"Look to Oslo"

I skyggen av Oslo prosessen i Midt-østen, har jeg vitnet, og handlet overfor de som har en plikt til å bry seg og engasjere seg i en dialog med det jeg kommuniserer. Hva gjelder Oslo prosessen så finnes det en helt annen versjon enn den media, ledende politikere, og kirkeledere har fortalt folket, det de har valgt å holde tilbake for folket, der ligger sannheten. 

        Det handler om det norske selvbildet i norsk utenrikspolitikk, som har regjert på hele 90 tallet, og som nå ender i oppvask og selvransakelse. Gå i Dere selv ledere, først. Det vil sette dere og de dere peker på fri. Du = ditt ukjente jeg.

 

Nei til all krig, i Gud eller Jesu navn!

Det er kjærlighet alle mennesker trenger.

FN, NATO, EU, Israel, Norge og USA o.a. er ikke Gud.

Vi er alle likeverdige, alle lever under en åpen himmel i Guds bilde.

 

Turnaround now!

 

Si ja til Gud, sett Gud, sannheten og ånden først. Hva er FN's Guds bilde? 

Norge må innta et selvstendig, standpunkt for fred. Gi et klart valg, stråle for fred i handling, som ord. En hel verden, med Norge i spissen..  

 

Justismordet og drapet på Jesus, hvem stod bak det?

 

Er/var det lettere for Norge å være bærer av og representere en slik innovativ visjon når nasjonen fikk denne åpenbaringen i 1995, overfor resten av verden, enn for verden, fokus på Israel/palestina - Roma den gangen? Låste holdninger og forfalskningen av virkeligheten skaper synd og krig, fordi du jo da har stengt døren for din egen videre utvikling innenfra. Gjør mot deg selv.

Du, er ditt ukjente jeg.

 

 (Bilde av meg tatt i 1966 av fotograf Jørgensen i Sandefjord.)

Du kommer naken, drar naken, underveis har du alt du trenger rundt deg for den oppgaven du skal gjennom og er trent for gjennom mange liv.

 

Det skjedde i de dager, og nå skjer det igjen i en ny form, men etter nøyaktig samme tidsramme.

 

Ta imot det nye evangeliet. Roger Hegerland, som et av mine tidligere liv har vært som Jesus, altså som reinkarnasjonen av Jesus.

         Jesus – Part II.

Vi er alle likeverdige, alle lever under en åpen himmel i Guds bilde.

Hva du ser utspilt foran dine øyne i disse dager, er møtet mellom gammel testamentlig kristendom, jødedom, og i dette krysset kom altså Jesus da med det nye evangeliet, som nå. Senere kom islam. Det er en intens indre konflikt om verdier som pågår i det ytre. 

Utenriksminister Jan Petersens, og Statsminister Kjell Magne Bondevik sitt mantra er:

"FN sporet!” Hvor er Gud i det norske bildet, hvor er åpenbaringen som UD kjenner?

FN- Sporet - Ferdig. Ingen diskusjon, eller forklaring på om der er avvæpning, full krigs invasjon som ligger i dette fredssporet. (demokrati fremstår som pynt), mantra som skatt og skole før valget. (Propaganda).

Nå er det altså: FN sporet, samt hele tiden floskelen fra den kanten: 

– ”Irak har utspillet” PS - (Fienden har aldri utspillet, det er disse to selv som har utspillet, og må legge alle kortene på bordet. Hvordan skal skyggen komme til solen? Når det er solen som kaster skyggen? Samarbeidsregjeringen må våge å ta en dialog - med meg!

Norge har utspillet! Oslos ansvar som en ærlig part i Midt-Østen?    

Jan Petersen, Torbjørn Jagland og Kjell Magne Bondevik – De er på ett parti disse tre når de snakker med følgende mantra!

”FN Sporet” - Ikke noe skal være uprøvd for å oppnå enighet heter det i FN, og fra norske statsledere.

”De tre holder intet skjult”

”De og Norge gjør absolutt alt som er mulig, det er ingenting ikke de vil gjøre for å forsøke å løse situasjonen”, sier de altså. (Jeg ser noe annet).

”Irak samarbeider ikke med FN, pekefingeren står som et spett”

”Irak aktivt har motarbeidet samarbeid og inspeksjon”

"Ja, nå er vi nærmere en krig" live - foran våre barn.

”Bondevik: Hvis de, Saddam Hussein må nå samarbeide så kan vi unngå krig. Må rette fokus enda mer på Saddam, sier Bondevik. Bondevik: ”Den norske regjering arbeider samvittighetsfullt”, ”De har konsekvens etikk”

Livsfarlig å ta vekk presset på Saddam, sier han. Fredsforkjempere ødelegger dette presset, og øker faren for krig, sier han. Han skal ta ting i riktig rekkefølge. Kapittel 7- FN pakten må respekteres av alle. (1. Bud er det ikke så farlig med: Du skal ikke ha andre Guder enn.)

”Irak må nå begynne å samarbeide skikkelig med FN”, sier samarbeidsregjeringen, dialog freds mesteren vår, eliten, (Psykisk terror) FN har vedtatt at IRAK skal avvæpnes for masseødeleggelses våpen (Hva var det Roma og jødene vedtok overfor Jesus.) 

”Irak prøver å lure unna” – Han er i den såkalt "kristne" fredens tjeneste, (som tvangssterilisering, straffer, kastrasjon.)

”Saddam Hussein må begynne å samarbeide” tendensieres det. Ville noen av de tillatt å bli fratatt all ære, makt slik de nå gjør overfor en suveren nasjon, en av verdens rikeste sågar.

”Irak må samarbeide” ”1441”

”FN, må følge USA, for å beholde Sikkerhetsrådets relevans..

 Jan Petersen legger så til i sin kronikk i Dagbladet den 18/2- 2002 – At Midtøsten må nå ta smertefulle skritt, og at løsningen bare kan finnes ved snarest å realisere visjonen om to stater. Israel og Palestina.

         Det er Jan Petersen som må ta smertefulle skritt nå, og løsningen er å forene ikke splitte et folk. Lyt til folkets vilje selv, ikke under press, men som likeverdige.

Bondevik sier, ja til patent på liv, nulltoleranse, mobber de såkalte mobberne (de som viser mennesker hva de gjør mot seg selv, og har gjort mot dem tidligere.)

Hva med Israel? Hvorfor er det ingen som retter blinken denne veien? En hel media verden? Israel har brutt 69 FN resolusjoner. De har atomvåpen. Når skal Israel begynne å samarbeide, og avvæpne?           Når skal Norge begynne å samarbeide med det budskapet de klart har fått fra meg?

Sannheten er den at Norges lederskap, kirken, har misbrukt sin posisjon i to år i Sikkerhetsrådet, samt i Oslo prosessen i Midt-østen, og ført hele det norske folk bak lyset! I ly av Oslo prosessen bygde Israel veldig mange bosettinger. I ly av den såkalte avvæpningen av Irak over 12 år, så ser man at FN er blitt lakei for Israel og USA sine motiv.

Irak er religionens såkalte stamfar – Abraham sin krybbe. Derfor er dette så viktig for USA/Israel og FN å ta kontroll over denne nasjonen koste hva det koste vil. Også det for å bygge ideen om Stor-Israel? Med rakettskjold rundt, og plassere palestinere i en stat som Israel måtte diktere, selvsagt gjennom FN?  

Spørsmålet er hvordan ledelsen, individet uansett mening tar i mot det ukjente, det fremmede, som kommer med nye åpenbaringer som ledelsen og kirken skal ta på alvor, i det minste invitere til dialog – Det gjør man i det man kaller demokrati, altså er neppe Norge et demokrati slik landet elsker å selge seg der ute i verden. Enhver statsleder som sier han representerer et demokrati tar imot utfordringer om dialog! Med mindre demokrati ikke bare er et smykke for et egentlig menings diktatur (åndelig og følelsesmessig –det er fra det indre, følelsesmessige, åndelige vi alle styrer og manifesterer vår ytre utvikling fra.)

Det som skjer må skje for at de som styrer skal våkne opp og se! Kamp mellom ego, og viljer. Få er de som frivillig gir slipp. Alle gjør sitt beste utfra slik de kjenner og definerer innholdet i ordet fred, demokrati, kjærlighet. Sol opp, sol ned, måne opp, måne ned - det er system og orden i vårt univers.

Min blink og fokus står i kjærlighet (ærlighet), stillet mot Den norske regjering, Den norske Kirken. De informerte ledernes holdning til mitt krystallklare budskap, samt tross i dette vår deltagelse i "krigen mot terror". Kirken, Kongehuset. (Ingen behøver reise lenger enn til eget styre, det nærmeste - Alt er et spill, splitt og hersk, hvor nye offer hele tiden må til. Min blink står stillet mot Norges rolle i FN (Domstol for hva? Fullmakt fra hvem - til å dømme? Kaller seg kristne? Sikkerhetsråd for hvem? For å dyrke selvrettferdighet? Verdenspoliti for hvem, kultur av angiveri? Hvilken retning er det dette kontroll og overvåk alle andre enn seg selv samfunnet peker ut for de kommende generasjoner? Utviklingen er jo nå tilbake på 1995 nivå.

         Rase, og raserenhets ideologier? Basert på hva. Alle mennesker er likeverdige! Blinken står stillet overfor OSSE, NATO (Konflikter løses aldri med krig! - våpenindustrien må ha det for å overleve.) Utrolig at verdens religions ledere, og øvrige ignorerer mitt budskap slik de gjør. WHO, WTO. Det norske Kongehus. "Det statsautoriserte humanitære offentlig godkjente og støttede hjelpeapparat som sitter og venter klar med sitt utstyr på krigen, blitt en industri som lever av at verden må ha kriger, for å ha arbeidsplasser for noen" Mat og bomber.

 

"Krig mot terror", er ikke noe annet enn å gi alle land alibi til å ta livet av folk under anklage av å være en terrorist/fiende, og se vekk fra at livet er årsak/virkning utfra ens tidligere gjerninger, og den som har fått dette monsteret utenfor seg, bør lytte meget godt til ordene som vedkommende tømmer ut av sin munn mot sitt monster - for vedkommende beskriver også nøyaktig hva vedkommende selv gjør, bevisst eller ubevisst. Se hva dere gjør, påfører dere selv.

       - Den overbevisning og sannhet, fremstår mer som en selvrettferdighet de utvalgte ledere nevnt overfor representerer og er langt fra til å stole på. Dogmer skapes som er egnet for å beskytte seg selv, sine egne interesser, og sin egen frykt for det ukjente, det nye som banker på i tidsåndens sjel, avvises under ulike påskudd.

        Å ta imot det nye evangeliet. En konflikt på toppene i nasjonen, religion, verdier. 

Det er hva denne tiden du står i nå handler om.

       

Alle gjør sitt beste. Vi er trygge i Gud, alle har en mor i jord og far i himmel hele tiden. En fysisk fødsel, og en åndelig fødsel senere. Livet er å møte dine tidligere gjerninger ansikt til ansikt hele tiden. Repriser, og skape nytt ved nå å løse det positivt, og lytte til de minste blant oss. Ble du dømt, så må den, de som dømte den gangen nå til doms selv. Og motsatt. Hvem er det som slik skaper sin egen advokat industri, som lever av dette. 

 

Vi behøver aldri å gå lenger enn til første benk(eliten) for å finne de ansvarlige for det nasjonen står oppe i. Hva har lederne definert vekk for å tekkes den fasit de velger å representere seg gjennom, og så selge sine visjoner i demokratiets navn. Sannheten ligger hele tiden utenfor den fasit eliten har definert seg gjennom, sannheten ligger i det som holdes tilbake, som holdes skjult, men som vokser seg frem, tiden kommer frem med folks sanne innhold, hensikter og ansikt.  

        Nasjonen får de lederne den fortjener. Og øyeblikket forteller hele tiden hvor nasjonens sjel ledes og er på vei. FN - NATO ble bygget opp rundt et helt annet fiendebilde, for en helt annen tid. EU, et byråkrati over byråkratiet, karrierer for hvem?

 

Vekkelser nytt innhold i nye sekker, å bake nye kaker, med nye oppskrifter. Norge skal ikke være et RV i EU.

 

Utenfor EU vil Norge være fredsflammen som viser andre veien hjem til sin sjel.

 

Oppgjør med egen identitet og ideologi er like smertefullt for enhver nasjon, rase, religion.

På tide at Norge går foran i noe som krever mot? Lytt inn, der guides du på din vei hele tiden.

Vi kan ikke forandre noe i det ytre, det er likeverdig og hver og ens bevisstgjører - Kun våre egne handlinger og gjerninger overfor du kan vi endre, livet er en prosess.

 

Se hva krig, økonomiske sanksjoner (psykisk krigføring) har påført Irak av lidelser, teppebombing, mens en hel verden i 12 år har deltatt, sittet og sett på psykisk terror, 600000 døde BARN! - 400.000 døde i krig - en hel generasjon underernært. En hel verden holdes på randen av krig, USA og England i spissen truer en hel befolkning på 24 millioner med invasjon, og truer med bruk av atomvåpen, det verste masseødeleggelsesvåpen. - Hvem er da terrorist, kan FN, NATO virkelig true med å bruke slikt i en angrepskrig overfor en suveren nasjon? Og kalle seg fanebærere for demokratiet? 

 

Med FN først i fredssporet, som ingen forteller hvor leder, eller den skjulte agenda bak! 

Dette skjer nå i et tidligere verdenssentrum, et av verdens x. rikeste land. (Humanitær intervasjon het det, og hva ble det – mat, terror, og bomber.) Hva om noen gjorde dette mot den norske befolkning, og bedrev slik psykisk krigføring? Vindene snur fort. 

 

Se hva som pågår rundt og over Irak - med hvilken rett? Mot en hel verden? Se palestina, mer av dette, eller de som peker snu? Gå i seg selv først. Se hvordan nybyggerne bygde i Israel, i ly av Oslo prosessen. Se nå hvordan USA, i påskudd og ly av FN, og "masseødeleggelsesvåpen", nå viser sin skjulte agenda, og skal avskaffe regimet selv om Irak avvæpnes helt. Klart i strid med FNs regler? 

 

Hva i nasjonens, folkets arv har skapt denne situasjonen som er for våre øyne? Hva ligger uløst, det er sannheten som hele tiden arbeider for å komme frem.

 

Hva slags inferno skal verden nå få i sitt regnskap, på sin skjebne? FNs ideologi er bygget rundt og om Israel, nå må verden våkne opp. SE! EU, NATO er flotte instrumenter for USA.   

    Se hvordan USA behandler tidligere nærmeste allierte, brødre, når allianser sprekker. 

 

Samtidig så viser USA, England hva de andre gjør mot seg selv denne veien, og noen må alltid vise dette.

 

Hva med krigen i Tsjetzenia? Krigen i palestina? Afghanistan? Tyrkia som undertrykker er..? Hvem er neste i denne planen? Norge er pr dags dato i angrepskrig mot Afganhistan, med hvilken rett? Skape arbeidsplasser, rense ut hva? Se paralellene til Vietnam, denne uverdige krigen må nå få sin fredelige slutt! Norge deltar direkte eller indirekte i hele dette krigsspillet som pågår i mange deler av verden. Det du ser er forvarsler på hva som er i vente for hvem som helst denne veien.

    Biologisk, kjemisk krigføring en totalt avskyelig sak, men den som peker må finne ut av hvor vedkommende selv har, bedriver en kjemisk og biologisk krigføring. Fjerne dette først, så kanskje speilet utenfor endrer seg. Vær også bevisst at denne mikro krigføringen skjer hele tiden i mot våre kropper. Det er tankene bak, den industrien, medisinen du velger. Det blir som du tror. 

 

Et spill for galleriet, vinn/tap og offer. Der løsningen er vinn/vinn.    

 

Det er hele ideologien bak krigen mot terror min blink står stillet mot. Det er her vi trenger folke opplysning om hva ens fiendebilde egentlig er. 

     

Alle gjør selvsagt sitt beste, men det blir som du selv tror. 

 

Eksperter? Stemmene folket serveres i media.

Ser, men hva ser dere?

Leser mye, men kan dere lese tiden?

Tiden kommer.

En tid for alt. Hva nå? Se!

En som gir liv, en som tar liv - disse to punktene må aksepteres fullt ut - Det er punkt som er bestemt utfra dine tidligere gjerninger. Møter deg selv ansikt til ansikt hele tiden. Se hva du gjør mot deg selv i ditt ytre. (Elsker du deg selv, eller trenger du kjærlighet, medisinen som smelter og forener alt.) 

 

Hvilke tanker, overbevisninger har skapt denne situasjonen verden står oppe i?

Hva i nasjonens, verdens skjebne har skapt dette problemet i perspektiv.

 

Hva er det Jødedommen tror på....Se!

Hva er det Israel bygger på? Se!

Hva er det FN bygger på? Israel - Se!

Israel har brutt 69 FN resolusjoner, hvem sier noe, gjør noe? USA! Likevel hva bryter alle dere andre hele tiden? Tar dere imot Gud, den veileder som sier han er reinkarnasjonen av Jesus? Forstår dere Jesus budskap, er du åpen for de nye budskapene?

 

Det blir som du tror, mer og mer i det ytre av alt, + som -

 

Hva slags Guds forståelse ligger til grunn for krig?

Når 2 viktigste bud er: Du skal ikke ha andre Guder enn meg (FN/Blix er ikke Gud),

Du skal ikke drepe.

 

Irak har sin arv. USA har sin arv. Saddam viser nå vei, men er som alle andre også fanget i tidligere gjerninger, og der han peker og anklager andre, sitt speil.

    - Men se, Irak som nasjon avvæpner, kvitter seg med våpen, forbyr masseødeleggelsesvåpen, setter fanger fri. De fokuserer Gud. Lederen tilbyr dialog med Bush (alle demokratier sier ja til det hvis det er demokrati). Hvem er neste til å gjøre dette?

Ja, avvæpne. Majoriteteten av menneskene på jorden lever i diktatur.

 

Hva slags Guds forståelse?

Kjemper Israel for Gud med våpen?

USA kriger i Gud og kristendommens navn. Gud er fullkommen kjærlighet og ditt indre er synlig i ditt ytre hele tiden. Er det du ser fullkommen kjærlighet, eller ikke? 

 

FN, EU, NATO er ikke Gud!

 

I den kristne Jesus lære heter det fra urgammelt av: Du skal ikke ha andre Guder! Og du skal ikke drepe. Forson deg med din bror først, se bjelken i ditt eget øye, kast den første sten du som uten synd, elsk dine fiender, ikke døm. - Hva gjør de så? De som smykker seg selv som kristne. Norge - en kristen nasjon? 90% i statskirken? En statskirke som har stengt døren for Jesus tilbakekomst eller reinkarnasjon. Kirken kan altså krige for å sette fri muslimenes såkalte versting, er det en kristen visjon, eller jødedommen? Det blåser nå på de absolutte religions topper. Folkets vilje, står mot makten/lederskapets vilje i de fleste nasjoner som vil ha krig. Det vi ser er krigen, som uttalt i media er mot to individer Saddam Hussein og Osama Bin Laden, ifølge Bush administrasjonen, x-allierte nå fiender. Altså offentlige personlige vendettaer og henrettelser trusler i ord. Som USA, og Norge m.fl. sier i krigen mot terror, med oss eller mot oss. Svart/hvitt.  

            

La oss ære Gud - Sett Gud først - Gud er fullkommen kjærlighet. I ditt ytre, hva gjør du? Straffer det døde?   

 

Hvorfor bygde ikke verdens ledere videre fra det nye testamentet? Den gangen var jo nettopp Jesus åpenbaring et oppgjør med det gamle testamentet og jødedommen.

 

Ta imot Gud. Ta imot Roger Hegerland, som reinkarnasjonen av Jesus - en åndelig veileder, nå for annen gang i historien. Det er hva denne tiden handler om. Hver og en må gå i seg selv. Begynne med seg selv. Statskirke og Kongen skal bøye sitt hode for en slik åpenbaring og evangelie, i det minste skal folket opplyses om dette, så de kan velge selv. 

   

Jeg sier Dere: En gang tidligere i historien har menneskeheten bevisst, skjebnen stått ved dette brennpunktet som nå er synlig for oss alle. Nå er tiden svært nær igjen. Hvor var fredsbevegelsen da? 

    Den gangen ble Jesus korsfestet, og en hel verden falt. Korsfestet en 10 åring åndelig! (Forklarer senere) Fødsel i voksen alder åndelig er det helt sentrale i Jesu budskap. Det er også nå personer, som angripes, rettsløs justismord tilstand.. "overfor fienden."    

        Angiveri, domfellelse uten bevis, henrettelser som underholdning, vilkårlige arrestasjoner under floskelen "terrorist", fra de som tegner sine egne selvportrett med alt ut av sin munn.

Se bjelken i ditt eget øye.

 

Se Colin Powells tale i Sikkerhetsrådet og alle andre taler fra Donald Rumsfeld, og George W. Bush. Kjell Magne Bondevik, Jan Petersen, Tony Blair o.a.

 

Der er denne våren, en samlet verden nå i reprise. Med mulighet for et nytt valg! 

Å lytte til det nye eller fordømme som sist. Nå med en hel fjernsyns verden som vitne. Kristendommens gamle testamente, samt Jødedommen's møte med Jesus og det nye testamentet, og senere kom altså islam på banen.

 

Abrahams grav, kilden, kjernen i de 3 omtalte religioner ligger i Irak (Babylon). Å få herredømme over Irak, vil være akkurat det Israel og USA trenger for å gjennomføre den store verdens katastrofen som ligger jødedommens profetier nært, og gjenerobre byen, hvor Israel mener seg berettiget stamfar Abraham og ta Jerusalem på egne hender. Dette er hva dette handler om, sett utenfra!

Olje er kun et kortsiktig motiv. Religion er evig.

    Og redskapet USA og Israel bruker for å nå sine mål er tilsynelatende FN, EU og Nato!

 

Men, jeg sier Dere Jesus - part II er allerede kommet, så vend hjem.

 

Folket, som Israel må ta imot reinkarnasjonen av Jesus på verdig vis, vise at de har lært av historien, og lytte hvis de ønsker fred!   

   

I dette veikrysset er verden nå på full fart rett inn i! Et punkt i vår historie som vi ikke har klart å løse på fredelig vis tidligere. Det handler om forståelsen av Israel/jødedommen og kristendommen. Dette punktet må nå verden møte og takle, for bare gjennom å få en avklaring her vil man kunne få et solid åndelig fundament å bygge videre på.

        

FN, NATO er bygd på den utopiske drømmen om Israel og det ene utvalgte folk, jødedommens profetier. I denne drømmen ligger møtet med Jesus. Det er ambivalensen verdens ledere møter. Den norske Regjering handler synlig etter denne drømmen, og dette sporet i den handling folket kan se. 

    

Alt er og folder seg ut slik det skal og må, utfra situasjonens tidligere gjerninger, og innholdet bak ledernes ord, og valgløgner.

 

Jeg sier dere, krysningspunktet er nært.

 

Hva vi ser nå er tausheten som roper.

Skjebnen som møter et folk på tvers av alle landegrenser igjen likt.

Alene -en flokk, foreløpig uten den nye stemmen til å lede mot nye høyder.

Folket som venter, roper på nytt lederskap, ny innsikt.

 

Kjell Magne Bondevik, et samlet norsk, skandinavisk pressekorps, Jan Petersen, Torbjørn Jagland sier nå må Saddam begynne å samarbeide med FN, og legge alle kortene på bordet. Hva er det egentlig FN tror på? Innholdet? Bygd for å forsvare staten Israel? Og offerbevisstheten. Det er altså ambivalensen folk må sette seg inn i. 

 

Jeg sier Dere at disse overnevnte nå må legge kortene sine på bordet, særlig Den norske regjering, må begynne å samarbeide med den som har stått frem første gang i 1995, og siden oktober 1999. I 12 brev har sagt, at et av mine tidligere liv har vært som Jesus. Jeg har siden 1995 presentert bevis etter bevis for min overbevisning. Det er altså de omtalte lederne som til å begynne med må legge alle kortene på bordet. Jeg har gått foran og lagt mine ut, værsågod neste. Jeg har vært klar for og til dette lenge... 

Å gi slipp i kjærlighet, og betingelsesløs tilgivelse.

 

Biskopene, den norske regjering siden 1995, og Den norske Kirkes ledelse, står for en åndelig religions okkupasjon, kristen vranglære på linje med de verste diktaturer i vår verden. Diktaturene i vårt ytre blir så bare verre og verre i det ytre, men Norge får ikke vasket sine hender, for problemet sitter her i Norge. Begynne med vår egen opvask. Våre lederes overbevisning og manglende samarbeidsvilje. Innholdet i det Norge selv eksporterer av "åndelig sannhet" 

 

Det er kun sannheten som arbeider for å komme frem hele tiden. Norge har okkupert og misbrukt sin posisjon som vi hadde i FN's sikkerhetsråd m.m. Norge har gjentatt prosessen overfor Jesus, og later som ingenting!

 

Nå gjenstår dette oppgjøret, dommen den gangen gjør at tingene må gjenta seg, med mulighet til å nå velger nytt og lytte!

    Altså Norge, FN og Kirken som er problemet. Det skal bli som dere tror. Prestestyre i Norge er ikke bedre enn det i Iran. I Norge har de totalt låste dører overfor Jesus tilbakekomst etter Guds vilje, de har også låst dørene til dette at vi mennesker lever liv etter liv. Kirken bygger altså på vranglære, da blir alt utenfor bare offer for kirkens bevisstgjøring, og tingenes tilstand blir bare verre og verre, inntil de våkner opp, går i seg selv, og slipper det nye opp og frem.

      

Appellantene i "Nei til krig mot Irak", som SV- leder Kristin Halvorsen, Ap,Trond Giske, Oslo Biskop Gunnar Stålsett har inngående kjennskap til min synliggjøring, og pågående sensur, men later også de utad som om jeg, og min sak ikke eksisterer. Utrolig! Norsk Folkehjelp - Leder Eva Bjøreng bad om å bli strøket fra e-mail listen min, etter at jeg ønsket å engasjere meg med å få holde en appell før krigen mot terror startet november i fjor, og jeg utfordret en hel norsk presse, samt politiske ledelse til duell, før man altså startet krigføringen mot Afghanistan. Jeg oppfordret til folkeavstemming, men ingen tok opp tråden. Petter Nome hadde ikke tid til å snakke med meg da jeg henvendte meg til han en uke før fredstoget i Oslo. Skulle ikke en fredsbevegelse ta imot en som fremmer dette budskapet med dialog og åpne armer?  

         

Jeg kan gi støtte til stans av all krig, mot krig mot terror, mot våpen. Det hadde vært et riktig opprop. Men alt som er manifestert, er manifestert utfra individets tro og tanker, så å bringe inn det nye til manifestasjon vil ta tid.

        Sett Gud først, og si ja til Roger Hegerland som Jesus II.

 

Jeg kan ikke støtte fredsbevegelsens opprop i den form det er utskrevet, et spill for galleriet fremstår det som. FN, sporet? Hvor leder det? Hvorfor later ledelsen i denne fredsbevegelsen som om mine åpenbaringer ikke eksisterer? Mens det vi har vitnet, sett på i Midt-østen i 12 år har vært et Vietnam! Mat som bomber, arbeidsplasser. Ære, makt. 

    Et opprop som hyller nettopp den organisasjonen som er hovedproblemet - FN - NATO , og de øvrige omtalte, som WHO (patent på liv, genmanipulering, mange horrible medisiner (sjekk innholdet) I mine øyne er dette ofte ikke verken fredsbevarende eller helse fremmende styrker.

Man skal ikke skape avhengighet, men gi hjelp til selvhjelp. 

 

Når det gjelder krig, så er jeg mot enhver form for krigføring! Det er nok de aller fleste, så er det innholdet i ordet, og innholdets virkemidler for å nå målet vi blir stående igjen med.  Alt er en ønsket og villet utvikling. Hva er så en utvikling? At Bondevik og Norge nå går til krig for å hjelpe Osama Bin Laden å bli kvitt regimet i Baghdad. (Bin Laden som de (en hel nasjon) er i krig mot i følge dem selv). Hva er målet langsiktig med det folkemord og terror som pågår mot Irak, Tsjetzenere og palestinere? Hva slags fred er det man egentlig diskuterer, uansett alternativ? Når avgjørelsen tydeligvis er diktert, mens man som alibi søker en støtte i FN, som egentlig er uten betydning, fordi USA, England, m.fl. ikke trenger FN's aksept for å styrte suverene stats regimer. Å kreve regimeendring = Henrettelse av en leder. George W Bush Jr, og Tony Blair m.fl har jo gjort det klinkende klart, og slik satt seg til verdensdommere over FN, og folkeretten (smykket seg med demokratiet, men utfører selv nå det de anklager diktatoriske stater for å gjøre.) Med frist til 17/3-2003, ifølge Bush.

Det er kun en som kan ta liv, det er Gud. 

  

Dersom noen ikke likte våre ledere før folket våknet, hvem ville da hjelpe oss, det norske folk med å bli kvitt vår Regjering, vår egen surdeig på Stortinget, Konge, og religionsokkupasjon, fjerne våre våpen? Det aller meste i Norge står foran en gedigen oppvask nå, for de som våger å se dette i øynene.

 

Jan Petersen og Kjell Magne Bondeviks mantra er dette: FN sporet. (Tør ikke se seg tilbake - økonomiske sanksjoner, eller utpressing fra hvem) "FN sporet" dyrkes - som skatt og skole var det før valget. De to hevder selv at de intet skjuler. De gjør alt som er mulig. Irak samarbeider ikke med FN mener de. Irak har aktivt motarbeidet inspeksjon og samarbeide mener de. Hvis Hussein nå begynner å samarbeide kan vi unngå krig, sier Jan Petersen. Må rette fokus enda mer på Saddam, sier Bondevik. Bondevik hevder som vanlig at den norske regjering arbeider samvittighetsfullt med konsekvens etikk. (Alltid flotte ord fra han, ord.) FN pakten må respekteres av alle, sier de. Fredsforkjempere ødelegger dette presset, og øker faren for krig mener de.

 

Hva sier den samme FN pakten om den som ikke tar imot ånden og Jesus budskap?

Hva sier Bibelen? Hva sier Fn pakten om nasjoners forhold til "The return of Jesus?" Plikter de da dialog, eller diktatur/fengsling i en eller annen form?

    

Irak må nå begynne å samarbeide skikkelig med FN, sier regjeringen (skal oppdra andre). Jeg sier dere at det er Jan Petersen, Torbjørn Jagland og Kjell Magne Bondevik, m.fl. som selv må gjøre dette de anklager Saddam for. 

    Legge kortene på bordet! Norge, 90% kristne og Jesus! Reinkarnasjonen av Jesus.

- Det er hva som folder seg ut denne våren i full blomst.

                    

Hvem kan hjelpe oss å bli kvitt våre politiske styrer i praksis hvis vi ønsker det - vantette skodd for seg selv? Det er altså den såkalte samarbeidsregjerningen som må lære seg å samarbeide, legge kortene på bordet, å ha dialog, med Roger Hegerland i "Jesus - Part II"

    Det er Norge, FN, Norskt UD, norske politiske og religiøse ledere som trenger en fredsmekler. - Det Norge, FN, UD mener alle andre land trenger. Fred kan aldri påtvinges noen utenfra. Aldri!

 

Det er her floken må løses!    

Du er død, fallende, offer for din bevisstgjøring.

I ditt jeg (gjør overfor du) skaper du ditt neste liv.

 

I respekt for den som står frem som: Et av mine tidligere liv har vært som Jesus. Jeg er reinkarnasjonen av Jesus.   

 

Min tid er nær nå.

Innfridde løfter.

 

Norge skal være en veiviser, en fakkel, og fanebærer for fred i verden, da må Norge vise dette gjennom handling. Vi skal være et bindeledd mellom Europa, og en hel verden. Vise styrke, mot og kraft, ikke være en lydig dømmende vaktbikkje for FN, USA, og snakke de etter munnen, eller sitte å begrunne meningsløse vedtak med at EU og Brussel pålegger oss dette - Norge er ikke i EU. Når skal vårt Storting respekterer folkets vilje, folket må jo se at folkets vilje i sak etter sak overkjøres med alibi i at EU pålegger oss direktiver, senest patent på liv fra vår Konge og en såkalt "kristen" statsminister.       

 

Ingen flere kriger i Jesu navn, eller i Guds navn. 

Krigen du ser nå på fjernsynet er mellom viljer, ære, stolthet, identitet, prestisje, maktbegjær, hevn, hat, uvilje til å slippe til de nye krefter.

 

Du er trygg - stol på deg selv - Stol på Gud - alle bør leve fryktløst, ta vare på hverandre hver dag, møte sin skjebne og avslutte når tiden er inne, slik er det for oss alle. Livet er evig.

 

Vi deltar alle under åpen himmel, i Guds bilde og plan. Norge er selvforsynt, skal være et nøytralt land. Norge skjærer også tunger av folk, men mer sofistikert - jantelov, utstøting, psykisk terror, definert ut åpenbaringer og sannhet. Det er det å forfalske virkeligheten som skaper løgn og synd, som igjen skaper den synlige volden og terroren. Usynlige murer. Alt fysisk har en psykisk opprinnelse, innenfra. Nøkkelen til frihet ligger i å tro på det du gjør, gjøre det du tror på, være trofast til Gud, din oppgave og ånden. Du ledes innenfra hele tiden.

Lytt inn - Se ut! 

 

Jeg er veien, sannheten og lyset.

 

I kjærlighet, lys og glede.

 

Roger Hegerland

Pilkoss VeXst

 

 

PS: "Tell Mr. Bush that Jesus II has arrived...."

 

Fred og Jesus er jo hva de skal gå til krig for.

President George W. Bush fremstår jo som en svært kristen mann i ord, så får vi se i gjerning.   

 

Gå til: www.pilkoss.no

 

Hvorfor ikke krig løser noe?

 

Det er hva våre egne politikere må forstå, særlig Petersen og Bondevik.

Begynn med oss selv. Bake nye kaker - med nye oppskrifter.

Utenriksminister Petersen prediker, Jan Petersen, Kjell Magne Bondevik, Torbjørn Jagland, Jens Stoltenberg m.fl bør nå ta smertefulle skritt.