Slik så utgangspunktet på brevhodet ut til de som ble invitert:

 

 

Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 HVALSTAD                                        Hvalstad, den 08.05.2000

Tlf: 88008865

 

 

 

 

X….

 

 

 

 

 

Manifest!

 

Jeg er en 35 år gammel forfatter og astrolog, med plettfri vandel.

 

Manifest som vedlagt - og invitasjon til et comeback du kun vil oppleve en gang i ditt liv.

 

Ta kontakt over telefon eller korrespondanse for mer informasjon.

 

 

Velkommen.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Roger Hegerland

Vedlegg: Mappe.

 

 

 

 

 

E-Mail: pilkoss@netcom.no ------Http://www.pilkoss.no

 

 

 

 

 

 

Noen av de som fikk manifestet tilsendt var altså disse:

 

Det Kgl.Slott

DDMM Kongen og Dronningen

0010 OSLO

 

 

Stortinget

Kjell Magne Bondevik

Karl Johansgt. 22

0026 OSLO

 

UD v/Terje Rød Larsen og Mona Juul

7-Juni - pl. 1

Postboks 8114, dep

0032 OSLO

 

Stortinget

v/Statsminister Jens Stoltenberg

Karl Johansgt. 22

0026 OSLO

 

 

Oslo Bispedømme

Biskop Gunnar Stålseth

Postboks 937, Grønland

0135 OSLO

 

Kirkerådsdirektør Erling J. Pettersen

Postboks 7062, Majorstua

0306 OSLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFEST

 

COMEBACK

 

Å ta en endelig avgjørelse uten mulighet for retur, og med fare for eget liv er aldri enkle å ta. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si dette, så jeg sier det direkte:

 

  Et av mine tidligere liv har vært som Jesus.

 

Å si dette i Norge og mene det, betyr fare for mitt åndsliv, fremtid, integritet og frihet. Vil med stor sannsynlighet medføre at min familie, familielege igjen vil forsøke å tvangsinnlegge meg, slik de forsøkte i mai 1995.

 

I betingelsesløs kjærlighet og tillit til Gud i den hensikt å oppfylle den kontrakt som ble inngått for 2000 år siden. Nå må all den sorg og harme som jeg bærer inni meg over å bli sensurert i mitt eget land få komme frem. Vi har ikke "fatwa" i Norge, men lege profesjons muren, makten og media tvinger det de ikke ønsker til taushet, myndighetene vegrer seg for å støtte opp med penger til andre enn sine egne. Psykiater/leger kan sammen med en kommune overlege tvangsinnlegge de mennesker som står for elementer de ikke ønsker å debattere! Hva slags ytringsfrihet er dette?

 

Jeg møter nå ansikt til ansikt konsekvenser av tidligere handlinger fra mai 1995.

Jeg tvinges av familie/lege/psykiater/autoriteter til å holde skjult er dette kallet fra

og guidingen fra Gud, som har vart siden høsten 1994.

 

                                  Det er umulig å flykte fra Gud.

 

I Mai 1995, som 30 åring fortalte jeg til en journalist i VG og i en fullsatt Asker kirke første gang i.h.t. min samvittighet om mine innerste hemmeligheter åpenbaringer, rundt denne innsikten og mitt kall, som kom første gang for 6 år siden i 1994, etter at jeg hadde foretatt et verdivalg, sagt opp jobben, og skrevet 2000 sider på 4 måneder, som ble til boken: Hvorfor er jeg redd deg pappa?

Kallet har vært en sann og trofast guide for meg siden den gangen.

Min familie avviste meg, gjorde den gangen mislykkede forsøk på å tvangsinnlegge meg via familielegen vår, familien anså meg og mitt kall som galskap, og truende for den kjendis posisjon min søster artisten Anita Hegerland/ og min families image i Norge/Skandinavia/Tyskland gjennom de siste 30 årene. Min familie, og familelege sendte meg til psykiater, hvor de tvang meg til å ta tilbake mitt kall, ellers ville de tvangsinnlegge og medisinere meg. Helsevesenet har en altfor stor makt over individets integritet. Det blir som å stange hodet mot en profesjons helsevegg.

            Min bok er om æresdrap og medias frykt for injurie søksmål fra min familie.

           

Min daværende kone truet i 1995 med skilsmisse, dersom ikke jeg stanset meg selv. Jeg stanset meg selv da, og arbeidet med å fullføre utgivelsen av min bok og seminar. Min familie stoppet boken i media tross skriftlig støtte fra dem før utgivelse av boken: "Hvorfor er jeg redd deg pappa?" og sensurerte så boken om min oppvekst, som ble utgitt i siste uken av november 1995, familien har stoppet reportasjer i media, og Dagbladet våger ikke skrive om min bok p.g.a. frykten for injurier.

 

I 1997, forræder min kone meg og tar ut separasjon, og truer at hun skal ta fra meg foreldreretten, og at hun vil fortelle alt om mitt kall til alle, dersom jeg forsøker å få delt omsorg for våre barn. I februar 99 tok jeg ut skilsmisse. Boken "Hvorfor er jeg redd deg pappa" ble presentert på bokmessen i Frankfurt i oktober 1998. På vedlagte CD cover er det avbildet min performance på messen. Bokmessen hadde særlig fokus på menneskerettigheter, men ledelsen forbød min performance fordi:

"Ordnung muss sein" "verboten, no exceptions"

 

                   Jeg er "-Ignored by media"

                  

                   og, "-Norway don't dare"

 

                      Æresdrap i Norge. Psykiatriens justismord.

                      Barndommens ytringsfrihet - en ambivalens       

 

Barndommens ytringsfrihet fremstår slik som en ambivalens.

I Norge får man ikke snakke om sin egen barndom, oppvekst sitt eget liv eller kall

offentlig dersom dette står i strid med andres image, ære, rykte og omdømme. Med den

følge at ingen våger trykke p.g.a. frykten for injurie søksmål. Hva slags ytringsfrihet

er det? Erstatningskrav som følge av overgrep i barndommen er foreldet når man blir voksen. Jeg blir av min egen familie forsøkt holdt som gissel dersom jeg fremmer min bok om min barndom, eller dersom jeg går ut med dette kallet. Jeg trues av min x-kone at hun vil ta fra meg foreldreretten til mine to barn, dersom jeg lever ut dette kallet fra Gud. Min mor og søster sensurerer reportasjer.

            Manipulerte bilder i pressen som skal passe imaget media ønsker å dyrke. barn forventes å smile. Foreldre og de voksnes image er det vesentlige. Se til Elians sak i USA. Misbruk av makt fra myndigheter, barnevern, justisminister, lovverk, kirke. Urettferdighet mot barn, flyktninger og innvandrere. De voksnes frykt og intensjoner leder barn gjennom oppdrettsanlegg, også tillater ikke de voksne at barna snakker om sin barndom og hva de har lært gjennom den offentlig når de blir voksne.

            Mødre har all makt etter dagens regelverk over felles barn. Biologiske fedre gjøres til gjeldsslaver i den svært partiske og urettferdige norske barneloven. Hvordan er dette til barnas beste?

 

Jeg har forsøkt mange utveier, etablert nettverket Pilkoss VeXst, Familiepartiet, Pilkoss Forlag, vært på internett siden 1996. Jeg har engasjert meg meget i samfunnsdebatten, med et særlig fokus på systemterror fra myndighetene, individet og de vanskeligstilte barn, men er utsatt for et systematisk komplott fra media, departementer, og mektige aktører i Norge, som skulle hjulpet meg, men som er feige og frykter injurie søksmål hva gjelder min bok, i alle andre henseende holdes jeg utenfor enhver debatt, fordi jeg ikke har statsautorisert tittel, eller våger stå for det nytenkende.

          Jeg kan ikke fordømme meg selv lenger. Det er umulig!

 

Truslene fra min familie, og familielegen/psykiater som friskmeldte meg på den betingelse at jeg trakk tilbake mitt kall, som refererer seg tilbake til tidligere liv. Trusselen i 5 år nå, med tvangsinnleggelse dersom jeg fremmer dette, eller snakker offentlig med noen om dette. Jeg finner meg ikke lenger i at disse overgriperne skal sensurere sannheten, fordi psykiater, familien, familielegen har frykt og setter seg til å dømme over min åndelighet/kall. Se alt jeg står for og har gjort og døm selv!

            Nå er jeg en flyktning i mitt eget land. Dersom jeg forteller om mitt kall offentlig, så truer min x-kone med at hun vil gå til rettssak for å ta fra meg samværet med mine to barn. Et samvær jeg har fulgt opp til punkt og prikke i alle år!

 

Jeg kan ikke lenger la min bevegelsesfrihet innskrenkes av leger/psykiater uten åndelig innsikt, eller en kirke / familien min som i hykleriets navn søker stemple meg som gal, dersom jeg går ut med dette. Min rett til å være meg selv, og offentlighetens krav på å få vite denne sannheten er viktigere.

 

Jeg kan ikke skjule eller flykte lenger fra meg selv, fordi samfunnet, media, kirken frykter selvransakelse og sannheten - Det er overgrep og hykleri sett i lys av Oslo prosessen, og Norge som ynder å kalle seg for flaggruten innen fredsarbeid, familiepolitikk, ytringsfrihet, menneskerettigheter, fri modig presse og miljø. Jeg har prøvd og prøvd mange meget seriøse veier å oppnå ytringsfrihet uten hell. NOK er NOK! Jeg har vært utsatt for et systematisk komplott fra autoriteter og media i Norge, kirken, departementer. Senest DD.MM Kongen og Dronningen den 25.11.1999, Statsminister Kjell Magne Bondevik, den 25.11.1999, leder av Barne og Familie departementet Valgerd Svarstad Haugland og senest, den 7.3.2000 Biskop Gunnar Stålseth. De ignorerer meg, og vil ikke sette seg inn i noe av det som har med hva jeg står for, eller har utviklet av prosjekter. De er feige, redde og frykter sitt image. De beviser slik at de vil snakke, og signere papirer om fred, bare snakke!!!

                       

Jeg gir nå slipp på all indre motstand mot å si dette direkte ut. Dette handler om menneskerettigheter, ytringsfrihet og respekten for det Guddommelige.

            Folket i et demokrati har krav på å få vite om denne kampen for sannheten. Jeg kan ikke lenger holde dette som en hemmelighet, slik jeg ble tvunget til å skjule virkeligheten slik den var i min egen barndom p.g.a. andres frykt, og image.

            Jeg kan ikke skjule, lide eller løpe fra min sjel, skjebne mer, fordi Departement, og autoritetene med makt i Norge, kirken, politikere, statsråder, media og min familie er redd for sannheten og selveksamineringen mine visjoner fordrer! Vi har særdeles store problemer med diskrimineringen av kunnskapskilder, menneskerettigheter og ytringsfrihet i Norge. Særlig barndom og urettferdigheten hva gjelder videre omsorg for barn. Mødre har all makt, og kan når som helst gjøre biologiske fedre til gjeldsslaver. Særlig mangelen på selvstyre og uavhengighet sett gjennom barnets øyne.

            Jeg kan ikke lenger overbeskytte familie, de lederne i Norge som har stått for å undertrykke meg og alt jeg står for.

 

Det er min oppgave og ansvar å fortelle denne sannheten foran publikum. Hva er år 2000 egentlig om? Dersom Norge ønsker å ta livet av min kropp igjen, og fengsle min sjel så kan ingen stoppe dem. Isåfall så må det vel kalles hykleri å feire år 2000 for kirken i bare fryd og gammen.

 

Sett i lys av Oslos fredsprosess er min historie et bevis på urettferdighet, hykleri og undertrykkelse, for Norge som selv søker å fremstå som selve flaggruten for menneskerettigheter, ytringsfrihet, miljøarbeid. Dessverre sannheten er en ganske annen!

 

          Min eneste frykt er den psykiske åndselitens overgrep, med legenes tvangsinnleggelser og kjemiske lobotomering i spissen. Jeg kan ikke lenger være fanget i denne frykten. Jeg fokuserer menneskerettigheter og møter min skjebne.

 

Tro meg eller ei, det er ditt valg, men ikke krev at jeg skal fordømme meg selv og min sjel mer, fordi jeg i.h.t. min samvittighet gjør det Gud krever fra meg. 6 år er nok. Ikke tving meg til taushet, til å late som om, lide eller lyve om Guds kall, og min dokumentasjon er omfattende! Jeg gjør dette i.h.t. min samvittighet og respekt for hva Gud ber meg fremføre til fullbyrdelse. Individets og barnas frigjøring.

 

Jeg har i dag satt det endelige punktum. Vil nå bringe frem et prosjekt jeg har arbeidet med alene frem til konklusjon. Jeg har allerede kommet, min gjenfødsel og mitt comeback. Jeg har en historie å fortelle deg, og du er spesielt invitert. Dette er kanskje annerledes enn dine forventinger, lik det eller ei. Dette må gjøres selv om ikke Norge eller styret her våger å hjelpe meg. Mitt ansvar ligger i å formidle sannheten.

 

Jeg er sannheten, veien til frigjøring, åndelig utvikling, og lyset.

Vær den første til å tro.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Roger Hegerland

 

Endelig!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSUR

 

 

 

 

MANIFEST

 

COMEBACK

 

 

1. Performance/selvavsløring. 

      

                    Den 01.06.2000 - Klokken 20.00                                    

Foreløpig sted: Jakobs kirke, Oslo

         Tid: 45 minutter.

           

                                  

                        Tlf: 88008865 for oppdatert informasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velkommen inn i vannmannens tidsalder                      "New Age"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Performance: "11/8-1999 - Mai 2000"

                        - Den totale solformørkelsen som satte et forklarende punktum.

                       

                                              "Fra OL'94 til Mai 2000"

 

                                              "Fra 11/8-1999 til planet stellium i tyren i Mai 2000"

                                               = Fødsel/Oppgjør.

 

                        Elian/Miami, fra Thankgivens day, 25.11.1999 til Easter Eve 2000.

 

                       

                        Dato: 18.06.2000 klokken 13.08.

                        Foreløpig sted:

                   Tid: Ca. 2 timer.

                       

                   Tlf: 88008865 for oppdatert informasjon om sted.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemelding til de fleste av de inviterte i Skandinavia.

Roger Hegerland
Solstadlia 35
N-1395 HVALSTAD                    Hvalstad, 31.05.2000
Tlf:

 

 

Til Helge Hognestad m.fl..
Følgende info er i dag sendt ut til pressen.
Ta kontakt dersom De kan hjelpe meg med nytt sted til min performance.

Sensur i Norge.

Jeg viser til invitasjon og manifest datert den 8/5, sendt ut den 16/5 til Dere, og andre aktuelle aktører.

I denne forbindelsen må jeg beklageligvis meddele at Performance kl 20.00 den 01.06 i Jakobs kirke er utsatt.

Utsettelsen har sin årsak i sensur på usett performance. Den 21/5 sendte Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverksted, som er en av styrerne ved Jakobs kirke en e-mail hvor han nekter fremførelse der. Hillestad ringer meg ikke tilbake på min beskjed til han den 25/5.

Hvem våger bry seg og ta på alvor de overgrep, den systemterror og sensur mitt eget land utsetter meg for i alle henseende? Skal Dere som er ansvarlige for å bringe frem systemterror fra myndigheter og maktovergrep fortsette å lukke øynene og ignorere meg?

Mitt særlige fokus på den urettferdigheten, de sensur mekanismer i demokratiet som borgerne utsettes for. De overgrep vanskeligstilte barn og ungdom opplever i egen barndom. Oppvekst som de ikke får troverdighet, reelt rettsvern rundt som barn, eller får lov til å snakke om som voksen fordi overgripernes fysiske som psykiske makt begjær i form av image, rykte, posisjon som voksne hindrer en reell ytringsfrihet. Hvor saker er foreldet eller henlegges, slik fortsetter sensuren av sannheten, det åndelige, det sjelelige.
Ofrene her er barn!

Våger Dere å bry Dere, eller skal Dere fortsette å lukke øynene, og sensurere meg?

Jeg søker nå et nytt egnet sted for min performance. Dersom Dere har forslag til sted eller kan hjelpe meg, så ta kontakt med meg.

Oppdatert informasjon om nytt sted og tidspunkt på telefonnr: 88008865.

Med vennlig hilsen

Roger Hegerland