de kristne begreper, og tror på Jesus og vil forstå Jesu ord, så skaper Kirken avstand med det Kristusbedraget Kirken prediker. I denne tro skal sionismen/jødedommen ha den store verdenskatastrofen, I Bibelen refereres der jo til tallet 144000 (dette tallet Bush brukte ved invasjonen av Iraq), deretter skal Gud opprette et fysisk Guds rike for Guds utvalgte folk og de som følger dem heter det i skriftene skal vinne frelse. Jeg sier at både kristendom, jødedom og islam nå må ta imot Jesu sjel, åpenbaringer og lytte – dersom de tror på en Gud for alle mennesker, og Jesu sjel som frelseren. Nå må verden mestre å møte Jesu sjel/profet til Gud med verdighet og ikke fortsette å ta livet av profeter for så å innsette seg selv, for så å angre år etterpå når de innser hva de har gjort – og da si de elsker denne profeten med ordene, egne motiv og tungen, mens sannheten er at med denne offerbevisstheten og troen på paradis etter døden, og de kristnes ”sjelløse ett livs forståelse”, låser Guds profet inne i et fengsel under kirken til evig tid, og gjør det da umulig for Gud å arbeide rett her på jorden og på sikt også unødig vanskelig for Gud å skape varig fred her på jorden som er stedet løsningene skal finnes i møte med hverandre. Alt av makt, ære, posisjoner som ikke er vunnet på fair-play og ærlig vis vil alltid bli tatt ifra enhver – så hva er vitsen med slike strafferunder?

 

Kirken m/sin og Paulus sin Kristus visjon, og Jødedommen anerkjenner aldri Jesu sjel på jord som Guds profet, for da ryker illusjonen om Deres overjordiske rike. Hvor Kirken har utnevnt seg selv til å være dørvakten, den rette vei inn på den røde løperen, en dørvakt som helt til deres dommedag skal innkreve tiende(innført av Paulus) og samle inn kollekt til å fortsette terroren mot Jesu sjel og jorden som Paradiset og mot Gud. Til den store verdenskatastrofen må jødedommen ha krigen mot en demonisert fiende/terror (sine naboer/søskenbarn), atomvåpen og religionen deres må ha! – fiender/vantro (som de selv er) å peke på – for fred vil de aldri få med sine naboer/fiender i deres rådende tro. Nå må det komme ny bevissthet inn i målet med, hva/hvorfor og grunnen til det som skjedde ved opprettelsen av staten Israel. Verden kan ikke stå for først en velsignet opprettelse og deretter et globalt forsvar av denne staten Israels totalitære tro mot Jesu sjel og Gud på jord.

Staten Israels ledere må selv ta ansvar for å løse den motstand de møter. Det kan ikke en global sikkerhetsstyrke gjøre på vegne av et slikt rike. Fienden i ytre er hva de selv gjør mot Gud i sin tro/bevissthet. Våkn opp verdens ledere, ut av tornerosesøvnen og ut av mange av fortidens signerte avtaler, fordi utgangspunktet var feil. Hvordan kan en hel verdens ledere samlet la seg forlede i alle disse årene, gå blindt pro denne pidestall og sågar forsvare denne staten mot å møte egne konsekvenser og ta ansvar for å endre egen tros innhold, slik at troen står for en Gud likeverdig for alle mennesker på jord – med ingen sær privilegier for det jødiske folk og respekt for Jesu sjel som leder på jord. Å korsfeste sin leder på jorden for så å bygge kirker og synagoger basert på en slik vranglære er ingen grunnmur, men som å bygge i sand.

Hvordan er det mulig at et enstemmig norsk Storting er så blinde, og at et helt folk i avmakt tror dagens politikk er eneste form for rett styring - uten en seriøs og åpen tros debatt, fordi motstanden blir tabuisert/demonisert og isolert i demokratiets navn– fordi de anses mot dem. Det handler om den feil kursen verden styrer i ved å fremme en slik tro når de ser det som skjer i det som før FN delte i to het: Palestina, og fordrev 700.000 palestinere (hvem det nå er, når sjelen er global), halve befolkningen – Man skaper aldri fred slik! FN må ta et oppgjør med seg selv og sin tro/ledestjerne, forstår FN at alt skjer i Guds bilde? I sommer vitnet verden en grotesk krig mot forsvarsløse sivile og det verden har sponset i Libanon de siste 30 årene fra et militært overlegent staten Israel, velsignet av en hel verden, og et FN’s sikkerhetsråd som er sjakk matt. Hva skjer så i kjølvannet? Jo, det utrolige at verden etablerer en global forsvarshær pro Israel, militært politi pro Israel for å avvæpne deres fiender for dem. Mange, mange helt unødvendige arbeidsplasser er hva dette er - verden tar sågar regninga for Israel, hvorfor? (før har bidragene i det skjulte vært tungtvann fra Norge og nå klasebomber/miner produsert i Norge brukes nå til å fordrive et helt folk på fjernsyn i nesten 40 dager, går et overlegent militært apparat på en grotesk hus til hus aksjon i en endeløs krig mot terror – Barna over hele verden vitner voksne som er helt ute av styring. Et FN & USA/Israel på blind jakt etter det de anser som fiender og rammer barn og sivile på en grusom måte i nøyaktig dette området som Jesus hadde sitt hovedvirke fro 1970 år siden. Denne blinde terrorkrigen skaper flere og flere arbeidsplasser innen såkalt sikkerhet, som egentlig er mer usikkerhet, mer terror og mer elendighet. (Ser ikke verdens ledere dette spillet? Våkn opp!) Det er jo slik jødene med flere grupper ble jaktet på i 2 verdenskrig av sin fiende da - NÅ gjør staten Israels ledere det direkte på tv svært synlig de senere årene mot sine egne naboer/søskenbarn - psykisk og fysisk vold og terror utøves fra dem selv for å nå sine mål med militærmakt, velsignet av USA’s faste veto i sikkerhetsrådet pro Israel. USA har jo nå vist at de på diktatorvis dikterer en hel verden med våpen og invaderer land, ved respektløst å overkjøre FN, folkerett og suverene stater for å nå sine mål – som Iraq invasjonen som var basert på falsum.  Hva er det Norges ledelse driver med, hvor skal de denne veien? Vend om i dag - det ligger ingen fred og venter i dette sporet fra våre ledere. Norge skal lede an, ikke forlede verden.  Nøkkelen ligger selvsagt i vårt eget land – ikke i USA eller Israel! Staten Israels ledere skulle ta seg kommunikasjonskurs og lære seg å omgås sine naboer/søsken barn med gjensidig respekt. Og alle i Palestina uavhengig av religion skulle lytte til den som hevder å bære Jesu sjel på jord – Jesus var før Islam, før Kirken. Denne globale forsvarshæren demoniserer fienden som nå er å peke på ”muslimene”, uten å se seg selv i speilet før de peker, og hele verden deltar i et hyklersk 3 punkt diktat mot Palestinske ledere, og Israel/USA kan gjøre hva de vil velsignet av en hel verden og en FN-skute som snart er sjakk matt. Israel ser jo at selv etter en slik krig i Libanon, som viser seg å ha vært planlagt siden mai d.å, de tre gislene ble så et påskudd for denne grusomme krigen verden vitnet. Israel ser at selv etter en slik krig får de verdens allierte med seg. Tenk om en nasjon gjorde dette mot Norge? Våkn opp verden – Staten Israel må ta ansvar for egne handlinger selv, og FN’s sikkerhetsråd må reformeres. Palestina må for å vinne fred også åpne opp for reinkarnasjon i sin religion her på jorden. Guds rike er inni oss alle og for våre øyne i det himmelrike/paradis vi mennesker selv skaper her på jorden i den tro folket ledes etter. Når skal troen lande i Paradis som er her på jorden og perleporten er der barnet kommer ut og starter sitt liv for å lære og delta. Islam anerkjenner Jesus som en jordisk profet til Gud. De kristne sier siden kristningen om Jesu sjel; at han var Guds sønn, noe også Kirkemøtet i Nikea år 325 vedtok med flertall for…(det samme som Jesu sjel ble anklaget for og korsfestet for i Palestina den gangen). Jødene sier, at de venter på Messias, og at det ikke kan være en jordisk profet som Jesus. Jødene skal møte denne Messias, som de ikke skal vite hvor kommer fra heter det - etter den store verdenskatastrofen hvor Gud i.h.t. deres uriktige tro/galskap skal opprette et fysisk Guds rike i himmelen for Guds utvalgte folk som er jødene - og deres allierte, og de døde legemene fra kirkegårdene skal så stå opp på det de anser som dommens dag, og komme inn i dette himmelriket et annet fysisk sted. Hvordan kan en verden dyrke en slik feil overtro med lege og militærmakt - hva er rasjonelt i dette? Fremfor som jeg sa og sier er rett: Å tro på at Guds rike er i deg selv og for dine øyne, at nøkkelen med reinkarnasjon som vi har tusener av år med bevis på er måten enhver sjel får et nytt legeme og et nytt jordisk liv for å fortsette utviklingen av sin og den kollektive bevisstheten, og et likeverdig evig liv for alle sjeler globalt i en allmektig Guds bilde. Dersom de mener at 2 verdenskrig og ofringen av 1/3 av folket var et forsøk på å få denne visjonen realisert, så spilte den fallitt. 30 år etter staten Israel i 1948 har vi fått en abortlov i verden som hver dag dreper 1/4 av barna som unnfanges i Norge & resten av verden (dvs et 11/9 hver dag bare i USA!) – det utføres 50 aborter/drap hver dag i verdens rikeste land Norge utført av leger – 16000 aborter årlig. Hva slags sorteringsindustri er her satt i system, basert på hvilken tro, lisenser og hvilke fasiter? – Hvor skal denne donorindustrien ende, fremfor først og fremst å endre tro/bevissthet som skaper denne frukten.? Hva tror dere Gud, vår skaper mener om denne abortindustrien?

 

Israel har via FN sikkerhetsråd sikret seg frikort til å gjøre hva de vil. Var dette virkelig planen uansett hvordan ting foldet seg ut, i så fall er det diktatur! USA legger ned veto pro Israel uansett, så dette er et diktatur hvor de har stengt meg som bærer av Jesu sjel ute til evig tid i den tro verden nå kjører et diktat pro – sett ord på denne globale diktator virkelighet vi nå vitner i et 3 punkt diktat mot en Palestinsk regjering nede for telling – med Norge på ærestribunen og alle sider ved bordet som leder av giverlandsgruppen for Palestina og en av Israels/USA’s nærmest allierte uansett gjerninger våre allierte utfører, for den store visjonen de enes om er visjonen om, og velsignelsen av staten Israel & rådende Kristus overtro. En Palestinsk regjering som er fratatt all verdighet og styringsmulighet på tross av en demokratisk folkevalgt ledelse, som så verdens demokratiske ledere ikke anerkjenner og stenger alle penger til, for å diktere en aksept av staten Israel – med alt annet enn demokratiske virkemidler. Vår tidligere statsminister Kåre Willoch ser dette og roper ut, hvem hører og forstår alvoret i hans meget saklige og sindige argumentasjon? Verdens barn, folket spiller ikke dette spillet lenger! Enhver slutt har en ny begynnelse. Jorden, vår fremtid og folket er verdt mer enn dette fastlåste maktsyke, eiesyke og dømmesyke spillet vi vitner. Gud vitner og ser alt så hva er vitsen med et spill mot Gud og mot vår egen fremtid for en meget kortsiktig gevinst? Er USA selv så forente som de vil fremstå, de som tok landet ”peace by peace” fra de som engang bodde der og plasserte de i reservater – hva slags demokrati er dette egentlig – for hvem?

 

Jeg sier at for Gud er alle mennesker likeverdige, sjelen er global og ingen rase har noen fortrinn i forhold til Gud. En sionisme/jødedom som utestenger en jordisk menneskesønn/profet/Jesu sjel på jord vil aldri lykkes. Se Israel i dag mot sine naboer/søskenbarn, og hva har Palestina i sin arv som skal frem i lyset annet enn møtet med Jesu sjel igjen. Lite visste verden om dette i 1948, når man ser dette nå at veien og valgene blir til underveis – skulle ikke da verden våkne og se at verden er forledet inn i dette sporet, eller er dette en villet politikk/en blindvei uten en vei tilbake for verden p.g.a. skrevne avtaler og det retningen verden ble forledet til etter 2 verdenskrig hvor de gikk rett på offerbevissthets kroken? Det pågår et spill hvor partene historisk bytter roller og i sine anklager sier begge parter hva de nå gjør mot Gud selv i sin egen bevissthet/tro. På tribunen sitter et folk i avmakt over politikere som bryter sine løfter, politikere som egentlig bare er topplokk for de departementene de representerer, og i de departementene sitter alle partier, og gjør seg stadig mer fete på egne rettigheter og ser hva de selv er blitt til og ubevisst gjør mot Gud i sin tro/bevissthet i sitt fiendebilde.   

Mange av de inngåtte avtaler, som nå dikteres fra en hel verden mot det Palestinske folk & verden tåler ikke dagens lys etter min klare åpenbaring. Skal Palestina spørsmålet løses må møte med meg som bærer av Jesu sjel ses i øynene igjen. Der ligger løsningen. Ingen av de ansvarlige tar på alvor utfordringen med at Jesu sjel er her på jorden igjen og vitner alt. Få frem hva jødedommen står for før man kjører et diktat for å opprette en slik religiøs stat som verden skal forsvare for dem. I mot kommer nemlig omgående det statens tro/bevissthet gjør mot Gud og Jesu sjel. I et Palestina, der Israel har okkupert det meste av landet i strid med all Folkerett, velsignet av FN og et USA med evig veto i FN pro Israel og verdensherredømme som mål, mens USA og England er de to land i verden med størst utenlandsgjeld, på svimlende 50 billioner, de driver sitt såkalte demokrati, finansierer store deler av staten Israel og driver med dette en krig for kreditors regning – er det lovlig å stjele fra kommende generasjoner, våre barn slik? De to neste land som følger etter er Tyskland og Frankrike med over 25 billioner i utenlandsgjeld… I Palestina/Israel ligger møtet med Jesu sjel uforløst – det vet verdens troende! En hel verden med Norge helt i front er nå pro i et 3 punkt diktat - for opprettelsen av den staten, som i sin tro vil utslette Jesu sjel’s eksistens fra jorden for all tid. Hva velger nå verden? Norges ledere sitter på alle sider av bordet, og vet nå hvorfor de gjør dette og kjenner nå nasjonens ukjente jeg – fortsetter de som strutsen? Det er å håpe at Stortinget, Statsminister Jens Stoltenberg og kirkeminister Trond Giske nå endelig våkner opp og inviterer meg inn på banen i en lyttende dialog og gjensidig respekt.

  

Hva gjør Norges toppledelse mot meg og nasjonens eget ukjente jeg/sjel som jeg her har åpenbart! Hva forteller paradokset at Holocost senteret nå er plassert i Villa Grande, Quislings eks. residens, når man nå ser hvor staten Israels hovedmotstander kommer fra – deres naboer/søskenbarn. Hva hadde palestinerne med Holocost å gjøre? Det er mange motiv og brikker som faller på plass for de som vil se og forstå. Ser du spillet og dette spillets mål nå – denne visjonen om opprettelsen av staten Israel ble startet/drevet frem fra 1880 tallet. 

            De som glemmer historien er dømt til å gjenoppleve den sier jødiske ledere til stadighet selv om Holocost i sin vedtatte offerrolle. De spør seg ikke hvorfor fikk de det mot seg? Hva i Deres egen tro er årsaken? Hva i denne tros fremtidsplan er årsaken? Hvordan skal staten Israel få sin dommedag for vår sivilisasjon i sin forståelse av jordens undergang, så vi noe av avslutningsplanen i begynnelsen, ment for og mot deres fiender/det de anser for vantro, vel, det vil fremtiden fortelle oss. Hva vil Gud fortelle med dette som skjedde i 1930-40 årene? Vedkjenner, husker eller fornekter jøder og arabere seg spillet/ansvaret som endte opp i korsfestelsen av Jesu sjel som Guds sanne profet på jorden, & en pågående motstandskamp, et spill om makt på øverste plan siden tidenes morgen. Hvor deretter kirken med sine Kristus motiv fra omvendte kristne etablerte kirken mangfoldige årtier/århundrer senere. Dette sammen med de rådende dogmer/forventinger etter datidens lover og visjoner - hvor jødedommen og kristendommen utad fremstår som et demokratisk trossystem og at de venter med såkalt åpne armer på sin profet, hans tilbakekomst i svært ulike profetier. Sannheten er at de har plassert Jesu sjel i en evig utestengelse fra fødsel igjen her på jorden til evig tid og har innsatt leger med egne penge motiv og all makt til å beskytte seg og beskytte porten for å bli født på ny i voksen alder som er ved 29 ½ år for alle. Mange er de som ikke er blitt fortalt dette. Det er verre enn et gasskammer, et skinnhellig hykleriteater det som har pågått mot Jesu sjel siden tidenes morgen, hvor de ærer Gud og Jesus med tungen, men ikke vil åpne ørene, døren og ta selvransakelse. Hvorfor skal Staten Israels ledere lytte når verden kjører et 3 punkts diktat og bærer de på gullstol pro deres visjoner for deres dommedagsprofetier. FN resolusjoner har Staten Israels folkevalgte ledere nullrespekt for, og der sitter uansett USA med veto pro Israel. De som er ledere i dette spillet om makt hever sine egne lønninger, ærer hverandre, flere og flere offer faller utenfor men støtten kommer jo fra verdens allierte uansett oppførsel for staten Israel skal og må opprettes mener de – understøttet av en hel verdens ledere som har lagt all prestisje og ære i dette, og glemt at før en slik opprettelse kommer møte med Jesu sjel igjen. Samtidig vil folket i verden se at det de vitner ikke er demokrati i praksis – Og hva gjør politikerne med folkets krav om reformer da? Staten Israel som Guds utvalgte folk, de mener i sin tro å ha VIP - frikort til å gjøre hva de vil mot andre i verden som yter motstand mot jødedommen, for med sine visjoner om at redningen deres er den store verdenskatastrofen gir jo svaret og deres motiver seg selv. Krig mot terror blir da rett for dem, men ikke for resten av verden eller rett demokratiforståelse. Korsfestelsen av Jesus var terror og organisert kriminalitet fra alle som levde da. Få alt rundt starten av kirken frem i lyset nå! – og få dette jeg skriver her frem i media – så folk blir opplyst på hva de egentlig tror på. Kirken eller dens talerør Vårt Land går ikke inn i en frivillig debatt på dette – Det er den brede dagspressens ansvar å utfordre Kirken og den rådende maktelite og få alt frem i lyset i den alvorlige situasjonen som daglig møter verdens barn. Å være kristen kan ikke bety at man stenger Jesu sjel ute og fremstå som om de venter hver søndag i sine Gudshus. Da er det nok a/s.    

 

DDMM Kongen og Dronningen, samt Kronprins Haakon Magnus ignorerer også bevisst mine søknader om audiens og dermed min klare åpenbaring – med hvilken rett? Heter det ikke i nasjonalsangen: ”Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem?” Barna ledes i tro på dette. Fremfor motstandkamp skal man avdekke på hvilke måter man i samtidens rådende tro/bevissthet/kurs/mål gjør motstand og yter vold mot Gud/Jesu sjel og den hellige ånd – og derfor får dette mot seg selv og sitt folk slik man gjør – og bare tiden vil presentere de rette bevis og gi de sanne svar på at det som skjedde på 1940 tallet, skjedde i en tid med en annen bevissthet enn dagens, og var det offeret man måtte betale i maktspillet for bla. å få verdens sympati, få realisert drømmen om den religiøse staten Israel. Var denne visjonen/drømmen verdt prisen? Hvilken sympati utviser dette folkets ledere nå mot sine brødre? Hva har jødene og jødedommen gjort mot Gud i alle år for å få dette mot seg? Jødedommen anerkjenner den dag i dag ikke verken Jesu sjel som menneskesønnen eller det nye testamentet – en taus krig ligger der. Kirken later som ingenting, tier og går rundt grøten. Når verden nå 60 år senere fremstår som gjerningsmenn i en evig blind skinnhellig krig mot terror (ingen krig er demokratiske) og som den verste diktator selv, denne gangen sammen med offeret og gjerningsmann fra den gang FN ble opprettet pro staten Israel i kjølvannet av Holocost. Nå heter det at hele verden må stå samlet mot en demonisert fiende kalt ondskapens akse og forsvare jødedommen/staten Israel mot å møte seg selv.(De som sier ord som ondskapens akse, fascist regime o.a. er dette selv i sin egen tro/bevissthet). Nå en hel verden i krig mot Staten Israels arabiske naboer/søskenbarn palestinerne, hvor mange av de nå lever i verdens tetteste befolkede område Gaza, en av verdens uttalige konsentrasjonsleirer i vår tid. Verden ledes av et 3 punkts diktat som bare vil gi mer og mer hat og krig, en evig krig mot terror. Dette som pågår nå med Norge som sentral deltager er verre enn noen diktator tidligere med dagens groteske skinnhellige og hyklerske maktmidler i det godes navn, sågar frekt i Guds og Jesu navn begås disse svik mot menneskeheten og alle våre barn. Samt med de groveste anklager mot en demokratisk folkevalgt palestinsk regjering og mennesker som står der som er likeverdige enhver jøde eller annen verdensborger. (Under Libanon krigen i sommer så vi verdien 1 til 10 hørte vi på fjernsynet i verdsettelse – hvordan er det mulig for en hel verden å støtte en statsdannelse med slike visjoner for vårt paradis her på vår unike jordklode?) Ja, Islam har som andre religioner sine utfordringer, men Koranen kom hundrevis av år etter korsfestelsen av Jesus og æret i det minste sin leder på jorden og de anerkjenner Jesus som en av Guds profeter, det gjør ikke jødedommen. Få frem i lyset hva jødedommen og kristendommen står for – så får hver og en begynne med seg selv! Verdens kristne tror det var rett å korsfeste og forfalske virkeligheten som her fortalt, og de fortsetter å forsvare denne livsløgnen – Vi finner oss ikke i det lenger. Det pågår et diktatur mot Gud/Jesu sjel og den hellige ånd (som de sier i demokratiets navn at de er for), velsignet og drevet frem av FN og sekularismen, FNs sikkerhetsråd og et arbeiderparti som i tiår etter tiår har vært totalt pro Israel og pro Kirken - og sammen med flertallet på den norske høyresiden utgjort 2/3 flertall. Kirke, politikere og utenriksministre må nå sette seg bedre inn i sin Bibel/tro og gjøre de nødvendige justeringer – tør de det? De har i hvert fall betalt av det norske folk for å gjøre det.     

 

Vi er lei av å vitne hvordan Israels ambassadør i Norge til stadighet angriper vår nasjon med sine offerbevissthets utspill- fremfor å ta selvransakelse og lytte til opposisjonen og praktisere sann ytringsfrihet.– Hun må stoppe å late som om ikke dette området som før het Palestina handler om at det var her Korsfestelsen av Jesu legeme fant sted! Det har før vært brukt ord fra Ariel Sharon, som sa Quislinglandet om Norge, og erklærte Osloavtalens Terje Rød Larsen som person non grata i Israel. USA’s ambassadør John Bolton sa få år tilbake at hadde det ikke vært for USA ville vi nordmenn ennå snakket tysk. Forstander Anne Sender er stadig ute med oppramsende tendensiøse beklagelser på at Norge er blitt så antisemittisk – med hvilken rett? At mennesker rundt i verden reagerer på staten Israels brutale, hensynsløse oppførsel er helt normalt, alt annet ville vært unormalt, som verden også reagerer på Deres fienders brutalitet! Se og forstå hva vi ledet i denne bevissthet/tro gjør mot verdensbarn, kommende generasjoner, Gud og Jesu sjel i den rådende tro! Israels har hørt i media at Israel mener Norge er det landet som er vanskeligst i Europa. Hva mener de? Når Israels ambassadør svært frekt nå den 25.09 anklager Kongehuset for ikke å ha støttet jødene etter angrepet på Synagogen må det norske folket våkne opp. Dette skjer få dager etter at Norge i august i år opprettet et eget Holocost senter i Quislings residens.

 

Israels ambassadør i Norge dikterer tendensiøst hva kongehuset skal uttrykke og mene om Staten Israel/jødedommen.

Med hvilken rett dikterer denne frekke ambassadøren Miryam Shomrat norsk Kongehus og norsk regjering her i Norge, for så å rope på mer sikkerhet for seg og sine? Skal hun etablere en anklagemur her i Norge og fortsette denne offerbevisstheten? USA og Staten Israels ambassadør krever mer og mer sikkerhet betalt av norske skattebetalere, og bygger murer rundt sine ambassader på norsk jord, og skaper med dette fare for mer og mer terror i Norge. Vi vil ikke ha dette spillet! – Nå må Staten Israel ta selvransakelse, gå til røttene, til roten av årsaken til den terror de i sin offerbevissthet mener seg utsatt for, hva de står for og gjør i sin tro/bevissthet mot Gud/Jesu sjel i tusener av år. Start der! Israels ambassadør i Norge har ingen rett til tendensiøst og usaklig kritisere vårt Kongehus eller regjering! Dette må få en stopp og slutt nå. Hvor blind og grådig kan man i sin kritikk være, men som kjent vil mye ha mer.. Den Israelske ambassadøren er den i Norge som uttaler seg som talsmann for det jødiske folk i Norge, og hun anklager den 26.09 i Dagsrevyen vårt kongehus for en manglende solidaritet med jødene!! – Hun mener at den norske Kongefamilien i ny og ne skal gå ut å ta avstand fra handlinger mot det jødiske folket. Hun mener: sitat: ”at dette sømmet seg fra vår Kongefamilie”, på den jødiske nyttårsaften som var på søndag, sitat slutt (fordi  - med litt mer sympati nå. Spør denne ambassadørens eg aldri hvorfor ting skjer? Hvem er det Statehn Israel selv gjør motstand og driver krig med i sin tro/bevissthet? Den 27/9 nekter ambassadøren i media ”å beklage sine uttalelser - men skylder på det inntrykket som pressen har skapt”  – hun får strid med sin egen mosaiske leder Anne Sender p.g.a. sine uttalelser - men frekkheten kjenner som kjent ingen grenser, og i typisk Staten Israel retorikk så legger ambassadøren skylden på pressen, eller alle de andre som begynner. Ikke nok med at Staten Israel har kneblet det norske Stortinget siden 1948, som tror på denne statens delingsvisjoner av Palestina, de krever også nå via sin ambassadør å diktere og kneble det norske Kongehusets meninger. Hva slags ekteskap/vennskap er egentlig dette blitt – er tiden kommet for skilsmisse, eller skal heller verdens befolkning deles i to først? Vi har akkurat måttet svelge en grotesk, grusom, uten proporsjoner nær 40 dagers krig fra Staten Israel, som verden skal betale for, sammen med å betale for en FN ledet sikkerhetsstyrke pro Israel. Vi har vitnet grusom terror, lydterror, minelegger hele områder så kommer FN og rydder opp etter(syke arbeidsplasser…)og lar spillet fortsette, psykisk terror, millioner av mennesker som har måtte flykte fra sine hus, hvor skal dette ende? Staten Israel krever 3 års militærtjeneste fra sine ungdommer, og stakkars alle de jødiske ungdommer/mennesker som er motstandere av denne Staten Israels krigsretorikk, mot sine naboer, brødre/og søskenbarn. Tenk Dere den situasjonen! Denne statens politikk og jødedom er også velsignet av en hel verden gjennom sitt 3 pkt. diktat. I hele sommer krig fra denne militær, kontroll, dømme og politistaten - og vi og verdens barn vitner og må svelge alt det vi vitner hver dag mot Palestinerene, for ingen kan stoppe Israel og USA heter det – Ser verden hvordan disse to sammen med FN sikkerhetsråd har sikret seg det de tror er verdensherredømme – men som aldri kan bli noe mer enn ris til egen bak senere. Det område som Staten Israel har okkupert er det området der folket i Palestina den gangen korsfestet Jesu sjel på jorden! Det stedet verden vitnet en 40 dagers krig i sommer var det stedet Jesus hadde mye av sitt hovedvirke, tror du Staten Israel hadde stanset sin krig for det menneske som bærer dette i sin sjel i dag? Staten Israel/jødedommen anerkjenner ikke Jesu sjel som menneskesønnen, og ikke det nye testamentet. De mener at jødene  alene er Guds utvalgte folk, og i det ytre får de da sin egen troen realisert mot seg - kan verden våkne snart nå? Verden korsfester Jesu sjel, som menneskesønnen, og yter krig mot Gud hver eneste dag i den rådende tro og bevissthet!! – Dette må verdens ledere nå forstå og ta på alvor!

Norge har i alle år siden opprettelsen av denne Staten via FN – tatt ensidigparti i en tosidigkonflikt og skjemt bort Staten Israel i årene deretter, nå må Norges ledere sette grenser for nasjonens dumskap i denne relasjonen, gode venner skal si sannheten til hverandre og ha en gjensidig respekt. La oss så se hva som egentlig bor i denne Staten Israels mål og motiv med sin evige klagemur, evig anklage og skylde på alle andre enn seg selv, og såkalte fiender(naboer/søskenbarn) på alle kanter! Det ligger ingen fred for verken Norge eller verdens lederskap i det sporet verdens ledere følger i konflikten! Norge er en selvstendig og fri nasjon som mener det vi mener er rett for vårt land , vi skal ikke sensureres, undertrykkes eller holdes nede av staten Israel lenger skjulte motiver. Nå må Norges statsminister på banen og utvise lederskap og ryggrad og kreve forklaring på hva Israel mener med de anklager som til stadighet rettes mot Norge. Vi finner oss ikke i dette lenger. Våre barn finner seg ikke i det lenger. Vi vil ikke ha disse hensynsløse drap, likvideringer og henrettelser fra noen parter på våre fjernsyn lenger, stopp dette våpenkappløpet. Fokuser på Oslo som veiviser til fred og sann religionsforståelse. Mye tyder dessverre på at den norske regjering er i bukselomma og diktert av USA, EU via dikterende EØS avtale, FN’s sikkerhetsråd hvor USA styrer med veto pro Israel uansett ledelse og gjerninger, og staten Israels ledere med globalt humanitært og militært forsvar rundt seg. Denne surdeigen kaller de så fint ”globaliseringen” – alle ser frukten i form av økende fattigdom og nød i verden rundt oss, mens de på toppen er i ferd med å trekke opp stigen ned til og kontakten med folket. Mye tyder på at Norge er blitt et gissel i dette spill de siste 60 årene, og er i ferd med å låse seg totalt fast i alle de skrevene avtaler siden 2 verdenskrigs offerbevissthet som måtte til for å få realisert denne staten Israel via FN. Dette kan ikke seende, sanne demokrater, frie liberale mennesker finne seg i – vi må ha reformer nå. Ikke glem verden har vitnet en grotesk krig ingen kunne stoppe når den pågikk - fra en militært overlegen part - som varte i nær 40 dager, og bombet landet 30 år tilbake i tid - mens en hel verden sjokkert ferierte i sommer. En krig som media nå på propaganda vis vinkler fra at verden globalt må forsvare staten Israel’s tro, samt i hele 2006, et blindt 3 punkts diktat pro staten Israels opprettelse, hvor de spiller på sin eksistens som truet. Hva gjør Norge i kjølvannet. Jo, Norge lar seg forføre og sender norske ungdommer i krigssonen og stiller sågar 4 MTB’er til disposisjon for bruk for å blande seg inn i andre nasjoners indre anliggender. Hva gjør Norge som krigsmakt i de land de kriger i? Vi vil ikke ha slike arbeidsplasser. Jeg sier, at det som er bygd på en ordentlig grunnmur aldri behøver å frykte sin eksistens, en sjel behøver aldri frykte for sin eksistens – bare egoet føler seg truet. Hvorfor skal ikke verdens borgere med sunn fornuft få lov til å reagere med sine frie uttrykk på det staten Israel gjør uten å bli kalt antisemitter – noe forresten jødene alltid bruker som et svært effektivt selvforsvar for å unngå konstruktiv kritikk. For ”antisemitt” er hva de selv var mot seg selv da jødene korsfestet en av sine egne - Jesu legeme og Guds sanne originale profet på jorden for 1973 år siden. Snu nå! Vend om! Staten Israel må innse at alle mennesker er likeverdige for Gud og at Jesu sjel er her på jorden igjen. Verden skal ikke forsvare deres grenser på okkupert land på det område som før 2 verdenskrig het Palestina. Staten Israel som kaller seg et demokrati får vise dette da i handling, da må de først også gjøre sin tro demokratisk, for det blir nemlig hele tiden mot dem som, de gjør mot Gud i sin tro. Staten Israels ledere må lære seg å omgås sine naboer på en måte preget av åpenhet og gjensidig respekt og ikke det verden passivt vitner av mur, portforbud og annen terror mot sivilbefolkningen der i dag, som skaper den terroren de så må ha andre til å forsvare seg mot – og slik skape det de kaller ”gode” arbeidsplasser. Verden må kalle krig for sitt rette ord uansett rollen de går inn i ved et slikt krigsspill, og stoppe tildekking med penere ord som operasjoner/fredsbevarende operasjoner forført og forledet i ulike angiver og lakeiroller, fremfor at alle begynner med seg selv, sin egen nasjon, sin egen tro/politikk/bevissthet først og fremst.

 

Kirkens grunnsyn må endres. Reinkarnasjon er nøkkelen og svaret. Majoriteten i den intellektuelle meningsdannende eliten har ingen troverdighet. Nå må nye stemmer inn på scenen.

Hvordan kan kirken styre etter et grunnsyn som stenger ute reinkarnasjon. Reinkarnasjon betyr at alle har en sjel og at man lever liv etter liv og fødes gjennom en kvinne – men er stengt ute fra det kristne, som katolske grunnsynet. Ved å fornekte/og prøve å stenge alle porter inn til jorden for slik å hindre at Jesu sjel kommer tilbake til jorden igjen slik alle andre mennesker gjør det, og er et menneske født av en kvinne, stenger man alle inngangsdører uten at de troende ser hva som pågår og kirken, FN, Israel, alle har ved denne totalitære irrasjonalitet all makt og kan fremstå som åpen og inkluderende for alle unntatt Jesu sjel, familie, nasjon og venner. Det er å forlede folkets tro. Kristendommen er en åpenbaringsreligion som venter på Jesu sjel igjen da som nå, en sjel som til evig tid fødes av en kvinne som var befruktet av en mann. Hvordan skal ellers Guds leder på jord åpenbare seg på jorden? Nå må der tas et oppgjør med tvangsekteskapet mellom kristendom og jødedom, mellom Jesus som menneskesønnen(sønn av menneske) og Kristus.– samt fjerne dette dogmet og vranglæren om Jomfrufødselen. Og først da komme i rett forhold til Guds rike, som for alle er i deg og for dine øyne, og himmelriket er mellom oss. Det som er løst er løst for alltid. Guds rike er ikke et overjordisk fysisk sted, det er altså i alle og for våre øyne, og inngangen for alle til jorden er gjennom fødsel av en kvinne – dette er den rette perleporten. Slik Jesus den gangen for over over 1970 år siden prediket et nytt Guds rike som ikke jødedommen den gangen kunne tolerere og ble korsfestet – Har Jerusalem våknet nå eller står alt like fastlåst ennå? DNA avdekker jo i disse dager at mange svarte har flere hvite gener enn den som er svart, og mange lyse har flere svarte gener enn hvite – det sier alt om våre tidligere liv. & at alle raser er likeverdige i Guds bilde og for Gud.  Jesus var som han selv sa den gangen menneskesønnen for alle både troende og ikke troende, og hans mor og far hadde et sexliv. Alle mennesker på kloden må som kjent ha et biologisk opphav, en mor og en far for å komme inn på jorden i en kropp igjen – også Jesus den gangen og denne gang. Alle mennesker fødes, de aller fleste får et navn av sin foreldre og skal i sitt liv bli bevisst, bli født på ny i ånd etter 29 ½ år, for å se direkte inn i Guds rike. Hvilket i all hovedsak handler om å ta oppgjør med fortiden, ens ego, undertrykkelse fra familie/andre og det preget andres forventinger har satt, for deretter å gå med full kraft og ærlighet inn i sitt eget liv og bli bevisst sin sjels oppgave og talenter. 

 

Kirkens ledere sier at det eneste vi mennesker skal bekymre oss for er, sitat:  ”Å blindt akseptere skriftens lære og dermed vinne frelse”  Dette er et feil holdnings diktatur fra kirken fra alfa til omega – fordi skriften bygger på å stenge en sjel, frelseren – Jesu sjel ute fra jorden for alltid. Et bevisst bedrag fra Kirken, for alle bevisste mennesker vet hvordan ethvert menneske beviselig fødes her på jorden, som er Paradiset menneskene selv demoniserer. Kirken lagde et av flere tvangsekteskap bl.a. mellom jødedom og kristendom, samt tvangsekteskap med Jesu mor og den hellige ånd - fremfor å si det som det var at de rådende sharialover den gangen hindret aksept for sannheten slik den var. Paven og Kirken gjorde flere hundre år senere Jesu kjæreste og samboer, kjent som Maria Magdalena til hore, slik alle samboende eller fraskilte den gangen ble omtalt og utstøtt. Hun var likevel troverdig nok til å stå som vitne på et falsum av en Jesu gjenoppstandelse fra de døde – i.h.t. datidens forventinger/profetier. På tross av at kvinner på denne tiden ble ansett ikke å ha sjel og skulle tie. Det heter i skriften: ”Ingen av de tidlig kristne var vitne til Jesu oppstandelse. Kvinnen fant riktignok graven tom, men det beviser jo ingenting. Og Peter svek jo Jesus på flere måter. Paven hevder å være Jesu stedfortreder på jord, hvilket er feil. Det finnes ingen stand in for en sjel – En sjel er global, evig, kan aldri korsfestes. Det folket som korsfester kan bare korsfeste seg selv ved en slik handling, og påføre seg selv strafferunder senere i tusener av år, inntil Gud’s vilje sier at nå skal det nye frem. Før eller siden må verden så tilbake til start igjen og løse problemet rett ved å lytte. Bare et menneske er og bærer Jesu sjel siden tidenes morgen, og det er det menneske som hadde denne erfaringen som et av sine tidligere liv i sin sjel – innvendig lagret som en skatt for alle og som folder seg ut synkront med tiden, slik årstider folder seg ut i rekkefølge. – og bærer av denne sjel er meg.  Videre skal tiden være det som samtidig beviser at det er rett og for de som leser vår tid nå så bør folk/ledere innse synkronismen i den tid det er i verden nå – Norge har vært helt sentral siden opprettelsen av staten Israel, Osloavtalen, og er nasjonen som har Jesu sjel i sitt ukjente sanne jeg. Min bok utgitt fra påske 2005, het Jesus Part II- Dommen, og skildrer den røde tråden fra 1994 til 2005. 

 

Jesu ukjente år: 

Kirken fjernet astrologi og reinkarnasjon på kirkemøtet i Nikea i år 325. Kirken fjernet Jesu ukjente 29 år + 5 år før vår tidsregning. Dvs. at Jesus var 34 år når han stod frem og traff Maria Magdalena. Alt før dette ble fjernet – før dette lå Jesu familiekamp, ekteskapskamp og Jesu barn skjult i en tid ikke barn og kvinner var særlig verdt. En fraskilt frelser med sexliv kunne ingen bruke i et Palestina hvor alle forventet at alle hadde familie og barn – på den tiden rådet strenge straffer for de som ikke hadde dette. – men de omvendte kristne skulle for enhver pris ha en overjordisk Kristus og for jødene Messias visjonen, siden mikset inn og rørt sammen i disse to åpenbaringsreligioner som så i ulike versjoner sier de venter på sin frelser. (Jødene aksepterer ikke en tro på en jordisk profet slik Jesus utfordret Palestina med den gangen de korsfestet mitt legeme og seg selv for ca 1973 år siden!) Den gangen måtte de da med alle midler fjerne/utslette Jesu jordiske eksistens på jorden – men - et menneske, en sjel ikledd en kropp er det umulig å fengsle eller fjerne - det vender alltid tilbake senere når Gud mener tiden er rett. Fordi ethvert liv på jorden er et tidligere liv fremkalt dag for dag, reprise, for å løses på nytt hele tiden, i en samtid med en utvidet bevissthet. Jesus ble født på ny i ånd da han var 29 år, slik jeg ble det da jeg var 29 år i 1994. Jeg ble utbrent i min yrkes og familie rolle som skulle bære alt for å hjelpe og tilfredstille alle andres forventinger, og måtte snakke ut – det skulle jeg ikke få lov til av de jeg hadde hjulpet. Disse årene ble til boken: ”Hvorfor er jeg redd deg pappa? – en oppdagelsesreise for frigjøring og egenutvikling”, boken var et ærlig og personlig oppgjør med skyggesiden av å ha vokst opp som 4 år yngre lillebror til den suksessrike plateartist og barnestjerne i Skandinavia og Tyskland/benelux landene i mer enn 30 år, Anita Hegerland.

 

Disse årene her omtalt i min bok skildrer de ukjente årene, min vei - som aldri noengang kom frem i Bibelen naturlig nok med de rådende motiv på den tiden. Bibelen utelot svært mye av sannheten, fjernet Jesu ansikt, identitet, gjort verdiløs, korsfestet, brukt og forsøkt kastet fordi han stod for det som var hans eget hjerte. (Der finnes ikke et bilde av Jesus – så hvem Pinsevennene ser når de hevder å se Jesus aner ikke jeg.) - Mye ble skrevet, gjenfortalt og tilpasset samtiden titallsår senere etter kriger, massegraver og uro av omvendte kristne som hadde sine egne Kristus motiver, og de fjernet/drev på flukt det meste av det rundt Jesu sjel/familie. Alt som var truende for Kristus visjonen måtte fjernes. (En av hovedgrunnene til at korsfestelsen fant sted var denne Kristus visjonen) – Flere av de samme som vitnet korsfestelsen og allierte seg med en av Jesu og Jesu tilhengeres aller verste fiender Paulus. Paulus var selv den verste fariseer, kom inn i bildet først etter korsfestelsen av Jesu sjel med sine motiv og fremstilles så i Bibelen som et troverdig vitne etter i sin anger å ha bedt om nåde og hevdet så å sett Jesus i lyset og som et bevis for en gjenoppstandelse etter døden. Hvor er troverdigheten i dette når man kjenner hans bakgrunn og dette motivet fra han og hans tilhengere. På dette bygger Kirken så sin jus og moral. Paulus sa I Bibelen : ”Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap intet og deres tro er meningsløs” – Dette sier alt om Paulus egne ”Kristus motiv”, som den falske trollmann og svært strenge fariseer han var, hvor han så år senere etter korsfestelsen angret de forfølgelser og groteske ting han skrev at han gjorde i Bibelen og lagde sin egen lære, det meste i strid med Jesu lære. Paulus som sterk fiende av Jesu lære og Jesu tilhengere med gjerninger mot dem fra han når de levde - som igjen var av hovedårsakene til at Paulus fikk alt det han fikk imot seg av forfølgelse. Når de såkalt kristne følger Paulus offerbevissthet videre i sine motiv/visjon blir i dette bildet det samme som å si at jødene skulle følge/hylle/ære Hitler etter utryddelsen/gassingen. Videre når Paulus senere våknet og angret sine synder og grusomme gjerninger - satte de kristne ham opp som frelserens nærmeste vitne, venn og talsmann. Og priset nådens kraft. Ja, de omvendte kristne gjorde sågar Paulus ord likeverdig Jesu ord – Med hvilken rett sidestilte de Paulus ord som skissert i det nye testamentet – i apostlenes gjerninger. Jeg anbefaler alle å lese ordrett hva Paulus gjorde, og forstå at Paulus ord, gjerning og Kristus visjoner ikke har noe med Jesu ord og profetier å gjøre og er helt irrasjonelle. Jeg sier: Oslo, som hovedstad i Nordlandet er vår tids nye Jerusalem, nye religiøse hovedstad for innsikt. Alt styres fra nord når nord navigerer etter rett kart og innsikt finner hele verden rett kurs og klarsyn. Først og fremst må Norge være det demokratiet i praksis som de belærer og selger til andre – og slippe en stemme som min inn på de rette arena/fora. Jesus ble den gangen for 1973 år siden sveket av så å si alle sine nærmeste/fortrolige og nasjonens ansvarlige ledere – derfor endte det i korsfestelse. Dette ansvaret for folkeopplysning i verden hviler med mitt kall på Norge. Palestina problemet skal nå løses, og staten Israels venner kan selv sitte igjen med Quislingland kortet de stadig truer Norge med. USA kan sitte igjen med kortet de brukte for å få Norge inn i krigen mot terror, om at hadde det ikke vært for USA liksom, så hadde nordmenn ennå snakket tysk. Alt dette er tull og spill. USA, FN’s sikkerhetsråd, EU og Israel er i disse dager kledd nakne i sine motiv selv, 60 år senere ser en hel verden de planene disse aktøren hadde!! En hel verden ser klart nå hvordan redningsmannen og offeret selv nå er blitt til gjerningsmann mot ”offerets” naboer/søskenbarn – og nå 60 år senere med tyskerne og nordmennene på laget sitt, som delaktige i en slik plan/drøm med mange skjulte motiv fra 1940 tallet for sitt eget rike ”Staten Israel” på okkupert land og et palestinsk folk som nedverdiges slik jødene selv klager at de er blitt behandlet. – Dette skulle vekke opp noen og enhver.

  

Vi vitner i dag et arrogant og skinnhellig 3 punkts diktat pro staten Israel, en evig krig mot såkalt terror, grusomme invasjoner for å etablere stor-Israel og sikre denne statens eksistens og grenser i fravær av nye visjoner. Hvor diktatorene selv gjør eksakt det de anklager fienden for å gjøre - mot Gud og Jesu sjel uten at de forstår det slik. Det pågår en desperat evig kamp for å demonisere fiendebildene, fremfor å ta selvransakelse i egen tro, lytte til nye stemmer og slippe meg inn som nøkkelen til fred og rett ånds og Gudsforståelse. Fra 1999 har verden jaktet etter et nytt fiendebilde, og grep muligheten den 11/9-2001, i det som ble kalt den evige krigen mot en ansiktsløs global fiende, krigen mot terror – og de som ikke var med dem var mot dem – Og nå 3 punkts diktat pro staten Israel fra en hel verden. Se hva disse såkalt selvoppnevnte redningsmennene etter 2 verdenskrig i FN’s sikkerhetsråd har blitt til selv. Våkn opp verden og se deres motiv og at verden aldri noen gang har hatt en større ensretting enn det som pågår nå fra USA, EU, NATO pro krigen mot terror og pro ”riket” - Staten Israel, der det alltid har måtte leve som brødre/søskenbarn og ett Palestina. En krig mot Gud og Jesu sjel på jorden igjen som sann leder til å forstå Gud er hva dette spillet egentlig er.           

 

Kirken er siden tidenes morgen organisert kriminalitet og terror mot Jesu sjel, hvor de har innsatt seg selv og fjernet Jesu sjel til evig tid. Den gang hadde folket i Palestina Roma til å dømme for seg, i dag bruker kirken leger, blasfemi, antisemitt, kvakksalverianklager, egne fordommer og totalitær kroniske overtro for å stenge Jesu sjel, Jesu ord, profetier, meninger, familie, astrologi, og andre åndelige innsikter, profesjoner ute av sitt grunnsyn, grunnlov og virkelighetsoppfatning. Ja – kirken fokuserer faktisk på det paradoks at alt som ikke anerkjenner staten Israel er vantro! Denne fysiske legemelige gjenoppstandelsen fra de såkalt døde, er humbug. Det står i total motsetning med Jesus lære. Jesus sa: dette sitert i Bibelen: ”Før Abraham var jeg”… hva forteller det? Jesus sa, kjenner dere ikke igjen Johannes døperen, som Elias…Elias som dere også gjorde hva dere ville med. Dette forteller selvsagt om tidligere liv levd før – men noe samtiden den gang anså som onde demoner og djevelens verk – alle fryktet på denne tiden djevel bilde, hvor Jesus spurte hvor lever så denne Djevelen, og svarte dem alle: ”Elsk Hverandre!” Hva forteller det?

 

Alle de som kommer til jorden igjen, starter alltid som barn født av en kvinne her på jorden dersom man skal ha en kropp, og alle sjeler forlater så kroppen på like mange måter som når vi unnfanges - når man er ferdig med sin oppgave - ikke før – og sjelen kommer selvsagt fra et sted. (bla. fra et ferdig liv – enhver sjel forlater kroppen i døds øyeblikket). Livet har en inngang og en utgang, så en inngang og utgang igjen.. Det er mange steder/andre galakser sjeler lever i dette enorme universet. Enhver sjel har et evig liv og en bevissthet sjelen skal utvikle, og Gud har en plan for hver generasjon og hvert menneske. Jesus var i en enorm opposisjon til skriftlærde, fariseere som han omtalte som skinnhellige, hyklere, og ormeyngel som farte med surdeig, alle kristne kjenner den klare tale mot eiesyke, dømmesyke og havesyke. Lege- leg deg selv sa Jesus da. Hva slags kupp var det egentlig Paulus som den strengeste fariseer foretok den gangen ved å komme inn med sine Kristus motiv etter korsfestelsen av Jesus? Kirken som bruker leger til å forsvare seg selv, er det i samsvar med Jesu ord? Hva kan leger om sjel og spirit/ånd?

 

Dagens politikerspill for galleriet og helse/religions ledere menes her – Politikk er gått fra verv til profesjon på 20 år (x-adel’n), her er det for det meste oppdrettslaks fra egne klekkerier, mange er selv ufaglærte og mange har aldri hatt en vanlig jobb- som f.eks landets statsminister Jens Stoltenberg – mens alle andre må ta seg en vanlig jobb for å betale lønnen deres. Jesu familie var som kjent i svært sterk opposisjon til alt Jesus gjorde og stod for, så dette ligger også uforløst, med de kamper det medfører samtidig med kampen opp mot kirke/statsleder.   

 

Hva sier vår norske grunnlov om Jesu sjel på jorden igjen – i Norge? At 50% i regjeringen må være kristne fra Statskirken i den her skisserte totalitære tro inntil dommedagen de kristne tror på, sier alt. Samtidig kreves 2/3 flertall for¨ endringer i grunnloven. Nettopp Jesu sjel stengt er evig stengt ute fra riket som en menneskesønnen igjen! Hvorfor skal Norges statsminister stenge ute en oppdagelse/åpenbaring fra en norsk borger?

Hva sier den norske grunnloven, kirkens grunnsyn om dette. Vi må nå få en grunnsyn/grunnlovs debatt rundt dette. Grunnlov/grunnsyn må være åpne for de oppdagelser som tiden bringer med seg, og justeres i takt med disse. Istedenfor å peke på og prate om alle andres religioner og deres feil, er tiden nå overmoden for å sette lupe på vår egen tro og diskutere dogmer og kristendommen’s helhet her hjemme. Sett vår egen kristne trosbekjennelse, krig mot terror floskel og dåpsbefaling under lupen. Hør hva folket er ledet til å si i kor uten innvendinger eller rasjonell debatt og bare må høytidelig akseptere for å bli døpt – Barn er modige og sier ifra, mange barn protesterer instinktivt og skriker høylytt ved døpefonten og dette er ikke uten grunn selv om kirkens menn tror det. Gud vil alltid fortelle noe. Slik HKH Ingrid Alexandra og Prins Sverre Magnus begge to lagde sirkus i Slottskapellet kort tid tilbake. På hvilke måter er disse grunnbefalinger/diktat i samsvar med Jesu lære? Nå må kirken komme i rett forhold til Jesu sjel og klare budskap. Kirken og den tro/det spill de prediker for å beholde egen makt og vernede arbeidsplasser må nå konfronteres fra media. Kirken har i dag en korsfestet profet og fengslet hans hjerte i sin hellige skattekiste – mens de sitter oppå kisten og sier at de venter og elsker, men ikke på Jesu sjel slik han åpenbarer seg, men slik de vil ha han i sitt eget bilde, i sin overtro på en overjordisk evig verden. Jeg sier at: alle har et evig liv automatisk i Guds bilde, med ansvar for å tilegne seg ny innsikt, nye perspektiv og utvide sin bevissthet i det livet de lever. Palestina, nå i staten Israel har en klagemur som var alt de ble stående igjen med sist gang, og en evig krig/hat/forfølgelse mellom søskenbarn/naboer som utgangspunkt og fremtid i dagens spor, det er alt. Nå må Kirken etablere en tro og tillit til sin egen profet som menneske på jorden her og nå.

Det er elendig lederskap å korsfeste sin egen profet, for så i sin anger å dyrke en feil offerbevissthet når verden nå i det nye årtusenet skal foreta overgangen til et nytt bevissthetsplan/ny tro og som lovet et nytt Jerusalem, som er Oslo. Husk at Palestina/jødene utfra sin tro mente den gangen for 1973 år siden at intet godt kunne komme fra nord – det er selvsagt fordi det er derfra sannheten kommer. Da jeg for over 2000 år siden ble født igjen på jorden, da for å lansere kjærlighetsbegrepene, nestekjærlighetsbegrepene, ta kvinner og barn på alvor i en totalt mannsdominert maktbalanse, ta oppgjør med jødedommen, det gamle testamentet, falske profeter, demon/djevel bildet, de rådende oppfatninger av Gud, Guds rike og Guds profet på jorden så langt det var mulig sist. Denne gangen er jeg her for å klargjøre hovedlinjene i ny bevissthet for rett forståelse av Gud, av Guds rike som noe som kommer i fremtiden uten noen slike dommedagsprofetier som jødedommen fremmer, og på denne måten etablere en varig fred, med egenansvar, kreativitet, prosess, lys og kjærlighet. Den gang nye evangelier/innsikt for alle globalt, som det jeg kommer med nå er nytt og fullføringen av det jeg påbegynte. En ny himmel og en ny jord symbolsk ment, med det enkle grepet: Reinkarnasjon, og det evige liv med ansvar for egen utvikling, samt at Paradis er her på jord – ved å finne løsningene sammen - og Guds rike er i deg og for dine øyne, det ytre er i bevegelse i samsvar med at du endrer egne indre holdninger og bevissthet. Forklare min lære fra den gang slik den var ment for vår tid. I mitt kall/oppgave ligger et oppgjør med alt fra det nye testamentet, særlig alt skrevet etter at min sjel ble korsfestet, og forklare meningen i mine visjoner med enda mer visdom og innsikt. Dette er Guds plan og vilje.    

 

Nøkkelen og løsningene er gitt. 

Nøkkelen for å løse den konflikten vi vitner i verden er gitt. Jesu hjemkomst, en religionskonflikt som bare vil bli verre inntil min åpenbaring slippes frem og tas på alvor. En konflikt som har pågått siden tidenes morgen. Enhver konflikt som oppstår har alltid en løsning – en nøkkel – Skulle ikke de som kaller seg kristne gjøre som de sier og i respekt åpne dører og ører for Jesu sjel tilbake på jorden? Jeg har plettfri vandel, flotte attester, topp resultater, fysisk flott form, er verdenslærer, astrolog med 20 års erfaring, forfatter og leder egen ”Make Peace organisasjon” Pilkoss VeXst, etbl. 1994 i Skaugumsåsen Helsesenter som ligger på Hvalstad i Asker. Se: www.pilkoss.no - Kirken og de ansvarlige statsråder begår et enormt svik ved ikke å støtte meg på noen som helst måte. Deres egne statlige, kirkelige og kommunale ansvarlige innen helse, religion og utdanning får i Norge fast kommunal og statlig driftstøtte (og leger sender kunder til dem fast, en industri& akseptert diskrimineringskultur mot andre veier til innsikt og oppdagelser er utviklet), de tilbyr så egne tjenester nær gratis, har opphøyd sin gift-pille industri som elite og gitt det den ypperste troverdighet og går samtidig med dundrende milliard underskudd i et av verdens rikeste land på penger (de tar fra oljerikdommen) uten å bli ansvarliggjort. Dette er ikke fair play overfor alternativene som må drive for egen risiko og regning uten fast økonomisk støtte. Slik blir de selvopphøyde skriftlærde helt totalt avhengige krever mer og mer til seg selv (uansett resultatene), og samtidig stenger de ute alternativer som likeverdige for folket – fordi alternativene er truende for deres vernede posisjoner og det selverklærte skinndemokrati på deres egne premisser. Også dette et pro diktat helt siden 2 verdenskrig for å mele egen kake, hvor ettertiden alltid har bevist at mye av det aller meste av legevitenskapen drev med var feil og uforsvarlig, uforsvarlig og uten grenser, ja mye i en krig mot Gud – Gud healer og legen tar honoraret. Pro mer og mer kroniske medisiner, offerbevissthet som har endt opp i en grotesk genmanipulering, kynisk donor og klonings industri hvor legen har innsatt seg selv for å klone mennesker og tukle nådeløst med cellene våre og leke Gud uten grenser – det er skremmende, og i bunnen ligger årsaken i en mangel på helhetstenkning/helhetsforståelsen av kropp, sinn og sjel. På slike felt heter det at Staten Israel ligger i front. Det er bekymringsfullt at ikke dette vekker bekymring. Nei da, 3 punkts diktat pro..fra en hel verden som står sammen. Ja, reven Kjell Magne Bondevik sier han er mot alt dette i sitt politiske parti, men er på samme tid pro Staten Israels visjoner. Ingen sier noe om at også legen har skapt  det kunstige behovet for seg selv gjennom den tro/bevissthet vedkommende uansett kjønn, alder som leder fremmer og leder folket i. Et spill om makt og  grådighetskultur. Den kroniske utestengelsen av rett forståelse av Gud og Jesu sjel fra de ansvarlige fagprofesjonen/lederne innen kirke og helse er det virkelige problemet, de skaper så offerfrukt i det ytre. En bevissthet for en sjel er hele tiden for alle i bevegelse, i din tro/tillit ligger også hunden begravd men alle gjør jo stort sett sitt beste utfra kondisjonering og innsikt, meste av ansvar og årsak er å finne hos de to på toppen i enhver nasjon kirkeminister og statsministerens ledelse av folket. Frukten folket vitner røper hele tiden alt helt nakent av hva som pågår mot Gud hele tiden. Les frukten av denne troen lederen står for - se hva de produserer mer og mer av i vårt ytre – mens de sier det er dette de bekjemper og stadig færre tror dem lenger, fordi deres grunnsyn, deres fasit og utgangspunkter er feil, da blir også sluttresultatet feil. Vi ser det.  Skolen har her et enormt ansvar for at innholdet i bøkene forteller hele historiene – og tenker grundig etter hva slags fasiter de leder barn inn i & navigerer etter, er det erfart eller blitt fortalt, for hvilken tid? Vi må vekk fra utdanningsfloskler og puggefortiden slik vinnerne har skrevet historien i et ovenfra og ned ensidig perspektiv der alt har to sider, over til fokus på innhold, ny innsikt og tillit til individet fokus. Innsikt innenfra fra den enkelte, og skolen/universiteter må lytte til det samtidens individer hele tiden kommer frem med av ny innsikt og oppdagelser, fremfor en akademisk elite som opphøyer det skriftlærde over det selvlærte, selvstendig tenkende, naturtalenter og egenkomponerte fordi de selv har gått oppdrettsanleggsveien, verner egen posisjon og blitt fortalt hva de skal mene, for så å selv utøve diskriminering mot de som har gått andre veier til innsikt. Gud gir alle innsikt innenfra i møte med de problemer man klarer å mestre og løse kommer innsikt gratis, samt via de egnede utdanninger for den enkelte sin unike vei.    

 

Det er også helse/utdannings fagprofesjoner som sier å være eksperter i å være på talefot med både sjel og kropp. De har dermed sammen med kirken hovedansvaret for å lytte å ta min åpenbaring på alvor – men har satt opp all motstand og en mur, høyere enn den muren du ser mellom Palestinere/arabere og jøder/staten Israel mot meg og mitt klare kall. FN og FN’s sikkerhetsråd har ansvaret for denne muren vi ser– FN startet denne delingsvisjonen og dette offer/dømme spillet mellom søskenbarn. Muren er også et bilde på motstanden mot en slik åpenbaring jeg fremmer fra de ansvarlige, selvsagt fordi de er redd konsekvensene min åpenbaring vil få for deres egen tro/industri/egen arbeidsplass, ansiennitet, privilegier og de utdanninger folket er forledet til å ta ved å sette seg i gjeld uten at det står en fast jobb og venter i andre enden. Hvilket var den egentlige forutsetningen for ordet utdanning når begrepet ble lansert.– Dette er dagens virkelighet for våre barn – de kommende generasjoner, som samtidig nå i 2006 er utdefinert fra et grådighetens boligmarked, et marked skapt av den samme eliten som tjener penger på å lage utdanninger for dem som de må kjøpe for å komme inn og få jobb på deres konstruerte marked hvor deres tro har skapt disse kunstige behov og slik er et demokrati for disse selv, og stadig flere stenges ute. På de siste 14 årene har boligprisen i Norge blitt 4 ganger så dyre, for den samme leiligheten på 80 kvm, fordi renta har gått ned 3/4, og slik satt norske førstegangsetablerer i et gjelds og rentefryktstyrt fengsel – en villet og styrte politikk fra de skiftende regjeringene, og fra de samme heter det at arbeidsledighet må de ha for å holde renta lav, med en arbeidsminister som tilstadighet slår de som er utdefinerte på en mindreverdig måte. ¼ av Norges borgere i arbeidsfør alder er i dag utdefinert fra et stadig råere og kortsiktig arbeidsmarked og satt på ulike trygder som mindreverdige– Skaper sann fred og friske mennesker arbeidsplasser da? Et Norge som styrer folks økonomi via rentespøkelset. Med hvilken rett ignorerer og stenger kirken og disse profesjonene meg ute fra samarbeid fordi jeg har gått en egen og annerledes vei til innsikt, slik jeg gikk hele veien sist gang også? Min åpenbaring/innsikt skal kirkens ledelse og prester bøye seg for og lytte til hvis Norge er et demokrati. Kirken har frekt satt opp en utdanningsmur mot meg/min sjel, hvor jeg selv med Kirkens 6 årige oppdrettsutdanning/indoktinering som de har laget av oppkok og samrøre ikke ville kommet inn som prest/veileder med mine evangelier og nye visdom/visjoner. Fraskilte kan heller ikke ha vigslede stillinger – det sier vel det meste det også, når jeg har fortalt sannheten om Jesu liv den gangen og at alles liv er et tidligere liv fremkalt for nå å finne de rette løsningene. Dette er vranglære og hykleri fra Kirkeministeren! Er det en ny korsfestelse de vil ha, så har de intet lært. – Hva slags totalitær velkomstkomitee er det her på jorden? Jeg har søkt mange stillinger i kirken men stenges ute i en nulldialog av landets totalitære biskoper og kirkeledere velsignet av kirkeminister Trond Giske og eks. kirke/kultur minister Valgerd Svarstad Haugland. Hva kan Giske & VSH om religioner, hva vet de om min sjel og mitt kall? Imens går karusellen som strafferunder i et skyld og skam deg spill som har pågått siden tidenes morgen. For å skape forvirring i folket og få egen ære må lederne ha krig, de må ha gjerningsmenn å dømme for å roe folket og fiendebilde ellers vil de selv bli stilt til ansvar for den frukten deres tro/ledelse synliggjør hver dag, for de har ansvaret for at det har oppstått. Alt fordi de har stengt rett Guds forståelse, Jesu sjel, reinkarnasjon og karmaforståelsen ute av sine grunnsyn – Altså at Jesu sjel kan komme tilbake til jorden født gjennom en kvinne igjen og at det som skjer har med årsak/virkning å gjøre i Guds bilde – Ifølge de skriftlærde skal Jesus komme tilbake i skyen. En slik visjon var antisemittisme da og er blasfemi og organisert ondskap i dag. Lær av Buddhisme (begynn med deg selv først sier de) og Hindusime om reinkarnasjon og den indre vei til opplysning og helhet. Det er egentlig utrolig at ikke reinkarnasjon er kvinners hovedagenda opp mot kirken når de nå vet at årsaken til at kirken med sin tro ikke kan akseptere reinkarnasjon er at da vil de måtte akseptere karma, at jorden er vårt Paradis, at livet er en utviklingsprosess, at innsikt kommer innenfra i oss alle, at barnet uavhengig av kjønn skal lyttes likeverdig til, ansvar for tidligere gjerninger mot Gud først - og et domsmøte med Jesu sjel igjen som fordrer nytt innhold i nye sekker, selvransakelse fra eliten, skriftlærde og politikere. Alle menn/kvinner vet beviselig hvor vi har vårt Paradis om de åpner øynene og ser på vår fantastiske jordklode, og Perleporten der alt det gode kommer fra, barna, nytelsen, gleden, sex’n. Da ramler Jødedom/Kristendom/Islams konstruerte overtro & Guds rike et annet fysisk sted, og offerbevisstheten ned i hodet på disse ledere selv. De må nå etter alle disse årtusenene ta imot barnet som Guds gave og innse at perleporten er der barnet kommer ut fra & senere skal man i kraft av seg selv bli født på ny i ånd, for slik å se og forstå Guds rike, hvilket tidligst kan skje etter at man er fylt 29 ½ år gammel. I dette året ser alle inn i kjernen av sin opprinnelse/fødsel og starter på runde nummer 2. Nøkkelen er her på en ikke dømmende måte å si sannheten av det man har opplevd så langt. I møte med et nytt årtusen, dommen og Jesu sjel igjen er denne forståelsen helt nødvendig! Nå må Kirken, Synagogen og Moskeen lande på jorden.   

 
Jeg etterlyser at media avdekker de fortielser/overgrep og den overkjøring som pågår mot meg – og etterlyser nå dialog & et lederskap fra Norges toppledelse innen kirke og stat – Her må media nå konfrontere de rette vedkommende. Sannheten er nok at det er Norge selv som trenger en fredsmegler for å få dette til. Nå er tiden for å få alle kortene opp på bordet. Likestille den andre siden av historien, skyggesiden og slik la helheten i Osloavtalen som Norge stod bak få komme frem i dagslyset. Alles liv/inngåtte avtaler må ha åpninger for å kunne endres/korrigeres underveis, slik er livet i familier som for nasjoner. Fødsler, forandringer og bilder hele tiden. Viktig informasjon er bevisst holdt tilbake av de norske hovedaktørene, statsminister og fra redaksjoner i media med egne interesser - som mener det jeg står for eller det som pågår mot meg her omtalt ikke engang har nyhetens interesse. Sjekk hva Regjeringens Soria Moria regjeringsplattform med statsminister Jens Stoltenberg og kirkeminister Trond Giske, samt Stortingets grunnlov, Kirkens grunnsyn mener om en åpenbaring som den jeg fremmer i.h.t min samvittighet, bevis og overbevisning. Jeg viser i sakens anledning til pressens plikt til å engasjere og bry seg i en sak som denne gjennom pressens egen vær varsom plakats punkter:1.1, 1.2, 1.3.,1.4 og 1.5. Det finnes kun en original. Dersom Kirken som den har gjort klarer å utslette de fleste spor via korsfestelse, drive på flukt, gå til korstog, krig, og fengsle denne ene sjel og Madonna - og skjule sin terror som hver dag pågår mot originalen, hvor kirken selv så på skinnhellig vis, fremstår som demokratiske i et demokrati laget for de på toppen. Ja, da trenger nasjonen et SKRIIK!, opp mot stat og kirkeministeren, som vekker dem opp. Frukten i det ytre mot den rådende tro/bevissthet og de som har opphøyd seg som folkets fremste ledere, er et 100% speilbilde på det de skinnhellige hyklersk gjør i sine valg/beslutning/kurs/agenda/plan og retning nå mot ”trippelen”, som er Gud, Jesu sjel som profet og menneskesønn og den hellige ånd her og nå hele tiden. Spillet har pågått siden tidenes morgen. Du/ytre, er ditt ukjente jeg synliggjort, når mennesker forstår dette vil alle murer falle, sa jeg i.h.t. Bibelen den gangen jeg vandret og var kjent som Jesus i Palestina på denne jord. De valg nasjonens to ledere kirke og statsministeren foretar på vegne av det norske folk som de har din stemme og din tillit fra og er satt til å lede – får dermed øyeblikkelig når beslutningen/valget er tatt gjerninger mot seg (så har de alle andre til å forsvare seg, og fengsler gjerningsmannen som soner for de på toppen). Det gjerningsmannen gjør er det de to toppene i sin ledelse gjør mot Gud nå, alt skjer som sagt i Guds bilde – hvilket ansvar for redelighet i valg/beslutninger som hviler på de som inntar slike posisjoner i enhver nasjon kan ikke understrekes nok, og for folket viktigheten av å være så opplyst som mulig i hva de gir sin tillit til i.h.t. sin indre ledelse. Det som skjer mot noen har først blitt gjort mot ”trippelen” i den tro/bevissthet som landet ennå tror på og ledes frem av. Slik har det vært siden tidenes morgen – så hvem er du som dømmer andre, fremfor å utvide egen bevissthet/tillit og sørge for å at stat og kirkeministeren må ta konsekvensene fullt ut av sine egne valg/beslutninger og den tro de bevisstløs leder landet i. Enhver nasjon får den statsminister de fortjener i.h.t. folkets bevissthet/tro. Alt er synlig, avklart her og nå i øyeblikket hele tiden, valget som blir tatt fra disse to og fra deg selv her og nå avgjør vår fremtid og dagens agenda – så viktig er det at vi nå går fra korsfestelse/offerbevissthet til kjærlighet, og ansvarlig ny samtidsbevissthet, nytt innhold i nye sekker. Og husk hvem velger disse to på topp i nasjonen? Ja, nettopp folket i sin tro/bevissthet her og nå for 4 år av gangen - så demokratiet blir aldri bedre enn den bevissthet/innsikt og tro folket selv har fått via skolen og senere ervervet seg på egenhånd via sin unike intuisjon, som er Gud online til alle, og via egne talenter, erfaringer, utdanninger og opplæring underveis. Som Jens Bjørnebo, sa det så fint i boken Frihetens Øyeblikk. ”Først sannheten, deretter friheten” – aldri motsatt. Når er det NOK Jens Stoltenberg a/s? Våkner regjeringen nå?  

                    

For mer informasjon, eller intervju:

 

Kontaktperson; Roger Hegerland på telefon: 92210709.    

 

 

Med hilsen,

 

Roger Hegerland

Verdenslærer/forfatter.

 

S.U. Til pilkoss@netcom.no - for en kommentar på redaksjonens interesse for denne sak/tema, eventuelt grunnen for at ikke dette er av interesse for Dere.

 

Anbefalt henvisning: Reportasje i Alle Menn 2/06 – Se: www.pilkoss.no, så til Jesus Part II – Dommen. 

 

Kilder: Jesus Part II – Dommen – av Roger Hegerland, utgitt fra påsken 2005 på Pilkoss Forlag.

ISBN: 82-91656-12-6. – www.pilkoss.no -  Disse tre wake-up call’s er tre nye kapitler i bokens interaktive del.

 

To svært aktuelle brev: Wake-up-call nr 38 og nr. 39 Last de ned på: www.pilkoss.no. Gå til: “Look to Oslo – 40 Wake up calls”

 

·         Wake up 38 - Sensur fra Dagbladet april/mai 2005 - Brev til Kulturredaktør Hege Duckert i Dagbladet, angående den urett som pågår mot meg etter release på dvd/lydbok/bok; Jesus Part II – Dommen, og et brev som omtaler den kampanje som ble igangsatt mot boken fra kristne og andre svært sentrale aktører i norsk kultur-forlagsvirksomhet som stenger meg bevisst ute, og svaret fra Dagbladets kulturredaktør Hege Duckert våren 2006.

 

Copyright: Publisert hos Pilkoss VeXst, på www. pilkoss.no

Torsdag, den 28. september 2006.

Alle rettigheter forbeholdt Pilkoss VeXst og forfatter Roger Hegerland.