Pilkoss VeXst

v/forfatter Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 HVALSTAD                                                     Hvalstad, den 21.09.2003

Mobil: 92210709

Presentasjon: www.pilkoss.no

 

 

 

Kronikk til Dagbladet.

 

 

Hei, herved oversendes Dere to aktuelle kronikker. De kan settes inn i en kronikk, eller hver for seg.

 

Jeg har kun sendt disse til dere, og håper dere nå antar disse.

 

Gi meg beskjed i dag om dere antar disse, og hvis ikke så vil jeg ha en skriftlig begrunnelse fra redaksjonssjefen.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Roger Hegerland.

 

Sett Bondevik og Petersens ”krig mot terror” under lupen – nå! 

 

Politiske, kirkelige ledere, og media fører norske folk bak lyset, hvorfor?

Jeg søker i dette brev til norske folk/media svar på om politiske lederne og media skal presentere og snakke om det de vet rundt mine klare budskap, eller om de skal fortsette å la sannheten ligge i det de ikke snakker eller velger å holde tilbake for, og slik føre det norske folket bak lyset. Hvilket unnlatelses og likegyldig lys vil Norge havne i hvis nasjonen velger å fortsette å ignorere mine klare budskap? Og med hvilken verdighet?  

 

Kronikk 1:

Våkn opp Norge - 10 år siden Osloavtalen – Arafat skal drepes av Israel nok en gang, og verden ser på dette uverdige spill for galleriet i demokratiets og de rette ”verdians” navn. Israel et såkalt demokrati støttet av FN og Norge. Bondevik forleder det norske folk, hvor lenge skal dette få pågå, folket har nylig i valg talt? Hva skal vekke disse lederne, som villeder folket i demokratiets navn?

 

Paven og I, statsminister til Roma, utenriksminister til Israel, trass i konkrete drapsordre rettet mot palestinas folkevalgte leder fra Israel. Tenk historisk på den mix. 

 

Oppvasken etter en meningsløs, som innholdsløs propaganda preget valgkamp. Nå rett til Midtøsten. Jan Petersen reiser til Israel, ingenting kan endre hans time-manager. Ikke engang drapsordre på en demokratisk valgt leder Arafat, hvor Oslo er helt sentralt i bildet, sågar ikke etter et samtidig drap på utenriksminister hos vår nabo Sverige endrer noe. Intet stopper Jan Petersens agenda går det frem. (Det er utrolig at han ikke besøker Arafat også, et kvarter unna!), og mitt klare budskap, hvor jeg sier at et av mine tidligere liv har vært som Jesus -  et tlf. nummer, og et kvarter unna. Men å legge ned kranser på Peters grav, og besøke Paven for å prate om hva, rundt grøten? – Det gjør den såkalt kristne statsministeren vår i all sin kristenhet… (not!), I Sverige ligger det en utenriksminister død.

Jan Petersen blir så i Israel brukt, som propaganda for Sharons visjoner, anklager mot sin nabo, den israelske stats videre okkupasjon og jødedommen, men ser det ikke selv. Også kommer Jagland frem med pekefingeren, der han nå må gå i seg selv. Jaglands visjoner er bevist døde, for de som ser. Problemet for Israels ledelse er renheten i deres rase, blå id-kort for å komme inn i Jerusalem, men er du palestiner, eller halvblods israeler, stanses man hvorsomhelst, nårsomhelst. Og de snakker om forsoning, sameksistens med andre naboer, ”såkalte raser” – når sannheten er at alt er ett i Gud.   

Kjell Magne Bondevik reiser til Roma, Silvio Berlusconi, så til Paven onsdag (Vil han ta opp det han vet om mitt kall i Norge, eller fortsette okkupasjonen sin? Vil han ta opp alle overgrepene mot barn som den katolske kirken har utført i det helliges navn, eller under teppet?) Torsdag når Bondevik kneler for Paven, er den dagen Israelsk toppledelse sa de skulle drepe sin nabos leder. (Hva skjer med personer i Europa, som retter drapstrusler mot andre, og ledere i sær – og hva skjer overfor Israels ledelse?)

Heia Bondevik, nasjonens leder, dresset opp i verdier og såkalt demokrati, det stinker. 

Den 17/9 med et Norge i krig utenfor Norge, for 6 år på rad. Bondevik er blitt  løpegutt for Bush, Sharon, Roma, EU diktatene, jødedommen, gamle testamentet og Putin – ”Krigen mot terror er hans fane blitt, og samtidig hans propaganda med: Kjøp og salg av ”verdian” – terroristene har ikke noe med verdiene hans å gjøre, de må fjernes mener han som dømmer andre tross i at han er prest. Samtidig sier han at alt er ett i Guds bilde. Hvordan henger det sammen? - Og selvsagt alt i ”kristendommen og Jesu” navn, et av de dårligste valgresultat siden krigen i ryggsekken, og et partisk besøk med Israels leder i sommer. ”FN’sporet” snart til veis ende?

Den 17/9 er dagen før Israels toppledelse den 12/9 truet med at de ville drepe/deportere sin nabo nasjons leder - Arafat på en angitt dag. (De hevder han står i veien for deres nødvendige ”utrenskinger” - i demokratiets og Guds navn, sier de i all sin selvrettferdighet. De hevder tydeligvis å være Guds stedfortredere på jord, og får penger fra USA, er opprettet med FN’s velsignelse - så slik stopper dette spillet heller aldri.)

Hva venter verden på skal skje? Sverige? Israel har drept mange opposisjonsledere siste uker, (kalles terrorister) - Verden ser på hva? Terror. Sentrale såkalte kristne ledere bedriver terror i Guds navn. Er dette redelighet, tjeneste, eller fortjeneste Bondevik? Er dette verdier?

Jon Lilletun, Krf, han peker på Fr.p, og eksponerer demokratiet i norsk praksis for oss alle, samarbeidspartiet (sier de selv), men evner ikke samarbeide med valgets (demokratiets, folkets) vinner, han sier sågar Fr.p fremstår som uskyldige og forfulgte, og mangler speilet. Jeg eksisterer ikke for samarbeidsregjeringen. Var det demokrati det kalles? Årsakene til det dårligste valgresultatet siden krigen Bondevik? Sett ned nok en kommisjon, eller begynn å lytt.

Hvor lenge kan en struts stå med hodet i sanden? Ikke bare Statoil, som har problemer med etikk, habilitet i Midt-østen Bondevik.

 

 

 

 

Kronikk 2:

 

Stopp Bondevik nå! Terror under lupen, skriver aftenposten – Jeg sier dere, sett Kjell Magne Bondevik og Jan Petersen under lupen! Løsningen Bondevik, den er et kvarter fra Oslo, Bondevik, naboen til Sem../Asker kirke.

Ta imot Jesus Part II! Hvorfor er ikke Roger Hegerland, som hevder han er reinkarnasjonen av Jesus invitert av Bondevik og FN? Få Norge ut av krigen mot terror nå. Norge er ikke angrepet.

Toppen av kransekaken, er virkelig disse initiativ Bondevik gjør på vegne av Norges fremtid.Er Norge angrepet, eller føyer dette seg inn i Bondeviks kutymerte kjøp og salg av de lidelser han selv forsøker å slå politisk gevinst på? SE. Våkn opp. I dag! Sett Bondevik under lupen i dag.

Kjell Magne Bondevik igjen i bukken og havresekken stil, som nå den 21/9 reiser i spissen til NewYork - sammen med fredsprisvinner Elie Wiesel har han tatt initiativet til en konferanse før FN generalforsamling åpner. Norges partiske innblanding i ytre anliggender blir patetisk. Bondevik lever av offerrolle, dyrker åpenbart bitterhet og hevn tanker som ideal for å renske ut det han ikke liker eller forstår, sågar i Jesu og Guds navn, i kraft av å være prest. - Bondevik må stanses nå! Velgerne har jo sagt sitt! Debatter det han gjør, er det godt og riktig lederskap, eller en blindtarm?

Konferanse med tema: Bekjempelse av terrorisme for menneskeheten, inviterer Bondevik av alle til – New York!.

Undertittel: En konferanse om det ondes røtter. Elie Wiesel har hatt som rød tråd at likegyldigheten er den største synd. Se: www.pilkoss.no. Likegyldighet Bondevik, gå i deg selv først, søk etter røttene der! Synd kom inn i verden når man begynte å forfalske virkeligheten, sier jeg. 

Bondevik har gjennom sin politikk, de siste 30 årene bidratt til at terroren har økt og økt, se hvordan denne krigslystne kristne manns sanne ansikt skrider frem og får lov til å holde på, uten at noen konfronterer han! Opposisjonen i Norge er død, hvorfor? Hvor er media? Hvor er debattene, nå skal kvinner på sesjon, og Norge er i krig utenfor våre grenser på 6 året. Se virkelig hvor langt Bondevik er villig til at Israel skal få lov til å gå mot sine naboer, palestinerne, som ikke har noe med 2 verdenskrig å gjøre. Hva kalles det Bondevik? Likegyldighet? Religiøs fanatisme? Hvem står bak våpen industrien i verden? Hvem har atomvåpen i Midt-østen?

Elie Wiesel sier: ”Først når vi vet hva som er terrorismens innerste vesen, kan vi vite hvordan vi skal bekjempe den” Jeg sier, be Bondevik si sannheten, og kutte ut sin egen likegyldighet overfor det han selv vet rundt meg og mine klare budskap.     

Bondevik gå i deg selv, se på kristendommens historie. NÅ!!! Les på: www.pilkoss.no. Se på Israels historie, hvordan møtte Israel og Roma Jesus? Les jødedommens innhold, og studer inngående det nye testamenters innhold. Dette er en uløst historisk konflikt, og ikke noe som skal ties i hjel slik Bondevik, Kirken og Kongen i Norge forsøker å feie under teppet. Hvorfor debatteres ikke ofre for kirke og statsterror? Kun ofre for den opposisjonelle volden, hvor Bondevik hver gang ensidig tar parti for å høste mer sympati selv, fremfor å gå i seg selv, det maktapparatet han selv representerer. Terroren som utøves derfra, i demokratiets navn.  

Studer dere selv først dere to, som har tatt initiativ for slik å unngå å bli konfronterte selv, angrep er som kjent det beste forsvar. Jeg finner det helt feil at Norge har blitt løpegutt for stormaktene, og har stilt seg bak denne udugelige floskelen ”krigen mot terror”, i desperat jakt på globale, grenseløse fiendebilder (en drøm dette terror begrepet, for Jødedommens profetier, om den store verdens katastrofen som må komme i følge deres tro.), og som motiv for å kunne invadere Iraq, ikledd ”kampen mot terror”maske, terror begrepet , noe som kom på banen med Vladimir Putin fra et Russland som lå på kne, begrep brukt mot Tsjetzenerne i august 1999, og har blitt adoptert som et ekko av de mange ledere i verden som sitter fast i  offerbevissthet  og selvrettferdighet, på desperat jakt etter syndebukker utenfor dem selv, der økonomien, hellige allianser trues, arbeidsledigheten, redeligheten, fremdriften økonomisk stuper, og mer og mer drives for underskudd. Når krybben er tom biter hestene som kjent. Intern uro og strid løses ikke ved å stemple ens motstander som terrorister, og tro at man slik løser noe som helst. Gå i deg selv Bondevik, hvor er du terrorist, mot hvem?

Stans kampen mot terror nå. Begrepet er feil, ensidig, og innholdet er feil. Hvordan en kristen statsminister kan dømme slik og samtidig si at han tjener Jesus og Gud er for meg ubegripelig. Det du griper til faller du selv for heter det. Nok er nok. Den terroren dere ser begår dere i deres eget indre. Deres indre fattigdom, indre manglende utvikling, intoleranse, fordommer. Våre religioners tro. Media elsker jo tydeligvis krigen mot terror, for debatter eksisterer jo knapt nok på dette felt. Frykt og terror, for det er gjennom å spre frykt at man virkelig kan skape kaos, styre og manipulere mennesker, denne urgamle driften, som selvsagt gir salgstall. Terror. Sannheten ligger alltid i det de ikke prater om! Start der i dag.

 

 

Jeg fikk svar fra Dagbladet, den 23/9, kl.16.28, hvor de ikke kan ta inn kronikken, standard begrunnet i ”Dessverre fant vi ikke plass til ditt bidrag”. Hadde også en kronikk på dette tema, som jeg sendte inn den 17/9, men fikk samme begrunnelsen til at de ikke antok den. 

 

 

 

På tide med fair-play og nye visjoner, samt en invitasjon til den som sier han er reinkarnasjonen av Jesus – her fra Norge - Jagland? Du skal lede, og ikke villede folket!

I FN, sitter planleggingsminister Terje Rød Larsen, i nok et krisemøte, og flikker videre på sine utgåtte visjoner og drømmer, alle så hvordan det gikk med det norske hus. Jeg har søkt Kofi Annan om å få tale i FN, har ikke fått svar. Dette er ikke fair-play, heller ikke demokrati. Utenrikskomiteen på Stortinget ledes av en Torbjørn Jagland, som definitivt ikke bedriver fair-play. Torbjørn Jagland beskrev nylig seg selv, og hva han selv gjør - gjennom Carl I Hagen i nok et av sine såkalte brev, i Dagbladet den 3/9, ordene hans var: Undergraver, dolker folk i ryggen, bruker ufine metoder, ærekrenker. (mot min verdighet og mitt kall) Torbjørn Jagland anser svensk nei til euro, som en utsettelse til ja, slik alt han står for handler om å få Norge inn i EU uansett pris, og selv om folkets vilje er et klart nei. EU, er et fallende korthus, sier jeg.

Nå er det over ”36.9” i temp. her hjemme – Ja, det skulle koke over for Ap nå – det dårligste valget på 75 år. Valget? Ja, det alle disse tusenvis av representantene kan endre er 5% av kaka, resten er bestemt fra året før. En vits!

 

Alle likeverdige?

Hva vil så Gud fortelle oss alle når vekkelser med død på topp utenriks politisk plan i valgkampens innspurt? Israels toppledelse truer med å drepe Arafat (fredsprisvinner fra Oslo), samtidig skjer et drap på en svensk utenriksminister, som var meget sentral i ap drømmen om ”EU”, og Sverige i sentral rolle i midt-østens såkalte veikart for fred. I FN sitter Kofi Annan på topp med sin svenske kone. I EU hagen vises bilder av Lindh, sammen med Arafat - veikartet, og sammen med Palme og Jens Stoltenberg. Hun skulle bære Palmes drøm og visjoner videre. Dette drapet i innspurten i Norge og Sveriges to valgkamper. Hvilke assosiasjoner vekker dette i folk? Hvilke selvransakelser? Løsningen er igjen dømmesyke, og eie syke. Når skal lederne gå i seg selv? De kirkelige, de politiske, de kongelige? Arafat trues altså med drap fra den israelske toppledelse. Israel følger her en tradisjon mot opposisjonsledere, og folket har vent seg til slikt i all sin likegyldighet, og USA forer med mer og mer våpen – atomvåpen sågar. Jødedommen skal jo i sine profetier ha den store verdenskatastrofen – de tror ikke på noen prosess, slik Jesus i det nye testamentet så sterkt fokuserte. 

Dette rop i kirken, denne vekkelse om å stanse likegyldigheten til slike trusler, og de stive pekefingrene på alle andre som terrorister. Forresten hvorfor fokuseres ikke drap på barn, som ledere i palestina, tsjetzenia, afrika like mye opp og frem? Er vi ikke alle likeverdige? Folket står over politikere, politikere er som kjent valgt av folket, som tilretteleggere, ikke som en adel.

Men, dette drapet, som setter den totale dagsorden få dager før vei valg for folket, midt oppe i den totalt meningsløse, som innholdsløse propaganda pregede valgkamp her i Norge.  Og EU eksperimentet  faller dagen derpå, som en sten til jorden for Norge og Sverige. Var det noen som tenkte på at det også var et rop på kirken, og dens budskaper i fokus før valget? Ingen redaksjoner i Norge tok opp linken.

Ingen slike fokus fra Krf, og statsministeren, det skulle kanskje et såkalt kristent parti initiere? Men, den sterkt troende ledelsen tok seg kanskje en rusbrus på kammerset, sånn i all sin ”hellighet”

Kommunevalg, er en valgkamp ment for de helt nære ting, egentlig oppgjør med det som ikke fungerer, for slik å skape det nye. I dag er det ingen oppgjør, der er skapt et system som gjør at folk sitter inne til oppbevaring og hever lønn. Folkets trosliv skal være det nærmeste man kommer, men er fjernt for mange. Jesu tilbakekomst skulle vel være av nyhets interesse for de aller fleste, men er altså ikke verdt å debattere for den kristne samarbeidsregjeringen til Bondevik, uansett hva som skjer tydeligvis, men peke på alle synderne er de eksperter til  – og rusbrus da - den er det viktig å fjerne den - for folk kan jo ikke blande sprit og brus selv. Hvem er rusa Bondevik? Ja, mange er de som vil forlede dere. Jeg er her for å lede dere rett vei.

 

Gå til  www. pilkoss.no  - Se:  ”Look to Oslo”-  ”Jesus Part II” og ”28 wake up calls”  Her ligger det et brev fra meg til vår statsminister fra den 28.4. i år, og en senere purring, og han har ennå ikke svart meg! Hva sier det om den kristne Kjell Magne Bondevik og vår egen utenriksminister Jan Petersen?– Hvorfor stat, og utenriks ministre for samarbeid og dialog, dere som er her for å hjelpe de dere mener er fattige og arbeidsledige? (diskriminering i seg selv). Dette i et pillråttent ”oppdretts” arbeidsmarked som forleder, og stenger dagens unge ute av dansen, og gjør dem til studiegjelds slaver og ingen jobb i andre enden.

 

 

Et av mine tidligere liv har vært som Jesus”. Dette har norske kirken, og media visst siden 1995. Hvorfor inviteres jeg ikke inn i varmen? ”Jeg er reinkarnasjonen av Jesus.” , dette vet biskopene, kongehuset, de som leder folket og kirken. Norges toppledelse har et ansvar som såkalt kristen nasjon, for å ta meg og mitt budskap på alvor.

 

Alle lever liv etter liv, alle har en sjel, som er universiell, og et sjelsliv, sier jeg.

 

For kirken er det tydelig at reinkarnasjon er en innrømmelse på linje med, når kirken brukte flere hundre år på å akseptere at jorden var rund

 

Pilkoss VeXst, en make peace organization. Leder Roger Hegerland, som hevder å ha vært Jesus i et tidligere liv, og at vi lever i den eksakte reprisen her og nå.

 

Ragnarock – Bondevik?

Hvorfor er ikke Jesus tilbakekomst gjort til en fanesak for et såkalt kristelig parti, som går på hva slags rus? Eller for media? Hjemme venter ”Ragnarock” på regjeringen Bondevik II. Nå, eller om en stund.

 

Hvordan definerer de politiske lederne andres verdisystem, det som for dem er fremmed, annerledes og ukjent?

 

Jeg har sagt klart: Nei til EU! Nei til krigen mot terror – Ja, til Jesus – Part II. Bondevik sender heller Norge i krig, støtter en meningsløs krig mot terror, og kommer vel snart ut av skapet som EU tilhenger? Alle vet jo at han partisk støtter staten Israel, og kaller seg kristen. Likevel reagerer ikke folket på sitt valg av leder, et folk som kaller seg kristne.

           

Norges sjel (som det stiger frem heter vår nasjonalsang), bærer frem det kristendommen har lovet folket, som åpenbaringsreligion. Jeg sier dere: Ta imot det nye evangeliet med tro, tillit, et åpent sinn og åpne armer. Jesus sjel og ånd er blitt gjort fremmed, ukjent for dere. Der finnes ikke et bilde av Jesus, og ingen vet noe om Jesu første 29 år+, årene før vår tidsregning. Hvorfor ble det slik tror du?

 

Kirken står foran et valg, og selvransakelse.

Våre liv er dømt til repriser for at de som dømte nå skal se hva de gjorde, og åpne nye dører, velge nytt hvis de har lært.. Kirken står foran et valg. Den må nå, som den gang velge om den skal følge det gamle testamentet, Moses og Jødedommens dogmer, eller om den skal følge det som var et oppgjør med dette, forsøkt fortalt noe 30 år etter Jesu død tilpasset datidens fryktbilder, i: ”Det nye testamentet”, og ta imot: ”Jesus part II”

 

Jesus står over Kirken.

Med hvilken rett gjøre som kirken gjør i dag å lage en trosbekjennelse som ikke holder dørene åpne for Jesu komme hit på jorden, og som samtidig later som om ikke det er en storkonflikt i dette møtet mellom verdisystem. Jesus sjel og ånd står over Kirken.

 

Da FN tok parti etter annen verdenskrig med å opprette staten Israel og fordrive mer enn 700.000 palestinere, så er det klart at tar man i denne historiske kjernekonflikten, vil man også

møte oppgjøret med Jesus igjen – der har historien stått, synlig siden 1994.

 

Var Jesus kristen? Er kirken kristen?

Bondevik leder en såkalt ”kristen” nasjon (i dansen rundt gullkalven), med såkalte kristne tradisjoner (tradisjoner hvor de alltid har gjort ting i fredens, demokratiets, de fattiges navn), en tradisjon som bærer det å korsfeste sin egen leder, heksebrenning, selvrettferdighet, offerbevissthet, jantelov, fordommer, korstog mot annerledes tenkende, kvakksalvere som blasfemi anklager, en såkalt kristen ”samarbeidsregjering” med fokus på dialog og verdier (ja, sågar en verdikommisjon), som synes Norges absolutt viktigste valgkampsak er å forby rusbrus, og partiet tar sin kristne omsorg og familie eksamen i Medhaug saken, der velger parti ledelsen å ta parti i en av vår tids offentlig korsfestelser basert på anklager, dette av de som selger seg som omsorg og familie og verdi partiet. Videre går de foran og leder an i ”krigen mot såkalt terror”, den onde (utrensking av det Gud har skapt i et bilde) – en frykt, uten å se seg i speilet, årsakene og spørre hvorfor skjer dette nå? Ser Kirken hvilken terrorist, okkupant den selv i en årrekke har vært overfor folks trosliv? Tør den se?

 

”Jesus lever”, roper de som kaller seg kristne– Hvor spør jeg?

Norges barn, fremtid deltar nå som del av invasjonsstyrke i Iraq, verden står ikke opp og sier nei til invasjon, tross i bevisene mot koalisjonsstyrkenes redelighet, men Norge dilter nå etter med FN. Kjell Magne Bondevik støtter Evangeliesenteret direkte over statsbudsjettet.

”Jesus Lever” roper de. Hvor, spør jeg da? Hva er målet, når de fornekter Jesus jordiske reinkarnasjon? Mens Kr.f. fornekter Jesu tilbakekomst til jorden, kirken har stengt alle dører. Det er diktatur, eller enda verre –sett ord på det du statsminister. Et spill for galleriet, men verdigheten for Norge, Oslo, og kristendommen? En tro på hva, en definisjon på en kristen som hva? Kirken har okkupert definisjonen på hvem som har den rette lære, og er de rette kristne, i god kristen tradisjon.

 

Bondevik, Kongen, som leder av kirken, og biskop Stålsett, har en plikt til å gå i dialog med meg og mitt budskap!

 Hvorfor har ikke den som leder en ”samarbeidsregjering med fokus på fattigdom og arbeidsledighet”, i følge han selv en plikt til å invitere meg til dialog? Jeg er en nabo på Sem, der det er vilje, er det vei – for ingenting står på penger lenger i Norge sier de. Løsningen er aldri langt unna, men som med livet. Løsningen er det vanskeligste å initiere. Hvem er det Norge sviker nå sin sanne sjel og ånd, i FN, i EU, i Midt-østen, vår nasjons ledelse er okkupert av de som ikke slipper sannheten de kjenner inn i sirkelen – tross i at den som fremmer dette har plettfri vandel, og kjører et åpent løp – Se: www.pilkoss.no! 

- Og Bondevik hvem var egentlig Quisling? Hvem var egentlig USA, England og Russland – ser du det klarere nå, enn da? Og Israel, til hvilken pris? Hvem er analfabetene egentlig? Den som blir hånet, avvist, fratatt all verdighet, trakassert og spyttet på, eller den som peker… Og er dette verdighet?

 

”Undringskompetanse”

Mette Marit er kvalifisert som VIP foran alle køer. – ”Undringskompetanse” for å jobbe i Norad er jo nok kvalifikasjon for å gå foran 1087 søkere i Norges demokrati forståelse. Jeg gleder meg på hennes vegne, men ikke på demokratiets vegne. Vi andre, folket stemples såkalt arbeidsledige, må stå i køen, og ta de jobber vi  måtte få – (for å holde renta nede må vi ha mange arbeidsledige, trygdede sier de ekspertene som selv aldri har vært arbeidsledige.) Hele den humanitære ledelsen er blitt en klubb og industri for karrieren til en egen elite.

 

Kirken lever med at Jesus til evig tid henger på korset korsfestet punktum, og ser ikke hva den selv har blitt til ved å gjøre dette! Døden dyrkes. En kirke som har skapt seg en vernet industri utfra en fasit som definerer ut Jesus ånd, sjel og familie her på jorden, og har kastet nøklene til de dører som skulle kunne åpnes. Jesus var et menneske, født inn i en jordisk familie, og  hadde en særlig innsikt bak den gitte logikk, og ville vise vei til Gud. Det er fakta – Det vet Kirken.

 

Bondevik ber om mer penger til psykiatrien for å fortsette å forlede folket!

Samtidig som Kirken hver søndag, ber alle om å våke, og sier at Jesus skal komme tilbake til jorden, så fornekter de dette – og plasserer ”Jesus” ånd og sjel da som nå ute i kulden, outsider – Med hvilken rett? Er ikke det helt sinnssykt? Kr.f gå i dere selv. Samtidig ber Bondevik om mer, mer penger til en psykiatri, som forleder folket til piller, som ikke fungerer ,og som gir faen i barn og unge – en surdeig.

            Og Bondevik nok en gang, i den gode saks tjeneste; kristen tradisjon, kurere andre, forandre alle andre, - ikke seg selv – og har opphøyd Kirken, psykiatre, leger og dommere i utøvende industrialiserte maktroller ovenfra og ned, og slik skal de dyrkes. Når skal vi få nytt innhold i nye sekker her?    

 

Rentespøkelset

Hvilken dans rundt gullkalven, hvor ”rente spøkelset”, er deres Gud. Dette uansett om konsekvensene er at boligprisene er så høye at enslige og unge er utdefinert fra å få etablert seg, og 110000+ arbeidsledige betaler prisen for at alle andre skal ha det trygt økonomisk.

 

Stadig flere tygger piller, og løser ingenting av årsaker, men utsetter og kurerer symptomer.  Bondevik skal straffe, dømme, forandre, alt han ikke liker, og skape en selvrettferdig offerbevisst fred i staten Israels og såkalt Jesu navn med å dømme, der alt er likeverdig, og jeg må si: Bondevik glemmer kjernen i konflikten mellom kristendommen, staten Israel, Verden og møtet med Jesus den gang – og nå for dine øyne.

            Hva sa Jesus om å dømme?

2 verdenskrig, men hvem har sionistene blitt til selv?  Se hva du gjør Bondevik! Det holder i massevis, begynn der. Når skal politikere gi slipp på sine ”udyr, monster, terrorister”, og komme seg videre fram på egne ben? Verden lever med sitt Jerusalem, og ser ikke hva de selv skaper med sin tro. 

 

Oslo’s verdighet?

Hva med Oslo avtalen Bondevik – Oslos verdighet? Du kan ikke flykte eller flytte noe til Molde, selv om Israel og Sharon måtte kreve dette– Oslo vil for alltid stå som veien til fred for vår verden og kristendommens, som jødedommens møte med Jesus-Part II.

 

”Kaken fra Pascal – en tikkende Bombe”

Det er vel noe å feire Kjell Magne Bondevik? ”Kaken fra Pascal – en tikkende bombe”, den har et godt nytt innhold, med nye oppskrifter. Hvorfor ble jeg ikke invitert med på besøk til Paven på onsdag statsminister, eller skal du fortsette å okkupere de oppgaver hvor jeg er bedre kvalifisert enn deg?

Om du er tro overfor din prestegjerning da, og har tillit til Gud og den hellige ånd? Jeg har jo ikke nok undringskompetanse tydeligvis. Jeg sier deg Bondevik. Å overse, ignorere, fortie, anta, late som om ikke jeg eksisterer – gjennom det blir jeg ikke borte – du skaper bare dine egne strafferunder. Mitt kall, min ånd, min oppgave bare vokser seg sterkere og klarere frem dag for dag. Det er en tid for alt - tiden kommer, og mange er de som ser at jeg ikke er det dere i deres frykt måtte gjøre meg til. (fordi mot dem), men derimot tålmodig og frisk som en fisk. Livet er å se, og ærlighet er kjærlighet Bondevik.

Hvilke tanker og tro har skapt dette vi ser utenfor oss?

Det blir som du tror. Og det du tror, inneholder ofte de dogmer du er blitt fortalt av de som leder deg nå. En historie skrevet av vinnerne, for vinnerne. I et spill der alle er vinnere. Og svaret, løsningene er alltid tilstede hele tiden, i det de ikke snakker om, i det som av frykt skjules for folket. Det er ofte enkelt i ord, men på samme tid det aller vanskeligste i gjerning, fordi står i motsetning og ansvarliggjøring av det som er bygd opp av sær interesser, allianser, identitet, ære, posisjoner, verdighet og særmotiv. Så Norge med Bondevik, Petersen og Stålsett i spissen - begynn med oss selv nå. Først som sist, og kommuniser det dere vet, hvis dere overhodet skal kalles ledere med fokus på demokrati og verdier.

 

Jeg sier: Jesus tok et oppgjør med det gamle testamentet og jødedommen, og kan ikke sauses inn i Bibelen, som om alt er ferdig og ok – Jesus skal komme tilbake til jorden.

Snakker om tjeneste eller fortjeneste. Snakk om fair-play stålsett, og forlagene. 

I disse dager reklamerer Gunnar Stålsett med følgende ord i en ny ”Den store Familiebibelen”, sendt til alle husstander i Norge - for alle – og for vår tid, fra Aschehoug og Gyldendal forlag, som har tatt med apokryfene til det gamle testamentet. (som om det er viktig?) – ”I denne vakre bibel utgaven møter budskapet oss i tekster og bilder som vil inspirere til god lesning og gode møter – med oss selv, med våre medmennesker i fjern og nær tid, og med vår Gud!”, står det videre.

Med vår Gud – Hva mener Gunnar Stålsett? Er der ikke en felles Gud han forkynner? 

Og Einar Lunde, Dagsrevyens anker, kommentar er denne: ”Mer enn noen gang er det behov for at både barn og voksne setter seg godt inn i bibelen, som er hovedpilar i vår sivilisasjon. Ja, mener han virkelig det? I møte med andre religioner og kulturer er det viktig å være trygg på eget ståsted. Dessuten inneholder boken den store nyheten som skapte tidsskille i historien – et før og et etter. Det skjedde i Betlehem for 2003 år siden.”, skriver han, og jeg undres.

Utrolig hvilket spill jeg vitner.