anne.grosvold@nrk.no

 

Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 Hvalstad                                                                                     Hvalstad, 08.08.2006

Mobil: 92210709

Mail: pilkoss@netcom.no

Presentasjon: www.pilkoss.no

 

 

 

 

NRK – Sommeråpent

v/programleder Anne Grosvold.

 

 

 

Løsningen er her: Jesus Part II - Det er Norge selv som sitter med løsningen for varig fred i verden. Har de kristne glemt sitt passord for fred i verden?

 

Kjære Anne Grosvold, jeg har viktig informasjon som kan gi mange mennesker ny innsikt, og jeg deltar gjerne som gjest i sommeråpent. Jeg ønsker å presentere noen svært viktige universelle hovednøkler for fred i Palestina/Israel/FN konflikten. (Om å forstå ens fiendebilde/om Gud/om Jesu sjel/reinkarnasjon).

Det er Norge og Kirken selv som sitter med nøkkelen for løsning i denne konflikten. Det skulle vel være en aktuell nyhet at Jesu sjel er tilbake og befinner seg i Norge? 

 

Krigen vi alle vitner nå rammer så mange barn og uskyldige sivile – den må stanses nå! Barna i verden har krav på klare svar fra verdens ledere og rett ledelse. Hva skal verdens foreldre fortelle sine barn, hvordan skal de selge inn denne floskelen av: Krig mot terror til sine barn – som nå skal drives frem etter de grusomme metoder verden vitner hver dag av drap live på tv. I følge de som leder denne krigen skal den pågå så lenge den må om det så tar titalls år. Krigen utføres nå på mange av de områder Jesus hadde mye av sitt virke. Denne krigen er et hån mot kristendommens leder, mot Jesu sjel og mot de av de kristne som virkelig tror på Jesu sjel som verdens frelser. Det siste halve året har nær en hel verden drevet med en blind 3 punkts utpressing/påtvingning, sågar nulldialog på diktator vis mot staten Israels utfordrere/motstandere – sågar en nulltoleranse mot frukten av egne demokratiske spilleregler og folkevalgte demokratisk valgte regjeringer. Dette blir gjort i demokratiets fane og et FN som fremstår som sjakk matt i forhold til det USA og Israel dikterer. Kan det bli varig fred av slikt ?   

 

Bakgrunn & et oversiktsbilde:

 

Jeg er nøkkelen, døren, veien, lyset for varig fred i verden. Det er Norge selv som sitter med nøkkelen og løsningen til fred i verden – ingen andre! Nå må Norge utvise mot som er Norge verdig! Mot til selvransakelse. 

Oslo er det nye Jerusalem.

Jeg er leder av ”Make Peace ”organisasjonen Pilkoss VeXst – se: www.pilkoss.no - Jeg er verdenslærer, kjærlighetsprofet, astrolog, forfatter, forlegger og spesialist i individuell veiledning.

Et av mine tidligere liv har vært som Jesus. Jeg er reinkarnasjonen av Jesus. - før Abraham var jeg – før kirken var jeg – Jeg har vært den jeg er siden tidenes morgen. Samme sjel – mange liv.

 Jeg gav fra påske 2005 ut lydbok/bok i dvd format med tittelen: Jesus Part II – Dommen, som er solgt inn til mange bokhandlere, men utestengt og boikottet av kirkens bokhandlerkjede (Bok og Media), samt Norli’s øverste ledelse, som overkjørte egne ansvarlige bokansvarlige som hadde kjøpt inn lydboken, men ble pålagt retur fra toppledelsen. Denne utgivelsen er den røde tråden fra 1994 til 2006 – og fremstår slik som skyggen av og den egentlige Osloprosessen fra 1994 til 2006. Denne høsten er jeg klar med ”Make Peace” sjel og show’et: ”Elsk Hverandre”.

 

Jeg stenges i første rekke systematisk ute fra den avisen som er det såkalte demokratiets og kulturens fanebærer i Norge - Dagbladet, som ikke vil bry seg med det som pågår mot meg av sensur fra kirke/politikere her i Norge i etterkant av utgivelsen av min bok i 2005, ei heller anmelde min bok – I følge Hege Duckert(kulturredaktør) er Dagbladet, sitat: ”en avis som har et rasjonelt, ideologisk grunnlag, og er derfor skeptisk både til kirken og til reinkarnasjon, videre anbefaler hun å gå til publikasjoner som beskjeftiger seg med trosspørsmål” og fra redaksjonen i Vårt Land pågår et forsøk på en total fortielse og nulldialog på det budskapet jeg i min sjel helt og fullt står for.

 

Jeg leverte personlig Bill Clinton: Kaken fra Pascal – en tikkende bombe utenfor Stortinget den 13.5.2001, før avslutningen i Camp David og før 11/9. Jeg søkte i rekommandert brev til George W. Bush om ikke å invadere Iraq, og Kofi Annan om å få snakke i FN’s sikkerhetsråd før Iraq ble invadert våren 2003. Jeg møtte fredag den 4/8-d.å - Terje Rød Larsen på Supra i Sandvika hvor jeg hadde en direkte samtale med ham om den pågående konflikten og om å få slippe inn til debatt, dialog og få snakke i FN’s sikkerhetsråd. Han sier ingen enkeltpersoner får snakke i FN, men røper at han  har min bok liggende på sitt skrivebord, han fikk mitt visittkort og skulle se hva han kunne gjøre.

Verden vitner et handlingslammet FN som overkjøres og snart er sjakk matt om ikke de tar selvransakelse. Når ikke FN inviterer inn det menneske som sier han er Jesu sjel, hva slags FN er dette da?   

 

Det vi nå vitner i Israel/palestina/libanon er groteske brudd på enhver folkerett, barnekonvensjon, Jesu lære, og fremstår som en vilkårlig etnisk rensing basert på det til enhver tid rådende fiendebilde stormaktene har blitt enige om. Hvis det vi vitner nå er demokrati i praksis, så ser en hel verden nakent nå hva dette såkalte demokratiets sanne ansikt er og hva det har utviklet seg til av kameraderi og ensretting. I hvems navn og hvor ligger verdigheten i at en hel verden leder en krigføring mot demokratisk valgte regjeringer – altså mot folkevalgte ledere, for å presse de til å akseptere staten Israel – når alle er likeverdige i Gud bilde? Først og fremst må Israel/Palestina og kirken løse sitt forhold til Jesu sjel som Guds sanne profet på jorden, siden tidenes morgen – menneskesønnen. 

Floskelen ”krigen mot terror” er en form for demonisering/etnisk rensing og rammer svært mange uskyldige barn og sivile over hele verden – en blind krigføringen og en surdeig som må stanses nå! Bare etter et sannhetens øyeblikk ved demokratisk å legge frem de løsninger som er aktuelle er friheten mulig.

 

Nye aktuelle perspektiv og forfatter/profet stemmer må nå inn i debatten her i Norge, selv om politikerne og kirkelederne gjør som strutsen og stikker hode i sanden enn så lenge. Her har media et særlig ansvar for å få alle syn over bordet – utfordre kirken og politikere, og kanskje er du Anne Grosvold den rette til å åpne for en åpen debatt og sette dagsorden her? Jeg møtte den 5.8 d.å. programleder i Standpunkt Erik Vold og sa at han må slippe til nye stemmer i sine debatter og at jeg gjerne stiller opp der.

 

Norge har et særlig ansvar for å bringe de aktuelle løsninger på banen, som den helt sentrale nasjon Norge er i Israel/Palestina konfliktens kjerne. Først når nord (Norge) leder rett, kommer verdenskompasset på rett kurs.

 

Hovedproblemet er den tause kirken vi alle vitner i denne konflikten i dag. Hvorfor er dens ledere så tause? Hvorfor snakker ingen om Jesu lære? Hva sier Soria Moria erklæringen om min åpenbaring, alle de politiske toppene der er velinformerte om mitt budskap men har så langt gjort alt for å fortie og ignorere min eksistens i en nulldialog overfor meg – er dette godt lederskap?, selv om det følger en lang kristen tradisjon..

Hvorfor snakker ingen i media om det som pågår fra kirkens lederskap i Norge mot meg? Kristendommen er også barnas religion, og hvordan kan kirken innta sitt tause standpunkt i den ensrettede konflikt verden og barna vitner hver dag? Hva slags lederskap sier dette? Hvordan kan krigen mot terror samsvare med Jesu klare ord: Elsk hverandre, elsk dine fiender, elsk din neste som deg selv, ikke døm, eiesyke, dømmesyke, havesyke. osv.

            Kirkens hovedproblem  er at de har satt opp en mur mot Jesu sjel ved å stenge ute ”reinkarnasjon” fra kirkens grunnsyn. Kirken fremstår slik som en åpen og inkluderende folkekirke for alle unntatt Jesu sjel og familie. Kirken har således stengt døren for sin egen leder inn til jorden som er paradis for alle mennesker for evig tid og innsatt sin egen kirke ved å korsfeste sin egen leder til evig tid og slik plassere Jesu sjel i et evig fengsel, er dette fair-play? Denne korsfestelsen av Jesus som kriminell og blasfemisk!! - var verdens største forbrytelse mot menneskeheten og dette krysset har ennå ikke verdens kirkeledere klart å forstå og løse selvransakende. Kirken har slik sett satt i gang en organisert kriminalitet mot sin egen profet og den lederen de samtidig sier at de venter på… Dessuten skulle ”reinkarnasjon” vært en hovedsak for kvinnbevegelsen, fordi det er utfra kvinnens ”perleport” at alle mennesker kommer til jorden… men Jesu sjel får altså ikke komme inn den veien – han skal komme i skyen…heter det fra de kristne selv, som også feilaktig gjorde hans mor til jomfru for å gjøre det totalt umulig å entre jorden igjen. 

            De kristne lederne har satt opp alle slags høye murer mot Jesu sjel’s eksistens tilbake på jorden igjen og dette må nå belyses. Kirken har ikke lov til å være tause i en konflikt som det vi vitner nå.

 

De ledere som korsfestet Jesus sa: ”Det er bedre at en mann går til grunne enn at en hel verden går til grunne” – Det er Israel, Palestina, FN og slik verdens møte med Jesu sjel igjen - denne konfliktens kjerne handler om. Alt blir bare verre inntil dette møtet skjer og blir tatt på alvor. Religionens vugge er Iraq. Der det er krig i vårt ytre kollektivt er nøyaktig der krigen pågår i vårt indre kollektivt. Det vi vitner er en religionskrig som har pågått siden tidenes morgen og som nå vil få sin endelige løsning. Kirken her i Norge har siden 1995 systematisk stengt meg og mine budskap ute, jeg får ikke jobbe i kirken på tross av at jeg har søkt mange jobber og Kirken skulle være den første til å anerkjenne at Jesu sjel har en unik vei frem til sin innsikt, fordi Jesu innsikt baserer seg på å bli født på ny i ånd i voksen alder, slik jeg beskriver i min bok/lydbok.     

 

Mine budskap vil være de samme så hvorfor vente og la en hel verden lide når den nå kan settes fri dersom media legger frem alternativene for folket på uavhengig, liberalt og åpentvis. Og la meg legge til at i Israels tro ligger den absurde ide om at de skal ha den store verdenskatastrofen for å opprette Guds rike for Guds utvalgte folk som er jødene selv, og de ”32 rettferdige” i hver generasjon på toppen tror de.

            Hvordan kan en hel verden med Norge i spissen kreve at opposisjonen mot denne religionen/staten skal akseptere denne ensrettede visjonen for verden? Vil verden ha den store verdenskatastrofen – hvis virkemiddel & floskel er: ”krig mot terror” og etnisk rensing av sine fiender med grotesk frykt styring for at andre ikke skal våge å utfordre dem?  Hvorfor tar ikke Norge og kirken et oppgjør med Israel/Palestina om at de må akseptere Jesu sjel som Guds sanne profet på jorden. Dette er stridens hovedkjerne.    

 

Hva sier grunnloven eller FN’s sikkerhetsråd sitt charter om Jesu sjels inntog og tilbakekomst på jord – hva skal de gjøre da? Når kirkens grunnsyn er basert på å stenge reinkarnasjon ute fra jorden (sin egen leders sjel) og innsatt seg selv med alle sine ulike forsvarsmurer mot sin egen leder. De fjernet alle bilder av Jesus, og de fjernet hans første 29 år, pluss de 5 årene før vær tidsregning, slik at Jesus var 34 år når han stod frem i Bibelen – og hvilke motiv hadde kirken for å gjøre dette? Hva ligger så skjult i disse 34 første årene? Jeg vet det for jeg har levd igjennom hele reprisen i dette livet – det livet vi lever er et tidligere liv fremkalt for denne gangen å finne de rette løsningene. (Se:www.pilkoss.no – Jesus Part II –Dommen - og gå til reportasje i Alle Menn 2/06.)

        

Demokratiets fane er jo å avsette såkalte diktatorer og innsette sitt eget såkalte demokrati med en labyrint med kokker. Det er den samme teknikken Kirken og Palestina på Jesu tid brukte mot Jesu sjel på jord. Paulus, som var Jesu verste fiende og en falsk trollmann i sin egen samtid ble satt opp som troverdig vitne på gjenoppstandelse. Paulus forfulgte Jesu familie og drev Jesu troende på flukt, og stod i fremste rekke da Palestinas ledere korsfestet, fengslet og drepte Jesu troende etter Jesu korsfestelse (les selv). Paulus hadde sine motiv og strenge moral før korsfestelsen basert på datidens forventinger: Kirken har bygd mye av sin egen grunnmur/og eksistens på denne overtro, moral og disse forventinger; sitat: ”Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap intet og vår tro er meningsløs” – Paulus i 1 brev til korinterne.  Jesus sa alltid, at Himmelriket er inni dere, og for deres øyne. Himmelriket er mellom oss – så det vi klarer å løse er løst for alltid..

 

Husk alt er i Guds bilde, alle mennesker er likeverdige i Guds bilde – også det imot enhver nasjon/menneske: Det stater får imot seg er det de selv i sin tro/bevissthet med sine valg her og nå gjør mot Gud, Jesu sjel og den hellige ånd siden tidenes morgen. Altså vil det bare bli verre og verre inntil Jesu sjel slippes inn for å forklare Guds perspektivet, det åndelige løsningene, dommen og det nye kjærlighetsevangeliet for folket i verden.

 

Jesu sjel, som et menneske på jord - skal også ha eksistensberettigelse på jorden. Anerkjenner staten Israel, palestina, FN & demokratiet eller kirkelederne så det? Hvordan er så denne gjenkomsten på jorden mulig når de kristne har stengt Jesu sjel med familie som de eneste ute fra jorden i sitt grunnsyn ved å utelukke reinkarnasjon – samtidig sier de at de venter på han og hans familie? Ja, for alle sjeler har en mor/far og en familie, så denne kriminaliteten mot Jesu sjel har pågått siden tidenes morgen. Hva sier Israel, Kirken, FN, og muslimenes grunnsyn, deres tro eksistens at de skal gjøre når Jesu sjel er her på jorden igjen? Dette er stridens kjerne, som media nå eller siden må gå inn i. Begynne med å klargjøre vår egen tro, og feie for vår egen tro’s dør først.  

Jeg håper med dette at du Anne Grosvold finner mitt klare budskap interessant nok til å invitere meg som gjest i sommeråpent – om det er nye løsninger og klargjørende handling for varig fred dere leter etter da? Dersom dette er et aktuelt perspektiv så ring meg gjerne for utfyllende kommentarer eller et møte på mobiltlf: 92210709.

Ha en flott dag!

 

Kjærlighet, lys og glede,

Roger Hegerland

s.u.

 

·        Jeg har ikke fått noe svar på denne forespørsel/brev/bakgrunn. Anne Grosvold har ikke tatt kontakt med meg. Jeg har i etterkant heller ikke hørt noe fra verken Anne Grosvold eller redaksjonen i NRK Dagsrevyen. Hun hadde i programmene etter min forespørsel besøk av både statsminister og utenriksminister om den pågående krigen mot Libanon.