Skrevet, den 22.05.2005


Kjære leser:


En hel verden ventet i tre dager med sort røyk opp fra pipa, så på tirsdag steg den såkalt hvite røyken opp fra rommet der alle de 120 kardinalene var samlet for å utnevne en ny Pave etter Pave Johannes Paul II’s død. Denne Roma & Vatikanets Pave mener selv å være den som holder nøklene etter apostelen Peter og mener å være det nærmeste du kommer Jesus på jord, ja sågar hevder Paven å være Jesu stedfortreder på jord.


Så like før klokken 16.30 på tirsdag skjedde uvanlig i Norge.


Klokken 18.30 tirsdag den 19/4-05, annonseres det på radio for første gang at det kommer hvit røyk opp fra pipa i Vatikanet i Roma.

Samtidig hadde vi nyheten i Norge om at giftig sort røyk stengte store deler av Karmsundet i Rogaland. Den verste røyk over fjorden der i manns minne… Det lå sort røyk over store deler av fjorden. Dette er hovedinngangsporten Skudeneshavn/Boknafjorden inn til Rogaland, til Kjerag/Prekestolen/Stavanger. Ikke mange milene fra Haugesund, også nær Kårstø, der Bondevik nå skal bygge gasskraftverk, det samme Bondevik stilte kabinettspørsmål og gikk av på våren 2000.


I skyen kom så…dette altså som svar fra Norge umiddelbart når valget var tatt...

Red Sea”, sort protest røyk… over Rogaland.

Se på min dvd/lydbok, på forside og førsteside dvd er der hovedkulissen er et bilde fra Prekestolen med Pilkoss VeXst og Jesus Part II – Dommen 2005 på.


Klokken 16.30 tirsdag i Karmøysundet / Rogaland. Her ligger lastebåten ”Red Sea” til Kai ved Karmøy maritime i Kolstøneset. Røykutviklingen er lenge svært kraftig, og giftig gass steg i raskt tempo opp over båten.

”Det ryker noe vanvittig”, av og til høres det smell fra lastebåten sier Magnus Larsen til Tone Libråten i VG Nett, han arbeider i Karmsund fiskemel på den andre siden av sundet. Trolig var det isolasjonen på båten som hadde tatt fyr. ”Red Sea” har flere ammoniakktanker som er dekket med et skummateriale. Dette skummet utvikler cyanidgass når det tar fyr, skriver NTB. Blåsyre. Brannen på båten ble slukket ved etttiden natt til onsdag.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den ny valgte paven er x.leder av kontoret fra inkvisisjonen – det sier alt! I Oslo har de fått Biskop Kvarme – Så fortsetter dansen med Bush ( Krig i Jesu og Guds navn..), Blair og Bondevik i sin blinde krig mot terror, og verdens befolkning vil bedras av disse politiske lederne for Bush og Blair er begge to nå blitt gjenvalgt på tross av at en hel verden ble forledet under Iraq invasjonen og forledes i deres krig mot såkalt terror. Ser de ikke hva de selv nettopp begår og gjør? Når våkner folket?

Folket får de lederne de fortjener, men hva forteller dette om innholdet i folks tro og overbevisninger?


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Så dagen derpå, etter at ny Pave er valgt i Vatikanet/Roma.

På torsdag, den 21/4-05 kom så den knusende Dommen fra ”Reinås utvalget”, over utenriksdepartmentets håndtering av flodbølgekatastrofen den 26/12.2004.


Når ikke en slik rapport får konsekvenser for noen av politikerne på topp plan/regjering/utenriksdepartement, så sier dette alt om vi har et politisk system som er grunnleggende galt. Hvor er opposisjonen???. (Politikerne verner nå hverandre bare de sier beklager…).

Problemet er vel snarere at nettopp utenrikstjenestens struktur, innhold, intern kultur og oppbygning er opposisjonen med arbeidspartiets/stortingets eget store ansvar. Nesten alle markerte politiske ledere har hatt toppverv i utenriksdepartmenetet – så egentlig er de skyldig for dette alle sammen. Derfor krever ikke en feig opposisjonen noe annet enn at alle parter blir sittende….og lønnsforhøyelse, bedre pensjon.

Folket vitner maktesløst at uansett hva politikerne gjør får det ingen konsekvenser, så politikerne sitter der i en vernet rolle og kan misbruke enorme økonomiske summer som ville fått store konsekvenser for vanlige borgere. Folket ser at uansett hva de stemmer på så får de bare mer av det samme, mer av den samme retningen. Politikk er et spill for galleriet hvor de som er valgt inn til toppverv tjener opp mot million i året med alle de goder de har, pluss topp pensjon dvs 2/3 av lønnen resten av sitt liv. Dette er vår tids adel, sammen med helseadel, kirkeadel – ”stø kurs” heter det - og alle sitter trygt uten noen form for risiko! For folket er det umulig å bli kvitt de samme lederne år ut og år inn.

Folket må gå til grunnlov, sin grunntro og se på rammebetingelsene, innsikten derfra. Hvem har fortalt deg, lært deg det du tror? De feirer nå en unionsoppløsning, men hva feirer de egentlig? Innsette sin egen arbeider makt og sin konge og sin klare plan på hele 1900 tallet for Norge – og flere ledende politiske partier som gjør alt for å tilpasse og få Norge inn i unionen EU, mens de feirer unionsopplsøning..

En slik katastrofe måtte altså til for å avdekke fra slags utenrikstjeneste Norge egentlig har. Norge som såkalt verdens flaggrute i utenrikstjenesten og som verdens ”rikeste” land.

Året startet med Tsunamien i paradis på 2 juledag - og fortsatte med et stort jordskjelv til på samme sted 2 påskedag, så Pavens død og et stort fokus på den mektigste kirkeleder verden har...


Fra påske har jeg som kjent lansert dvd/lydbok & boken Jesus Part II – Dommen!, og er den eneste i verden som har gjort nettopp det. Med nettopp tema: synkronisme.. og dommen med bilde herfra. Pilkoss VeXst – Jesus Part II – Dommen 2005.


Ser du bildet?


Nå har alle partiene skrevet sine partiprogram for valget 2005, ta en kikk på om du finner noe i noen program om min sak – om det du er informert om nå gjennom disse 37 Wake up calls? Jesus Part II. – Fra 1995, I 10 år nå har regjeringen og kirkeledere i Norge stengt dette ute med hvilken rett?

Når skal noen sette ned en kommisjon og ta en slik gjennomgang av hva bakkemannskapet, de såkalt kristne ledere og kirkens grunnsyn leder folket inn i fra barnsben av. En slik gjennomgang som nå er blitt gjort i utenriksdepartementet ville være på sin plass? Jesu eget folk, jødene og mange av datidens såkalte kristne grunnla som kjent sin egen tro og sin kirke ved først å korsfeste sin egen leder basert på sine forventninger og i sitt Kristus bilde den gangen, fremfor å åpne ørene og lytte. Jesu sjel… – et menneske den gang som nå, enhver sjel lever evig hvor reinkarnasjon er en selvfølge, selv om de kristne ledere fornekter det med å stenge alle dører for Jesu tilbakekomst til jorden som menneske. Samtidig som de mener at kristendommen er en åpenbaringsreligion…


Meld deg inn i Pilkoss VeXst i dag!


Ha en flott dag.


Mvh, Roger Hegerland

Forfatter og leder Pilkoss VeXst.