Skrevet ferdig den 03.04.2005.

 

Kjære leser! Dette er en surf i nyhetsbildet fra sommeren 2004, til påske 2005. (Jeg har bare fått tid til å delvis redigere denne teksten, så ta det som en nyttig informasjonsgave og opplysning til deg personlig). Se hvordan alt bygger seg opp til noe, som så utløses ved fullmåne den 26.12.2004, og videre frem..

Gud ber alle nå om å stoppe opp. Turnaround. Det er en bølge 1000 års bølge som lammer en hel verden i flere uker. Men hva velger verden så etterpå, så smeller det igjen 2 påskedag, så helgen etter 2 påskedag dør Paven.

 To av årets mest hellige dager, jul til påske. Hva vil Gud fortelle? Ser du bildet?    

 

2 påskedag klokken 00.05 i Thailand går så et av verdens 10 største jordskjelv igjen, nesten på samme stedet som sist. 8.7. på richters skala. Kl 20.00 er det breaking news i Norge. Tv2 har sin artist galla til inntekt for strømmestiftelsen, med den såkalt veldig troende og religiøse Carola og en Sissel Kyrkjebø som synger om Jesus igjen. (Jeg kontaktet Carola Care Organisasjon om et mulig samarbeide i august i fjor 2004, men har ikke fått noe svar fra henne ennå!)

Det umulige/utenkelige blir igjen mulig så kort tid etter det forrige. Det utløses ny frykt for en ny Tsunami, folk evakuerer i stor frykt. Fra starten av julefeiringen, til slutten av påskefeiringen. 2 juledag, og 2 påskedag – Den tredje dag.. Hva forteller det de troende? Hva vil Gud fortelle? Nå må da de kristne lederne våkne opp?

Norge tok dobbel verdensrekord på palmesøndag, den 20/3-05, det er også et symbolsk bilde for nasjonen, denne påsken med Norge som nasjon i religions fokus. 

 

Pilkoss Forlag v/Roger Hegerland har utgitt ny dvd/lydbok: Jesus Part II – Dommen – Den har release fra denne påsken! Kjøp den her på denne nettsiden, eller bestill den i dag direkte i en av landets 600 bokhandlere/eller nettbokhandlere.

 

Jeg la ut min dvd/lydbok/bok –  ”Jesus Part II – Dommen”, til ISBN registrering den 01.02.05, jeg lanserte så dm for forsalg til aktuelle bokhandlere/forhandlere/ samarbeidspartnere første gang den 10 til 14/2, og hadde dvd klar til levering fra den 18.3, to dager før palmesøndag. Så har jeg lansert release – FRA påsken 2005. Dvd fra 3 påskedag, den 29/3.  

 I nøyaktig den samme periode blir verdens såkalt åndelige leder, ”Jesu stedfortreder på jord” for over 1 milliard troende katolikker syk og må opereres. Paven kan for første gang på 26 år ikke holde sin tale på Petersplassen denne påsken, etter en operasjon den 24/2. Paven blir etter påske annonsert stadig verre, og lørdag den 2/4-05 på kvelden dør så Paven. Pave Johannes Paul II, mener selv å være Jesu Kristi stedfortreder og den aller nærmeste til Jesu sjel på jorden. Hva vil Gud fortelle nå om at noe er avsluttet og en ny begynnelse.

Når Paven går så bærer han et se’pter med Jesus som henger på korset som krone på denne, denne står også nå ved hans side der hans legeme ligger til beskuelse etter hans død. Der rettes nå et totalt globalt fokus på Jesus, historiens Jesus – akkurat her og nå skjer dette! Dette se’pter bærte han også med seg på gaten i juni 1989 når han var på Norgesbesøk. Den polske kardinalen Karol Josef Wojtyla, som første ikke italiener på 455 år ble valgt til pave 22/10-78, var verden preget av den såkalte kalde krigen, mener Dagbladets leder. Paven som i sin åpne bil blir liggende blødende, på Petersplassen, da han ble forsøkt skutt den 13/5-81, men paven overlevde attentatet fra en 26 år gammel tyrker med navn Mehmet Ali Agca. Den reisende pave Johannes Paul II ble den nest lengst regjerende paven i historien. Evangeliets globetrotter skrives det i dagbladet. Siden år 1179 har romersk-katolske kardinaler valgt nye paver. Neste pave blir nummer 265 i rekken. Nå er maktkampen i gang blant de 117 kardinalene fra 55 land, som alle tror de skal bli kommende pave, dette skal bestemmes innen 20 dager etter Pavens død, skrives det i avisene. Der hevdes at Pavevalget er rå politikk og at det er meget vanskelig å forutsi hvem som blir Jesu Kristi stedfortreder på jorden” Selv om det i århundrer bare har vært kardinaler som er blitt valgt til pave, er i teorien alle voksne romersk-katolske menn potensielle kandidater til pavetittelen. 

Nå venter de troende at der helst innen tre uker at den hvite skyen/røyken skal stige opp når den nye Paven er valgt. Gigant er død, den nye Paven må være svært åpen, og igjen kommer ”hoppe etter Wirkola” uttrykket frem.

Pavestatens syn på ekteskapet er det samme i dag som det var for 2000 år siden. Vatikanstaten er den romersk-katolske kirkens åndelige sentrum og maktsentrum – er verdens minste suverene stat med 900 innbyggere.       

            I kommende uke er det ventet flere millioner tilreisende til Roma og begravelse av Pave Johanns Paul II mellom 4 til 6 dager etter hans død. Ved Pavens side står hele tiden hans se’pter med symbolsk bilde av en korsfestet Jesus.  Roma er de kommende uker i hele verdens søkelys. Mange tusen pilgrimer, og et brennpunkt på den kristne kirkes overhode på jorden.. – akkurat nå!! Det er det historie og religiøst sus over – når en hel verden strømmer til Roma – med fokus på Gud og Jesus igjen!

Det kristne håpets evangelium. (Hva er så innholdet i det..) Nå er han i Gud i evigheten og nærmere alle i ånden, sies det fra flere av de troende.

Husk når nå Paven har falt, så er det den ene personen, som selv har sagt og hevdet flere ganger at han er valgt som Jesu Kristi stedfortreder på denne jord. Ser du?  Hvilken relasjon har Roma til oppgjøret med Jesu sjel den gangen? Dette er brennpunkt nå! (Samtidig med de religiøse fokus i Irak, Israel/palestina, Oslo – ser du..)  Altså nå er kampen i gang om hvem som skal bli Kristi stedfortreder på jord!!

Hva nå med mitt klare kall – for media, lederskap, for de som kaller seg kristne? 

            Pave Johannes Paul II, fikk mitt manifest, hvor jeg skrev ”et av mine tidligere liv har vært som Jesus”, tilsendt i mai og november 2000, han svarte meg aldri. Se:

”35 Wake-up-calls”, denne påsken en min dvd/lydbok/bok til release. ”Jesus-Part II – Dommen”  

 

Kjøp min dvd, les hva jeg har skrevet før alt skjer – slik jeg alltid har gjort det. På forhånd! 

Så hva forteller dette? også i lys av det jeg har lansert og parallelt har vi denne helgen bytte av Oslo biskop, samt en hjerteoperert Konge, hvor hans livlege sier at nå må kongen trappe ned, men kongen vil ikke abdisere og sier selv alt eller intet i Kongegjerningen. Denne søndagen hvor verden våkner opp til avisforsider med en død Pave, og kronprins Haakons første bispeinsettelse som Regent, samt avskjed med biskop Gunnar Stålsett. Paven i Roma dør altså (kalles Jesu stedfortreder på jord), samme dag som ”Oslo” (oslo prosessen mellom palestinere/israelere) Oslo bytter biskop, og kongen er hjerteoperert. Biskop Stålsetts siste dag – og Kvarmes første dag. Ser du! Roma! 

Livet er fødsler og bilder hele tiden. For deg som våger å SE, ser du bildet denne helgen, påsken – Bildet siden jul, og før det…!!

 

Det er to livleger i sterkt fokus denne helgen. Paven og Kong Harald sine såkalte livleger. Om Paven, Kong Harald og uranus energien

Paven har levd i 84 år – Det er en hel uranus syklus på 84 år, som er fullført for han nå, alltid med et originalt utfall i kjølvannet.

Kong Harald har i en lang periode hatt planeten uranus på sin radix solenergi, sist i fra oktober til desember i fjor. Dette indikerer store, plutselige endringer i all type innsikt, identitet og helhetsforståelse, samt hjerte og helse situasjons eksamen for vår konge, med særlig uheldig utslag dersom han ikke våger å gripe tak i det nye og innovative. Han har i hele fjoråret med uranus energien på sin MC også blitt ytterligere utfordret på som lyn fra klar himmel på opphav, opprinnelse, samt plutselige ting i hans yrkesfokus, innholdet i hans yrke, samt retning. Norges konge har samtidig i disse dager avsluttet en hel 29 ½ års syklus (ble påbegynt i 1975), og skal nå påbegynne en ny slik syklus, med nytt innhold - en tid fremover med veldig mye ansvar og begrensninger på hans skuldre.

 

Pavestol og pavekirke står fjernt fra Dagbladet, skriver lederen den 2/2-05. Hva tror egentlig dagbladet ledelse på? Hvordan er Dagbladet v/Mentz Tor Amundsens religions forståelse når de den ¾-2005, skriver ”Paven er nå ett med Jesus”?  

            Er det rett Jesus forståelse å bruke Jesus sjel slik? Hvor er Gud? La Dagbladets leder svare selv… Jeg vil bare slå fast at det ikke er rart barn og unge blir forvirret i begrepet Jesus, kristen osv.

 

Tolk hendelsen symbolsk!Nå etter Påskemysteriet, etter den såkalte 3 dag (Som er den dagen Gud skal ha reist opp på.)

(Fra påske) i den 13 uke er øyeblikket kommet! Rett/galt i den romersk katoslke kirken spiller ingen rolle, tolk og se det som nå skjer symbolsk.

All symbolikken i dette at en hel verdens fokus rettes mot den paven som selv mente han var Jesu stedfortreder, den som mener å være bærer av nøkkelen og ville være den som åpnet dørene for Jesus igjen, fra DER JESU HISTORIE BLE AVSLUTTET VED KORSFRESTELSEN.

Dette skjer samtidig med min release av dvd - Hva forteller ikke dette!

''Jesus -Part II - Dommen''

På denne dvd redegjør jeg nettopp hvordan synkronisitet følger alt jeg gjør hele veien. Husk Jesus var en skarp motstander av fariseere, skriftlærde, sekter, kristne maktsentra, de som kaller seg kristne og de religiøse som politiske autoriteter, derfor ble Jesus korsfestet. Denne Pavekirken mener å være den som har direkte forbindelse til dette gordiske punktet! Ville Jesus noen gang akseptert en slik Pave, som overhode for en gren innen kirken som står for de budskap denne kirken gjør? Folk må nå klargjøre sin tro på og innholdet i hva Jesu lære egentlig innebærer.

Hvordan kan de samme såkalte kristne kreftene så korsfeste Jesus til evig tid i sin kristus forståelse, okkupere Jesu sjel og så etablere en Kirke som spriker i alle mulige retninger ofte i motstening til Jesu ord?Free Jesus nå!Pave Johannes Paul II - Når 200 verdensledere kalles inn til Roma på nymåne i den 13 uke på fredag den 8/4. Det er det historisk sus over - men i hvilket perspektiv skal du forstå hans fall?

Fokus på duen, kristendommen. Pave Johannes Paul II mener han bærte nøkkelen, og holdt i følge han nøklene og ville være porten for Jesus på jorden. I påskemysteriets gåte døde han dette året. Venter vår frelser: ''Jesu Krist'' komme sa Paven.

Jeg sier dere: Ingen snakker om at Jesus var en helt annen enn det datidens Kristus forventinger og forkynnere ved Paulus, Peter og andre stod for.

Peters plassen, skal være nøkkelplassen som Roma er nøkkellandet. Paven vandret med et se'pter som bærte en korsfestet Jesus på korset helt frem til den 2/4-05.Paven var sterkt fokusert og svært grepet av underet og sannheten ved Jesus liv på jorden. Paven mener han ble satt til å lede ''Kristi'' kirke på jorden. (dvs fra og med det eksakte brennpunktet da Jesus ble korsfestet, og Kristi dyrkelsen oppstod utfra syner hos bla Paulus som var Jesu verste fiende da Jesus levde.)

Paven ville være den som åpnet portene for Jesus Kristus på jorden. Paven rettet et svært stort fokus på Jesu mor, Jomfru Maria. En personlig dyrking og stor kjærlighet til Jomfru Maria. ''Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er din frukt, Jesus'', sa Paven ofte. Dette ble også en utfordring for katolikker. Paven er overhode for Kirken over hele verden. I Norge er det flest protestanter.

I Pavens våpenskjold ville han ha med en stor M, for Maria - Jesu mor. Han predikerte at ingen kan noen gang stenge Gud eller Jesus ute av verden.

Paven bærer i sin venstre hånd en pilgrimsstav med bilde av Jesus på korset med seg, og den står ved hans båre i alle disse dagene etter hans død. Pilgrimspaven med evangeliets budskap. Han ville gjenevangelisere verden med sitt personlige korstog og alle sine reiser, arrangerte tog med Jesus på korset som fokus. Neste Pave blir nr.265 etter apostlene Peter, han som fra Bibelhistorien fornektet Jesus tre ganger.

''En annen skal lede deg dit du ikke vil'', sa Jesus den gangen.Roma er en by under beleiring før Pavens begravelse. Paradokset er igjen at begravelser er omkranset av politi og sikkerhetsvakter, som danner en jernring rundt begivenheten. Voldsom terrorberedskap før Pavens begravelse. Over 16000 politifolk og sikkerhetsagenter, over 40000 er involvert for å sikre sikkerheten, inkludert sivilgarden og brannmenn, de har også stengt luftrommet over Roma i en omkrets av 35 km. Slik sette får ''fredens pave'' en begravelse som en kriger - og det sier alt! Overvåkningsfly fra NATO partruljerer her, sammen med 8 jagerfly. Det er knapt mulig å bevege seg i gatene uten å høre helikopterdur. Rundt 1000 skarpskyttere er utplassert på ROMA’s tak. Midtoppidette strømmer så millioner av pilgrimer til Roma. Elven Tiber patruljeres 24 timer i døgnet. Det sier vel egentlig alt!!

Hva ville Jesus sagt til et slikt militært oppbud? Trenger de retttroende et slikt politioppbud? Det annet Vatikankonsil ble opprettet fra 1962-65. I dag virker fremtiden dyster skrives av Hans Klug (katolsk teolog) i Aftenposten, og han fortsetter: Mange har resignert eller også vendt seg bort i frustrasjon over et hierarki som er seg selv nok. Nytt håp vil bare spire når ledelsen i Roma og bispedømmene finner en ny kurs etter Skirftens kompass. I sin utenrikspolitikk krevde Paven omvendelse, reform og dialog fra den øvrige verden. Dette i skarp motsetning til innenrikspolitikken, som tok sikte på å gjenopprette status quo fra tiden før Vatikan II, hindre reform, avvise dialog innen kirken og fremme en absolutt dominans fra Roma. Paven stengte døra for kvinnelige prester, biskoper som er tro mot Roma, støter kvinnen fra seg. Under rettstvister fungerer en og samme avdeling innen Vatikanet som lovgiver, dommer og aktor!

Konsekvens: En servil bispestand og utålelige rettslige forhold. Enhver prest, teolog eller legmann som havner i en juridisk tvist med høyere kirkelige domstoler, har praktisk talt ingen utsikt til å nå frem skriver Hans Klug. Hva forteller dette om hvor kort verden har kommet i sin tro? Svært streng seksualmoral. Sølibatet, ekteskapet nektes fortsatt dem som vier sitt liv til kirkelige tjeneste.istedenfor pågår pedofili og annet som er kommet frem. Konsekvens er at kirken mangler nytt blod. Snart vil 2/3 av menighetene være uten en ordinert prest og regelmessige gudstjenester. Paven ville bevare og utvide det romerske maktsystem.

Pavedømmet har, slik tilfellet var i det 11 og 16 århundre, vist seg som det største hinder for samhørighet mellom de kristne kirker i frihet og mangfold. Paven bad bare om tilgivelse for feilsteg begått av kirkens ''sønner og døtre'', men ikke for dem som er begått av de ''hellige fedre'', ''av selve kirken'', eller av de hierarkier som overvar begivenheten. Paven kom aldri inn på Vatikanets forhold til mafian, avslutter Hans Klug.

Fra 1300 til 1429 var det tre paver. Den ene satt i Roma, den andre i franske Avignon, og den tredje i klippeborgen Peniscola på Spanias middelhavskyst.

Det har altså aldri noen gang i historien vært samlet så mange statsoverhoder, kongelige og geistelige, presidenter, statsministre og så mange tilhengere på et sted, som i Roma denne gangen. Dette er muligens den største samlingen av verdensledere noen gang. Trolig snakker vi om den største begravelsen noen gang gjennomført i den vestlige verden, skriver VG.I Pavens begravelse sies disse trosbekjennelsene: ''Jeg tror på den hellige ånd. Den hellige katolske kirke. De helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og det evige liv.''

Jeg spør: Hva har mye av dette med Jesu ord å gjøre?

Videre: ''Jeg tror på Jesus Kristus Guds enebårne sønn vår Herre unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet (?). Steg ned til dødsriket. Han oppstod fra de døde på den 3 dag. For opp til himmelen og sitter ved Gud faders høyre hånd. Han skal derfra komme igjen og dømme levende og døde.'' Videre sier så de som foretter under begravelsen: Nå står du i Faderes hus, fra himlenes rike og ser oss. Han er m.a.o kommet hjem. Han ser og velsigner oss sier de... Vi anbefaler din kjære sjel til din mor hos Jesus Kristus vår herre sies det så. Så kommer applaus under begravelsen, og der ropes helgen, helgen..

Dette er totalitære bekjennelser fra Pavedømme! (Sa Jesus dette? Nei) Her har de stengt Jesus sjel som menneske på jorden totalt ute, stengt reinkarnasjon ute!! Innholdet i ordene er alfa og omega! Hva sa Jesus om himmelriket annet enn at det var tilstede allerede, at det var mellom oss og at Guds rike er i hver og en av oss. Samt at for å se Guds Rike m,å du bli født på ny i ånd i voksen alder. Så hvor har Kirken denne bekjennelsen så?

Når de så etterpå sier at han står i Faderens hus, og sitter ved hans høyre side. Hvor har den katolske kirke dette fra?De mener også at Jesus sa: ''at dit han gikk kunne ikke dere komme, dere kan ikke følge meg nå, men dere skal følge meg videre'' (sa Jesus dette? hvem hørte det?)

(Husk alle!! svek Jesus!) - og mange vitnet alle rundt Jesus dø!! Snakk om et slikt perspektiv, hva som er blitt gjort mot de som tror på og følger Jesu ord siden tidenes morgen.

Se på motivene til sektene og apostlene den gangen. Absolutt alt etter Jesu korsfestelse, har intet med Jesus å gjøre, men kommer fra de som stod igjen med sine motiv og behov for å trekke religionen lenger, og på den tiden rådet svært mange myter og dogmer. I et slikt lys skal Jesu liv forstås.Det blåser mye på Petersplassen under begravelsen. Bibelsidene flagrer, kappen flagrer i vinden, og mitraene faller av hodene. Det sies at mer enn 5 millioner har besøkt Paven fra hans død lørdag 2/4 til begravelsen fredag den 8/4.

Ingen stiller spørsmål ved det de hører..

Denne hendelsen akkurat nå retter et globalt fokus på: Jesus her og nå, samt symbolsk fokus på spørsmålet om der faktisk er mulig med en fysisk stedfortreder på jorden - det er en virkelig ''månelanding''.

Paven likte å bruke ordet fra Paulus, Peter & Jesus, som het: Følg meg! ''Følg meg'', sier den oppstandne Kristus til Peter messes det på nymåne fra Roma fredag den 8/4. Peter er videre den han valgte til å bære nøkkelen ved tilbakekomst, sies det.

Men først og fremst fokus tilbake på det punktet der Jesus ble korsfestet, og som apostlene Peter og Paulus ledet videre fra etter at Paulus, som var en av Jesus verste fiende da han levde hadde utryddet mange av de som var rundt Jesus på den tiden. Jesus ble korsfestet i det kristus bildet de troende måtte ha den gangen.

Paven mente han skulle oppfylle et hellig oppdrag, et hellig kall! I 1979 trådde han inn på verdensscenen, den globale scenen, og kom fra det ukjente. Så attentat mot han den 13/5-1980 på Petersplassen. Hva i folkets og hans egen tro den gang, gjorde denne dagen så avgjørende i hans historie?

Kristus fortalte Peter om at han skulle lide og dø, messes det. Kjærlighetene til Kristus, dypt forankret i Kristus, hevdet Paven og han ble bare sykere og sykere. Kristus som fortalte Peter om at han skulle lide og dø, sier de i begravelsen. Kjærligheten til Kristus, men hvor godt kjente han kjærlighet for det Jesus sa, før han ble såkalt Kristus i deres bilde. I apostlene og sektens forventinger til Kristus.

Der skjedde sviket igjen - de som formet Jesus inn i deres forventinger, deres Kristus bilde prøvde å ta fra Jesus hans sjel, for enhver sjel har en familie! Så satte de seg selv og sine ord, slik Paulus gjorde opp mot Jesus ord nok en gang! Våkn OPP!!!Paven er den som hevder å være Jesu stedfortreder på jord. (Symbolsk) Og har mer enn 1 milliard som tror på og følger han. Mektigste kirke og mektigste kraft på vår jord i dag innkaller så alle kristne. (Symbolsk) Det var også opp mot Roma, oppgjøret på Jesu tid fant sted! (Symbolsk)

Sterkere symbol og representant fysisk for Jesu liv finnes ikke i vår verden, så når han faller denne påsken. Så sier det alt. I juni 1989 (den måneden jeg dette året giftet meg) var Paven på sitt eneste Pavebesøk i Oslo og i Skandinavia. Kong Olav og Paven ute på Slottsbalkongen. I 1986 inviterte Paven 150 ledere til Frans av Assisi sted.Vatikanet er også et symbol på hjemlandet. Verdens minste statsdannelse, omgitt av byen Roma, staten er omgitt av murer, med Paven som den hellige far. Lukket med murer, stengt for besøkende som bare kommer til Petersplassen. Vatikanet har en 2000 år gammel regelbok og fortolkning. Ikke tilpasset 1900 tallet, men tilpasset Jesu tid som fokus og denne kirken mener de bærer Kristi budskap med seg inn i fremtiden. På pyramidens topp sitter Paven. Roma! Eldste organisasjonen verden kjenner og mest utbredte dette

Her er intet demokrati eller rom for diskusjon. Paven står på en måte på stedet hvil helt fra det punktet Jesus ble korsfestet. Vatikanet mener også å representere apostlene til Jesus, at de har umiddelbar kontakt med disiplene til Jesus mener de. Europas siste enehersker - Pave Johannes Paul II. Bruker hyrdestaver og mitra’er (luene). Paven hevder at Jesus valgte peter til den ledende apostel som skulle bygge sin kirke på. Peter ble arrestert i år 64 e.kr, og led martyr døden. Paven har minst 100 livvakter som har sverget troskap til sin hellige far. Paven mener altså selv å være den nærmeste til Jesus Kristus her på jorden. Han gir rosenkrantz, og de som kommer kysser hans ring. Vatikanets stormfulle fortid, mye våpen. Mange korrupte og umoralske menn i stolen som pave, 264 paver har regjert i snart 2000 år. Alle må avlegge ed til paven. De legger seg ned på gulvet for apostelen Peter med ansiktet ned kyssende på gulvet, blir viet slik for å kunne underveise og lede. Gutter synger her i kor fra de er 9 til 13 år gamle, så slutte de p.g.a. stemmeskiftet.

Pilgrimspaven med evangeliets budskap. Historiens første TV-Pave. Han forkynte det han mente var Guds sannhet. Kronen var ofte i opposisjon til pavemakten. Han representerte en radikal kraft som ville åpne kirken mot verden. Han ville kirken skulle engasjere seg i dette. Overrasket folk og var en frihetsforkjemper. Den første Paven med sin livshistorie i et tegneserieblad. Når det gjelder Dagbladet, så kan de den 10/4 omtale Pavens navn slik: Døpenavn: Karol Wojtala. Kunstnernavn: Johannes Paul II.I Pavens åndelige testamente skrev Paven at han var nær ved å trekke seg i år 2000. Paven så på det som et mirakel at han overlevde attentatet i 1981. Han blir begravd etter tradisjonen under Peterskirken, og ikke i Polen.

Paven etterlater seg en kirke i dyp krise, preget av konservatisme. Mange mener at Pave Johannes Paul på denne måten har bidratt til å svekke den katolske kirke mer enn noen annen. Alle overgrepene mot barn i den katolske kirke som er avdekket de siste år er glemt.

Alle husker korstog og inkvisjonen. 80 år gamle menn i lange brokadekjoler og mitra på hode, som mener seg utvalgt av Gud og messer uforståelig på latin. Et rått politisk maktspill. Rikdom, politikk og makt enn om Gud. Paven blir valgt i hemmelighet i Konklavet, og får makten fra 1.1 milliarder mennesker bak seg. Det er omtrent som de folkevalgte arbeiderpartilederne før i tiden skriver Dagbladet, den 9/4. Av 185 nålevende kardinaler, er bare 120 under 80 år. Det er ingen norsk kandidat til Pave, den mest prestisjefylte av alle internasjonale poster.Paven representerer en konservativ kirkelig kraft, (kirkemakt fra 1100 tallet) som representerer det samme i dag som den gjorde det for 2000 år siden. Ville holde på og tilbake til det han mente var svart/hvitt den ene sannhet. Paven fordømmer prevensjon, onani, abort, homofili og forsvar av sølibatet. Bare en forsiktig holdning til de geisteliges sexovergrep mot barn har vært en ren skandale, skriver Dagbladet.

At Paven har en fastlåst tro, betyr bare at han på en måte bærer troen slik den stod da Jesus ble korsfestet - og slik sett er en representant for de rådende syn på den tiden, og lar det vel slik sett være opp til Jesus videre å fortsette der han ble korsfestet sist.

''Den som gir sitt liv skal finne det'', het det for Paven. ''Gi seg selv uten forbehold og i hvert øyeblikk. (Tenkte ikke på å redde seg selv). Han ville gi seg selv for Kristus og for oss, den som gir alt for kristus får det rikt igjen på en annen måte, mente Paven.

Det messes påsketidens, oppstandelsens halleluja.

I, Johannes evangeliet 21 kapittel - Hvor Peter 3 ganger erklærer sin kjærlighet til Jesus, som han hadde sveket 3 ganger før korsfestelsen.

Dette fokus betydde mye for Paven, samt Herren være med Dere, og med din ånd. Paven mener så at Jesus sa til Peter: ''Følg meg''.

Paven sa dette da han levde messer kardinal Josef under bisettelsen: ''Jesus Kristus er den som er satt opp til dommen over levende og døde, alle de som tror på ham skal få tilgivelse for syndene ved hans navn''Over håpets terskel. Han var den yngste paven på 100 år. Han var 38 år da han ble biskop (1958), og kardinal da han var 47 år. (1967) Polen som han kom fra er et merkelig sted å velge pave fra. Han var vant til å hanskes med et undertrykkende regime. Hans egen far gav etter hvert opp sitt eget liv og sentrerte det mer rundt sin sønn. Paven ble religiøs under den andre verdenskrig. I 1942 studerte han for å bli prest. I 1941 døde hans far, han ble så inspirert av en Jan Tyrinovski som drev mye med mystifisme.

Tyskland invaderte Polen, sigøynere, jøder, polakker, annerledestenkende, homofile ble forfulgt, men hva er det Polen har eller kommer til å invadere i det indre som gjør at dette skjer mot dem i det ytre, spør jeg? Den katolske kirke bak jernteppet kunne ikke vokse og utvikle seg. I opposisjon til østblokken heter det. Kirken tillot ikke ulydighet, en absolutt kraft. Mange svart/hvitt regimer/sjakkbrett. Pavestaten er også totalitær, og svart/hvitt i sine dogmer. Brasil er det landet som har flest katolikker. I Brasil står den gedigne Jesus statuen på den sentrale toppen der. En stor kristen vekst i Sør Amerika på - 60 og -70 tallet.

Paven holdt et sterkt fokus på Jesu historie, og reiste rundt i hele verden med dette budskapet slik han forstod det. (Symbolsk)Kommunistregimet ville ikke ha en kirke, men Paven ville bygge en kirke, etter 10 år ble kirken ferdig. Paven sa i 1977 ord som: Dersom ingen kirke i en by = Bygget som en by uten Gud, men Gud vil seire og det ble slik. I 1978 Paul døde, Pave Johannes Paul I, varte bare i 33 dager, før Pave Johannes Paul II overtok. Dr.Theol i Roma i 1948, da staten Israel ble opprettet. Professor i teologi i Lublin & Krakow. Erkebiskop i Krakow fra 1964. Kardinal i 1967 og Pave fra 1978.

Da han ble skutt av en tyrker på Petersplassen den 13/5-1980 (da ble han truffet av en attentatsmann, en kule på Petersplassen, Paven tenkte ikke den gangen på at dette var årsdagen for tilsynekomst for de 3 små pikene i Fatima i Portugal, sa han. Paven viste så forsoningens vei med den som prøvde å ta hans liv. Han oppsøkte han i fengselet og gav han etter en tid sin tilgivelse, da sa han ''min bror''. Lot vold vike for dialog og forsoning i handling selv.

13. Mai 1980 er slik en nøkkel dag i Pavens historie.Paven selv bragte alle teologer som var i opposisjon til taushet hele veien!! De ble kneblet av Vatikanet alle de som ikke fulgte Pavens ordre. Når Paven filosofi står fast som for 2000 år siden, så forteller det alt om at Roma, og pavekirken igjen vil møte Jesu sjel. Det sier vel alt, men også at han er den som bærer hele historien frem til dommens dag!!

Det blir som Paven tror - innholdet i hans tro skaper den frukten han møter i sitt ytre. Hva er det så med dagen 13/5 og 1980? Hva er det de okkuperte land selv okkuperer i måten de lever ut sin tro. Det vil verden vitne senest 60 år senere med full tyngdekraft!

1939 = 1999, 1945 = 2005, 1948 = 2008.Paven tror på sin måte på kjødets oppstandelse (altså at de døde skal stå opp fra gravene og gå i gatene…) og det evige liv - men stengte ute det innlysende reinkarnasjon og på den måten kjødets oppstandelse og det selvsagte evige liv.

Han var en Pave med humor og et flott skuespillertalent der han i sine hvite kjoler kjørte rundt i sin åpne Pavebil og stod oppreist gjennom takluka, eller kysset landjorda dit han kom på besøk. Paven besøkte de aller fleste land i verden.Den 7/4 ble Pavens testamente kunngjort. Men hemmeligheten han har båret siden 2003 blir ikke avslørt. Da utnevnte han nemlig en kardinal (prins) ''in pectore'', hvilket betyr at Paven beholdt navnet skjult ''i sitt hjerte'' Dette fordi at den nye kardinalens navn ikke skulle nevnes slik at der ikke skulle oppstå politiske problemer. Kan ha bevart navnet i en forseglet konvolutt, som bare den nye Paven får innsyn i hvem er.Husk også at i 2 verdenskrig ble mange av de jøder, israelere som ble reddet tvunget til å høre og lytte til Jesus budskap.Nå er det ''Sjakk Matt!!'' for alle verdens kristne og troendeJesus Part II - Dommen. Det nye evangeliet er her og selvsagt kom jeg tilbake til jorden som et barn i en kvinnekropp, ble født på ny i ånd i voksen alder - hvilke andre måter kommer mennesker til jorden på?

Nå er det på tide å få klargjort dette opp mot de som kaller seg kristne, og som venter at Jesus skal komme tilbake og dømme levende og døde, samt at de døde skal stå opp og begynne å gå i gatene. Nå får de kristne våkne opp, åpne øyne, ører og åpne dørene..! Reinkarnasjon er svaret!''Jesu sjel alive again!'' - Lytt til Jesu lære, og stans misbruket av Jesu navn, slik mange av dagens menigheter og kristne gjør!

Troen må nå klargjøres.Det er historie som får kirken og dens menn til å ryste i sitt fundament det!Vår tid vil de politiske lederne helst fjerne 3 dagene… det sier vel alt om hva som står for fall nå…Og du fikk vel med deg at den norske Dronningen fikk beskjeden pr tlf under Pavebegravelsen at hun har blitt bestemor til nummer tre, skjedde klokken 08.20. Dronningen ankom Bloksbjerg på Hankø klokken 20, den 8/4 skriver Dagbladet, for å besøke sitt 3 dje barnebarn. Martha Louise fødet denne dagen Leah Isadora. Dronningen gikk sammen med statsminister Bondevik utfra Petersplassen i Roma da hun fikk beskjeden om fødselen.

Smaker også mye symbolikk av dette - den eneste kongelige som dro rett hjem til barnefødsel.Norsk deltagelse var igjen ved presten og landets såkalte kristne statsminister Kjell Magne Bondevik, som er den statsminister i verden som har stått for å gjøre alt i hans makt for å stenge meg og mitt klare kall ute i skyggen/kulden. Sett ord på det du!

Men også dette velsigner vel og gjør også Dronning Sonja ''for det norske folk'', som foto utstillingen hennes i New York og alt annet hun gjør er det. Kristne ledere kaller disse seg - de er ledere av statskirken og leder slik det norske folks tro.

Jeg taler Roma og Washington midt i mot, men har et Norsk lederskap som ikke våger rundt meg, og media som så langt bare ignorerer! Disse lederne kaller seg sågar troende og kristne - også anklager de andre for å være det ene og det andre… Disse norske kirkelige og politiske ledere (som selv sier at de står for dialog og samarbeide) klarer vel å taste: www.pilkoss.no, åpne ører, syn og lese?

USA er skapt av kristne flyktninger som var blitt utsatt for vilkårlig behandling av statsmakten for sine religiøse oppfatninger, og det er derfor tradisjon fra USAs grunnleggelse at staten skal holde seg lengst mulig unna individets selvbestemmelse, skriver Gudleiv Forr i Dagbladet den 2/4-05.  

            Jeg legger til, alle de som vil kjenner til historien om hvordan USA er bygd opp på massakrer av indianerne, urfolkets byer, land og reservatene/psykisk terror leirene som har fått pågå de siste århundrene. 

 

I Dagbladet, den ¾-05 – Artikkel av Geir Furuseth, frilansjournalist. (Sitat)

Norsk ansvar! – Yasir Arafats død førte palestinerne nærmere demokratiet mener Furuseth, mens Norge har bidratt til at islamistene kan vinne fortsetter han.

I 1996 ble Arafat valgt til president, en lovgivende forsamling kom også på plass, men så stoppet det palestinske demokratiet opp. Gang på gang tilsidesatte Arafat vedtak fattet i den lovgivende forsamlingen, gang på gang lot han åpenlyst udugelige og korrupte ministre fortsette i sine stillinger. Norske myndigheter fulgte hele tiden lojalt opp med støtte til disse myndighetene. Bare i 2003 løp den bilaterale støtten opp i over 340 millioner kroner. Hvordan har norske myndigheter kunnet akseptere den åpenbare korrupsjonen innen selvstyre myndighetene? Hva har de å si til folket i: Hebron, Nablus, Qibya, Nuseirat og andre som har klaget i årevis over korrupte ministre, regelrett tyveri av internasjonale midler og et fullstendig udugelig byråkrati? La det ikke herske noen tvil om at den israelske okkupasjonen fortsatt er og forblir hovedproblemet i Palestina, og for det palestinske folket, mener artikkelforfatteren.

(Hva med det palestinske folkets egen drøm og tros innhold også, spør jeg?)     

62 % av den palestinske befolkning er under 25 år, og nærmere 70% av den palestinske befolkningen lever på landsbygda, i landsbyer der moskeer ofte er den eneste institusjonen eller aktivitetstilbudet utenfor skolen. Arbeidsløsheten ligger på mellom 40-60%, i et samfunn der ”alle” vet at den regjerende statsministeren Abu Ala (Ahmed Qourei), har levert 70% av sementen til den 8 meter høye muren Israel bygger på Vestbredden, da sier det seg selv at tillitten til lederskapet ikke er økende.

            At Arafats arvtager Abu Mazen (Mahmoud Abbas) også har latt sin familie ta hånd om de særdeles lukurative agenturene for Marlboro og Rothman bidrar heller ikke til å imponere palestinere flest. Ved sin enøyde støtte til et korrupt regime har Norge og andre av Palestinas internasjonale venner gjort det palestinske folket og fredshåpet en bjørnetjeneste.

            Om ikke norske myndigheter har skjønt hvor dette bærer, har imidlertid flere og flere palestinere forstått at demokrati og opprydning innen egne rekker er noe av det viktigste de kan og må gjøre. I dag forhandles det om mikroskopiske bedringer i palestinernes tilværelse, israelerne flytter tropper inn og ut som det passer dem. I Hebron herjer israelske settlere vilt med de få palestinerne som fortsatt orker å bo i den israelsk-okkuperte deleb av byen. 

(sitat slutt)

 

På Victoria Terrasse i Oslo sitter Det norske utenriksdepartementet og toer sine hender, med all sin oljesmurte makt enn så lenge. Holder fast på sine taburetter og hever fete departement lønninger mens folket vitner manglende mot og manglende nye utenrikspolitiske visjoner – Dette er min sak og kamp det komplette bevis på!  

            I Norge har det siden 1997 sittet en kristen Bondevik I, og Bondevik II regjering og okkuperer folkets tro slik ledelsen av landet har gjort det siden tidenes morgen, der er problemets kjerne. Hva er det nasjonens egen regjeringen okkuperer ubevisst samtidig som de flagger for at de driver et demokrati! Der ligger nøkkelen og svaret er gitt – Bryr du deg?

 

For norske prester/biskoper/ledende politikere er folkets sexliv og egen makt viktigere enn at de stenger ute den som ærlig og direkte på en beviselig måte har stått frem med det kall jeg har gjort de seneste årene! Er det verdighet? Er det Norge som en oppdager, pioner og ekspedisjons nasjon verdig? 

 

VG skriver den ¾-05, at i det norske utenriksdepartementet krangles det om hvordan de skal følge opp regjeringens egen kampanje mot mobbing på jobben. Nulltoleranse heter det. Hvem i all verden kan bruke ord som nulltoleranse?, bare Gud kan dømme slik – intet menneske!! Alt i vårt ytre har to sider hele tiden, skulle vite!

Sett ord på hva Jan Petersen og Kjell Magne Bondevik begår overfor meg og mitt kall du, les dette så vil du se mer..av hva de to begår i såkalt god kristen tradisjon! 

 

 

 

Jeg vil her ta deg med inn i nyhetsbilde fra sommeren 2004 til påsken 2005! Se hva som har pågått -  sett fra dette perspektivet:

Statsminister Bondevik har arrangert lukkede møter på stortinget med fokus på Jesus fra Nasaret siden 1995, samtidig som han som ansvarlig leder av norske regjering har ignorert og truet meg til taushet med uverdige virkemidler mot meg og mitt klare kall – er det verdighet? Det verste er at ikke han har tenkt til å stanse opp og invitere meg inn til dialog og samarbeide, men fortsetter å fortie og stenge meg ute! Hva slags lederskap er det?  

 


Den 6.6-04 var det 60 år siden d-dagen ved Normandie, i dag har USA og en stor del av verden invadert og okkupert Irak med det som står i Bibelen om over 150.000 soldater. Denne høsten åpner antagelig Norge opp for NATO inn i Irak. Samtidig er palestina/Israel hermetisk delt i to. 

            Pavens utsending i Norge, professor og Opus Dei medlem Janne Haaland Matlary, sier den 27/6 at all uenighet om invasjonen av Irak nå må settes til side til enighet om regjeringen, sier hun. Norge har 12 offiserer i Irak, og kan derfor oppfattes som en okkupasjonsmakt, sier andre.

            Bush og FN gjennomførte invasjon basert på falske anklager for masseødeleggelsesvåpen. Bush prøvde anklage for koblinger mellom Saddam og Al Quaida. VG skriver at enten visste Bush at han ikke sa sannheten for å få til en invasjon, eller så har han en egen evne til politisk motivert selvbedrageri, skriver VG.

            Verden vil bedras, eller våkner folket nå?.

 

Den 11/7-04. Statsminister Kjell Magne Bondevik i Sarons Dal. Han åpnet sommerstevnet, og sa: ”Vi må spre evangeliet”.  Jesus sa: ”Jeg er veien, sannheten og livet”. Det fantes bare en måte å teste ut på om Jesus snakket sant og det er å prøve det ut. Jeg gjorde det og fant ut at det er sant, sa en engasjert Bondevik i reneste emissær-stil. Bondevik ble belønnet med voldsom og langvarig applaus, leser jeg i Dagbladet. Bondevik nøyer seg med speiderhilsen som kommentar til om domme dag nærmer seg, slik Arild Edvardsen tror i samme artikkel. Speiderhilsen er som kjent: ”Vær beredt”.  Carl I Hagen står i levende ord og anklager muslimer, basert på at de neppe kan ha sagt som Jesus gjorde: ”La de små barn komme..”. Kjenner Hagen så dårlig til hva de kristne gjorde mot Jesus. Ja, finnes det noe verre enn å gjøre slik mot en opposisjons leder? Begynn med deg selv og din egen tro Hagen, før du peker og dømmer, sier jeg. Bondevik anklager i Dagbladet Hagen for å være ute etter å stjele stemmer fra Krf. Carl I Hagen altså til stormangrep på islam. Hva med å starte med din egen tro først Hagen, den kristne, de kristne mentale korstogene som pågår den dag i dag på svært mange sentrale felt.  

Leder for levende ord, Enevald Flåten, fortsetter etter Hagen med dette. Nei til sex før ekteskapet, nei til homofile, nei til og hevder å følge Bibelen bokstavelig, samtidig sier han ja til Israel. Han mener at årsakene er at folkene ikke kjenner årsakene og linjene bakover.

I disse ordene sier Flåten nøyaktig hva han selv ikke kjenner godt nok… 

 

Biskop Stålsett, sier i Dagbladet at Norge nå har fått vår Haider. (I disse ordene sier Stålsett mye om hva han selv har utført ubevisst!) Biskopen sier han først ønsket å tie i hjel Hagens tale i Bergen. (slike taktikker tenker altså en biskop i et demokrati på å bruke, hva sier det om biskopen?, hva annet har biskopen tiet i hjel?)

 Dette er nemlig det samme jeg har erfart fra ham med mitt klare kall. Den samme Biskop som ble kvalm av se på ”The Passion of Christ” våren 2003. Hva sier det om den kristne biskopens holdninger?     

 

Jeg leser i Dagbladet at Norsk Israelsenter, sammenligner vår egen Kåre Willoch med Hitler. De beskylder norske kirkeorganisasjoner for å gå i islams (rase) ærend, og sammenligner altså Willoch med Hitler. Dette sier selvsagt mest om de gruppene selv, som anklager andre på en slik måte. En beklagelig selvavsløring, som Willoch selv sier det.

            Israelske ledere i Norge anklager videre fotograf Rune Eraker og flyktningerådet for å drive jødehets i sin fotomontasje.. 

 

Samtidig står Terje Rød Larsen, den 14/7-04 uttalt fra Tel-Aviv, som dommer i midtøsten-konflikten og sier at partene må tåle kritikk når de ikke overholder avtalene som er inngått. Palestinerne beslutter så likevel ikke å stenge han ute fra sine områder, selv om Terje Rød Larsen slår en som ligger nede, og anklager Arafat i FNs sikkerhetsråd, han sier at palestinerne trenger nye ledere. (Jeg må si: Ja hvilke land er det som ikke føler at de trenger det..)

Rød Larsen sier at han representerer FNs generalsekretær, at han er hans øyne og ører i midt-østen, og at han må gi et korrekt bilde av situasjonen slik den er… 

            Se deg i speilet Rød Larsen, hva med alle avtalene du ikke har overholdt? FN trenger ny ledelse, nytt innhold nå mener jeg!

Og hva med den okkupasjon og terror du begår mot meg og mitt klare ”kall”.  Kjøp deg et speil Terje Rød Larsen. Få opp øyne og ører, snakk det du vet!!!

            Stans den terror og okkupasjon dere begår mot meg og min sjel! Det er vel nok å nevne ”Det norske hus med Jagland og deg i spissen”

 

Dagbladet den 27/7-04 – Ap vender Israel ryggen. Solidaritetstanken som var i Arbeiderpartiet etter Holocost og opprettelsen av Staten Israel er borte Det mener lederen for Israels Venner på Stortinget, Finn Kristian Marthinsen (KrF). Blant de 40 medlemmene som er med i Israels venner på stortinget, er det ingen fra Ap. (De trengte 50/60 år på å våkne opp fra hva de hadde gitt sin tro og tillit, litt som med ”røyken” – der ble det til total røykeforbud når regjeringen våknet opp.)

            I glansdagene på 70 tallet var over 100 stortingsrepresentanter med – og Ap utgjorde sammen med Krf ryggraden i foreningen. Nå står bare Krf igjen, sammen med noen fra Frp, H, og Jan Simonsen.

            Den norske toppleder stilen anbefales samtidig å bli en eksportvare, følge forsker Rolf Utgård i Dagbladet.    

 

Bill Clinton, den sentrale i fredsavtalen for palestina/Israel kom med sin selvbiografi sommeren 2004.

Det interessante ligger selvsagt i det han ikke skriver…

 

Trenger Gud EU?

Eller er det politikerne som trenger maktbase og jobber til seg selv? Ja, hvordan skal politikerne klare seg uten EU?

Det blir som plutselig verden som stod i fare fra å miste et klart fiendebilde, slik det var før den 11/9, og krigen mot terror begynte. ( I denne kategorien kan jo alle makten føler som en trussel havne i, så det er jo gull å få aksept for et slikt fiendebilde for de med makt og militære ambisjoner).

 

I midten av august er det jakten på Skrik og Madonna som er i fokus. En nasjonalskatt er på avvei for Norges sjel.. På denne måten så får Museet rustet opp sin sikkerhet med 40 millioner…

 

Det er nå 5 år siden Putin kom til makten og erklærte krig mot Tsjetzenerne. ”Krig mot terror!”, heter floskelen mot det som er deres egne brødre og søstre! 

 

Den 28/8-04, skriver rabbiner og politiker Michael Melchior(50) følgende i Dagbladet: Sitat:

”Israel, som definerer seg som en jødisk, demokratisk stat er blitt en av de mest umoralske statene i den vestlige verden, sier han. Han var i mange år rabbiner, og overrabbiner i Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo. Han har en dyp uro for den ultrakapitalistiske politikken landets regjering fører. Han skriver videre at der er et enormt inntekstgap mellom rike og fattige, hvilket skaper en alvorlig tvil om vår rett til å bli kalt en demokratisk, jødisk stat!

            En og en kvart million mennesker lever under fattigdomsgrensa Altså 1.250.000 mennesker det aller nederst i dette lille landet! (Meg: Hvor er Bondevik?) 366000 barn i risikosonen blir avvist av hjelpeapparatet og henvist til et liv på gata!! (Meg: Hvor er Bondevik?) – Samfunnet behandler fremmedarbeidere som om de var dyr. Og samfunnet forakter de gamle og overlater dem til å rote i søpla. (Dette er altså Israels sanne ansikt pr 2004! – Bondeviks fane og tro nummer en er staten Israel, han er ansvarlig for og leder samtidig vårt lands tro!!). Han sier videre: Et slikt samfunn er verken jødisk eller demokratisk. Han mener finansminister Banjamin Netanyahus magiske løsning, har fungert som en bulemisk privatisering og at Israel de siste åra har privatisert seg selv til døde.

Melchior vokste opp i København som åttende generasjon i en rabbinerfamilie. Han tiltrådte som ordinær rabbiner i Norge i 1980. Norges regjering tror ennå på staten Israel.

 

Hva er det Melchior selv så tror på, der han sitter i Knesset? Så hva er løsningene hans?

Han som den 8/6 i VG sier at Willoch er verre enn Hamas. Kirkeministeren Valgerd Svarstad Haugland sier, Willoch er altfor ensidig, det blir ikke fred her om du bare ser alt fra den ene parts side, sier kirkeministeren. Opp med speilet Valgerd! Dette er en ensidighet du i din egen tro selv begår! 

 

Kr. F holder fast ved hetsen mot det de kaller homofile, og skilte personer får ikke jobb i frikirker. Kirkedepartementet skulle nok etterforskes for korrupsjon holdning og verdimessig.

Norge er det mest Eu tilpassede av alle land, en nasjon klart for slakting snart tror Høyre og Arbeiderpartiets ledere men det norske folk lar seg ikke lede inn i en slik union på de rådende premisser og forutsetninger. Er kongen for/mot EU, hvor leder han landet? Dette må folket vite, fordi det også blir som kongen tror.

 

”Den siste sjansen” – leser jeg i Dagbladet. Den 18/12-2003. Fra FN borgen på toppen av Jerusalem har Terje Rød Larsen (56) oversikt over et landskap hvor menneskene sitter fast i favntak av hat og frykt, skriver Dagbladet. (Hva med Dagbladet og FN selv?) Mer enn 10 år som såkalt fredsmegler har Rød larsen bak seg. (Samtidig har alle krigsspill økt på 90 tallet..)

            USA driver med enorme budsjettunderskudd! 2600 milliarder i fjor, og mer enn 3000 milliarder i år. Det forteller alt om at dette er en feil retning. Men svært mye har jo de siste årene blitt drevet med underskudd, og hvordan konkurrere mot de som kan drive med ubegrenset underskudd? Det blir som invasjonen av Irak det, en krigsmaskin med alle ressurser tilgjengelig fra en hel verden basert på falske anklager mot en nasjonsfolk, live på alle media. På hvilken måte er dette fair play? Se kritisk på rollen FN/sikkerhetsrådet har spilt på 90 tallet, se svært kritisk på den…, og se hva Norge har valgt! 

 

14.9.04 er det en kritisk artikkel om likudiseringen av verden, og Vladimir Putin, sier han aldri vil forhandle med det han anser som terrorister. Han samler all makt uten vilje til dialog.

Alle husker Beslan. USA og Russland spiller på lag, Tsjetzenia, Afganistan, Irak og palestina/Israel.   

            Skrives artikler mot vår utenriksminister Jan Petersen i avisene: ”Moralsk kompass som ligger i bero når det er oss selv og våre allierte som begår urett”, skrives det.

 

14.9.04, Per Kristian Foss (H), en regjerings jobb er å lytte til alle folk i landet, sier han.   Ja start der du! Med å lese og lytte til det jeg har forsøkt å fremme på svært seriøse måter overfor landets lederskap disse siste årene. Kongen er statsleder, dermed også øverste kirkeleder. Hans høyre hånd er kirke og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland fra Asker.     

 

Fotballen dyrkes av Bondevik. Et arbeidsmarked i fritt fall, og en fotballkultur som i mange tilfeller har vært drevet med underskudd de siste årene. Stabæk ASA, drevet med negativt resultat 8 av 9 siste år, et år minus 10 millioner. Hva forteller dette?

 

Mer og mer drives med underskudd, alt innen helse, utdanning og religion er gjennom subsidierte og det offentlige vernet. Hvordan kan man samtidig forvente overskudd fra alle andre? Et arbeidsliv med psykologiske mekanismer. Faller man utenfor i rus, er der en redningsmann som står der – det er de kristne forkynnere. På stigens nederste hylle tvinges man til å ta imot de tilbud som står der. Alle landets 850.000 på trygd er på trygd, stopp denne trygderangeringen. Hva slags arbeids system skaper slik frukt? Utdefinerer hver fjerde arbeidstaker i verdens såkalt rikeste land (kåret fra FN), noe er riv ruskende galt i definisjonen av hva som er jobb!   

            Med en skyhøy arbeidsledighet som dagens situasjon, med 850000 på en eller annen  trygd, og like mange mennesker i offentlig sektor. Pluss 500000 pensjonister, og 1 million under 18 år. Vi har da igjen litt over 1 million med mennesker i det private næringslivet.     Kommuner tar ikke inn folk i praksisplasser (Ingen media nevner dette problemet – helse, religion, utdanning), det er kun de private som for det meste kan gjøre dette. Mange er avhengig av praksis etter utdanning for å få erfaring.

Samtidig har statsansatte ventelønn, garantert flott lønn og alle rettigheter til pensjonsalder. Dette er urettferdighet satt i system. Den kan egentlig ikke aksepteres. Alle arbeidstakerer uansett stat/privat skal ha de samme rettigheter, likverdighet dersom de faller utenfor dette konstruerte yrkeslivet. Her er staten den grådigste på egne vegne, utført med skattepenger fra folket og oljeinntekter fra Nordsjøen forfordeler de til seg selv og sine egne.      

 

I Dagbladet: ”Grov fortielse på NRK”. Sitat fra Einar Kr. Steffenak” Arnt Stefansen er NRKs europeiske korrespondent. Jeg lytter til ham ofte skriver Steffenak og fortsetter, han fremstår som kunnskapsrik og saklig. Mønsterte brytes brått den 2/8. I morgensendingen på Ps rapporterte han fra 60 års jubileet for den andre Warzawa oppstanden som startet i august 1944. Her begår han historie underslag, ikke gjennom det han sier, men gjennom det han unnlater å si!!

            Hans fresmtilling av Schrøders gode tale, Powells beklagelse overfor liten vestalliert støtter, er bra. Men han nevner ikke Stalin, han fortier at den Røde Hær på den andre siden av Wisla forble passive da nazistene kverket oppstanden. Han forteller ikke at Sovjetarmeen hindret vestalliert hjelp. I de kommunistiske Polen ble Sovjets skitne opptreden fortiet. Det gjorde Stefansen og, jeg håper det var et arbeidsuhell. Eller er det noen i hjemmeredaksjonen i SVRK, unnskyld NRK, som så sitt snitt til å bedrive sin egen historiske og politiske agenda? Sitat slutt!         

 

Hva gjør så Kongeparet i Norge?         

 

Den 18.9-2004, får statsminister Kjell Magne Bondevik (Et krf som er pro Israel), utenriksminister Jan Petersen, kultur og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland, samt hele regjeringen utlevert storkors av St.Olavs orden, fra DDMM Kongen og Dronningen.

            Hvorfor? Blir det nå noe orden på regjeringen Bondevik?

 

Samtidig må biskop Rosemarie Køhn tie, hun får ikke snakke i Hareid på Sunnmøre.

Kirken bare ser på, og krf sier i Holmgang på TV”, at homofili er kirkens eget indre anliggende. 

            Hvor er Kongen, som leder av Kirken?

 

Den 21/9, Nå skal Kristin Krohn Devold ha Norge inn i EU styrken, og SV leder Kristin Halvorsen inviterer norske ledere til kurs i lobbyvirksomhet på stortinget.(smøreteknikker før valget 05?), og Erik Hillestad feirer 30 år med sitt kirkelig kulturverksted/Ashehoug forlag. Året for synlig og ansvarliggjøring for hva slags spill i kristendommens navn hans kirkelige kulturverksted begår.

           

Hei, ser du hva som pågår?

 

Norge er av verdens fremste våpenhandel pr innbygger. Vi har økt militært fra 1.3 til 3 milliarder.  

 

Den 22/9 fortsetter George W Bush sin totale terror overfor Arafat. Vil bryte helt med Arafat igjen. En hel media verden vitner bare passivt.. De såkalte verdenslederne presser på og venter !  Opptrer som en vernet fredselite, hvor de bruker det de anklager sine fiender for å gjøre til å oppnå sine mål.

            En slik oppskrift vil garantert rase som et korthus når folket våkner opp!

 

 

Jeg sender følgende brev til Stortinget!

 

 

Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 HVALSTAD                                                                  Hvalstad, den 23.09.2004 

Presentasjon: www.pilkoss.no

 

 

Stortinget

Kirke, utdanning og forskningskomiteen.

v/ leder Rolf Reikvam.

Oslo

 

 

Forespørsel om presentasjon/prosjektstøtte:

Jeg søker leder av Kirke, utdanning og forskningskomiteen om et møte for å presentere min sak i plenum. 

”Jesus-Part II”. ”Et av mine tidligere liv har vært som Jesus. Jeg er reinkarnasjonen av Jesus. Jeg stod frem med dette i Asker kirke første gang i mai 1995, og videre - siden aktivt og direkte fremmet dette siden slutten av 1999 overfor de ansvarlige for å invitere til dialog. 

Jeg henviser for presentasjon og mer informasjon på min nettside: www.pilkoss.no,  velg Jesus-Part II/Look to Oslo, og les 35 Wake-Up-Calls.  

 

Utenriksminister Jan Petersen, leder utenrikskomiteen Thorbjørn Jagland, Kirke og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, Biskopene, Kirkerådet, og statsminister Kjell Magne Bondevik, samt mange andre ansvarshavende for å ta en slik ekspedisjon, åpenbaring/oppdagelse på alvor, er alle meget godt informert, invitert og har så langt valgt en nulldialog med meg! Er det verdig Norge som fredsnasjon, og demokrati bygger? 

Med hvilken rett kan de folkevalgte ignorere dette klare budskap for fred, og selve kjernen i vår egen tro? – som kjent var Jesus et menneske, fra en familie, som ble født på ny i ånd i voksen alder, og som viste vei til Gud. Hvordan kan så kirken i dag ta totalt avstand fra reinkarnasjon som tema, når kristendommen er en åpenbarings religion, og samtidig fremstå som folkets demokrati?

 

Jeg minner ved denne anledning om Statsminister Bondeviks nyttårstale til folket år 2000, sitat: ”Vi trenger den indre stemmen som heter samvittighet”, maner Kjell Magne Bondevik.

Han legger til ”at han har stor tro på enkeltmenneskets betydning for samfunnet” ”Storhet måles i det vi gjør for andre” – og Norge må være en fredsnasjon, en neste kjærlighets nasjon avslutter så presten og Statsminister Bondevik.

I de senere år har Bondevik profilert seg: ” som en dialog og samarbeids regjering…”

 

Finansminister Per Kristian Foss, den 14/9-04, sitat: ”en Regjerings jobb er å lytte til alle folk i landet!” sitat slutt - Ja, det er jo snart valg igjen.. 

Dagbladet, den 7/9-04, artikkel av An-Magritt Jensen, professor i sosiologi, NTNU:

Sitat: Har vi bruk for et moralsk kompass som ligger i bero når det er oss selv og våre allierte som begår urett?, sitat slutt. Jeg ser frem til vårt møte, og håper på et raskt og positivt svar på min henvendelse.

  

Med vennlig hilsen,

Roger Hegerland

 

Jeg skriver påsken 2005, og har ennå ikke fått svar på brevet mitt!

 

 

 

Den 24/9, skriver leder av utenrikskomiteen Thorbjørn Jagland artikkel, om viktigheten av en åpen utenrikspolitikk. ”På tide å spille med åpne kort selv, Jagland?”

            Samtidig er Israels kvinnelige ambassadør beklemmende forutsigbart frempå igjen og vil forby kunstutstilling i Oslo.

Norge er et demokrati heter det – og i et demokrati skal alle meninger inkluderes burde en ambassadør vite.   

 

Innlegg i Dagbladet, fra Martin Kolberg (ap): Kjell Magne Bondevik angriper LO, landets største lønnstaker organisasjon og det største partiet for å opptre i strid med demokratiet.         Hvor er det Bondevik selv opptrer i strid med demokratiet er spørsmålet? De to er i samme båten..

 

EU skal etablere en grunnlov uten en felles religiøs arv. Forankret i hva? Hva slags union er dette egentlig? SE!

            Se enda bedre!    

 

Valg i USA denne høsten, De tror Bush er Guds utvalgte siden han vant sies det i kjølvannet av valget. George W Bush ber i Jesu navn ( det finnes ikke et bilde av Jesus, så ikke vet jeg hvem han ber til?..) 

Bush sier han tror Jesus Kristus er frelser, uten å definere nærmere hva han mener med det. Bush kjører slik frem krig mot terror i Jesus Kristus navn! 88% av kristne konservative stemmer på Bush!

           

30.09.04 -  Se hvordan KRF, fixer valget for deres ledere. Dagfinn Høybråten må reise Norge rundt for å finne et fylke han er sikret plass på stortinget, for Valgerd Svarstad Haugland viker ikke en tomme.

           

04.10.04, Utenrikskomiteen fjerner Nixon kunst av Kjartan Slettemark utenfor sin dør, de synes det er upassende å ha den hengende der.

            Samtidig roper Kristin Halvorsen (Sv leder), på et mer tydelig Norge i utenrikspolitikken.

 

Midt i blinken det vel? Ja med Nixon der…

Bli tydeligere du SV Kristin!

 

08.10.04 – Valgerd Svarstad Haugland anklages for å forfordele kristne aviser med pressestøtte. Samtidig avsløres at der har vært arrangert lukkende Jesus møter på stortinget siden 1995, med krf ledere i spissen.


            09.10.04 - Samtidig ble den norske 3 årige superhesten Windsong Legacy legendarisk i natt, og legger opp – Den går rett inn i avl. Hestesportens svar på Muhammad Ali, Pele, Mark Spitz og Carl Lewis. Windsong har gjort det bare 5 hester har klart før i travhistorien, nemlig å vinne sportens mest prestisjetunge trofe: ”Triple Crown”. Det er ingen hest som har klart dette siden 1972.      

 

Våkn opp sier jeg og se på , www.pilkoss.no

 

12.10.04 – Sv med flere organisasjoner rykker inn et brev i Washington post om at Norge ikke støtter Irak krigen. (men sier ikke hva de sier ja til..)

Samtidig forsnakker en viktig politisk leder seg i USA. Han sier følgende: ”Hadde det ikke vært for oss (USA), ville vi snakket tysk!!

            Dersom dette ligger i USA sitt selvbilde, betyr det at de tror de har kjøpt Norges sjel i et egospill om makt, hvor Kongen så føler at han står i gjeld til noen, og det blir helt feil.

USA hadde selv motiv og interesser av å gå inn i denne rollen. Se spillet: Først alliert, så hvis du vil ut av samarbeidet med USA, da er du en fiende, en terrorist, og alle ser hvordan USA behandler x-allierte, x-allierte de engang brukte for å oppnå sine mål, så går de senere til angrep på den som lot seg bruke i deres spill. Våkn opp!

            Norge står ikke i noen takknemlighetsgjeld til USA så det er klinkende klart! All hjelp skal gis totalt betingelsesløst, ellers er det egohjelp til egen vinning man gir!!

Er Norge egentlig klar over at vi slik fra ledende hold holdes fast av USA uten en reell selvstendighet, fordi der er konstruert en eller annen takknemlighetsgjeld basert på penger. Hva har penger med Gud å gjøre? Alle kriger er et spill om makt, ego, ære intet annet! Tiden avslører hvem de er alle sammen, ideologien sanne ansikt er synlig hele tiden den for de som våger og vet å se. Alltid!. 

 

14.10.04, rokkes hele nasjonens kongelige opphav, i det der spekuleres i om Kong Olav har en annen biologisk far. Dronning Mauds livlege i England. Er folket ført helt bak lyset? Hvis dette var blitt kjent da, ville det vel neppe blitt noe den gangen. 

 

Hva er nå definisjonen på en kongelig?

 

Bondevik fjerner 60% av støtten til andre fredsorganisasjoner enn de han selv støtter og markedsfører.

 

Jan Petersen tar frem pisken over Arafat: ”Ta mer ansvar – Arafat”, sier han.

Se deg selv i speilet Petersen!

 

Demokrati?

 

Den 26.10.04 avdekkes det at Norge leverte våpen til USA, 10 dager før invasjonen av Irak, på tross av at vi sa vi var imot invasjonen.

           

Bondevik våget ikke si noe om dette når folket reiste seg!!!, etterpå kommer det frem.. Samtidig så har folket betalt prisen for at informasjon holdes tilbake, for i det virkeligheten forfalskes skapes synd her og nå og for kommende generasjoner. Hele det norske folk står til ansvar overfor sin egen tro, tillit og hvem tror vi på og gir tillit.

           

Den 13.11. 04 – Lederne av debattprogrammer på fjernsynet: Pål T Jørgensen og Oddvar Stenstrøm, står begge frem med at de tror på Gud.

            Samtidig står Valgerd Svarstad Haugland frem med at: ”Det å stå i skyggen av Bondevik brøt henne ned”

            Jeg sier deg: Hvem setter du i skyggen Valgerd, det er spørsmålet der du selv hever nær millionen i års lønn for å stå i noe du mener er en skygge? Spør en som må sove på gaten du Valgerd hva det vil si å stå i skyggen..

 

Helsesektoren skal kutte 1.7 milliarder i 2005, hvor skal de 50000 nye arbeidsplassene a-etat flagger opp komme fra? Hvor?

 

25.10 – George W Bush fremstilles som sterkt troende. (Innholdet er?) Amerika for Jesus Kristus heter det. De tror Bush er Guds utvalgte, siden vant i 00. Bush tror Jesus Kristus er hans frelser. De ber i Jesu navn. Evangelistisk kristne. 1/3 er såkalt gjenfødte kristne i USA. Pinsevenner sender ut brosjyrer med ” Verden trenger Jesus” på forsiden… 

            Jeg sier dem, det finnes ikke et bilde av Jesus, og Jesus ble født på ny i ånd i voksen alder, så hva er det dere driver med – mot min sjel! 

 

Hensynsløse underlivskontroller i ly av mulig terrorfare, rundt om i verden. Hva slags overgrep er dette mot folks kropper? Dette pågår som om det er helt okey?

Hvem utfører denne type vold og disse overgrep mot andres kropper, for det er hva det er? – og hvem straffes?

 

 

Jeg sender følgende brev:

  

Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 HVALSTAD                                                                  Hvalstad, 28.10.2004

.

Mobil:92210709

Mail: pilkoss@netcom.no

 

 

PRIO – International Peace Reserch Institute.

v/forsker Hilde Henriksen Waage

Fuglehauggt. 11

0260 OSLO        

 

 

Forespørsel: Trenger Dere ekstra arbeidskraft? 

 

Jeg er aktiv arbeidssøker og henvender meg til Dem, for å undersøke om Dere har behov for ekstra arbeidskraft, prosjekt samarbeide eller praksisplass?

 

Min forespørsel retter seg på om Dere trenger flere rådgivere, utviklere, forskere ved Deres institutt? Jeg kontakter Dere fordi Dere er ledende innen dette fagfeltet i Norge. Er også interessert i eventuelt prosjektsamarbeide, og med fokus på globale fredsnøkler.

 

Jeg har de siste 10 årene bygd opp en egen ”Make Peace organization” Pilkoss VeXst, og er slik førstehåndsoppdatert fag politisk, samt i hvordan det norske ”demokratiet” fungerer i praksis. Mine spesialfelt er mennesker som søker ny innsikt og forandring på tvers av generasjonene, mye ledererfaring. 

            Videre har jeg vært meget åpen sjelelig og siden 1995 i Kirken stått frem med at et av mine tidligere liv har vært som Jesus, altså at jeg er reinkarnasjonen av Jesus, (Og kan bevise dette!). Jeg har arrangert utstillinger, performance og installasjoner i såhenseende, men så langt møtt total avvisning fra Konge, Kirkeråd, utenriks, statsminister, media, kirkens øverste ledelse og makteliten som skulle ha et ansvar for å ta mitt budskap på alvor.

Se: www.pilkoss.no - Til: Look to Oslo eller Jesus- Part II, og 35 wake’up-calls.

 

Jesus står som kjent i en særstilling i forhold til Kirken. Kristendommen, Jødedommen, og det gamle/nye testamentet har aldri klart å løse dette punktet der Jesus kom med det nye testamentet. Dette er stridens kjerne. En hel verden har nå levd igjennom dette historiske punkt på nytt, og er nå klar for det nye evangeliet, med ”Oslo”, som det nye verdenssentrum for fred og forsoning. ”Norge/Oslo står pyntet, som en brud for nettopp dette”. Sjelen er global, og kan manifestere seg i det landet hvor Gud har lagt sin plan for oppfyllelsen av kristendommen, som åpenbaringsreligion.  

 

Jeg har omfattende kompetanse fra prosjekt og utredningsarbeide, har en bred politisk oversikt. Med et allsidig aktivt engasjement og førstehåndsinnsikt i de relevante utfordringer

et individ som utfra sin samvittighet eller overbevisning hele tiden står i for å gjøre det mulig å spille hovedrollen i sitt eget liv, bevisstgjøre seg selv, folket og makten på tvers av generasjoner, rase, kjønn, alder, har jeg en individrettet innfallsvinkel basert på omfattende realkompetanse til De fagfelt Dere opererer på. 

 

Som forfatter har jeg publisert kommentar og konsekvens analyser av FN’s barnekonvensjon. Norges menneskerettigheter. Jeg har forfattet to bøker om den norske barneloven (sentralt underliggende konflikt tema globalt), samt et infotainment, som er en oppdatert analyse av det nye lovforslagets konsekvenser. Boken: ”Hvorfor er jeg redd deg pappa?” ble utgitt 1995, og handler om veier til hvordan man skal frigjøre seg fra sin egen barndom, til denne boken har jeg utviklet aktuelle utviklings seminar. (globale tema). Jeg har en ny bok klar, som tar Jesus ut av historien, og som antagelig skal hete: Var Jesus kristen?, samt et fordrag, som heter: Jesus- part II – ”synkronisme”, og en bok som tar for seg den røde tråden fra 1994 til 2004.

                       

Jeg har oppnådd meget gode dokumenterte salgs resultater i utvikling, oppbygging og gjennomføring av merkevarebygging over hele Norge over en fem års periode, og drevet selvstendig som veileder, astrolog i mange år, hvor jeg har ledet og inspirert flere hundre mennesker videre frem i sine liv. Mange resultater modnes og utvikles i prosess over tid. Å arbeide i team, samt oppfølging og utvikling av ansatte passer ypperlig.

 

Min allsidige terapeutiske, skapende, analytiske og arbeidslivs erfaring, særlige bakgrunn, samt omfattende egne utdanning, ekspedisjon/oppdagelse skulle kunne kompenserer som realkompetanse for de akademiske krav Dere måtte kreve. Jeg har utviklet mange kurs og seminar innen selvutvikling, også innen motivasjon, og vil kunne bidra med svært mye hva gjelder utvikling av materiell og ressurser. 

 

Jeg mener å ha veldig mye innovativt å bidra med i en videreutvikling av PRIO.  Jeg har dokumenterte resultater, stor handlekraft, ditto arbeidskapasitet, og arbeider effektivt i et bredt globalt perspektiv. Bidrar gjerne med kontroversielle fagpolitiske innspill, i en ånd av sannhet, innovasjon, og nødvendig selvransakelse og oppgjør med det utrangerte.

 

Jeg ville satt stor pris på å få komme til et møte/intervju med Dere for slik å snakke sammen om min forespørsel, og vil ta kontakt med Dere i slutten av neste uke for å høre om dette er av interesse, og for om mulig å gjøre en avtale for et møte med Dere. Jeg kan begynne å jobbe umiddelbart, og ser frem til et positivt svar fra Dere.

 

Med vennlig hilsen

 

Roger Hegerland.

Vedlegg: CV

 

En nesten lik søknad sendes til NUPI, som er de ansvarlige for å ta mitt budskap på alvor.

 

NUPI v/Personalsjef.

Postboks 8159, Dep

0033 OSLO

Personalsjefen tar etter en del om og men imot min søknad, men sier jeg ikke må h noen forhåpninger. 

 

Er denne dagen også i et hyggelig møte med Aslam Ashan (fra Ap), ang hvordan jeg med mitt kall behandles fra kirke/regjering/storting. Han skal antagelig invitere meg med Gunnar Stålsett og flere fredsledere på sitt årlige arrangement i desember sier han, når jeg sitter på hans kontor i Herslebs gate. Jeg hører siden intet fra han. 

 

Samtidig ligger Arafat for døden, og av denne grunn endres nå planer for Hilde Henriksen Waage. 

 

Nyhetene den 3/11-04.

To hovedoppslag:

 

1. Bush vinner valgkampen i USA, etter kamp med Kerry.

2. Et lik er funnet nedgravd i Sandefjord.

 

Kerry og Bush stod for mange like syn egentlig. Var nok dette som gjorde at Kerry ikke vant valget. Kron/mynt, svart/hvitt fremstilles valget som. Bush sier at hans yndlingsfilosof er Jesus, sier Linn Ullmann på NRK med Erik Wold. (Krig mot terror, sa Jesus det spør jeg?). Hun  fortsetter USA er et land i krig og en nasjon som er splittet i to. Valget i år 2000, var valget for ingenting. Bush senior tapte for Bill Clinton, nå slo Bush junior både Kerry & Clinton.

            Hva har verden gjort som har fortjent en Bush, som ikke trenger tenke på gjenvalg  utenfor seg i 4 nye år? Hvilken alenegang vil verden nå vitne? Våkn opp, nå! Det blir nemlig som folket tror! Kan ikke endre det ytre, uten å endre overbevisning/tro!

Hvis alt dette som pågår i det ytre er ok, så forteller det alt i sine frukter om hvor verden er på vei under den tro og overbevisning folket ledes i. Jens Stoltenberg er raskt frempå han skal samarbeide med Bush, fordi han klarte å samarbeide med han i år 2000. Hva sier det om Stoltenbergs politikk, når vi vet hva en hel verden har vitnet derfra?

            Men vi behøver ikke dra lenger enn til vår egen regjering, vårt eget storting. Her ligger nøkkelen og løsningen. Det er like vanskelig å endre her, som der borte. Men det er i egen nasjon man skal og må kjempe for å få til forandring. Her må det bevisstgjøres. Så fokuser på vår egen regjering, vår egen nasjons tro, her kan vi forandre på en varig måte. Avdekk våre politiske lederes spill, hvor de hever lønn, og holder folket for narr.

Hva er det som ikke fungerer i det norske storting og regjering? Der ligger hunden begravd. Hvor er Norge en sentral aktør, har Norge sagt alt de vet? Norges to ledestjerner for denne regjeringen er jo USA og Israel.

            Bondeviks kommentarer til valget er disse: Nasjonen USA er splittet. De vil forsøke å bygge bro til Europa. Nå trenger ikke Bush tenke på gjenvalg. Han håper USA har tatt lærdom av Irak, slik at ikke får lignende. (Hva har Bondevik selv lært?)

            Han sier at de må ”fullføre et oppdrag”, vi ikke synes de skulle påbegynt, sier Bondevik. Han sier så at det ikke ville vært lettere med Kerry, for han ville ha involvert Europa sterkere i Irak. 50% konservative kristne i USA, (29% gjenfødte kristne i USA), og 48% FN, demokrater, byråkrater og andre. 

            Der er en supermakt der ute nå i verden. Det er USA, som beskytter Israel, slik det var i det gamle romerriket. La oss nå snakke om Jesu sjel.

            Espen Barth Eide sier det er et mer anspent forhold i de gamle allianser. Norge er jo USA sin nærmeste og beste allierte (Og før var det Israel også, inntil stortinget våknet litt etter litt på 90 tallet.). Han tror det nå blir en sterkere samling rundt EU, og at Bush har gjort politikken mer russisk. Russisk sjakkspill mot Gud, spør jeg da?  

            Verden skal være glad for at jeg står her igjen nå!!

Alle ungdommer er imot gjenvalget av Bush, men på den annen side det kan jo være greit at det er de rette personene som nå står på de rette plasser er der de er så ansvaret havner der det hører hjemme i den dessert og oppvask verden har foran seg nå!

 

Den 9/11-2004, snakket jeg med Hilde Henriksen Waage i telefon. Jeg forsøker å komme meg innenfor i det norske fredarbeids miljøet, der er det murer der!  

 

 

----- Original Message -----

From: Roger Hegerland, leder Pilkoss VeXst

To: Hilde Henriksen Waage

Sent: Wednesday, November 10, 2004 5:34 PM

Subject: Hei Hilde - Fra Roger Hegerland.

 

  

Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 Hvalstad                                        Hvalstad, den 10.11.2004

Mobil: 92210709

Presentasjon: www.pilkoss.no

Mail: pilkoss@netcom.no

 

Prio

v/forsker Hilde Henriksen Waage.

 

 

 

Kjære Hilde Henriksen Waage

 

Viser til hyggelig samtale den 9.11, og i dag, hvor jeg som avtalt sender deg forespørsel på mail.

 

Du fortalte meg om hvordan Dere måtte finansiere hvert prosjekt, som frittstående, dette gav meg en klar ide:

 

Jeg forespurte også i min åpne søknad levert Dere den 29/10 i resepsjonen hos Prio, bla. om praksisplass! Dette skulle vel passe Dere ypperlig? Hvor Dere kan ha meg med i opptil 9 mnd, uten at det koster Dere noenting. (betalt av a-etat). I denne perioden har vi så mulighet for å bli godt kjent med hverandre, og derfra se min innsikt og søke videre på nye prosjekter/prosjektmidler dersom dere finner det aktuelt.

 

Dette må da være et tilbud glimrende timet nøyaktig til Deres behov her og nå og prosjekt? 

 

Dere kan jo likegodt først som sist ta i det jeg står, og har stått for åpent siden 94/95. Dette må nå løftes frem og synliggjøres - en ny start med Oslo - Norge i fokus.

 

Det er dette vår tid handler om: Jesus-Part II - Den andre siden/egentlige Oslo prosessen. Valget av President i USA nå, krever en folkeopplysning, bevisstgjøring og klargjøring av kristendommen, og møtet mellom jødedom og det gamle testamentet, samt det bilde det nye testamentet støpte Jesus sjel inni etter datidens forventinger, og hva Jesus visjoner stod for og betydde. (Dette uforløste punkt i historien).

    Et av de aktuelle tema kirken må møte er: Reinkarnasjon/sjelvandring. (Sjelen er global.), som kjent var Jesus et menneske, en sjel med familie.

 

Siden du nå skal ut og reise i mer enn måned lurer jeg på hvem andre jeg kan snakke med på PRIO om praksisplass, dersom du finner mitt tilbud uinteressant? 

 

Jeg kan gjerne møte deg en gang i løpet av de torsdag/fredag, de nærmeste dager dersom du har tid, siden avreisen nå er blitt utsatt p.g.a. Arafats situasjon, så har du kanskje fått en mulighet? Jeg kan også bli med deg/dere dersom det er aktuelt? 

 

Ring meg på mobil 92210709 dersom dette er aktuelt. Ser frem til ditt positive svar og et passende møte med deg.     

 

 

Kjærlighet, lys og glede

 

Roger Hegerland.

 

  

----- Original Message -----

From: "Hilde Henriksen Waage" <HILDE@PRIO.NO>

To: "Roger Hegerland, leder Pilkoss VeXst" <pilkoss@netcom.no>

Sent: Wednesday, November 10, 2004 8:08 PM

Subject: SV: Hei Hilde - Fra Roger Hegerland.

 

> Hei igjen,
>  
> Jeg reiser til Midtøsten uansett fredag morgen. Jeg beklager, men på PRIO har vi ikke slike praksisplasser. Infrastruktur koster også penger, så vi har besluttet at vi har ingen mulighet til å ha slike plasser hos oss. Vi kan kun ha fullfinansierte forskerstillinger/forskningsassistentstillinger. Jeg beklager dette og ønsker deg lykke til videre.
>  
> Hilsen Hilde

 

 

Jeg har i år 2004 blant annet søkt mange stillinger innen Kirke og helse i Norge, dette er noen av de stillingene jeg har søkt:  

 

 

Svar på en søknad som leder for ”Laget” i Norge.

 

----- Original Message -----

From: Kåre Rune Hauge

To: pilkoss@netcom.no

Sent: Tuesday, December 14, 2004 4:02 PM

Subject: Laget

 

Kjære deg

 

Vi mottok mail 12.11.04 der du ba om begrunnelse mht. hvorfor du ikke er aktuell som leder av programavdelingen i Laget. Vanligvis gir vi ingen ytterligere begrunnelse mht. hvem som bli innkalt til intervju eller ikke. Ut fra en vurdering av din søknad sammenhold med andre søknader og at vi begrenset antallet vi intervjuet, vurderte jeg det slik at du ikke var aktuell for denne stillingen.

 

Vennlig hilsen

 

Kåre Rune Hauge

generalsekretær

 

Kirken peker gjerne på andre sekter som støter ut dersom det oppstår uenighet, men hva er det kirken bedriver av utstøting av mennesker som følger sin overbevisning, samvittighet og på en beviselig måte kommer frem med budskap, kall de er forpliktet til å ta på alvor!

            Hva i det kristen budskapet gir rett til å støte budbringere av det nye ut i kulden?

 

Når kirken behandler meg som de gjør med total avvisning uten å ha hilst på meg engang, så sier det alt om hva slags demokrati kirken er – terror! Et av mitt budskap er klare og tydelige overfor de alle sammen: Et av mine tidligere liv har vært som Jesus. Jeg er reinkarnasjonen av Jesus. – og dette må disse lederne nå se i øynene. Disse kirkelederne gir blaffen uten å engang innkalle meg til et intervju. Hva er straffen for det?
   

I november bestemte jeg meg derfor for å forsøke å sende søknad angående sponsormidler til tre av Norges rikeste og mest profilerte toppledere, som en mulig vei til å få de midler jeg trenger for å komme få etablert min fredsorganisasjon på skikkeligvis her i Norge. Sannheten er den at Norge selv huser en samvittighetsfange, slikt kommer vanskelig frem der dansen rundt gullkalven pågår, og englene daler ned i skjul med sine fallskjermer.

Jeg søkte disse tre om sponsorstøtte til non-profit ”Make Peace organisasjonen” Pilkoss VeXst. Disse tre topplederne står stadig frem og mener at man skal gi mye mer hjelp til slike alle slike formål jeg arbeider frem gjennom Pilkoss VeXst, i tillegg bærer jeg mitt kall ærlig og åpent frem for de alle sammen. Jeg skriver i mine øyne en flott, åpen og ærlig søknad til noen utvalgte ledere.

 

Jeg fikk nei før jul 04 fra disse lederne og respekter det, selv om jeg ikke forstår det utfra hvordan de fremstår i media:

·        Choice v/ adm.dir Petter Stordalen!

·        Investor Olav Thon, og

·        Investor Bjørn Rune Gjelsten.   

 

Jeg aner ikke hvem som er såkalt kristne ledere her i dette landet? Vet du? Å være kristen ta og sjekk hva det innebærer!

 

Hva jeg vet er at jeg møtte Inge Lønning utenfor Stortinget, og gav han mitt visittkort, og bad han engasjere seg i min sak. Inge Lønning er professor i teologi, i luther, han er nestleder utenrikskomiteen, og enda mer makt. Han har ikke latt høre fra seg siden han fikk mitt visittkort før jul.

            I desember møtte jeg en av lederne i krf Einar Stensnæs personlig. Vi møttes på en samling i Folkets Hus vedrørende Stavanger som kulturby i 2008. Jeg gikk bort til ham med mitt visittkort og fortalte han at han har fått brev, meldinger fra meg uten å svare meg, og at lederne i hans egen regjering ignorerer meg, mitt kall og forsøker tvinge meg til taushet. Hvorfor får dette pågå spør jeg? Han lover å skrive til meg, og ta opp saken min.

            Jeg skriver 2.4.05, og har ennå ikke hørt noe fra ham!! Ikke fra Inge Lønning heller. De kaller seg demokrater…   

           

Det har vært valg i USA – Palestinske president Arafat er død, og en hel verden kjører frem at nå skal det bli fred i midtøsten, med George W. Bush i førersetet. Kynismen i dette ser alle som ser! Bush og Sharon strammer grepet ytterligere. Fanen er ”Krig mot terror”, og et jerngrep i nulltoleranse perspektiv som savner sidestykke i historien – og Norge deltar – mer og mer våpen under en kristen statsminister!” Det er skremmende.

Drepe palestinske ledere, hvilken kristen tradisjon skjer det i?

Smaker historie av det…for de som våger se seg bakover.

 

Dagbladet den 27/11, Krf leder Dagfinn Høybråten anklager utdanningsforbundet for angrep på den kristne kulturarv, og statsminister Kjell Magne Bondevik mener at Human-etisk forbund er verst. De driver en kamp mot den kristne kulturarven, sier han. Dette er en åpen kamp, og den er vi beredt til å ta, sier Bondevik til Dagbladet. Carl I Hagen har gjort det klart at han står på krf side i å forsvare den kristen kulturarven.  

            Jeg spør hvilken kristne kulturarv er det dere snakker om? En arv med en korsfestet Jesus til evig tid, og en del kristne ritualer skapt av Jesu verste fiender, som Paulus i spissen? Ta frem speilet hele krf’s lederskap. På hvilken måte begår dere her og nå, nettopp hva dere anklager deres fiender for å gjøre…        Se: www.pilkoss.no - 35 “Wake up calls”.

La meg bare legge til Dagbladets behandling av min sak!  Hva kalles slik behandling i andre land?, i de land vi tar inn asylsøkere fra, for å styrte det vi mener er diktatorer.       

 

 

Visste du at det var forbudt for Jesuitter i Norge helt inn til midten av 50 tallet. (i følge professor Inge Lønning). Er det rart det ble krig i Europa på 40 tallet? Se alt i en sammenheng der og da for å forstå hvorfor. Tenk hvilke visjoner FN er bygd på, da de opprettet staten Israel i 1948..!

 

 

 

 

 

Hva gjelder religionsfrihet, så må statskirken være evangelisk luthersk. ER det religionsfrihet? Hvordan er Jesus forståelsen er? Les i historien om hvordan Luther startet denne type utvelgelsen av lederne for kirken, som så er blitt kutyme.  

            De som er såkalt kristne skal tro på Jesus som verdens frelser og veiviser. Kirkemøtet er valgt av 2-3% av velgermassen, kaller du det demokrati? Biskoper vil ikke legge menighetsrådsvalg til valgdagen, noe som ville gitt folket mer lys på hva som egentlig pågår av maktovergrep i kirken. Basert på hvilken fasit?, en korsfestet Jesus! Den norske kirke kaller seg tjenende, bekjennende, åpen, inkluderende og varm, er den det – for hvem. For alle unntatt Jesu sjel? Stenge ute den frelser de sier de tror på for i det hele tatt å kalle seg kristne?

Maktspill handler alt dette om. Når Trond Giske til stadighet sier at kirken skal være åpen og inkluderende, så begynn med dine egne holdninger Trond Giske, du som var kirkeleder da Jens Stoltenberg satt med ansvaret, og som hele tiden løfter frem Gunnar Stålsett som idealet. Hva har Gunnar Stålsett og du begått overfor mitt kall? Sett ord på det selv dere.. Jeg gidder ikke.    

            Du som er velger, våkn opp i dag! Konfronter disse politikerne med dette du leser her på www.pilkoss.no - Be om et klart svar!    

 

 

I vårt eget land var heldigvis situasjonen en helt annen. Kirkeledelsen brøt med en forhatt minoritetsregjering, uten nasjonal basis og autoritet. (ordene ut er hva vår egen kirke ubevisst selv begår i den tro de leder seg videre frem i! Tenk det du!!) Protestene mot jødetransportene til konsentrasjonsleirene kom for sent til å redde jødene, men det er ingen tvil om at det berømte Hebreerbrevet fra kirke og misjon senhøsten i 1942 tok klar avstand fra rasehat og antisemittisme.

            Når det gjelder den kristendemokratiske bevegelse i Europa, særlig i Tyskland, ble den etter den andre verdenskrig, ikke basis for et oppgjør med nazismen, men snarere en ideologisk premisseleverandør i den kalde krigen. Her kom bevegelsen som parti i 30 år til å stå for en restaureringspolitikk, som ikke kjennetegnes av et avgjørende oppgjør med fortiden!

            Dette oppgjør ble derfor i hovedsak en tverrpolitisk sak, der de to store kirker erkjente sin svikt under Hitlers diktatur. Den kristendemokratiske bevegelse kan på ingen måte rose seg for å være en fortropp i dette ideologiske oppgjøret. Det politiske tyngdepunktet lå til venstre, hos de nye generasjoner, i en politiske historisk bevisstgjøring innenfor høyskoler, kristne menigheter, tallrike menneskerettighetsgrupper og arbeiderbevegelsen. (Sitat slutt.).

 

Hva pågikk samtidig på denne tid av tro og visjoner. Det som ble født da, kommer nemlig mer og mer synlig frem for oss senere. Atomvåpen, se på EU, FN, Krig mot terror, overvåkning, frykt, rasehygiene, kloning, abortdrap, skjer mot de fleste annerledes tenkende. osv. Du tror det skal være slik, men det skal faktisk ikke være slik! De lederne som har makt på toppen skaper alt som er av den frukt du daglig ser gjennom sine valg. Samtidig har din tro skapt disse lederne.

 

På julaften avdekkes at Israel ligger i front i verden hva gjelder forskning på kloning, genmanipulering. Israel og Bio Europa, hvor er verdigheten blitt av? Mens krf er pro Israel og sier de er i opposisjon til både EU og Bio. Men hvordan kan de så tro på staten Israel, og være mot BIO, kloning?

            Innlegg i Dagbladet, den 21/12 av Thorvald Sirnes, forsker UiB. (Sitat) I mai 2001 dro delstatsministeren i Nordrhein Westphalen til Universitete i Haifa for å undersøke om det kunne importerast stamcelle-linjer fra befrukta egg fra Israel til Tyskland. Det var forbode å høsta slike stamceller i Tyskland, men lova sa ingenting om import! Men kritikerne beit seg særleg merke i ”den makabre skjebnenes ironi” at det var Israel som ”satte den tyske bioetikken under press”. Ein av dei skreiv i Die Zeit: ”Er det ikkje dei traumatiske erfaringane fra den tyske fortida, foredlings fantasiane til nazistane og drapa på seks millioner jødar som legger ei særskilt bør på dei tyske skuldrane i den bioetiske debatten. Og nå er det jødiske reproduksjons medisinarer som åpenbart ikkje har nokon skruplar med å levera disse kontroversielle stamcellene fra befrukta egg til Universitetet i Bonn, slik at dei provoserer fram brotet på eit tabu. Dersom ein verken er tysk eller israelsk, er det ikkje vanskeleg å sjå at ein har med to radikalt ulike forståelses horisontar å gjøre. Derfor kan ein beskylda kvarandre for å vera umoralske utan å skjønne korleis dei andre tenker og føler. Men dei kulturelle gapa blir dekka over av ein bioetikk som gir seg ut for å være almen. Ein tror at godt og ondt betyr det same i alle nasjonar og at historia bare har ei mogleg fortolkning. Michel Revel (Dagbladet 5/12) seier at Israel var tidleg ute med forbod mot reproduktiv kloning. Dei har ikkje noko fast forbod, men berre eit moratorium som blei forlenga i år. Det same gjelder for manipulering av kjønnsceller. Grunnen er at den israelske majoriteten ikkje ser noko prinsipielt galt verken i kloning eller genetisk konstruering av mennesker!

         ”Å leka Gud” er ein europeisk metafor på overmot og moralsk farleg grensespregning. I jødisk tenkning er det nærmast ein plikt å intervenera i ”skaparverket” på alle nivå! Mens ”Gud skaper noko ut av ingenting, skaper mennesket noko ut av noko”, heter det.

            Den israelske pro-natalismen pregar alle spørsmål som har med fødsel, familie og helse å gjøra. Dei blei ein stat som venta på folket sitt – gjennom innvandring og mange fødslar. Mens folk i Norge snakka om ”utsletne” mødre, innførte Israel i 1949, ein premie for ”heltemødre” som fødte den 10 ungen. Det siste tiåret har spørsmålet fått krigerske overtonar både på jødisk og palestinsk side. Kampen om statens kulturelle karakter mobiliserer livmora. Dette er ein tung kontekst som den nye reproduksjonsteknologien går inn i, og han er ikkje særleg godt skjult. I den norske biodebatten kan det israelske dømet bli plagsomt. Arbeidarpartiet kan sjå at religion av og til skapar meir liberale holdningar til medisinsk bioteknologi enn nokon ”sekulær” ideologi, og det pro-israelske Krf kolliderer med jødisk tenkning på eit av ”kjerneområda” sine. Jødane har ei praktisk tilnærming med få absolutter av kristent kaliber. (Sitat slutt).             

 

Genomet/genetikere/atombomben og Albert Einstein skrives der en del om.

Flere artikler hele høsten om Israel og at de har flest kunstige befruktninger, mye kloning, og mer bioteknologi hele tiden.

   

 

Hele høsten avdekkes sviket i den norske psykiatrien overfor hele folket, ene groteske historien avløser den andre. Puls på NRK avslører at lykkepille informasjon er blitt holdt tilbake siden 1993, da visste Helsetilsynet og andre aktører at slike piller økte faren for depresjoner, angst og selvmord, likevel latet de som om alt var ok, de godkjente og legene lot seg kjøpe som selgere i de 10 siste årene, slik har de forledet flere hundretusener med mennesker.

Hamsuns diagnose kommer opp til ny debatt i desember.

 

50% av alle drepte i krig er barn. Hva tror du det gjør med barna dette som nå pågår over hele verden i ly av krig mot terror. Et skrekkregime er satt i gang med Bush, Putin, FN, Bondevik; Blair og Sharon i førersetet! ”Dagens russiske ledere vil tie om fangeleirene”, våkner folket snart, ser de hvor vi er på vei med dette lederskapet?

 

 

Se på forløpet til julen 2004 hva kom frem der? Den 26.12.2004 i fullmåne natten i Oslo, får vi melding om syndefloden, og en 1000 års Wake up call på årets mest religiøse dag. Hvorfor er dette religiøse aspekt så et ikke tema etterpå?

Husk alt på jorden skjer i Guds bilde, alt.

 

Hva skjedde egentlig i desember?

 

President Arafat døde, og Terje Rød Larsen utnevnes i kjølvannet til leder av FN Peace academy.

            Basert på hva?

           

Hele Desember avsløres statsminister Bondevik og hans lukkede brorskaps deltagelse i USA – En Vereide fra Gloppen  i Sandane har bygd opp dette brorskapet etter 2 verdenskrig. Krf’s Lars Rise har holdt lukkede Jesus møter på Stortinget siste 10 år, dette kom frem i august måned. Inge Lønning (H), som jeg har gitt mitt visittkort, og Einar Stensnæs som jeg møtte i Folkets hus/oslo, rett før jul. Her deltok jeg på et arrangement i regi av Stavanger som kulturby i 2008. Her lovet Einar Stensnæs (Krf), nå endelig å svare skikkelig på mine brev til regjeringen, lover han muntlig. Jeg skriver påske 2005, og har ennå ikke hørt fra ham. Han kaller seg en kristen leder.

 Se mine: 35 Wake up calls! Kjell Magne Bondevik er så prest I Lars Rise sitt bryllup på 2 nyttårsdag 2005 midt i etterdønningene og spekulasjonene i tusenvis av antall døde nordmenn i Tsunamien, som senere ble til under 100 døde.

 

Arafat døde i november etter et umenneskelig press fra USA, ISRAEL. EU og FN. 

Invasjonen i Iraq fortsetter, på tross at flertallet med mennesker i verden var i mot invasjonen, og USA brøt de aller viktigste menneskerettigheter. De tror liksom at dette nå er ok. Og Fn sier selv dette er ulovlig, men later altså som intet videre. Hallo. USA må snu nå, det må da et samstemt sikkerhetsråd kunne få til, hvis de virkelig mener at invasjon var ulovlig og istrid med de fleste menneskerettighets konvensjoner? Det er jo bevist at antagelsene før invasjon var løgn.

            Men FN og USA beskytter hverandre, for FN våger ikke å se seg selv i speilet på hvordan de har lagt opp til denne krigen i Irak helt siden 1990, med sanksjoner som har rammet hundretusener av barn og sivile. Rwanda, forvarsel for Srebenica, alt har vært forvarsler denne veien, denne troen lederne leder folket i. 

 

I psykisk helse 6/2004. Tema er åpenhet. Bondevik: Åpenhet gjør oss friskere. Tre overleger uttaler seg sterkt kritisk til den pågående ”Hold kjeft” kulturen i psykiatrien.  

Hva med Bondeviks egen ”Hold Kjeft”, fortie kultur på de fleste felt?

 

Krigsbarna tilbys småpenger.

 

6.12.04 Israels nye Apartheid system, et nytt veisystem der nede. Horribelt. Norske regjeringen tro på Israel som svaret og veien til frelse. Det blir som de tror.

 

Dagens russiske ledere tier om fangeleirene. Gulag – 17 millioner i 2 verdenskrig.  

 

Jesus er sjefen. Jesus er verdens frelser står de kristne og roper og roper. Men å se hva de er tilbudt her og nå tør de tydeligvis ikke! 

 

USA trekker i desember ut sine 70.000 soldater fra Tyskland, for å reise videre til andre operasjoner – Det heter ikke krig lenger nemlig, men operasjoner…..(drap på barn!!) Slik deltar Tyskland nå indirekte i Irak de også! Våkn opp, se spillet der ute.

 

Genetikken fortsetter hensynsløsheten. De deler nå egg uten sæd, kloner og galskapen herjer på dette feltet. Men ingen setter en stopper for det! Aborterte fostre er blitt storindustri i vaksiner og i den nye medisinen. Bare tenk tanken. Det drepes et friskt nystartet liv for å lage det til reservedeler. Sett ord på det du. Nå skal England elektronisk overvåke flyktninger, eller terrormistenkte. Kirken har krigføring mot de grupper mennesker de alltid har satt utenfor sin såkalt rette forkynnelse. Dessverre!

 

Må ikke stå på penger, heter det på alle felt for Norge, hvilke holdninger som har skapt dette spør ingen – eller at det eneste som kan hjelpe rett er å gå i seg selv først.  

 

Den 13.12.04 avsløres følgende. (som hysjes svært fort ned igjen!!)

I Puls på NRK avsløres følgende: Å være psykolog eller psykiater med driftsavtale (der er et visst antall slike i hver kommune) betyr at det er som å vinne i lotto hvert år. I tillegg til at disse tillegges å være de ledende innen slik veiledning, får de subsidiert hele sin lønn hvert år. Alle andre diskrimineres direkte, slik stenges alternativene også ute med en usynlig markedsmakt, som ingen snakker om.

Disse får 865.000 hvert år uten å løfte en finger. Driftstilskuddet er basert på 35 timer i uka, halvt driftstilskudd er basert på 18 timer. Mange bruker mye tid på å skrive journaler og epikriser. Uten at der kreves at de har en eneste pasient. De får minst 580.000 frem til pensjonsalderen. ”Takk for din henvendelse, ikke tid p.g.a. manglende kapasitet” heter det til de trengende, mange unge mennesker. Illsujonen om at det er vanskeligere og vanskeligere å få hjelp opprettholdes slik. Samtidig skriver allmennleger ut livsfarlige lykkepiller. (Som øker selvmordsfaren innrømmes det nå.)

Er det rart det blir køer….. og at de som har makt gjør alt for at ingen utenfra skal utfordre dette makthierarkiets spill..    

Myten psykologer/psykiatre har ikke kapasitet. Hvorfor har de ikke det? Avvist, avvist, eller for å dømme i rettssaker. Folk får ikke den hjelpen de har krav på, samtidig stenger de samme kreftene alternative ute. En dame hadde sendt 40 desperate brev om hjelp, der er laget altfor høye terskler. I utdanning settes svært høye akademiske krav for å komme inn, som om dette sikrer helhet og mangfold i innsikt. Enkelte hevder at de som har refusjonsavtaler ikke kan reklamere sammen med alternative utenfor. Legene er allmektige, de sender videre til de som de anbefaler, de kan dømme og avgjøre hva et menneske representerer og legge makt bak sin dom. Legene opphøyes slik over alle andre hjelpere.  

            Hva har hjelpeapparatet av åndelig kompetanse? Styrer de med ånd og Gud, eller i mot? Hvordan lytter de til sine pasienter, tenker alternativt?

500 millioner i tilskudd for at det skal bli billigere for deg å bruke dem, sier Rådet for psykisk helse. Stiller ingen krav. Ingen har oversikt over hvor mange pasienter. Psykiater skal ha ca. 3 timer hver dag med pasienter, en psykolog ca 4 timer heter det. Driftsstøtte fra staten, penger fra folketrygden. I tillegg kan de skrive ut sykemeldinger og slik gi penger til pasienter. En leder mener at de ikke greier mer en 20 pasienter i uken. Alternative hjelpere har ingen subsidier, og ingen automatisk anseelse.

Alle kundene kommer til dem automatisk, de ledes til dem. Blir man syk må man ha sykemelding, altså til legen, som så sender videre til de løsningene som er i dette systemet – psykologer, psykiatre, og deres ofte medikamenterte virkemidler, og i deres anerkjente fagtidsskrift og utdanninger. Staten deler altså ut 800 millioner i året. Riksrevisjonen, helseforetak og rikstrygdeverket – ingen sjekker dem! Betaler ut uten å kreve noen dokumenterte tiltak. Hvordan har dette kunnet pågå helt til nå, spør nyutdannede og andre seg. Helseministeren lover tiltak før februar 2005 – Vi har ikke hørt noe ennå! Oppfølging og kontroll sier han, ministeren sier at de først nå er gjort oppmerksom på dette, blitt kjent med dette og at det er store mangler der.  

Det de aller fleste trenger noen kvalifiserte å snakke ut og få hjelp med ung som eldre.

ER det rett at det skal fortsette slik? Ingen yrkesgruppe er i en slik situasjon. Heve penger, utøve makt, skrive diagnoser (som er ren mobbing, feildømming og diskriminering), heve penger uten at noen sjekker hva slags arbeid de utfører. Og dersom det ekspertisen gir av medikamenter ikke hjelper så bare skylder de på utgangspunktet. ( Mens hva de gjør egentlig er kriminalitet).

Se på hele denne historien med elektrosjokk og medikamenter som sender mange inn i endeløse avhengighets spiraler som legemiddelindustrien og legene/psykiatrien og psykologene tjener og bare forsterker mange problemer gjennom. Man løser få problemer varig med en pille. Man løser bare ting varig ved å gå inn i smerten, åpne seg opp for det nye, ta imot Gud, og definere innholdet i ens tro på nytt, lytte, invitere det nye, å ta de nye positive valgene for å komme seg videre fram, her trenger folk informasjon og innsikt!! Hjelp til selvhjelp.      

Jeg spør. En slik eksklusiv ordning har intet i et åpent demokrati å gjøre. Hvorfor får ikke alle mennesker et fast personlig tilskudd som de kan velge å bruke fritt selv?, så får de som trenger mer søke om det via søke muligheter på det! Da blir det lønnsomt å arbeide seg gjennom ting på sin egen måte.

Gruppen slipper utgifter til markedsføring, pillene får de smurt fra legemiddelprodusenter, de forsker videre i en slik pillebasert forståelse av menneskesinnet. Få dette regnskapet på hvor mye egentlig en lege/psykolog med slike avtaler koster samfunnet. Der alminnelige alternativ må ta seg betalt kr. 2000.- for en weekend for å overleve, så kan de som er drifts subsidierte tilby dette gratis (de er innenfor og aksepterte så de har en masse støtte ordninger tilgjengelig automatisk), de kan tilby reisepenger for de som kommer til deres tilbud, og kanskje kurspenger også?

Krever vitenskapelig dokumentasjon heter det så fint, gå dette etter nærmere i sømmene. Hva visste de ansvarlige om lykkepiller vitenskapelig når de ble lansert osv. De holdt tilbake negativ informasjon er bevist. Gå til pilkoss posten, og se mine innlegg imot lykkepillen da den ble lansert – men nei da media har jattet med legemiddelindustrien og tjent store penger begge aktører på å forlede folket til å tro på pillen som øker selvmordsfaren for de det gjelder.

Man skal fint kunne mestre både angst og de fleste depresjoner uten en eneste pille, men da må folk vite at det er fullt mulig!    

Få inn konkurransetilsynet!! Det er på høy tid. Synnøve Findens motstand med Tine er for blåbær å regne.. i forhold til den motstand som er mot det nye innen legemiddel, leger og kirkens fasiter.

 

I Puls kommer det altså frem at psykologer mottar 800 millioner. (stor maktgruppe), uansett antall kunder. Psykiatre får 500.000, uansett antall kunder. Mange av de dømmer den ene etter den andre med en av sine diagnoser. (diagnoser gir igjen ulike inntekter til sykehus og lege).

            Samtidig blir det vanskeligere og vanskeligere å få hjelp. Nyutdannede får ikke jobb, ikke driftsstøtte, samtidig har de stor studiegjeld. Politikere og psykiatre sier at hver krone skal gå til pasienten. For å få driftstilskudd må man ha praksis. Intet demokrati her, men vernede yrkesutøvere!

Må ha praksis er mantraet, må ha deres utdanning er mantraet. (Utstøtelsesmekanismen). Stat og kommune ansetter ikke folk i praksisplasser, selv om nedskjæringer i skole og helsesektoren. Det private næringslivet får hele ansvaret her.  

           

Det er faktisk ikke mer penger det står på til disse, men selvransakelse, nytt innhold, ny innsikt, nye holdninger, invitere inn det de stenger ute. Piller, gift, offerbevissthet, kloning, genmanipulering, herpesvaksiner på 13-14 åringer, lykkepiller, elektrosjokk, leger som dekker seg bak sin taushetsplikt, underlivsundersøkelser som en selvfølge er de egentlig det?, spør de unge jentene. Stadig flere undersøkelser av kropper over hele jorden i lys av innbilt terrorfare, (og terror objekter skaper ekspertisen selv på sine institusjoner), aborter, vaksiner fra aborterte fostre som bare de rike landene har råd til, vaksiner som de ikke snakker om innholdet i – (FÅ INNHOLDET på bordet!) Hvilken vei viser disse såkalte åndelige veilederne våre? Krig med Gud og ånden. Legen tar honoraret og Gud helbreder alltid. Krev at vi nå får vite hva alle piller, vaksiner inneholder og hvordan de er fremstilt!! Unge mennesker ledes jo til at de må ta dette på seg og sine barn – hvorfor må de det? Hvem har sagt det?

Arbeidstagere presses til uføretrygd, attføring og annet. Dette er utdefinering. Et system som slik rakker ned på andres verdighet for at mennesker skal få sykemelding eller andre selvfølgelige rettigheter i vårt land.

 

Frukten ser vi alle i ytre, flere og flere syke og utdefinerte i Norge. Utrolig mange!  Friskt, eller sykt?

Husk Jesu ord: Lege leg deg selv først. Det er da kanskje ikke så rart at leger tar avstand fra Jesu sjels budskap her og nå?

En annen ting skal de ha betalt for å lege seg selv? Pasienten er en del i deg selv lege. Makten får hele tiden nye mennesker å beskrive hva de gjør mot seg selv gjennom. For i hvilken grad er denne gruppen utdannet til også å se næringen i dette annerledes fokus? Legevitenskapen må ha nye offer i det ytre hele tiden, for slik å fremstå som redningsmenn i et spill de selv har laget.

Se hvordan de skaper avhengighet for mange, i mange tilfeller verre enn de som må ha på polet. Mytene er kø, og at vi ikke klarer oss uten dem legene, og det er selvsagt helt feil, som de fleste myter er.     

Hvor er konkurransetilsynet? Og hva når disse oppnevnte eksperter ikke har de rette løsningene – Ja, hva da? Stadig mer blir jo resistent mot antibiotika.. Der eksisterer et meget lite samarbeid mellom de med driftstilskudd og de uten. Dette opplegget stenger dessuten ute nyutdannede..   

Innen religionen så har prester vernede stillinger med gode lønninger. Noe må gjøres nå!! Dette er forskjellebehandling og en diskriminering ingen snakker om!!

 

Først når du tar fra mennesker privilegier ser du hva som bor i dem. Da ser du sannheten komme opp og frem..   

 

Mange av de som kaller seg kristne, aner ikke hva de begår med slavisk å kalle seg dette. De er da med på å korsfeste Jesu sjel til evig tid. Kan du ta imot Jesu sjel som menneske og frelser i vår tid? Forstår du at Jesus var et menneske med et sjel og en stor familie?

 

Den 21.12 har FN’s klimapanel tatt patent på sannheten. Bare de seriøse, innen forskning vet svarene heter det. Ja, ja det var ikke mange dagene det så falt den fisken i vannet. For absolutt alt som er i universet er skapt i Guds bilde. 

Mens VG over hele forsiden mener: Kvinnene faller for han. Frieriflom til departementet etter show. Hareide (Krfs nestleder hylles) VG dyrker EU, sier ja til kriger verden over og fremstår som et eget politisk parti. VG er jo som lederen skriver bygget opp av motstandsfolkene under den annen verdenskrig.

 

Den 21.12. Amnesty Petter Eide om 19 åringen som har dødsstraff. ”Ingen kan være tause vitner” maner han på selvfølgens og selvrettferdighetens arena.

            Mot Iran, han tør ikke gå opp mot kirken i Norge. Asylsøkere kastes ut av Oslo domkirke – det er greit for Eide. Det er lettere å anklage noen i utlandet enn å ta oppgjør her hjemme. Jeg holdes i Norge som samvittighetsfange, hva bryr vel det Petter Eide? Der kan han være taus. Flere tusen id løse asylsøkere skal kastes på gaten uten sosialhjelp, så spør de samme politikerne hvorfor det blir kriminalitet?

 

Putin refser Vesten, I Ukraina skjer det  store forandringer den 26/12.

 

Kristin Halvorsen, Gunnar Stålsett og Bill Clinton har skrevet dønn ærlige biografier hevdes det. Løgn!

Ingen har nevnt noe om det de begår overfor mitt kall i Norge! Samtidig kaller de seg demokratiske ledere, og forlags redaktørene deltar i spillet mot en av landets egne forfattere. Er det verdighet fra forlag og ytringsfrihets og forfatterforeninger i Norge?

 

Wake up call i Paradis på den mest kristne dagen i året, natt til annen juledag i Norge. Morgenen 2 juledag i Paradis. Det sier alt for de som vil se! Regjeringen Bondevik med Jan Petersen i spissen avslører et utenriksdepartement som ligger å flyter i sjøen, og avsløres som noe helt annet enn å tilhøre Norges og Verdens såkalte elite på sine felt.  

 

Den 28.12, utenlandssjef i Røde Kors v/Halvor Fossum Lauritzen. Sitat: ”man er aldri uberørt, men man må la være å tenke på enkeltskjebnene”

            Er den en slik verden vi vil ha? 

 

Det er de kasteløse som må rydde lik etter Tsunamien. De på den nederste kaste. Rydder for hvilke organisasjoner?  De godt betalte vernede prestene her i Norge står samtidig frem i avisene, og sier at de vil ha ekstra betalt, (provisjon) for å gå med dødsbudskap her i Norge, slå den!!  

 

Den 29/12 er Stålsett, Bondevik og Kongen i forbønnsgudstjeneste i Oslo Domkirke. Svaret ligger i deres valg i fortiden! Gå i dere selv ledere, i dag!

 

I Jerusalem og Betlehem er det murer og konsentrasjonsleir tilstander som har fått pågå i mer med okkupasjon og psykisk terror i over 56 år. Norge heier på FN og staten Israel, det er den de har vært med på å bygge opp ved å fordrive 700000 palestinere fra sine hjem. Tenk om det ble gjort i Oslo. Er det fredsskapende?

 

 

Veldig mange mennesker ser annerledes nå til selve toppen, flaggruten i Norge, vår utenrikstjeneste. Det må altså ulykker til for å avdekke helt klare feil og mangler.

 

Den 2.1.05 bærer Laila Dåvøy et digert kristent gullkors i halsen, med fokus på Jesus.

Se hva Barne og Familiedepartementet har gjort mot meg de 10 siste år: Se: 35 wake up calls, og pilkoss posten. Hun leder kirkens familierådgivningskontor og med disse kontorene er det umulig å få til et samarbeid dersom du ikke har gått det samme utdannings oppdrettsanlegget som alle de andre der har gjort. Demokrati for hvem?   

            Skulle tro jeg sonet for å ha gjort noe galt – Alt jeg har gjort er å være dønn ærlig med mitt kall, og hva jeg ser, vet i et land som sier at de har full religionsfrihet. Men dessverre den medaljen har en annen side.

 

05.01.05 lurer prest Einar Gelius, Vålerenga på om Gud er død.

Jeg spør det er vel heller du Einar som er døv, og skulle følge bedre med i timen! Bare å få seg til å stille spørsmålet av en prest?

 

I kjølvannet av Tsunamien kommer det frem at Dagbladet sikkert over en lang periode før jul har kåret Norges 10 mest intellektuelle. Dette er visstnok personer som i følge Dagbladet forholder seg til de mest brennbare spørsmålene i vår tid på overraskende, nye og udogmatiske måter? Dagbladet: I Sigmund Svarstads fremmedordbok står det om intelligens og intellektuell: De intellektuelle, klassen eller gruppen som har høyest åndsdannelse. Hva åndsdannelse så er, strides de lærde om.    

            Samtidig skriver Dagbladet (kjent for sterke meninger i følge dem selv) at medienes oppgave er å bringe de enkelte individers historier frem, i tillegg henter de inn ekspertise på jordskjelv, utenrikspolitikk, hjelpearbeid og sjelsliv. De henter fra den samme gjengen hele tiden. Det verste er å overse, sier TVN.

            Ja, jeg vitner og vitner..    

 

Hele januar til mars avdekkes utroligste kulturer innen legemiddelindustrien, en stadig grådigere legekultur og leger som stjeler pasienter til egne klinikker.

            Husk alt drives stort sett med overføringer/underskudd, men der må jo skapes mer og mer sykdom for at arbeidsplassene og behovet skal holdes oppe. Så frykt må til….

 

Der avholdes et valg i palestina i januar, og et farsevalg i Irak. Se bildene som i rekkefølge folder seg ut hele året.. Ikke motsatt, men i denne rekkefølgen..

 

17.1 – Midt i Tsunamien, så gir Ariel Sharon hæren frie tøyler i Gaza. ”Ta i bruk alle nødvendige virkemidler, uten restriksjoner” Hvor er FN, verdenssamfunnet? Her utnytter altså Israels leder at medias oppmerksomhet er på noe annet.

            Og de som nekter å utføre ordre, blir straffet som desertører?  Våkn opp nå! 

Arafat er nå død, den offisielle landesorgen var over den 21.12, nå presses der på fra alle hold. Bush sier etter farsevalget i Irak den 20/1, at han er tålmodig. Han skal ikke gi seg før USA har full kontroll.  

            I Vietnam var de ”19” år gamle. Det er barn som første r blitt ledet på skolen i deres tanker og forventinger, som så forledes av foreldre fulle av hevn, hat og uløst fortid til å krige for dem. Der man skulle sendt de som kommanderer andre til å drepe for dem, ut til fronten og gjøre det de sier selv. 

 

21.1. 05 – SE bildet – Helt sinnsykt at en verden kan se på slikt!! At aviser bare trykker og ikke stopper opp. Hvor ledes denne verden. Media har et ansvar for å gå opp mot makten!! Nå går de med makten altfor lenge av profitt hensyn. 

En bil stanset ikke for USAs (liberale) militærstyrker, styrkene skjøt moren og faren i forsetet av bilen – uten rettergang, uten dom. En hel verden vitner passivt, ser på fotball, ser bort..!! Norge sender offiserer, og trener irakiske offiserer på norsk jord, mens lederne i skinnet sier de er imot invasjonen. Folket ser noen annet! Men makten får spille videre enn så lenge. 

Dette er hva vi ser, tenk da hva som pågår i det skjulte? I baksetet satt så 6 foreldreløse barn. Hva tror dere slikt gjør med sjeler, med menneskeverdet. Hvordan kan en hel verden la dette fortsette? Dette slås snart ikke opp som nyheter lenger, men dersom noe skjer mot USA så slås det stort opp, og klistres på motiv som nører opp under mer USA sympati tror de, mens det verden ser er hva som pågår i det skjulte, som kommer frem i den nasjonen som begår dette skjult. 

I demokratiets navn, gjør de dette. SE! Tony Blairs bønn til Bush er visstnok at han ikke må bombe Iran.

Kun en ting kan stanse det som pågår i det ytre og det er å endre egen tro, og velge nye ledere! Folket får nøyaktig de lederne de fortjener utfra sin tro og tillit. Så overser man mulighetene, får man ledere som før eller siden gjør at en stopper opp og sier nei dette vil vi virkelig ikke ha til å lede oss frem. Så må folket samlet stå opp mot makten for å få til forandring. 

             

I Norge kastes såkalte ureturnerbare asylsøkere som kasteballer fra ene byråkraten til den andre. Mennesker.

            Samtidig stenger Oslo Domkirke døra for kirkeasyl, og Kirkens Bymisjon feirer sine 150 år. ”Herren og Valgerd” bestemmer heter det. Spillet pågår i Norge, ikke i Iran.

             Meg?

 

Den 1.2. Paven (84) står for fall og må opereres. Samtidig kommer nå FN med sin nye redningsmann for ofrene etter Tsunamien.

Det er Bill Clinton som nå etter selvbiografien kommer midt i verdens søkelys igjen.  Se der! Kaken fra Pascal – en tikkende bombe.  Når skal Bill Clinton si det han vet? 

            Visste du forresten at tale er gull for politikere? Britiske parlamentarikere tok i 2001, mer enn 100.000 kroner i honorar for etter-maten taler til næringslivsledere. Dette er en helt vanlig sak med priser på fra 35000 til 150.000.- for en takk for maten tale.

            Hva skal man kalle dette? En gutteklubb du ikke kan forlate p.g.a. makt og penger..   

Kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland sier hun har noen personer som hun kaller søppelbøtter, som hun kan få gørra ut hos. Hun må vite at det hun sier ikke går videre. Legger til at hun har en ukomplisert tro.      

 

26.1 Boikottaksjon mot nasjonale prøver i skolene. ”Clemets tog går fort” Skatt og skole het det før valget. Nå ser skoleelevene hva det betydde i praksis. Innholdet i skolen må nå til debatt. Hva lærer de, hva trenger de i denne internett alder vi har foran oss? Elevene har mest å like mye å lære sine lærere, ser skolen det slik? 

 

6.2 – Hvem har rett til å avslutte, drepe liv eller utføre aborter? Hvem gjør dette til en industri? Med hvilken rett? Basert på hvilke visjoner er dette synet grunnet? Hva slags politikk krever at over 16000 mer enn hvert 4 barn (25%) av barn som fødes i Norge, i verdens rikeste land må aborteres? Fødselstall på under 1.4 barn. Dette er liv som er likeverdige i Guds bilde, som altså ikke Norge mener skal integreres i vår politikk, av sosiale, fordomsfulle og politiske årsaker? Å få barn er ingen selvfølge vit det!! 

            Elsk din neste som deg selv, hvordan passer det med å utføre abort? I hvems navn kan man utføre dette? Hva slags legeetisk kultur ligger bak? Start der, og hvorfor skapes denne frukten av den troen som de på toppen av kirken leder folket i? Start der.

 

7.2 – USA ble ikke erobret, men de massakrerte landets opprinnelige beboere, hva kaller man det? Indianerne roper ennå, hvem hører etter…!!?

 

NRK sjef John G. Bernander er frimurer. Det kristne brorskapet. Litt av et bilde som har brettet seg ut det siste året i det kristne landskapet, nettverk etter nettverk er avslørt.

Ville nok være av interesse for mange å vite hvem dette brorskapet inkluderer. Landets kirkeminister sitter jo samtidig som leder av NRK, dette er en uverdig kombinasjon, med altfor mye makt på hennes hender. Vi behøver ikke reise utenfor våre egne grenser for å anklage andre nasjoner for noe som helst! Begynn med vår egen struktur! I Norge er slike mønster mer synlig enn noe annet land i verden. Men tør Norge å starte med oss selv først, det krever et utrolig mot!

 

Er du klar over hva en som kaller seg kristen egentlig tror på? Jomfrufødsel (at et menneske kan oppstå uten at moren vet hvem som er faren, fremfor å kalle en spade for den spade det var, og at Jesus ble født på ny i ånd som voksen - b) en kristen tror at de døde skal vandre og oppstå i gatene våre fysisk. (men kan ikke tro på reinkarnasjon, at starter som barn igjen) Noen som tolker Bibelen mener at der fra før Jesu tid er syn på homofili, og sex under menstruasjon som skal straffes med døden osv..

Korstog og hekseprosesser. De kristne fornekter reinkarnasjon, at folk kan ha det sexlivet de selv ønsker, fornekter sex før ekteskapet og skilsmisse. Hva er skilsmisse? De kristne skulle heller fokusere på innholdet i sin tro, forholdet til sine egen Gud, ånd, og Jesus forståelse. De kristne har okkupert Jesu sjel, og korsfestet hans sjel med familie til evig tid, med hvilken rett? En sjel har en familie, og gjenoppstår hvorsomhelst nårsomhelst! Livet er luft, og sjelen er evig. Ha tillit til dette livssynet! 

 

I Israel, så er et norsk hotell havnet midt i muren. Hotellet deles i to, og det forsøkes nå å tas av Israel etter lov av 1948 om å konfiskere fraflyttet eiendom. Denne paragrafen de brukte for å fordrive mer enn 700000 palestinere fra sine hjem i 1948 og senere. Det er terror det, velsignet av FN, og et stort flertall i vårt eget storting, var pr Israel langt inn på 70 tallet.   

 

11.02. Bush er i Europa og snakker om frihet fra tvang og tyranni. Han sier i orden hva han selv begår denne veien! Mer og mer. Eneste måte er å skifte tro, gjøre nye valg!

 

Den 12.2 – USA fikk 52 advarsler før 11.09.01

Tenk det du! 3 ½ år etterpå kommer dette frem, Så etterpå kom Bush sin ”krig mot terror” i kjølvannet, den virket påtagelig planlagt i lang tid, i en kamp etter et nytt fiendebilde når USA og Russland nå stod mer sammen enn noen gang.  Bak 11.09.01 var det en hel sirkel som ble fullført, hvor også USA sitt sanne ansikt kommer frem for en hel verden, det er hva som egentlig skjedde disse dagene i 2001.

            Tenk alle de bransjer som lever av frykt, terrorfrykt, og som ikke evner se og forstå at de selv skaper mer av dette med slike holdninger, mer og mer! 

 

6.2. Kjøres debatt på at man må ha universitetsgrad for å kunne delta i sex debatt på fjernsynet. Det er det rene fjols til fjells!! Sex og erotikk er kunst og helt individuelt hva den enkelte liker. Doktorgrad her…utrolig hva de klarer å lage. 

 

7.2. Russlands Putin, et totalitært byråkratisk regime er etablert på få år, leser jeg. Nå våkner russerne mer og mer endelig.     

 

10.2, på min 40 års dag, har visstnok Institutt for fredsforskning i følge Dagbladet samlet ledende skikkelser fra hele verden for å diskutere religionens betydning i diplomati og fredsbygging.

Jeg eksisterer ikke for media, eller fredslederne tydeligvis. Jeg aner ikke hva som må til før jeg inviteres inn av de med ansvar for å ta mitt budskap på alvor?  

 

12 til 14/2 er Bondevik på korstog for fred i midtøsten. Bush & Bondevik ute på tur.  Bondevik vil ha religion inn i et utenriksdepartementet.(betyr det at det ikke er der?). Dagbladet slår opp Bondeviks tvilsomme millionstøtte fra næringslivstopper i Molde før valgkampen i år 2000. VG ignorerer. Blasfemi paragrafen har ikke Bondevik fjernet ennå. Spør han hvorfor ikke?     

            Samtidig lanserer jeg min nye DVD/lydbok/bok – Jesus Part II – Dommen overfor media og bokhandlere i Norge, samt på internett.

 

Utenriksdepartementet fremstår som alt annet enn åpent – Unndratt fra offentlighet = UD. Torbjørn Jagland kommer med sine: avskaffe kirke/stat, han vil ha EU uten religiøs forankring. Videre om FN’s maktesløshet. Hva med Jaglands eget spill og egen maktesløshet?  

 

I Oslo innsettes i mars en biskop som er innsatt av regjeringen, i strid med Oslo folkets vilje. Hva godt kommer ut av slikt?

Men hvorfor får folket dette i sitt ytre, for alle får det de fortjener i sitt ytre i.h.t. den tro de fremmer. Så nyt troen deres, eller våkne opp.. 

 

15.02.05. SV ledere angriper Carl I Hagen: ”Hvem tror Hagen at han er?”. Sett opp speilet, hvem tror SV lederne at de er?

 

Den 17.2 – Berthold Grunfeld, den jødiske psykiater mener vi må gjenta og gjenta historien om jødene under 2 verdenskrig i det samme lyset. Han mener nå at tyskerne må ta et oppgjør med sin fortid. (Hva med Norges og din egen bransjes fortid Grunfeld. Når kommer det oppgjøret?)

            Han beskriver nazityskland slik: Enormt oppblåst ego, alle andre har skylda, fullstendig hensynsløs når har med andre å gjøre.

Ja, men ser Grunfeldt at dette jo er ord på hans egen profesjons metoder i svært mange tilfeller…. Uten direkte sammenligning selvsagt… men ordene, ser du Grunfeldt?

All ungdom ville være med i Hitlerjugend, idealiserte og var sammen i skogen, i leirer, begeistring via sport og sang. Kvinner var svært entusiastiske. Alle trodde på en seier. Sosialismen og kommunismen var på den tiden den store fiende.

Jahn Otto Johansen i NRK, Hitler sa på slutten at han ikke drev med politikk lenger, når han var død kunne de drive med politikk, sa han. Det store flertallet av folket  var for Hitler. Det var når han gikk løs på egne sønner, at det ble opposisjon, funksjonshemmede og andre svake grupper.

            Det var ingen vilje til demokrati i det tyske folk på denne tiden. De hadde mistet troen på demokratiet. Der var en enorm arbeidsledighet, intet håp for mange. De får så gjennom denne krigen til resultater føler de. (Ser du det samme desperate jakt etter fiendebilde som preget før krigen mot terror på starten av 2000, som i 1940) Mange ledere stod Hitler nær. En ond logikk, sort tråd. Millioner av tyskere og kvinner helt henført og de hyllet ham. Sonja Henie danset for ham på isen. Tyskland ble så nesten tilintetgjort, og bombet den 7 og 8/5, da Berlin ble bombet. Hva drev Stalin med? Hvilken tro hadde gitt verden denne frukten? 

Ser du hvem som har latt seg forføre i perioden 1990 til 2005? Ser du Norges rolle her? Ser du spillet Norge har spilt i midtøsten rundt grøten, dyrket av et FN, i et kameraderi på toppen? Norge har sittet i helt sentrale posisjoner, giverlandsgrupper, sågar sikkerhetsrådet i årene siden 1998, med en kristen statsminister i førersetet, som ikke vil ha verken samarbeid eller dialog med dette jeg har fremmet, er det fair-play, er det kristen verdighet. Det er kristen tradisjon, men er det verdighet Kjell Magne Bondevik, Jens Stoltenberg og Svarstad Haugland? Hva har Norges lederskap gjennom sine valg begått overfor mitt kall? Og hva fremmer verdens ledere av troen vår i dag? Sett ord på det du!

 

De ledere som nå tror de har uinnskrenket makt (Israels Ariel Sharon, Putin og George W Bush m.fl.)  kommer om natten, myrder og voldtar – i palestina, i irak, i andre land,  – kan det bli verre? Og Bondeviks regjering logrer som om Norge var en stat i USA, og kanskje er vi det for hva vi vet?

Spør Kongen! Tror du på Kongen, så blir det som kongen tror – så det kan være greit å vite hvor han som den øverste leder altså leder folket sitt..  

 

I år er Bill Clinton og Knut Vollebæk 59 år gamle, de tilhører den generasjon som får full ansvarliggjøring for de disposisjoner de har valgt. De som var 30 år da de fikk oljen, og har vært den generasjonen som virkelig har kunnet leve ut sine drømmer og visjoner ved å forbruke ikke fornybare naturressurser jorden har brukt millioner av år på å lage.

 

USA dyrker sine krigshelter, forleder de unge inn i dette spillet i Irak, og dersom du nekter fordi du står imot i henhold til din samvittighet så er det ordrenekt og straffes med fengsel. 

 

Den 21/2 er Bush i Brussel. 40% brukte sin stemmerett i EU, og det ble sagt ja til EU’s grunnlov i går. Det militære nærværet rundt Bush er omfattende hele tiden. Munter tone mellom Bush og de europeiske lederne heter det i sedvane. En egen palestinsk stat, sier Bush, og kameraten Ariel Sharon setter for syns skyld fri 500 palestinske fanger. Bush ber Europa stoppe Iran, før de får atomvåpen (hva besitter USA selv av atomvåpen?), og Syria må slutte okkupasjonen av Libanon kommanderer han. Forholdet mellom USA og Frankrike er nå flott sier de. Der er ingen uenighet, ingen diskusjoner mellom USA og Europa lenger mener Bush. Bush sier så: Ingen makt på jorden kan noengang splitte oss!! Hva mener han? Tror han at det er han som styrer her på jorden? Det er Gud som avgjør her på jorden, alle lever i Guds bilde. Ingen kan vedta noe som helst. Bush er bare en brikke, som alle andre.    

 

Den 24/2. Inge Lønning (H), med armene i kryss som vanlig, han som er nestleder utenrikskomiteen stortinget, og andre toppverv i stortinget. Han sier følgende: Han sier/dømmer/vedtar at et enstemmig sikkerhetsråd nå er enige i at Irak kampen er over” Alle støtter nå demokratiet sier han. (Ja, hvem skal utfordre Sikkerhetsrådet, som tror de kan herje som de vil med et folk som ikke får den innsikt de må ha for å avsløre deres spill! ) Og Morten Høglund (Frp), sier at der er ekstrem fundamentalisme, renspikka terrorisme om motstandsbevegelsen som arbeider med å støtte motstandsbevegelsen i Irak.

            Sett opp speilet Høglund: Ordene ut er hva du selv begår i den tro du leder deg selv og folket fremover!! Der sitter problemet, ikke utenfor deg! Dere som kaller dere liberale burde vite dette…

 

Her i Norge sitter samtidig forsvarsminister Krohn Devold i klisteret, enormt penge rot og 10000 ubetalte regninger – og det får ingen konsekvenser. Hvilke signaler sender dette til det norske folk? Hva er kriminalitet? Uansett problemet sitter i det folket selv som tror på det Krohn står for…!    

 

Før jul brukte Tine sin markedsmakt og presset en konkurrent Synnøve Finden av banen. Ja dette spillet pågår i de aller fleste bransjer, og aller verst er det innen helse, religion og utdanning, som også er der alt styres fra.

            Alle de forventinger, og en historie skrevet av vinnerne (der alt har to sider) som du blir tredd nedover ørene fra du blir født!

 

10.03.05. USA skyter vilt mot alle i Irak. Selv om bilen kjører i 3 km/t, og de roper at de er fra England, og vifter med det britiske flagget.

De har sluttet å telle antall døde i Irak – media har stoppet! Ingen dna lupe der. 

 

Masse i media om maktkulturer hvor de store stenger ute mindre konkurrenter, før jul Synnøve Finden/Tine. Men årsaken sitter ikke der, den sitter i at slikt pågår fra det lederskapet vi har mentalt. De overkjører videre på sin krig mot terror vei.

 

12.03.05 – Nå skal terrormistenkte i England bære elektroniske overvåkningsbrikker. Ser verden hvor vi er på vei under denne troen og overbevisningen som dagens lederskap legger til grunn? Den 6/2 sa Tony Blair at det skulle bli lov å drepe og skyte innbruddstyver.

I januar stod prins Harry kledd ut i en naziuniform.

            Gulag Amerika sies det fra enkelte, der etableres nå et nettverk av hemmelige fengsler over hele verden. 

 

12.03.05 Har der vært en politisk avgjørelse med ny biskop i Oslo. Hele regjeringen ignorerer totalt mitt kall. Se: 35 wake up calls” Jesus var før og står over kirken, det skulle slike ledere vite, om de kjenner kirkehistorien da? 

På Bibelens gammeltestamentlige grunn

 

Jan Petersen fornekter et verdensomspennende hemmelig fengselsnettverk for mennesker mistenkt for terrorisme.

 

21.3.05 Jens Stoltenberg forsnakker seg. Nå vil han pålegge et mindretall å måtte følge flertallet hva gjelder EU saken. Sett ord på det du! Samtidig reformeres NATO til US-EU.

Hva mener egentlig kongen om EU? Vil han ha vår nasjon inn i EU, så si det klart og tydelig til folket! Nå må folk vite hva de på toppene mener – det blir nemlig som våre ledere tror! Da kan det være greit å vite hva Kongen tror, og hvor vi slik ledes. Kongen er vel ikke enig med regjeringen i alt?   

 

21.3.05. Massemord på jøder var også økonomisk motivert, ikke bare rasistisk/ideologisk motivert. Sitat fra Trond Sundnes i VG: Gjennom historiens største rovmord sikret Adolf Hitler seg kontroll over enorme økonomiske resurser som han kunne ”kjøpe” det tyske folk med. Og de lot seg kjøpe. Aly hevder at 95% av tyskerne var entusiastiske og frivillig med på massemordet helt til det siste – fordi det gagnet tyskernes økonomisk og velferdsmessig.

Aly tar i sin bok et oppgjør med at den tyske befolkning ble styrt av terrorregime. Han viser Hitlers nasjonalsosialisme som nasjonal sosialisme på sitt verste. Den tyske befolkningen ble kjøpt med sosiale ytelser. De var glade for et styre som brakte med seg mer velstand enn noe annet styre.

            Men ikke bare folket trengte penger. Også krigsmaskinen utviklet seg til noe svært kostbart. I begynnelsen benyttet styret seg av et stort statsunderskudd, samt plyndring av land, som ble okkupert, og plyndringer også motivert av penger. Sitat slutt. 

 

Hvilke paralleller ligger her knyttet til vår tid nå, med olje, makt, aldri hatt mer våpen, bomber, piller osv..  

 

Jeg har release på min dvd/lydbok/bok fra denne påsken, de første får den tilsendt denne helgen. Dvd’n heter: ”Jesus Part II – Dommen”

Palmesøndag, den 20.03, setter norske hopperen fra Hosle i Bærum to verdensrekorder på under 3 timer. Det er helt rått!

            På palmesøndag! Verdens råeste skihopp i Mammutbakken i Planica. 239 meter i sesongavslutningen, aldri skjedd før. Finlands Janne Ahonen, falt på 240 meter og skadet seg. Bjørn Einar Romøren (23) som han sågar på forhånd hadde lovet alle sammen. Nye verdensrekord. I dag holdt han ord, innfridde løftet - ikke bare en gang, men to ganger, også det noe spesielt!! Han holdt også på å sette telemarksnedslag, mannen som misset i hoppuka, og kom tilbake til de grader nå. Før var det Tommy Ingebrigtsen som hoppet 231 meter i 1995 (på samme dagen?) (Det ene hoppet hans som ledet tiltopps de siste 10 årene for han), nå altså 239 meter.      

Dette gjør dette til en særlig merkedato for en hel verden nå i år. 20.03. Palmesøndag, inngangen til påske med fokus på en nordmann. Dagen før den første vårdag, den 21.03. Jeg har release på min dvd fra denne påsken 2005. Jesus Part II – Dommen. Les hva jeg skriver der om når og hvor ting skjer – på forhånd altså før dette skjedde. Bestill dvd’n på: www.pilkoss.no.

            Dette er en utrolig markering av en nordmann, og får uttrykket: Hoppe etter Wirkola på banen igjen”. Samtidig er dette den første palmesøndag på 26 år ikke Paven holder sin tale/messe selv. Paven er fortsatt svak etter operasjonen for snart tre uker siden, og vår konge skal hjerteopereres. 

 

22.3.05 – I Dagbladet, Kofi Annan i artikkel sier: ”Vi trenger et nytt FN”.  

I hans rapport ”We the peoples”, var tittelen på den tusenårsrapporten han skrev for 5 år siden. Sitat: I begge tilfellene ville jeg påminne verdens regjeringer – som gav meg min jobb og som jeg står ansvarlig ovenfor – om at de ikke er en del av FN for å representere seg selv, men derimot sitt lands innbyggere, som i sin tur forventer at regjeringene samarbeider om målsetningene som er fastsatt i FN pakten, sitat slutt. Sitat: ”I pakten oppfordres det ordrett til ”å fremme sosialt fremskritt og bedre levevilkår under større frihet” sitat slutt. Jeg spør: Hva slags pakt er dette? Hvor er Gud og den hellige ånd i denne pakten? Hva har denne FN pakten med opprettelsen av staten Israel å gjøre? Visste du at Kofi Annans sønn er etterforsket for korrupsjon under olje for mat programmet i Irak på 90 tallet/00. 

Se: Look to Oslo: 35 wake up calls, mitt brev før invasjonen til nettopp FN’s generalsekretær, sendt rekommandert før invasjonen av Irak, til Kofi Annan og George W Bush. Hvorfor velger Kofi Annan dette overfor mitt kall, min sjel?     

Spørsmålet er dette: Hva trenger vi FN til? Hva er FN blitt? Er det andre måter å organisere slikt arbeid mellom nasjoner på? Se på mat og bombe industrien som har utviklet seg siden FN ble opprettet. Aldri vært flere kriger, mer våpen og flere mennesker som lider nød enn nå, dette er i strid med hva FN sier de skal bekjempe.

 

Jesus ville befri sitt folk fra okkupasjon, det var tema den gangen og er dagens tema. Det var tema fra 30 til 48, og fra 90 til 08!! Krig mellom indre tro er hva dette handlet om, synlig i det ytre. Okkupasjons maktens utøvere er nærmere deg enn du tror, og utøverne sitter på toppen her i Norge. (Derfor har det selvsagt inntil nå vært umulig å bli profet i eget land!!)

Okkupasjonen og terroren utøves mot meg, min sjel og mitt ”kall”. De kristne ledere, regjering og storting gjør alt i deres makt for å stanse mitt kall, mens de fremstår som demokrati byggere. Måten makten prøver stanse opposisjon på er ved å fortie, ikke gi det penger, se bort, fordømme, presse ut, ignorer så lenge at personen gir opp, eller familien stopper en, dømme uten å engang invitere til samarbeide eller dialog. Det kalles mobbing eller psykisk terror i de fleste andre sammenhenger, men er tillatt når det utøves fra lederne på toppen! Beklager Bondevik og kirkeminister, nå er det game over!

Let the new game begin! Ny kake med nye oppskrifter. Nytt spill basert på vinn/vinn – hjelpe din neste som du hjelper deg selv. 

 

23.3. I VG – Her står  TV 2 pastoren Egil Svartdahl frem med at han følger Jesus så tett som mulig. (Det finnes ikke et bilde av Jesus – og Egil Svartdahl sensurerer alt jeg forsøker å formidle)

            Han følger Jesus så tett som mulig, da ikke bare på det ytre, men også på det indre plan, sier han. ”Pinsemunken” kaller han seg selv i en spøkefull tone” leser jeg. Han skal vise en påskeserie på TV2 hvor han går opp Jesu fotspor i Jerusalem. Han forteller nærmest time for time hva som hendte, de dramatiske dagene i påsken. Han er genuint opptatt av Jesus, 25 ganger har han vært reiseleder i Jerusalem hvor han med flere har gått i Jesu fotspor. Han har gått fra sted til sted gang på gang. Personlig har han et nært forhold til Jerusalem, to av barna hans er døpt der. Men denne påsken skal han gå 30 dager i kloster.

            Mens Paven dør….

 

26.3, Dagbladet – Statsminister Silvio Berlusconi er sitt lands rikeste mann. Han kontrollerer mediene, regjeringen og parlamentet, omtaler gjerne seg selv som ”den salvede”, bare i Italia, skriver Dagbladet. Italias politiske system kollapset på starten av 90 tallet, og Silvio tok over mer og mer, selv om hans medieselskaper var gjeldstynget på denne tiden. De sier at han gikk inn i politikken for å redde sine selskaper. Det er dårlige tider i Italia for mange bransjer. Journalistene, der er halvparten ansatt av ham, den andre halvparten regner med at de en dag kanskje vil jobbe for ham, slik blir det mye selvsensur.

            Kritiske spørsmål blir bare færre…

 

2 påskedag klokken 00.05, fem minutter over midnatt lokal tid, i Thailand går så et av verdens 10 største jordskjelv igjen, nesten på samme stedet som sist. 8.7. på richters skala. De rammede skriker ”Tsunami 2” – ”Tsunami 2” -  Kl 20.00 er det breaking news i Norge. Tv2 har sin artist galla til inntekt for strømmestiftelsen, med den såkalt veldig religiøse Carola og en Sissel Kyrkjebø som synger om Jesus. (Jeg kontaktet Carola Care Organisasjon om et mulig samarbeide i august i fjor 2004, men har ikke fått noe svar fra henne!)

Det umulige/utenkelige blir igjen mulig så kort tid etter det forrige. Det utløses ny frykt for en ny Tsunami, folk evakuerer i stor frykt. Fra starten av julefeiringen, til slutten av påskefeiringen. 2 juledag, og 2 påskedag – Den tredje dag.. Hva forteller det de troende? Hva vil Gud fortelle? Nå må da de kristne lederne våkne opp? Norge tok dobbel verdensrekord på palmesøndag, det er også et symbolsk bilde på et inntog denne påsken med Norge som nasjon i fokus. 

 

Pilkoss Forlag v/Roger Hegerland har utgitt ny dvd/lydbok: Jesus Part II – Dommen – Den har release fra denne påsken! Kjøp den her på denne nettsiden, eller bestill den i dag direkte i en av landets 600 bokhandlere, eller nettbokhandlere.

 

Ha en flott dag!

 

Dette er skrevet ferdig den 03.04.2005.