Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 HVALSTAD                                        Hvalstad, den 28/04-2003.

Tlf: Mobil: 92210709.

Presentasjon: pilkoss.no

Mail: Pilkoss@netcom.no

 

 

Statsministerens kontor

Statsminister Kjell Magne Bondevik.

Postboks 8001, Dep.

0030 OSLO

 

 

Søknad om økonomisk støtte til utvikling og verdisyns organisasjonen

Pilkoss VeXst, samt fremme av mitt klare budskap i FN.

 

Jeg henviser Dem til: ”Look to Oslo” – Jesus –Part II, ”24 wake up calls”, med brev av den 10/3 d.å til General Secretary Kofi Annan, og President George W Bush, samt brev den 2/4 til Kofi Annan.

Se: www.pilkoss.no

 

I ”Look to Oslo” - Jesus Part II – kommer jeg med det innovative, det nye inn i samtiden på disse felt. Hvorfor inviteres jeg ikke inn? Hvilken begrunnelse legger statsministeren til grunn for å fortsette sin avvisning av meg og mitt klare budskap? Er det en hellig innstilling? Dette søker jeg Deres klare svar på statsminister. Hvilke nye løsninger skal ellers ta verden videre fremover der den står nå?

 

Jeg søker om å få fremmet mitt syn, åpenbaring overfor FN, eller at Norge initierer et fredsmøte for Midtøsten her i Oslo. Jeg søker også regjeringen om økonomisk prosjektstøtte til å få ferdigstilt og fremmet mitt budskap på de rette måter. (Dette da det ikke finnes noen stillingshjemmel for min oppgave, men er likevel et ansvar, som hviler på statsrådene).

Det er mitt inderlige håp at statsministeren informerer meg hvor, overfor hvilke personer jeg skal henvende meg for å bli tatt seriøst med mitt klare budskap for fred og å få fremdrift og bli tatt på alvor.

Samt et møte med Dem og de personer de mener er ansvarlig i. h. t. folkeretten for å måtte hjelpe meg videre fram i sakens anledning. Med hvilken rett, og hvorfor holder Kirken, og Regjeringen informasjon tilbake for folket? 

 

 

 

 

 

 

Med det ser jeg frem til Statsministerens personlige tilbakemelding og en invitasjon til dialog, økonomisk støtte for prosjektets ferdigstillelse

(Jesus – Part II), samt ditt positive arbeide for å få til en  invitasjon til FN, slik at min stemme blir hørt på den globale fredsarena som verden og Norge selv mener er den rette internasjonale arena for å tale fredens sak.

Dette slik at Gud og Ånden æres for sin allmektighet, samt Kristendommen sanne sjel, og det ”Det nye testamentets sjel” tas på alvor, hedres med den verdighet og respekt den vel fortjener, i et såkalt demokrati? Saken er altså at Norge skal være en nasjon som går i front for ekte fred, kjærlighet og forsonings arbeide!

Til å utføre det trenger Norge den innsikt jeg besitter, og som en såkalt kristen troende nasjon, så har nok vår nasjon mye å lære om hengivelse, overgivelse, selvransakelse og ydmykhet fra andre kulturer og nasjoner. Dette er sak og verdier i praksis, det er jo sak du ber alle andre holde fokus på..

Å ta meg på alvor er å få innblikk i årsakene til at nordmenn velger å dra til Strømstad, eller til Guds flotte fjell (flott det!), fremfor å gå i kirken i påsken.

Det blir flaut å høre Deres partifelle i Kr.f. Valgerd Svarstad Haugland si at hun selv er så hellig, peke på de andre, der hun vel skulle ta seg en prat med Dem om hvordan Dere har behandlet meg og min sak, en kamel av dimensjoner det på Valgerd, som DDMM Kongen og Dronningen, samt Sem erklæringens hjemmebane. – Asker kommune - Akershus fylkeskommune.

Min sak er å få frem en bevisstgjøring og innblikk i årsakene til at Regjeringen skaper arbeidsledighet, større fattigdom, økte forskjeller, og en psykiatri som står for fall, på tross av de gode ønsker du mener å representere på disse felt, det handler om innholdet i ordene, virkemidlene, og fasitene. Samt regjeringens manglende vilje til selvransakelse, toleranse, åpenhet og respekt før Dere peker.  

 

 

En vennlig og seende, etter 2 påskedag’s hilsen,

 

 

Roger Hegerland

Leder Pilkoss VeXst

Vedlegg: 1. (Se:www.pilkoss.no) 

S.u.

 

 

 

 

Vedlegg 1: Brev til statsminister Kjell Magne Bondevik.

 

Rikets tilstand, som demokratiets tilstand etter påsken 2003.

 

Åpent brev til folket. (Gratis voksenopplæring/bevisstgjøring til statsrådene, og de politiske lederne av nasjonen.)

 

Statsminister Bondevik sier og lover - Jeg ser noe annet

– det motsatte.

 

Kirken, se www.kirken.no. Der leser man dette:

 

I Norge - 1300 menigheter – 435 kommuner - 7500 ansatte – 1100 Sogn. – Vernede arbeidsplasser.

 

·        Prest/Diakoniarbeid.

·        Seremonier, overgangsritualer.

·        Undervisning.

·        Kirkemusikk

·        Personalarbeide

·        Kontor og administrasjon

 

En hel industri. Misjonærer, presteboliger, alt som det er opplest og vedtatt at slik skal det for alltid forbli. Som om eliten sitter med en definert fasit, som om de selv er Gud eller Jesus! Kirken styrt ut fra en i praksis diktatorisk form og prinsipper. En låst lære, fasit dyrkes som en handelsvare, samt en total fornektelse av kjernen i den sanne kristne tro. – Jesus tilbakekomst på jorden, samt at mennesket lever liv etter liv. Hvem er grunnlegger for forkynnelsens innhold? Hvilke sensur organer har fått dominere etter Jesu død? Hvem er grunnlegger for innholdet, den åndelige ledelse som barn påvirkes til å tro på fra barnsben av? Der Norge er verdensmester i å peke på alle de andre religioners vranglære. Hva med vår egen statskirke plattform? Gud er gjort til hva, sågar i Guds eget navn.

 

Det gamle testamentet? Jødedommen? Eller Det nye testamentet?. Den kristne arv, bærer i seg denne uløste ambivalensen mellom det gamle testamentet og det nye testamentet. Det nye testamentet var et oppgjør med jødedommen og det gamle testamentet. Hva har kirken så gjort? For i det hele tatt at et nytt testamente skulle bli etablert, få spire frem, den gangen for 2000 år siden, måtte Jesu familie ha hatt en særlig kjent posisjon i sin samtid, ellers ville slike utspill bare blitt ignorerte. Jesu første 29 år, er totalt ukjente, og hvorfor ble det slik tror De som en kristen statsminister? Hva tror De egentlig lå til grunn for at dette forble taust…

Er det kristne fundamentet til enhver tid blitt tilpasset de som mener å ha okkupert folks rett til helhetlig åndelig visdom og innsikt, med sin særlige tolkning av Bibelen, sågar det gamle testamentet? (Kirken, sekter, falske profeter) Hvilken rett til å misbruke Jesus (handelsvare) og Guds navn slik der blir gjort i dag?

Hva har kirkens selvoppnevnte lærde, av de som selv mener de er de lærde, lært av sin egen historie?  Skulle ikke disse såkalt skriftlærde ta opphavsmannens sjel på alvor?

 

Det er Kr.f, Kirkerådet - selv som trenger å lære basiskunnskap om bibelhistorien. (Å lytte – å ta dialog til kjerne åpenbaringer.)

 

Nå når Kr.f, store kampsak i Stortinget denne våren er å bruke 1200 stillinger og 250 millioner over 5 år på en reform som skal sørge for at døpte norske barn lærer sin bibelhistorie, og blir i Kirken. Så mye penger på en trosopplæring – der Dere og Kirken må gå i Dere selv. Hva slags verdighet stenge den som hevder han har hatt et tidligere liv som Jesus, at han er reinkarnasjonen av Jesus ute? Hvilke barn har bedt om Kirkeskole i SFO tiden, basert på den vranglære dagens Bibel forståelse grunner i. Dere bruker Jansløkka som eksempel. Å lære basiskunnskap om bibelhistorien er det Kirke og Undervisnings departmentet, samt statsråden selv som skal gjøre først, deretter informere videre. Ikke prakke gammel vranglære på dagens unge – den kristne barneoppdragelse har historisk bakover vært et skammens kapittel, og mye i strid med Jesu lære.   

         Når Jansløkka skole brukes som skole eksempel gjøres jo hykleriet Deres komplett. I  Asker Kirke hvor min åpenbaring første gang offentlig fant sted i 1995, der De underskrev Sem erklæringen i 2001, jeg bor stenkast herfra, og se nå hva De i front, som en kristen leder  har gjort overfor meg, min yrkes situasjon og mitt budskap? Med hvilken rett?

         Hva slags diagnoser setter psykiatrien på slik arrogant diktatorisk avvisning fra Dem som statsminister. Flagger for at De bekjemper fattigdom og arbeidsledighet. Virkeligheten er nok en ganske annen for de som rammes av dette og ser. De skaper nettopp mer og mer av dette de hevder å bekjempe med dagens innsikt og politikk. De har dokumentert vært totalt avvisende over meg og mitt budskap siden 1997, ingen form for dialog trass i at jeg har bevist og dokumentert denne åpenbaring inngående. Men peke på alle andre som er diktatorer i dine øyne det er du en mester i, sågar å gå til krig i Guds og kristendommens navn.

         Er det slik at De og Valgerd mener å stå over den åpenbaring jeg kommer med, at Dere har rett til å dømme meg? Dømme den som kommer med det seriøse budskap jeg gjør, uten dialog, og kalle Dere ledere for et kristent demokrati? Der er vel ikke flere bakdører å gjemme seg i nå Bondevik?

Krig gir aldri fred, løser ingen årsaker. Det Dere gjør nå med forebyggende angrepskrig innen helse og i krigen mot terror løser ingen årsaker.   

 

Valgerd Svarstad Haugland angriper svenskehandelen, føler seg flau over den – Når min sak kommer frem i dagslyset – så får vi se hva slags ord som passer på Valgerd og Dem som både er statsminister og prest. Det er dagens unge som skal bedømme De beslutninger Dere har tatt på vegne av kommende generasjoner…

Nå skal der sågar settes ut i live en reform for at døpte norske barn skal lære sin bibelhistorie. Hva skal dere lære bort? Mer av surdeigen? Mer av vranglæren? Nå i 2003, når regjeringen har en glitrende, en enestående mulighet for å gripe fatt i den rette læren!

Gud favner hele kloden – stjernene tennes hver kveld, og Gud trenger ingen kirker for å fremme sitt budskap! Men Kirken selv trenger Kirken, selv om den råtner på rot, og søndagsskolene dør ut.  

 

Vil her kort skissere noe av hva jeg de siste årene har forsøkt for å etablere samarbeide og få økonomisk støtte til mitt arbeide:

 

Media og maktutøvelse.

Se til media slik du selv kan lese det i ”24 Wake up calls”, Statsminister Kjell Magne Bondevik, (du som vasker din samvittighet ved å invitere landets religiøse ledere før Iraq krigens klare brudd på folkeretten og menneskeverdet fant sted. Jeg eksisterer i Deres øyne ikke, hvorfor?) Utenriksminister Jan Petersen, Leder av utenrikskomiteen Torbjørn Jagland, Leder av WHO, Gro Harlem Brundtland, og særlig Jens Stoltenberg (vår x-statsminister som ikke tror på Gud, men dyrker   FN, EU, Markedet & NATO, WHO, og en grådighetens ressursutnyttelse, som sin Gud?, slik jeg ser det utenfra.

         Valgerd Svarstad Haugland, og Kristin Halvorsen, som later som om jeg ikke eksisterer (og samtidig leder den ene NRK, og den andre har meget tvilsomme media bånd til NRK – Fredrik Skavlan, hvor hennes mann Charlo Halvorsen er prosjektleder for Først og sist, og sitter i helt sentral nøkkelrolle). 

         Alliansene videre, Trond Giske, landets, x. Kirke og undervisningsminister våren 2000. Samt de fleste av de øvrige partiledere på Stortingets ansvar for å holde informasjon tilbake. Skal det være folket som avgjør i et demokrati, så må folket faktisk få kjennskap til alternative som finnes på en fair- play måte.

Kong Harald, Dronning Sonja, Kronprins Haakon Magnus, eller Kronprinsesse Martha Louise ignorerer mitt budskap. Biskopene med Gunnar Stålsett i spissen behandler meg som om jeg ikke eksisterer. Sågar går ut i 3 mnd studiepermisjon nå i april i år. Jeg hører intet fra Stålsett ikke engang i hans studie permisjon..

 

Den norske statskirken vil ikke støtte meg og mitt arbeide – med hvilken rett? Hva er de redd? Det utrolige er hvordan media deltar på parti med makten! Det er hva Norge selv anklager diktaturiske stater for sammenblanding mellom stat og media for.

         Utad selger disse overnevnte personer seg selv og sine gjerninger gjennom grenseløst, forbilledlig, selvoppnevnt demokrati (med et fiendebilde kalt terror, sågar forebyggende mot de som kan komme til å bruke terror i fremtiden, uten rettergang. Se på Israel (FN bare ser på) – Se på USA selv.).

Se Russland i Tsjetzenia. Norge selger seg gjennom en så liksom veldig stor toleranse, åpenhet, likeverd, de sier de skaper selvstendig tenkende, at hjelper det private initiativ, at bekjemper fattigdom, bekjempe arbeidsledighet, at gjør mennesker friske, og har de rette visjoner og mot for fred. Andre vil si at de famler i blinde.

Personlig ser jeg noe helt annet av hva de ansvarlige ledere skaper, og beviser dag for dag dette.

 

Skulle ikke kirken og landets lederskap bøye hodet og lytte til en som kommer med slike budskap jeg gjør? Som setter Gud og ånden først, og som ikke er kommet for å dømme, men for å veilede, opplyse? En oppdager for det nye år tusenet.

 

Hvordan kan media kollektivt holde min åpenbaring tilbake i verdens selvoppnevnte ledende demokrati? Selv etter at verden står, stod på randen av den 3 verdenskrig i Iraq, så later de som jeg ikke eksisterer også gjennom  påsken dager derpå. Påsken som er selve historiens kjerne! Er det mulig av en såkalt kristen demokratisk nasjon? I Oslo strålte mitt klare freds budskap i ”Look to Oslo”, sammen med solen fra skyfri himmel i tidenes varmeste påske noensinne denne våren. Og mitt strålende solskinns budskap for påsken og fred gikk ut til en hel verden allerede den 10.03.2003.

 

Media smykker seg selv som en uavhengig og fri nyhets formidler? (Hva annet holder egentlig media tilbake av info om sannheten rundt våre ledere, seg selv, om virkeligheten slik den faktisk er, og det ukjente – Er der avtaler om hva som skal snakkes om og hva som skal ties i hjel? Hva med ditt eget såkalte privat liv Bondevik, hva skjuler du egentlig – ditt familieliv?)

Hva skal man isåfall kalle slike allianser? Mobbing? Vennetjenester? Kameraderi? Skjulte allianser? Frimureren (ex. Høyre) John G. Bernander sitter jo på toppen av NRK!, Sensur? Uuavhengighet? Avhengighet? Fair Play? Orden i rotet?

For hvem og hvilke sær interesser er Norge et demokrati? Rettsstat for hvem? For hvilken elite, som trygger sin egen posisjon, lønn og rettigheter på bekostning av de som representerer det ukjente, det nye de ikke forstår, og som truer deres tilvante goder og betingelser? Media, det amerikanske folk fryder seg nå over den irakiske informasjons ministers spill, men ser ikke media, folket sine egne løgner og spill for galleriet. Jeg ler like godt av det spillet dere bedriver, som dere gjør av den irakiske informasjons minister.

 

Sanksjoner, psykologisk krigføring?

Jeg, har i perioder som arbeidssøkende, søkt leder arbeid i disse organisasjonene jeg her vil fremheve. Fått avslag uten å bli innkalt til intervju tross i min direkte åpenbaring, og dokumenterte integritet/resultater. Søkt i organisasjoner bygget på de kristne verdier, men som har svært nære statlige bånd – uavhengighet eller avhengighet? Hvilke allianser etter 2 verdenskrig har etablert seg på myter? I næringslivet dør det som ikke har livets rett, på andre felt? Aktiv dødshjelp.

Allianser mellom personer på toppnivå her, hva er avtalt spill? Staten, kommunen, kirken og media ignorerer alt jeg gjør, og deres regelverk har påført meg usynlige sanksjoner som foreløpig holder meg i sjakk, men jeg klager ikke – bare opplyser, for jeg tar fulle og hele ansvar for min situasjon, og vet at min tid er nær. Alt er ventetiden, tiden alt tar. Men verdigheten for Norge som freds elskende nasjon? Det er Norge selv som trenger en fredsmekler.

 

I en nasjon som er en selvoppnevnt demokratisk spydspiss i å bringe krefter for fred, Gud, Ånden og kjærligheten frem. Bringer den samtidig til taushet nye lys i demokratiet navn. Man kan ikke bare bære et slikt kall, en slik historie i min sjel, ansvar som jeg her gjør og så late som om ikke dette påvirker hele min situasjon.

 

Sannheten er et lys som beseirer all tvil, mørke og frykt. Om å våge, om å se, om å invitere det ukjente inn i varmen, lytte.

 

·        Søkt som, Markedssjef i Redd Barna, via Mercuri Urval. – den 17/2-2002.

·        Familievernkontoret Asker og Bærum klinikken, den 26/11-2002, samt 2003. Samarbeide innen mekling og annet aktuelt arbeide.

·        Fagkonsulent/Organisasjonskonsulent i Amnesty International, den 18/11-2002

·        Fribu, administrasjonsleder v/Petter Ole Kopperstad, den 22/10-2001

·        Kirkens Nødhjelp v/Atle Sommerfeldt – Avdelingsleder i Kirkens Nødhjelp, stilling i Vårt Land, den 11/10-2001- Jeg søkte stillingen, den 30/10-2001.

·        Plan Norge v/SandroParmeggiani, markedssjef, 15/3-2000

·        SOS Barnebyer, og flere

·        Jeg har for å fremme Pilkoss VeXst søkt SND om etableringsstipend. Barne og familiedepartementet. Erna og Knut Engs Minnefond, den (16/3-2000) v/Høyesterettsadvokat Arne Meldtvedt. Har søkt Kon Tiki Museet. V/Maja Bauge, fond etter Thor Heyerdahl – (1/9-2002). Thor Heyerdahls fond begrunnet med at de ku støtter stillehavsforskning. Er ikke kristendommen global? Søkte, Reklame for alvor kampanjen 2002. Alle med negative svar.

 

Fri - uavhengig presse?

Hva gjelder media så forkommer det meg utrolig hvordan de går frem overfor min sak! Fri og uavhengig presse smykker disse statsstøttede media husene seg som (også på eiersiden), det er kanskje rett og slett blitt for manges sær interesser som skal ivaretas? Der en nyhet er en nyhet, alt annet er frykt og sensur.

Jeg hadde vinter 2002, en direkte prat, og åpenbaring på mitt tidligere liv som Jesus, Jeg var i et ”selskap” med en kvinne i ledelsen av leger uten grenser, en etablert mannlig personalleder i Dagbladet, samt en av de kvinnelige redaktørene/desk lederne i Hjemmet Mortensen. Her redegjorde jeg noe for mitt tidligere liv som Jesus, og hvordan kan de så fortie og fordømme mitt budskap slik de gjør? Sågar hevde at dette vil nok ingen av dem skrive om, eller debattere. Er ikke det å være nøytral, å formidle alt for folket, og la folket selv avgjøre deres rolle? Skal ikke media fortelle folk alt den vet? Skal media verne om sine allierte, inngå vennetjenester avtaler i den åpne, frie presses navn? VG – Dagbladet har i hvert fall her en plikt som nyhets formidlere!

 

Barne og Familiedepartementet v/Valgerd Svarstad Haugland senere Karita Bekkemellom Orheim. Asker og Bærum familievern kontor, avviser samarbeide, sågar dialog. Tross i 5 aktuelle bøker/seminar, og 3 bøker på barneloven så avvises jeg i demokratiets navn sågar som høringsinstans for den nye loven. De har aldri møtt meg personlig.

         Hovedsakelig skjer dette fordi jeg ansvarliggjør oppover, mot makten, samt at jeg har gått en egen vei utenfor den akademisk korrekte til innsikt og visdom. Og fordi jeg kjemper aktivt for å synliggjøre mannens, som barnets totalt ignorerte rettsløshet ved skilsmisse og brudd, mens det politisk korrekte samtidig har vært en blind feminisme dyrkning uten grenser og hensyn.   

 

Jeg har presentert boken ”Hvem var Jesus?” ”Jesus fremmed for en hel generasjon” ”Var Jesus kristen?”, overfor Genesis forlag – Forlaget til den i følge dem selv, svært religiøse avisen Vårt Land, og fikk avslag. Her hevdet redaktøren at det at jeg mente at jeg hadde hatt et tidligere liv som Jesus gjorde min sak svært vanskelig, og få ville ha interesse for noe slikt mente han på telefon. De kaller seg selv kristne? Jeg ser noe annet.

Lytt til Bjørn Eidsvågs ”To planeter” - ”Kjeften går ” - De verken klorer, biter eller slår – men dømmer andre før de feier for sin egen dør.

 

De nære bånd mellom makt og organisasjoner

Flere av de største organisasjonene drives med nære avhengighet, økonomiske bånd, og selvsagte allianser til regjeringen år ut og år inn i det samme offer bevissthets fokus. Dogmer og myter. (Som politiske brikker i et spill om makt, fred og ære) tette bånd til de største politiske partiene (bruker disse ”redningsmann” organisasjoner i sin valgkamp, som samvittighets alibi – i mat og bombe industrien), mange av foreningene mottar stor økonomisk støtte (fordi de ikke sier imot regjeringen). Man skal gjøre mennesker selvhjulpne, ikke skape avhengighet og arbeidsplasser basert på offer roller, for det bidrar til å skape gjerningen.

Heldigvis og selvsagt er der mange flotte organisasjoner som virkelig jobber på en forbilledlig, positiv måte også!

 

De pårørende, og de som ”makt elitens” gjerninger/beslutninger går ut over får liten eller ingen reell hjelp og oppfølging, klages det ofte etter at ting avdekkes. Politikk er å velge det ene foran det andre sier topp politikerne, og i en slik splitt/hersk, vinn/tap forståelse av verden må de, er avhengig av å ha et fiendebilde, en svarteper, for slik selv å fremstå som skjønnheten, og selv hele tiden unngå å stå til ansvar og feie for sin egen dør først. Det er lett å surfe i andres tragedier, og lindre smerter overalt, men først når de innser at pasienten på operasjonsbordet foran dem er en del i dem selv. Ja, da – begynner politikerne kanskje å forstå rekkevidden av sine beslutninger, og hva de skaper mer og mer av den veien de leder folket? Dagens system støtter de allerede etablerte, der de heller skulle støtte de nye og uetablerte, og de etablerte skal jo nettopp være selvforsørgende og etablerte eller begynne med noe nytt og annet. Her må en helt ny grunnholdning til hva det nye er, og hvilke prosesser over tid slike faser i livet er.

   Mange av de andre såkalt frivillige og uavhengige organisasjonene mottar stor statsstøtte fra Norge, direkte som indirekte. En aksept fra staten, en godkjenning i denne forbindelse leder til mulighet for skattefritak for bidrag og annen kvalifiserende støtte, dette igjen gjør det svært enkelt å få nye medlemmer, og moralsk støtte for sin sak. Det er veldig mange måter å støtte sine egne på! Da får makten/politikerne kalle en spade for en spade, og ikke misbruke demokratiets navn til dette spillet. Det er i de senere år avdekket svindel kultur over årtier, fra flere av organisasjonene hva gjelder deres medlemslister. (AUF – Hvordan er dette mulig, om ikke makten overfor media nettopp muliggjør en slik fortielse om seg selv) - Demokrati? Uavhengighet?

 

Helse Norge støtter udemokratisk bare sine egne – sitt eget diagnose diktatur.

Profesjonsmurer på kjærlighets handlinger, som virker svært diskriminerende på alle de som kommer med alternative innfallsvinkler for å gå til årsakene. Hva gjelder helse tjenester i Norge, så er de norske borgere vant til at disse betales over deres skatteseddel, og forventer gratis behandling. Har man vondt i tannen går man til tannlegen, har man vondt et annet sted så må man innom legen, og legen sender folk videre slik legen anbefaler (sine egne studie brødre). Det vil si støtter sine egne. Innavl. Et skammens psykiatri kapittel, som statsminister Bondevik fortsetter å støtte opp under, bruke som alibi for sin egen selvrettferdighet, fremfor å ta et oppgjør med denne medikament baserte, ofte kjemisk lobotomiske industri forståelsen av de dype mørke følelser og de nære  ting. Ta de pårørende og såkalt syke på alvor – Lytt til deres historie, og ikke mal dem inn i eget bilde av hvordan andre skal og må være og føle det. Vi er over 6 milliarder forskjellige mennesker på kloden. Dagens surdeig på dette felt skaper flere og flere klienter og syke, slik utviklingen klart beviser dag for dag i mennesker.

 

Konkurranse betingelser i strid med EU’s krav.

Det er innen helse, utdanning og religion, i dag totalt urettferdige konkurranse betingelser i strid med EU, som jo skal skape like konkurranse vilkår heter det. Det er hva dere sier overfor folket – jeg ser noe helt annet!

 

System kloning av seg selv?

De statlig godkjente (gått på deres egne universiteter, snakker deres eget språk, ser nøyaktig deres oppgåtte vei), de offentlig godkjente organisasjoner som annet, med alle de økonomiske fordeler, og konkurransevridning dette medfører.  Der folket i et demokrati selv skal få tilbudene og selv avgjøre hva som hjelper dem. (Slik godkjenning fungerer på noen fysiske fagfelt, men ikke på andre deler av livet, som vårt følelses og åndsliv – ingen sitter der med noen endelig fasit, eller rett til å dømme det Gud har skapt!). I legeindustriens som religionens stebarn og fiendebilde ligger svarene, som i Jesu sanne liv og lære, som astrologien, det okkulte, det alternative, det intuitive, forståelsen av det underbevisste, det ubevisste, av ens sjel, folks egen intuisjon og egne følelser, evne til selv å finne svarene, og selvstendig fritt tenkende våkne mennesker med intuitiv direkte kontakt med sitt eget skapende potensiale, direkte og nært knyttet til Gud og ånden på en positiv informativ måte i både de gode og de dårlige tidene er aktuelle eksempler. Mobbing og forskjellsbehandling/diskriminering fra staten er det egentlige ord om dagens praksis.

 

Statlige subsidierer sine egne – Demokrati for hvem?

Statlige kan tilby sine pasienter/klienter/kunder lønn, sykemelding, betalte opphold på deres utvalgte steder, (der mange mennesker rett og slett trenger hvile, og muligheter for å endre sitt ståsted mitt i livet, etter utbrenthet/raske forandringer/skilsmisse, men hvor det offentlige krever ha diagnose, må være noe sykt for å få aksept for ens endrede situasjon – her må en mye større toleranse og innsikt inn). Svært mange ville valgt private helse, rehabiliterings tilbud, men har ikke råd til dette, fordi myndighetene ikke støtter deres frie personlige valg, men tvinger dem inn i Deres eget apparat. Er dette leke demokrati? Det er ingen reell valgfrihet, fordi folk har forhåndsbetalt, på forhånd godkjent de som helse profeter, betalt på forskudd over sin skatteseddel for gratis helsetjenester! Men hva får folket igjen, hva skaper disse profetene mer og mer av? Se på tilstanden, for barn, unge, utbrente, utdefinerte, uføre, arbeidsledige, eldre, osv.. 

Det statlige gir økonomisk støtte, kurspenger, reisepenger til sine egne på kurs i offentlig regi, statlige subsidierer direkte som indirekte de store vel etablerte organisasjonene sine kurs, som så kan tilby disse til sterkt reduserte priser. Enorm subsidie kultur, med egne konsulenter, bestiller rapporter som skal underbygge deres egen politikk, leger skriver ut enkelte diagnoser fordi disse gir mer inntekter til legesentrene. Vi må nå se svært kritisk på denne kyniske vernede industrien som har fått bygd seg opp etter 2 verdenskrig!

Familievern kontor får man gratis tilbud og kurs slik de søker løse det. Bukken og havresekken. Dette er å subsidiere noen, og uheldig innblanding der konkurransen vel skal være fri og uavhengig som landets ledere smykker sitt ideal med? Vi har en barneombud i Norge, som taler statens og departementets sak, og er usynlig på barn og unges premisser og vegne, men han hever sin lønn.

 

Mange av de som driver hjelpe arbeide mottar kommunal eller statlig driftsstøtte. Sågar legges det moms på de privates helse, rådgivnings tjenester. Er dette for å hjelpe mennesker til flere valg? Eller nettopp å forsøke å gjøre alt enda dyrere for folket, samtidig som staten gjør seg fetere og får mer penger til å fortsette å støtte de som de vil støtte, og slik hele tiden drive med forskjellsbehandling på det de kaller åpne og fire marked, og tar strupetak på stadig flere av de nye aktørene. Maktens elite holder jo selv ”stø kurs”, hvor ingen skal se seg tilbake, og gå i seg selv først, de fortsetter å peke, flere løsninger i mer og mer gen manipulert/klonet industri retning. Der de samme må se å få inn grensesetting for sin egen etiske og moralske grenser, de selvfølgelige hensyn og etikk overfor menneskeverdet, Gud og naturen!  Folket har seg selv å takke, for folket gir de samme såkalte ekspertene de feteste lønninger, goder og pensjoner, og nører oppunder den utviklingen som stadig flere fortvilet bare passivt vitner. 

 

Kulturen hvor der er en makt elite bak masken av full kontroll, teoretisk ekspertise i vekttall, mange av de forårsaker skaden, og så de samme ekspertene,  som reparerer virkningen. Det blir bukken og havresekken. Så definerer den samme eliten alt de ikke forstår utenfor sin egen krets, som kvakksalvere, samt terrorister, fiender eller annet. Og hva har den slags fiende forståelse med Jesu budskap å gjøre, sågar i en nasjon hvor over 90% står i statskirken, med en kristen statsminister. Hva sa Jesus om legene?

”Lege, leg deg selv.” Og hva tror du legene sier om Jesus, da som nå, diagnosen Deres?  

 

Legemiddelindustrien kriger mot Gud og forventer fred?

Svært mange som søker hjelp, er i en vanskelig økonomisk situasjon. Det er trist at myndigheten ensretter tilbudene slik. Alle andre alternative aktører har helse profesjonens lederskap brukt blasfemi, kvakksalverloven mot siden 30 tallet, og i handling motarbeidet. Norge og det norske regimet må gå i seg selv først. Hvem har drevet med blasfemi og hvem har vært kvakksalvere? Det er klart de ledende politikere nå fjerner kvakksalverloven, når de nå ser at de har laget sin egen felle. Hva med den blasfemien den norske stats ledelsen har begått over for meg de siste 8 år?

Legemiddelindustrien er en eneste lang bevis rekke på at det de har trodd på til enhver tid aldri har tålt dagslys tiår senere. Før Lobotomering mot det ukjente, nå er det medikamenter for alle tilstander, genmanipulering, patent på liv, kloning. Genomet er kartlagt heter det – galskap å tukle med dette vil de som ser si! Må vi vente tiår før vi tar oppgjør med denne ukulturen? At vi må snu nå!

         Når skal folk få vite 100% av innhold og ingredienser i de medisiner som brukes på våre kropper i dag.  

Men hvilke tanker har skapt tro på en slik utvikling, bare der kan vi ta et oppgjør med denne kulturen, som driver krig mot Gud og menneskeverdet. Folket oppfordres ukritisk og totalt selvfølgelig til å støtte denne utviklingen gjennom såkalt forskning og utvikling, det betyr jo at vi ledes til å tro på en slik utvikling, der vi må se at dette ikke løser noen årsaker. Vi må evne å si stopp på de felt som strider imot respekten for Gud, og menneskeverdet. Nok er nok! Snu helt om, når utviklingen er inne i en blindtarm. Se bevisene dokumentert for våre øyne. 

 

Bondevik, du sier stadig at du leder et demokrati (gode ønsker). Jeg arbeider for å styrke folks tro og tillit til Gud, ånden, individet, seg selv, sin prosess, sin utvikling, sin selvstendige tenkning, empati, og mitt engasjement forsøkes strupes av det offentlige, med hvilken rett. Er de Gud statsminister?

 

Kirken har skapt sin egen trosbekjennelse – Hva er egentlig den norske stats politikeres visjoner og mål?

Kirken har skapt sitt eget diktatur, sin egen trosbekjennelse, sitt eget fiendebilde ( i strid med Jesu lære) og har samtidig okkupert, kriger, invaderer og misbruker i Jesus og Guds navn. Ble Jesus da som nå sendt for å dømme, eller veilede?

Makt eliten i Kirken og staten har gjort Jesus til en handelsvare, misbruker hans navn - uten å ta de nye budskap da som på alvor, opp mot det bestående. Norge må gå i seg selv først. Er det norske folk egentlig klar over hva slags Jesus bilde Statskirken dyrker og har vedtatt dogmer som sin evige låste sannhet? Hva de kristne egentlig venter på? Fysisk oppstandelse av de døde i gatene våre…

Hvordan kirken (Kirke rådet) avviser reinkarnasjon, avviser at vi lever liv etter liv. En slik tro betyr en særlig ansvarlighet hele tiden for ens handlinger og gjerninger overfor du i det livet man deltar..

         Hvordan kan Norge ha en kristen (prest) statsminister som beviselig nekter dialog eller å bøye sitt hode, som på diktatorens vis fornekter Jesu tilbakekomst, og videre en statsminister kandidat, Jens Stoltenberg, som ikke tror på Gud!!, (Hva mener Stoltenberg om Jesu tilbakekomst? – Husk det er denne troen vi bygger det meste på!), Hva er den norske stats visjoner og egentlige mål? Et arbeiderparti som etter krigen har bygd opp noe, alle visjoner, allianser som nå har bevist seg som døende og fallende, som etterlater seg et splittet, grådig, materalistisk og selvrettferdig Norge. Ja, de samme ledende personer fortsetter med sine visjoner. De forsøker nå skjult for dagens unge, å selge Norges selvråderett ( i strid med to folkeavstemninger), til et EU som spriker i alle retninger, og et særs ambivalent forhold til dets åpenbart store forbilde, USAs forente stater, og en vaklende NATO allianse, som kaller det nye nå forebyggende krig mot terror, forebyggende vaksiner flagger gen ekspertisen i kor, forebyggende er det nye moteord innen alt nå. For da kan aldri noen behøve stå til ansvar, kan bortforklare alt med prosentvise antagelser. Og dette er virkelig galskap!      

Og mange politikere, følger etter som blinde nikkedukker, gir høye lønninger og ære til de som tråkker, forbrytelser mot alle disse etiske som moralske grenser på et menneskeverd. – der politikerne skal si stopp!!!) Bondevik. Hva sier det nye testamentet om tanker som genomets kartlegging?  

 

Vaklende fordi flere og flere folk ser at fred ikke kommer med krig, på noen felt, verken i eller utenfor kroppen.

         De pårørende må tas på alvor, ikke piller, men nærhet, ansvar, åpenhet og kjærlighet.

 

Folkemordet på indianerne – Hvorfor snakker ikke USA om dette?

Før Columbus - så var USA bebodd av indianere, og andre urfolk. Når skal oppgjøret med det folkemordet få sitt dagslys? Det selvransakende oppgjøret ligger skjult i USA’s egen tilsynelatende unge arv.       

 

Media dyrker seg selv, der en journalists jobb er å sette de berørte i fokus – ikke seg selv!

Store deler av media dyrker sine egne reportere som de rene kjendiser (der de skal være formidlere av nyheter, stille de rette spørsmål, i bakgrunnen). Svært lite fra de pårørende på begge sider, lite til årsakene, lite fra ofrene, lite fra de som leter etter årsakene, lite fra de brede debatt linjene, – Det er jo disse sider som skal frem i lyset – saken.) Media er blitt egne ”rikssynsere”, og profeter. Programledere sitter å intervjuer andre programledere om seg selv, gjerne fra de samme fjernsyns kanaler som seg selv.. (Bruker de samme etablerte ansikt, fra de samme vekttalls kvalifiserende oppdretts anlegg, særlig innen helse, jus, religion, altså der vi styres fra – ånds og følelselivene våre. Stans dette diktaturet her på hva som er rett innsikt og vei til innsikt.

Media har i stor utstrekning blitt politiske partier uten at de ser dette selv. Da skal de i hvert fall ikke motta statsstøtte basert på lesere! Deler av dagspressen er blitt til de ukeblader de selv i alle år har angrepet for å være forutsigbare og useriøse.

Nasjonens eget VG er blitt til SE og Hør, og fremstår som et klart politisk parti – VG er soleklart partiske for Gro’s visjoner og for å få Norge inn i EU, i strid med folkets vilje gjennom 2 folkeavstemminger. Og verste er at Versto kaller seg selv en, objektiv, fri og uavhengig avis, må jo dette for å få statsstøtte.

 

Hva er en nyhet? – Media som også får statsstøtte for å formidle nettopp alle nyheter usensurerte til folket. (dekker sin egen frykt, gjerninger og egne motiver, allianser bak såkalte vær varsom plakater) Dette gir de muligheten til å servere, tilpasse nyheten fra en vinkling som underbygger deres eget bilde, syn og politikk, som om de var et eget politisk parti, med motiv i rett og galt. Dette er det underlig at ikke de etiske råd tar et oppgjør med, får fri flyt av nyheter overfor folket, fjerner disse uheldige rolle innblandinger, og sensur anlegg.

Politikerne får sine arbeidsplasser som informanter til media etterpå. Korrupsjon?

Uavhengighet sier de om seg selv? Jeg ser at de media bevisst bruker og selger seg gjennom å spre frykt som virkemiddel.

 

Egentlig helt uforståelig og utrolig hvordan en såkalt demokratisk norsk regjeringen åpenbart klarer å kneble NRK til å tie om svært viktige nasjonale nyheter og alle de engasjement, saker jeg har fokusert på en så seriøs og skikkelig måte, som det lar seg gjøre. Til og med som talsmann for menn og barn etter brudd, skillsmisser, overvinne og mestre en vanskelig barndom, så har jeg blitt stengt ute fra enhver debatt. Og se nå hvor debatt nivået står…menn uten de offensive talsmenn på de nye arenaer for menn, som barn utfordres til å delta aktivt på og i.

 

Tendensiøse ”myte” kampanjer fra mange av de store etablerte organisasjoner. 

Organisasjonene som reklamerer for sine tjenester, og mottar store statsstøtter:

Norsk kreftforening hadde nylig en reklamekampanje med tre barn på en seierspall – hvor de så hevder at 1 av 3 vil få kreft. Dette kan ingen hevde og bevise at er fremtiden for alle barn, ingen vet hva fremtiden bringer. Dessuten er det totalt feil fokus å skremme, anta eller bruke barn i slik propaganda. Ja, hva er egentlig kriminalitet? Afasi foreningen hevder at 1 av 3 vil dø av hjerneslag. Ingen sier at vi alle skal dø av noe en gang i fremtiden. Og hvorfor spille på folks frykt for å dø? Hva med å hjelpe folk til å leve sine liv fullt ut?

Stans ensrettingen i at folk må og alltid skal se ting fra Norsk Kreftforenings bilde, i slike statiske forutsigbare, forutinntatte stereotyper, basert på frykt. Slipp inn dialog og økonomisk støtte for de alternative løsninger. Det er jo egentlig et under at kroppen i seg selv overlever en strålebehandling, eller disse sterke medisinene. (Innholdet!!) Hvilke tanker, forutsetninger dit vi ledes har skapt denne økende tilstanden, er et riktig fokus til problem stillingen! Hva i verdens tilstand gjør at vi skaper flere og flere som rammes av dette? Flere og flere offer for maktens viljer. Kreft har veldig mye med livs stil og holdninger å gjøre. Må rette fokus på årsaker. Og det er alltid Gud som helbreder! Ånden vekker opp. Legen tar honoraret og æren selv!

 

Alle disse organisasjonene bør fokusere mer på sammenhengen mellom tanker, sinn, personlighet, sjel, sammenhengen og årsakene, fremfor overdrevne fokus som lett er i dag på symptomer, for slik å tviholde, opprettholde det bestående, gamle, fra utrangert tankegods.

         Uten å gå til årsakene. Se hvem som tjener penger på, og stimulerer utviklingen i denne retningen. Hvem? Staten selv!

 

Stortingets røykekampanje er tendensiøs, udokumentert synsing og skremsels propaganda, som fokuserer på problemet, frykten, og ikke på løsningen, og årsakssammenhengen. Barn som ser slike bilder, leser slike tekster holdes for narr og skremmes helt unødvendig. Barn er kloke, forstår veldig mye mer enn mange av de voksne selv.

En røykekampanje (for å døyve egen dårlig samvittighet for hva de har trodd på og dyrket selv, tjent masse avgifts penger på, gjennom årtier). En røykekampanje som faktisk mobber over 1.4 millioner mennesker som har en slik avhengighet, stempler dem som syke og øker røykepresset i hjemmene, der barn er alene med foreldre. Dette ser og sier jeg som selv har vært ikke røyker i alle år. Hva om disse som peker på røykerne, brusdrikkerne, selv begynner å kvitte seg med sine avhengigheter, starter å rette fokus på egen helse, og tar like mye hensyn til andre, som de krever fra alle disse som synlig har en last?

 

Stopp Gro! Helse fanatisme. Oppgjør med hele regimet som har bygd seg opp de siste 40 årene i Norge.. - Maktsyke, selvrettferdige 68’er’e, ta oppgjør med deres egen pille kultur!  - Gå i Dere selv først!! Ligg unna brusautomatene, ligg unna å ta alt mulig av tilbud vekk fra ungdommene!

Potetgull er kreftfremkallende, antar og mener noen av ekspertene (Molboland?) - (De må jo heve sin lønn, og beholde sin tittel) Nå etter røyken, er det brusen og sukkeret Gro og WHO skal legge seg i krig med. Ser de ikke hva de gjør mot dagens barn og unge, mot folkets små gleder? Gleder Gros generasjon selv har fråtset seg med!! Begynn med seg selv må nå denne 68’er generasjonen gjøre, alle disse overformynderiske politikerne i 60 årene som skal ha makt og heve fete pensjoner i Syden, med Gro kulturen, og alle pillene i spissen. Gro skaper forbuds kultur basert på frykt, blåser opp elefanter, uten å gå til årsaker, til selvransakelse på at det de har bygd opp faktisk utdefinerer kommende generasjoners deltagelse og reelle innflytelse på de fleste felt… Fei for din egen dør først Gro! Hva slags svik er det som pågår mot verdens barn og unge?

Gro, Bondevik, hele denne generasjonens visjoner står for fall. Gro ’s forskning er igjen (Nå brusen) en selvrettferdig propaganda, og ja da hennes egen bror er den i Norge som står for 60% av sukker importen i Norge i følge dagspressen, profiterer voldsomt. Gro gikk til WHO som leder, (sønnen begikk selvmord like før) hun gikk av i politikken for å få mer tid til barna og barnebarna, samtidig flyttet hun til Geneve, og nå pensjonist i utlandet. Gro har fått en vanvittig makt posisjon, med verdens lengste pekefingre på det hun personlig ikke liker, og fordømmer (basert på hennes anekdoter!). Korstog kalles dette hun gjør overfor de som tenker, velger å leve sitt liv annerledes, og bærer noen synlige laster for henne. (Hvilke laster er det Gro ikke vil gi slipp på selv?) Og Gro selv har  vært med på å skape avhengigheten, dratt inn store skatteinntekter på røyk, brus, alkohol.. Nei, Gro gå av nå med pensjon omgående. Vi trenger ikke dine visjoner lenger, de har skapt nok av de problemer de unge nå må løse uten lønn for å ta oppvasken. Og ikke ta fra ungdommen Deres få brusmaskiner på skolene. Ikke rør ungdommen, ikke ta fra ungdommen et gode til, slutt å pek på vår ungdom. Nå får 68’erne begynne sin oppvask og selvransakelse. Begynne med seg selv, slutte å kaste sin dårlige samvittighet og frykt for livet og døden over oss, kommende generasjoner, som tross alt skal verdiskape, og finansiere denne nasjonens fremtid, og tro på sin egen fremtid, samt orden i alt det som tilsynelatende ser ut som et rot. Oppgjøret må nå komme med pille og vaksine kultur, industri som har fått etablere seg etter 2 verdenskrig. Mennesker er forledet (av politikere, og de med makt, tittel) til å tro at de ikke selv har all den kraft og styrke som skal til for å mestre og overvinne sine utfordringer med sin egen kraft og kreativitet.

 

Avskaffe mobbing sier Bondevik, og innfører nulltoleransen (mobbing i seg selv). Jeg ser en mobbing satt i system overfor Bondeviks (anekdoten Bondeviks personlig) definerte fiendebilde. 

Bondevik går i front og sier at regjeringens fane sak er å bekjempe mobbing, fattigdom og arbeidsløshet, sågar all mobbing avskaffet innen to år – og så kommer Bondevik (som prest) og lanserer tendensiøst ”nulltoleranse” begrepet (Som ikke har noe med Jesu lære, visdom eller det nye testamentet å gjøre, men er en ren og klar gammel testamentlig, og mer preg av jødedommens tanker.)– Her ser vel folket forskjellen mellom hans ord (ønsker) og gjerning?

Jeg ser og beviser noe annet – at mobbing faktisk er satt i system under nettopp regjeringen Bondevik I, som II.

  

Norsk Folkehjelp hadde i vinter en stor kampanje med kaptein Arne Rinnan, på Tampa i front, hvor de hevder at vi ”bare lever en gang”, ”og at de ikke tror på mirakler”. Disse mottar vel ymse støtter, er veldig anerkjent av staten, og får alle muligheter til å fremme sine syn. Leder i Norsk Folkehjelp Eva Bjøreng har bedt seg strøket fra min mailing liste etter at jeg forsøkte å komme inn som talsperson før krigen mot terror begynte.

 

Hvor er verdigheten?

 

Bondevik, sier i sine festtaler at han elsker de som taler han imot mest?

Hvem er denne karen, Kjell Magne Bondevik egentlig? Han som sier han støtter alle som taler han imot. (Sier som kamelonen, egentlig alltid det som passer situasjonen han står i, snart valg vet du – danser rundt grøten.) Ja, vel – Kjell Magne, så vis dette da nå i direkte handling! Du hevder jo til stadighet at dine beste venner er de som taler deg imot...

 

Gi folket noen eksempler? Du kan neppe lytte særlig til dem? Biskopene?, eller er det biskopene som ikke vil lytte til Dem? Ingen av Dere svarer meg, så jeg vet ikke noe om hva som pågår i maktens såkalte demokratiske og åpne rom? Jeg ser noe annet. Er dette du gjør overfor meg, mitt klare kall, og visjoner mobbing Kjell Magne Bondevik? Er det verdig en leder av en såkalt kristen ”verdikommisjon” og ”fredspris utdeler” nasjon? Sågar med en Biskop Stålsett som satt i juryen for fredsprisen de siste år, helt til i år. Han var med på å dele ut fredsprisen til FN’s Kofi Annan i 2001. Ser folks snart FN’s rolle mer objektivt? Våkner folk snart? Nå etter Iraq?

 

Norske regimes tankegods etter 2 verdenskrig – et korthus for fall. 

Statsminister Kjell Magne Bondevik og Norges regime har formet seg gjennom like mange år som mange av de øvrige europeiske, asiatiske ledere har sittet ved makten, og plassert seg selv i glasshus, som klassens suverene ener, i et svarteper spill, mot de regimer som er stemplet, dømt som diktaturer, eller som  var godtroende og lot seg bruke i et spill, (om makt, olje, ære, fiender) for senere og bli demoniserte. (kalt terror – ondskapens akse) Fair-Play?

Norge har latt seg forlede inn i et totalt avhengighets forhold som har gjort oss som ”såkalt bestevenn gissel” for USA’s, og deres allierte sine drømmer og visjoner. En hjelpeløs rolle etter 2. verdenskrig (hvor hele verden liksom skal være USA evig takknemlig – der man nå må begynne å se hvor hele utviklingen stod på 40 tallet – rasepolitikk (nå gen), atombomben (Nå også bio våpen), all barne mishandlingen som pågikk i Norge da, og i tiår senere, Henrettelsene etter 2 verdenskrig i retts staten Norge. Lobotomi (Nå også kjemisk lobotomi), alle rasene som ble angrepet, se.) i ( dette spill om makt, såkalte fiender og ære, hvor alle spilte de kort de hadde fått utlevert, for å nå sine særlige motiv bak gjerningene.) Hvilke tanker, visjoner skapte 2 verdenskrig?

 

Hvordan lot dette seg bygge opp til oppgjør, hvem applauderte hva i forkant? Hvem trengte oppgjøret for selv å styrke sin egen sak? Staten Israel ble grunnlagt av FN nettopp i dette kjølvannets raseri, som da herjet i Verdens sjel. 11/9 ledet til et hysteri, mot fiender, fremfor å gå til årsak. 11/9 ble brukt som påskudd for å invadere Iraq. Verdens ledere med en frykt basert fiendeforståelse som står til stryk karakter, alt har oppstått fra noe, årsaks sammenhenger. Og hvem kan da kaste den første sten? USA…Hallo verden våkn opp!

 

Norge er en sterk nasjon i oss selv, som skal vise andre nasjoner vei og visdom? Stå klart og tydelig for en retning. Vår nasjon står ikke i takknemlighetsgjeld til noen. Gir man så gir man fordi man føler dette er rett, uten selviske, personlige eller egennyttige motiver, dersom det skal kalles en real måte å gi på. Gi av fri vilje, åpne hjerter overfor hele kloden – Selvransakelse for alle nasjoners ideologier, mål er svaret.

  

Politikerne med statsminister Kjell Magne Bondevik i førersetet, sier bekjempelse av fattigdom i eget land er hans flagg – Bondevik skaper større fattigdom, det er bevist. Men hva er egentlig fattigdom? Når den fattige er rik, og den rike er fattig? Må utvide forståelsen av hva vi legger til grunn for ordene som brukes i debattene. Bondeviks fattigdoms forståelse er jo rene mobbingen av en definert gruppe som er det og det. De er også noe helt annet.

 

Arbeidsledigheten er enorm nå, arbeidsledige over 100.000, pluss snart like mange på yrkesrettet attføring (denne holdes skjult – husk at sannheten alltid ligger i det politikerne ikke forteller folket – avtalt spill), og lignende. Stadig flere uføre, over 350.000. Bare Bondeviks forståelse av utdannelse er korrekt innsikt og vei, mens Norge gjøres klart på ”benken”, for å frata nasjonen vår selvråderett, ved å gå inn i EU. Selv etter at Norge nå etter Iraq krigen, i strid med folkeretten, og USA/Englands regimer har ført en hel verden bak lyset med krigen mot masseødeleggelsesvåpen ( i seg selv galskap – krig mot masseødeleggelsesvåpen..) (Fordi USA/England m.fl selv satt med kvitteringen på leveransene ( redde).. Se nå hvordan EU spriker i alle retninger innad som utad, og hva slags forbilde USA nå fremstår som, forbilde for hvem hva gjelder konfliktløser? Fred? Ærlighet og oppriktighet? Eller hykleri og spill for galleriet.

 

Bondeviks syn på norsk skole og kjønns mobbingen som pågår i media av norske gutters ferdigheter og nivå.

         Bondevik opererer (kriger siden 1997, for de som ser).

         Bondevik bedriver mobbing mot utvalgte skoler og stakkars alle de elever som rammes i sin mest sårbare tid for slikt, hvor nå karakterer offentliggjøres på en stigmatiserende og kategorisk måte, og utdanningsministeren premierer sin elite skole (Idretts konkurranse – vinnere/tapere) de såkalte foregangsskolene i eliteskolen uten at midlene bevilges i samsvar med kravene, og uten å ta i betraktning forutsetningene hva de måler, eller at dette aldri kan bli en rettferdig individrettet måte å løse et problem på (de sosiale, idealistiske, innovative, åndelige, praktiske ferdigheter diskrimineres i skolen) – Problemet sitter i innholdet skolen formidler, kontra hva mennesket praktisk møter i sin virkelighet som voksen.

 

Puggskolen døde med internetts fremvekst. Mange av de gamle fasiter skolen fremdeles etterlever er skrevet av historiens vinnere for å trygge deres egen posisjon og videre arv, der historien alltid har bestått av to sider, som en mynt. Vi peker på andre nasjoner og religioners feil, men må gå i vår egen nasjons selvbilde og feie for vår egen dør først og fremst. Der er noe å bevisstgjøre seg for begge parter på begge sidene, sol siden som skyggesiden. Oversikt, perspektiv, innsikt, selvstendighet, realiserer hele sitt potensiale,  sterke individer som utvikler sine talenter, sosial innsikt, og ser andre først er noen av de faktiske utfordringen nå og fremover.

 

Lærere må ikke ha så mye makt over en elevs fremtid som de har i dag! Mange elever opplever at lærere lesser dem ned med lekser, arbeid og forventinger – skolen kan i dag ikke love arbeid til noen (slik de mente de kunne før) – annet enn til de felt som det offentlige styrer over selv hvor inngangsporten for verdighet og verdi måles etter teoretiske vekttall, og meningsløse titler, kulturen pågår i kommuner, helse, skole, religion, fylkeskommunen, jus, såkalt forskning, lover, regler, forskning, stat osv. Her ansettes og ansettes, samt ivaretas rettigheter og pensjoner for en del av folket.

 

Alle disse ansettelsene det på fagfelt aldri noen i det private noen gang ville hatt mulighet til å skaffe finansiering eller gå med lønnsomhet i. Hør på alle disse latterlige titlene… i byråkratiet. Alt i små skuffer og båser. Der et menneske skal favne de brede perspektiver og helheter. Laget for å trygge seg selv, og diskriminere de som har praksisrettet, erfarings innsikt.

 

Mobbe kampanjene i media, og under landets undervisningsminister Kristin Clemet, har tiltatt de siste årene, pågår mot, stigmatiserer alle gutter på norske skoler, i form av tendensiøse nasjonale, som internasjonale sammenlignings undersøkelser som med prosenter hevder på en stigmatiserende og generaliserende måte og mene at jentene ligger så langt foran guttene helt fra starten av til å lese, til å regne. Floskler! Hva skaper dette mellom kjønnene og mindreverdighets følelse hos gutter fra starten av i skolen?

 

Kvinnene overfører her sin egen mindreverdighets følelser over på mannen, og intet er løst.  Motiverer ingen ved å mobbe det ene kjønn, såpass skulle kvinnebevegelsen ha lært fra sin egen kamp? (Bondevik sier skal bekjempe all mobbing i løpet av to år.) Ledere av landets skole skulle heller fokuserer på løsningene, skaffe midlene, gå i seg selv først, sine opplegg. Innholdet i hva de lærer bort, fremfor det over skisserte, som angriper elevene. Men da må de lære seg å lytte, tolerere og ha tillit til sitt fiendebilde, som består av de såkalte, alternative tenkere, terapeuter, grundere, selvstendig tenkende, selvstendig næringsdrivende, kunstnere, forfatter, såkalte ufaglærte.

         Snu nå!

 

Den stadig tilbakevendende mobbing i media av nivået på norske elever og matematikk pågår tendensiøst. Se hvor matematikken feilaktig er på vei innen biologi og kjemi. Ekspertene sier de har kartlagt genomet ( og hva betyr det, rasehygiene (forlengelse av 2 verdenskrigs tema..), og enda mer selvrettferdighet?)

 

De ledende på disse felt (bakgrunn, utdannelse fra når?) - (og media nikker ukritisk med) tror nå på at de skal skreddersy medisiner, lykkepiller (for å unngå å kjenne på dypet i sine egne følelser), og moten nå er å starte med forebyggende medisinsk behandling basert på arvelige prosenter allerede fra folk er i barneårene, uten at noen må stå til ansvar for bivirkningene. – Det er galskap!

Denne industrien er  å legge seg i krig med Gud og menneskeverdet. Å starte en industri for legemiddel industrien, som må ha flere og flere offer og klienter i sitt spill om makt og kunder, og vil bli umulig å stille noen til ansvar, for de ansvarlige vil dekke seg bak den % vise muligheten, og ta alt til egen inntekt, særlig dersom du overvinner dine problemer. Ingen overhode kan med sikkerhet si at et sykdomstilfelle vil gjenta seg fordi om, søsken, familien, mor eller far har hatt det. Alt kan mestres og overvinnes av alle, utfra egen indre styrke! Så denne nye forebyggende moten fra legehold er en falsk redningsmann rolle, ja den er faktisk det motsatte - en gjerningsmannsrolle! Men legene er jo vant til bare å få omtalt suksessene, lite fokus på skadene de lager, eller at flere hundre dør hvert år av feilmedisinering og feilbehandling.

 

Bare Gud kjenner genomets muligheter, veier og totale virkninger. Vår arv, og våre konflikter som vi må lære oss å løse gjennom dialog. Vi er alle en rase. 

Innen bio og gen teknologi brukes definitivt matematikken feil, der er ingen etiske eller moralske grenser. Hvorfor er det ikke lover på vegne av menneskeverdet her? Hvem taler dets sak, og setter staten ansvarlig, og hva risikerer disse lovbryterne egentlig? Ingenting!

 

Økonomiske eksperter i vår tid? Profeter for hva? Se hvordan det økonomiske næringsliv nå har det – stikk i strid med alle antagelser få år tilbake fra disse topplønnede ekspertene. Hva er målet? Hvor leder egentlig politikerne oss alle? Ansvarliggjøringen overfor utdannels institusjonene når utviklingen går stikk i strid med deres antagelser. Kan de da kalle seg eksperter, flotte titler, heve fete lønninger? Må jo se at det er den samme eliten som er de definerte eksperter uansett resultat og utfall som tyter frem av folket – Dette må nå få sin ansvarliggjøring.

 

Rett fokus på praktisk økonomi. Ta en titt på verdensøkonomien, så kan du spørre hva har egentlig alle disse økonomene ledet oss andre til å tro på, i sin tro på egne visjoner? Å sette oss i gjeld (slik kan de styre våre liv med renten). Bruker lav rente som alibi for høy arbeidsledighet, som om det må være slik - med hvilken rett? Dette er en psykologisk krigføring med de arbeidsledige som brikker. SE nå, de kaller seg økonomiske eksperter? (Utnyttet naturressurser) Hvor er ekspertisen nå? Hvor ledes folket egentlig av økonomene med de lange teoretiske vekttalls baserte utdannelsene? Hva slags spill pågår, mens engelene daler ned i skjul med sine fallskjermer? (Se aksjefond – det tryggeste vi kunne investere i få år tilbake, mente de samme - nå? Se på den aggressive markedsføringen som pågikk over år i media på dette feltet, ta dette frem nå, og ansvarlig gjør ekspertisen.

– Hvor er ansvarligheten, fra de med hvite hansker? Fra alle de økonomiske taps bombene det offentlige står for, mens de straffer de synlige som er i presset og i nød. Ingenting blir borte av seg selv!

         Banker, staten, kommuner som har tapt milliarder på børsen, gjeldsbomber, mens de løper etter de samme som de alltid har løpt etter, de synlige såkalte syndebukkene – Banditter stemples de – Når noen med titler gjør noe galt, så er det et klapp på skulderen, og bedre lykke neste gang.

Oppvasken venter nå i nesten alle bransjer, etter 90 tallets grenseløse kreftfremkallende dans rundt gullkalven. Og det er ikke medisiner folk trenger for å mestre vanskelige følelser, men tillit, dialog, respekt, skritt for skritt, og tro på at endring og forandring i kraft av egen styrke er mulig. Oppgjør med vårt eget regimes svik, politikere må bli nasjonens første prioritet! Konfronter de med alt de har sagt og lovet, dette ligger jo nå i NRK’s, som avis redaksjonens  arkiver. Få det frem!  

 

Innholdet må i fokus.

Gjør noe med innholdet i skolen, det er der problemet ligger. Slutt å fokusere på at der er noe galt med kjønn eller elever – for det er feil fokus. Selvransakelse, skolen, lederne, innholdet, hvor leder dere elevene? 

         Ved skillsmisser tar den norske barneloven partisk parti med alle mødre som ved brudd automatisk får omsorgsretten for felles barn. Også her dyrkes kvinnen i en offerrolle, og mannen inn i en syndebukk rolle. Når skal lederne våkne opp?

 

Stor utviklingsbistand, roser Bondevik seg selv (dobler nå til Iraq, og forsøker i god norsk tradisjon og glatte over, og fortsette som før, selv etter en invasjon, krig som er i strid med folkeretten o.a. (kriminalitet), men bistand gjelder igjen utlandet selvsagt. Best i klassen der, i spillet mat og bomber. Gen teknologi roser Bondevik ukritisk opp i skyene. Og uansett hans stanspunkt mot patent på liv, mat sminke direktiv, så lar han det passivt skje, som når han og Kongen nylig skrev under på nok et EU direktiv, fordi EU krever det. (EU og FN er blitt Deres tro og Guder – sett utenfra). Surdeigen bare eser og eser. Folket ser det, politikerne ser bort, klamrer seg til høy lønn, alle sine rettigheter og utrolige pensjons ordninger – ypperlig for å emigrere til Spania etter endt tjeneste, mens de har sveket sine egne barn og unge som skal betale regningen og verdiskape.

 

Bondevik skaper arbeidsledighet, han går i front for et selvrettferdig diktatorisk lovverk, som dømmer og stempler landets 1.4 millioner røykere som syke, på avvenning. Og skape andre avhengigheter som passer Stortingets personlige smak og syn bedre, som.. snus, plaster, medisiner. Bondeviks arbeid preges av overformynderi, selvrettferdig dømme, have og eie syke, slik jeg ser det.

 

Fredsbevegelsen i Norge, ledet av de samme organisasjoner og med to journalister fra NRK i spissen!! Petter Nome hadde ikke tid til å snakke med meg. Jeg ringte Erling Borgen tre ganger, to ganger en kvinne som sa han var bortreist til Thailand, og Latin Amerika - så senere telefon svarer hvor jeg la igjen beskjed om å ringe meg. Noe Borgen ikke gjorde. Ja, ja, så skal det vel være slik da... Men hvordan kan du Bondevik late som om jeg og mitt klare kristne kall ikke eksisterer. Du som er leder av en kristen samarbeids regjering, stiftet i Asker? Et steinkast fra der hvor jeg holder til?

         Hvem er det som ikke kan lese, skrive eller ta en dialog? Diktatorene De med makt peker på, eller er svaret på din egen nesetipp?

 

Må man kjenne Jens Stoltenberg, ha rett partibok eller ha bosted adresse i Oppegård (der Jan Petersen, og Bondevik bor), arbeide aktivt for å (se andres feil, i ens egen offerbevissthet) styrte andre nasjoners regime og hete Koigi Wa Wamwere for å få støtte til ens pionerarbeid for fred, sannhet, opplysning og forsonings arbeide? VG avdekker at, Wamwere (Nær venn av Frafjord Johnsen og Bondevik, som later som om ikke kjenner til dette..) han har mottatt uføretrygd i Norge siden 1999 over flere år (dette ville bare pågått om ikke VG avdekket det) – og hvem andre? Altså erklært 100% ufør for teoretisk arbeide – så mottar ha samtidig kr. 40.000 pr. mnd i lønn som topp politiker i Kenya, pluss millionstipend samtidig! Hva hadde skjedd med en norsk borger som gjorde dette?

 

Norge støtter altså andre nasjoners opposisjonelle, undergraver andres regimer,(hva kalles egentlig slikt arbeid? Når andre gjør det mot oss). Norge støtter ikke de som arbeider for opposisjonen, fred og selvransakelse i eget land! Er dette fair-play, er dette rett bruk av skattepenger, er dette freds skapende holdning til våre egne? Er dette å lede en nasjon rett? Nei! 

Er det demokrati? Nei!

         Hvorfor ikke støtte de som vil påpeke at vi må begynne med oss selv først. Egenansvarsutvikling, før vi reiser rundt som profeter i verden og sier vi er best i klassen foran andre nasjoner.  

 

Bondevik - du sier, jeg ser noe annet. Du holder tilbake informasjon – slikt får ofte dramatiske konsekvenser for de ansvarlige det gjelder den dagen det avdekkes hva som har pågått. Dette kommer alltid frem i dagslyset før eller siden – alltid! Å føre folket bak lyset i egen frykt er ikke demokrati Bondevik! Det er… ( si det du). 

Når skal staten virkelig støtte oppunder landets egne innovative krefter, vår egen ungdommelighet? I gjerning!! Starte vår egen nasjonale selvransakelse, feie for vår egen dør først, og så hjelpe andre med det vi selv har mestret og lært i eget liv. Når? Eller skal vi flagge ut, skille oss, og flytte til Spania alle sammen, mens Norge styres fra Brussel og USA, så lenge oljen og gassen tillater dette svik og utakk overfor vår egen sjel, ånd, og Gud.

 

Først og fremst må vi få ting til å fungere riktig her i Norge, før vi kan belære andre noe som helst. Den som våger se kan jo lett se hva Norge skaper mer og mer av akkurat nå. Politikere som forleder folket… og det er det ingen straff for å gjøre. Politikernes lønninger stiger dag for dag uansett beslutninger, dette vet de jo – så de bare smiler, og skuespillet går og går. Partiene er egenlig veldig like i kurs og retning, summen av dit de vil, nesten uansett hvem som sitter i regjerings korridorene. Ungdom har gitt opp å engasjere seg politisk. Makten rår. Tiden ringer da for at folket må våkne opp og reise seg sammen da, opp mot makten, byråkratiet som trygger sine egne liv, selviske motiv og egne rettigheter, og familier – der de er ansatt for folket, for å tale hele folkets sak på en ærlig, uselvisk og åpen måte.

 

President George W Bush sin kortstokk – Død eller levende! USA taler, og hele verden holder kjeft..

Det svarteper spillet for galleriet, som pågår i verden nå med ”Donald og B- Gjengen” i spissen, er uverdig kriminalitet, støttet opp under av verdens ledende mediahus. Siste nå er jo at Bush har laget en kortstokk med 55 mest ettersøkte, og Bush krever at alle utleveres på hans kommando. Det som virkelig er utrolig er at ingen politikere tar til motmæle i media, ingen biskoper, ingen kirkeledere, ingen fra fredsbevegelsen, reagerer (ikke engang i påsken), ikke media, - de sender bare dette videre som om alt er greit og ok! Helt utrolig!!! Media bukker og skraper, som om dette er rett utvikling nå videre, og FN ser på, for dem er krig bare nok en tribunekamp, et spill for galleriet! Krig = Bare tapere!

Ettersøkte død eller levende, sånn før påskehøytiden (Litt av et såkalt kristent korstog!) - (Hva slags respekt for Jesus budskap er dette – SE!) Hva sier dette om Deres eget regimes menneskesyn? Kanskje skulle Bush vise verden hele stokken. (Og Ariel Sharon i Israel) Hvilke andre personer, nasjoner ligger der? Se til alle som venter på dødsstraff i USA, disse massegraver, massegravene etter indianerne. Se til basen i Cuba, psykisk, som fysisk terror, tortur. I 1980 ble Russland boikottet i olympiaden for invasjonen i Afghanistan. Hvorfor reagerer ingen på det som får pågår i Tsjetzenia? Hva skjer med USA? Vesten deltar nå i hele dette spillet, i alt! Hvem gir Bush og Rumsfeld (Hevnlystne fra Vietnam og Iraq 1 krigen), rett til å verdensdommer slik? Indianerne lå nok også i slike kortstokker, mange som står for det ukjente, nye og innovative ligger nok der, og hva skjedde med Jesus, hans disipler, allierte og familie? Hvor er de kristne som hevder å leve i pakt og tro etter det nye testamentet? Hvor er stemmene, som skal kjempe opp mot disse kreftene? Eksisterer de? Er det noen som lønnes for å se som ikke gjør jobben sier her? Åpenbart…

 

Det skulle ikke forundre meg meget om Norges ledelse i god tradisjon også har sin egen kortstokk liggende (Lund kommisjonen), hvor de bedriver, utstøting, latterliggjøring, håning p. g. a. annen vei til innsikt, økonomiske sanksjoner, jantelov, utstøting, forskjellsbehandling, diskminering av konkurranse betingelser, bringe til taushet, ignorere, klippe verdighet, klippe vinger. Snu hodene og blikket vekk, subsidierer sine egne, og alle de andre psykologisk krigførings mekanismene i sin frykt mot det som er annerledes, ukjent, og truende – frykten for å møte ens egen skygge, frykten for å møte lyset. Og i skyggen venter alltid Gud, for å vise hvem som er lyset.

 

Fysisk krig er egentlig for fryktfulle amatører (sanne amatørene er lederne som forleder folket til å gå for slike løsninger). Det nye nå er psykologisk krigføring og forskjellige usynlige sanksjoner. (Diskriminering) Som vann, mat, penger, sult dem og deres engasjement, opposisjon til taushet og drep deres engasjement på en usynlig måte, ulike typer sanksjoner, ta deres verdighet… – Dette er fanen i verdens ledende demokratier inn i det nye årtusen som veien til fred.. Korstogene fra den definerte elite med makt stopper tydeligvis aldri.

 

         Krigen mot terror er jo krigen mot de ansikts løse fiender, psykiatrien har jo klare definisjoner på hva slike fiendebilder klassifiseres som, dersom andre enn maktens elite fremmer slike fiendebilder.

 

Et av mine tidligere liv har vært som Jesus. Jeg er reinkarnasjonen av Jesus. Mennesket lever liv etter liv. Slik sett på ulike nivå ansvarlig for alle gjerninger og handlinger overfor hverandre – Du, er ditt ukjente jeg. Bare Gud kjenner dette regnskapets helhet. Det du gjør mot andre, blir gjort mot deg selv tilbake.

Kirken brukte veldig mange år på engang å akseptere at jorden var rund.. Og hva har kirken, som staten lært av møte med Jesus? Det blir jo i så fall i pakt med USA ’s alenegang og krigføring nå i Iraq det – tilgivelse etterpå uansett gangsyn.. Var vel det de påberopte seg etter drapet på Jesus også for 1970 år siden. Dette er totalt misbruk og forståelse av ordet tilgivelse, og er en unnlatelses forståelse for at - det du gjør mot andre, må du selv og andre få tilbake senere mangedobbelt. Årsak/virkning henger helt nøyaktig sammen.   

 

Å gi tilgivelse uansett sine middel og handlinger for å nå sine mål? Eller, har kirken snart lært nyansene? Og hvorfor angriper ikke kirken statsmakten? Fordi de er økonomisk avhengig av staten?

Hva kaller en i så fall moralsk, etisk og psykologisk en slik hensynsløs holdning til det å få tilgivelse? Ja, det er ikke mye lekre diagnoser for slikt..

Jeg sier - intet mål helliger det middel å drepe et annet menneske! Men årsaken til at gjerningene finner sted er å finne og sitter på toppen i nasjonen, samt i årsaks sammenhengene – den kursen landet ledes, politikerne våre. (som får høyere og høyere lønn for å fortsette å forlede oss alle – under flagget den demokratiske selvrettferdige papirmølle.) De bare må eie, ha, dømme andre. Bare må gjøre det, som de alltid har gjort det.. Domstolene og advokatene skal jo tjene sine lønninger, og de lever av gjerninger, og å fremstå som uklanderlige redningsmenn, der de egentlig bare meler sin egen kake basert på de skjebner de møter, og profiterer på.

 

Samtidig er alt bra og folder seg ut slik det skal og må i det system universet selv har – folder seg ut utfra de folket har valgt til å styre dette landet sine beslutninger, tro, overbevisninger, og valg på vegne av oss alle. Makten og den ypperste eliten får forlede, gjøre det mot folket, som de gjør mot seg selv. All unnlatelse er bare en utsettelse for egenansvar, oppgjør, selvransakelse, begynne med oss selv først, ta oppvasken selv – alt inntil folket selv våkner opp og avdekker hva som pågår av undertrykkings mekanismer mot enkelt individets  i dette såkalte demokrati. Å vente, å stå i kø slik er det i et folkevalgt demokrati, som venter på at folket selv skal våkne opp kollektivt før folket er sterke nok til å gjøre de påkrevde endringer med eget styre, form og innhold. Det beste de som styrer kan gjøre for å kunne fortsette å forlede folket er å stress styre dem, få de til å tro at bare de er folkets redningsmenn (skape avhengighet), eller skylde på hverandre, splitte folket (så de tror det er noe feil med dem), samt tendensiøst overse eller ignorere det de kaller anekdoter – trass i at de innerst inne vet at alt nytt er bygd utfra anekdoters, grunderes tro, og overbevisning – Se det snakkes det ikke så mye om blant de som bruker flertallets makt til å overkjøre enkeltindividets stemme opp mot dem alle i flagget de kaller demokratiet – en skygge av sitt ideal. 

         Enn så lenge ligger dragen og sover. 

 

Statsministeren hevder at han går i front for å bekjempe fattigdom, arbeidsledighet og psykiatri. Jeg vil understreke at Deres politikk kun går til symptomer, unnlater å ta oppgjør med alle de årsakene som gjennom årtier har gjort disse konsekvensene så synlige. Psykiatrien er feil, overgrep er her satt i system – en industri for overgrep mot vår hjerne og frie tanke, intuisjon, og kontakt med det usynlige, det underbevisste, med Gud. Fattigdoms bekjempelsen er feil. Det teoretisk, akademisk konstruerte arbeidslivet er på ville veier! Tar kvelertak på all nyskapning!

 

Statsministeren bruker arbeidsledighet, siden 1997, som argument for lav rente, det er å håne snart 170.000! (Minst) Selv om regjeringen ved å sette ned dagpengene til to år (mens ledigheten skyter til himmels), og fjerne feriepenger for å hjelpe de arbeidsledige (Dette sender stadig flere over på sosialtrygd, uføretrygd, samt er et forsøk på å tvinge folk enten det er arbeid eller ikke)– så forteller dette alt om den totalt manglende innsikt politikerne har for dagens situasjon i arbeids markedet, som faller som en stein til bakken.

 

De egentlige arbeidsledige sitter som politikere på Stortinget, mens de arbeidsledige bærer byrden for den feilslåtte politikk de ansvarlige skaper og leder folket til å tro på. Men nå begynner stadig flere å våkne og se hva slags spill for galleriet vårt eget regime bedriver i den sandkassa med selvrettferdighet de sitter i. Bare en ting kan forandre dette. Det er at folket våkner opp, og står sammen for de nye retninger, og tar oppgjør med det vi er ferdige med, snu utviklingen i retning av sann fred, kjærlighet, nærhet og forsoning nå! Det handler om å våge å gi slipp på mye av det tilvante, i tillit til prosess og utvikling.

 

En seende, etter 2 påske dags hilsen,

 

Roger Hegerland

Leder Pilkoss VeXst.

S.u.