Press-release 02.04.2003, at 12 a.m.

 

 

Pilkoss VeXst.

V/Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 HVALSTAD

 

A Letter for peace to the citizens of our common world” – 02.04.2003 at 12 a.m.

 

“Stop this war against Iraq now”! Turnaround now.

 

This letter for you who want real peace to happen, you who work for real peace, and want to read the truth the way I see it.

 

UN MUST STOP THE WAR NOW! IT’S THEIR TRUE RESPONSIBILITY!

The world, regimes or governments, have chosen and paid this UN “leader’s” to create peace.

They must deliver what they are paid to do.

 

Please, find yourself a nice Norwegian friend who can translate this into your own language:

 

Uansett hva lederne på alle sider i denne krigen mener og gjør, så stopper denne krigen når mange nok har våknet opp og sett det meningsløse, samt galskapen i hva krig, invasjon er. Samt hva slags politiker spill som nå synliggjøres fra mange lands regimer, i strid med folks viljer. Dette er en villet og ønsket utvikling fra de politiske lederne verden over. Bare Gud vet hvorfor folk i verden må ha denne krigen for å våkne opp!

 

Fokus må nå være på:

 

FN’s passive rolle, der de må stanse krigen, gjennom å ta nye positive initiativ for fredens tjeneste!

Hvor er fredsprisvinnernes stemmer nå? Legg ned våpen, dialog!

 

Brudd på folkerett, menneskeverdet.

Folkeretten er soleklart brutt på de aller fleste punkter! Humanitært er dette en krigsforbrytelse. USA, England og 40 andre nasjoner forsøker å sulte ut nedslaktede mennesker. FN sitter passivt og vitner angrep mot menneskeenheten som menneskeverdet, at Gud, den hellige ånd hånes, samt den som sier han er reinkarnasjonen av Jesus hånes, ignoreres og disse fredselskerne hever likevel såre vell sin lønn, og ber folket gjennom sine organisasjoner om mer penger og hjelp til dette mat og bombe spillet for galleriet, regimene i verden.    

 

Stopp krigen her og nå!

Krigen må stoppe her og nå! Krig er aldri freds budskap, det er hevn og hat og kamp mellom viljer intet annet. Der tilgivelse og det å gå i seg selv før man peker alltid er løsningen. Krigen har oppstått som følge av krig mellom de ledende regimers indre tro og overbevisninger.  

 

Hvordan kan den del av verden som selv har opphøyd seg selv til verdens ledende frihet og demokrati, igangsette en krig, og bruke sågar det humanitære til sivilbefolkningen som våpen? USA og England, med 40 andre land går til krig uten å ha avtalt humanitært opplegg på forhånd. I seg selv kriminalitet! Og FN ser på. Afrika sulter, der har USA truet med at de må ta imot gen manipulert mais og annet eller sulte.  

 

Bare gjennom å tilgi, vil du selv bli tilgitt!   

 

Alle andre muligheter ble ikke utprøvd.

Alle andre muligheter ble ikke prøvd før krigens siste fase i strid med Sikkerhetsrådet brøt ut, se brev til Kofi Annan den 10/3, og USA President George W Bush, den 10.03, lansert den 10.03.2003 klokken 12. sendt til media over hele verden, globalt. – Med mindre FN og Norge ved Bondevik avviser Jesus hjemkomst, Bibelens nye testamente, og det ansvar dette budskap som en verre mulighet enn krig og invasjon! Lederne har sverget sin gjerning på Bibelen/inkludert det nye testamentet. George W.Bush. Kjell Magne Bondevik som Tony Blair m.fl.

 

Dette er en krig mellom politikerstyrte regimer, og folkets vilje! Folket skal nå vekkes globalt, det er hva som pågår, og se hva slags spill for galleriet, ord som fred og krig er blitt for politikere som lever av å opprettholde sine egne arbeidsplasser.

 

For Kjell Magne Bondevik er Jesus hjemkomst, tydeligvis og beviselig mye mye verre enn å se på at en krig pågår. Om det så er folkemord på gang, se til Palestina. Bondevik klamrer seg til makten noen få timer til…i den såkalte fredens tjenester.

         Snakk sant overfor folket Bondevik!

         Som den Israel venn du er, hva mener du egentlig om det nye testamentet? Om drapet på Jesus fra romerriket m.fl. og sionist regimet den gangen?

         Nå ser du at Norges bestevenner USA og England invaderer et annet land, i en stil som ikke ligger noe tilbake for det verdens verste diktaturer har gjort før. Det finnes ingen operasjoner, eller krig light. Krig er krig, ingen vinnere!

         Bondevik - Våg å ta i reinkarnasjon, Jesus tilbakekomst. I det minste si sannheten, om de løsnings forslag som foreligger til folket! Konfliktens kjerne er Jerusalem, som Ur/Babylon/Abrahams grav. Alt dette USA og England, som Israel søker å kontrollere og få på egne hender.

 

Er dette verden nå passivt vitner, som media lever av, brudd på folkeretten?  Jeg sier: JA!

Er dette verden vitner nå brudd på menneskerettigheter? Jeg sier: JA!

Er dette å forlede eller å lede folket rett vei? Det er å forlede folket!

Så sitter vi i Norge og dømmer en og en, mens vi direkte ser hvordan mordere skapes av de militær regimene som lager gjerningsmenn, lært opp til å drepe, voldta, plyndre, som trues ut i krig for å drepe for snart pensjonerte generaler som bare ikke makter å tilgi, glemme, og slutte å tre sin selvrettferdighet  nedover hodet på andre.

         Gjerningsmennene sitter på toppen i vår egen nasjon! Vårt eget regime!

 

Drapet på Jesus i Jerusalem 2000 år tilbake.

Var drapet på Jesus ånd, sjel, legeme et brudd på og i strid med folkeretten juridisk som politisk den gangen det skjedde? (Var vel nettopp stridens kjerne også den gangen). Har ikke Bondevik lært noe av historien. Som han så inderlig tror på utad? Ville Bondevik også den gangen i tiden før og under selve korsfestelsen da Jesus ble korsfestet, fokusert på gjenoppbyggingen etterpå. Eller stanset overgrepet? Hva ville være rett? Hva krevde det i så fall av mot den gangen som nå? Alle som kan lese det nye testamentet vet hvilket stup det sporet den gangen ledet verden 30 år senere. Eller var det rett å gjøre alt for å stanse henrettelsen fra overmakten, verdensdommeren, slik Romerriket fremstod den gangen – som USA gjør det i dag, sammen med England, (og Norge i skapet (mat og bomber – Norge tar seg av maten, oppvasken, og USA bomber for oss alle slik fremstår dette spillet). Mener Bondevik i sin avskaffe all mobbing i løpet av 2 år retorikk (2004), at dette han nå selger som fredens vei leder til ekte fred? Jeg, sier dere det leder til enda mer terror, og tilbaketuren blir enda vondere for regimenes ledere rundt i verden. For løsningen ligger i motsatt ende av denne krigs blindtarmen vi alle nå vitner, fred skapes ikke slik vi nå ser at det gjennom hat, makt, vold og ensrettet propaganda fremmes! 

 Hva mener Statsminister (prest) Kjell Magne Bondevik om det?

 

Det nye fredsevangeliet

Jeg kommer altså med fredsbudskapet, det nye fredsevangeliet. Den nye stemmen. Hvorfor ikke ønske det velkommen? Hva slags løsninger skal verden, FN komme med nå når verden skal forsøke å forsones etter at krigen i Iraq en eller annen gang tar slutt. Gjorde da virkelig FN alt de kunne for å stanse krigen på et så tidlig tidspunkt som mulig? Hvorfor ikke? 

 

Bondevik sier han ser denne krigen i sammenheng med palestina og Israel konflikten som ligger bak og må løses. Men også der følger Bondevik det såkalte nye veikartet, som FN, EU, USA, og Russland står bak. I statsminister Bondeviks verden eksisterer ikke Roger Hegerland, rett og slett!

 

Denne krigen håner og er i strid med menneskeverdet.

Denne krigen som alle andre kriger håner og er i strid med folkeretten.

For de som ser er det ingen tvil om det!

Dette er en angrepskrig mot et helt folk og deres leder –det ser vi på tv! Fiendebildet vinkles hele tiden som om USA og England har rett til å invadere en annen suveren stat. Snart skal Norge selv feire sin 17 Mai. Har ikke Iraqiske folk den samme rett? Hvordan ville Norge reagert dersom vi ble invadert av fremmede land?

 

Om barnas fremtid.

Vi skal være forbilder på løsninger. Vi som ennå deltar i samspillet.

Dette handler ikke om jus eller paragrafer. Om barnas fremtid!

 

Tilgivelse.

Saddam angrer nok mye og søker tilgivelse, den er det opp til folket og de han har utført gjerninger mot å gi. Krig gjør alt enda verre! De fleste mennesker lever i diktaturer, og vi endrer ikke det gjennom krig mot suverene stater! Hvorfor ble Saddam den han ble, se på hans fortid, vokste opp alene, med en jernstang (hvor mange slike barn, uten pappan sin er der nå som vokser opp i Iraq i hat, hevn overfor imperalistene?) Se på Iraqs fortid, hvorfor ble Bush den han ble, se på hans fortid. Se samtidig til hva USA startet og innledet Saddam på i 1968, som alliert og venner. Prisen for å bryte vennskap med USA og England er helt tydelig – enten med eller så er de imot deg på alle måter. Dette er altså den definisjonen (tvangstrøya) den type fredsforståelse synlig for de som ser består i.    

 

Turnaround – Begynn med deg selv!

Krigen har en pris ikke verden kan betale for å fortsette vår retning som om alt er ok. Monsteret sprekker nå – eie, have og dømmesyke. Turnaround! Selvransakelse, Hver og en begynne med seg selv.

         Alle kriger er kommet i fredens navn…og vist seg å skape alt annet enn fred. 

 

FN – Verden også fredsbevegelsen, må evne å tilgi sitt fiendebilde. Se til Frankrikes og Sveriges klare nei. (Freds meklere, en freds organisasjon kan ikke stå for en slik fiende forståelse som de har vist, og kalle seg en fredsmekler!). Det skal en sterk fiende til for å avsløre FN og USA sitt sanne ansikt. Del i samme spillet alle. For selv å bli tilgitt, må man først evne å tilgi selv.

 

Alt ytre skjer i det indre, hos de som fremstår som statsautoriserte eksperter og redningsmenn. En industri. Noen må så vise sannheten bak de tankene, offer som gjerningsmann. Hvem er redningsmennene, ekspertene? Det er de som har skapt denne situasjonen i sin egen selvrettferdighet, for å ivareta sine arbeidsplasser, og hele systemet skal ha nye offer til behandling. Skaper arbeidsplasser gjennom krig, splitt og hersk. Lytt og lær av andre, ikke tre vestens vilje nedover hodet på andre. La folk ta til seg innsikt i sitt eget tempo.

         Politikerne, FN, hjelpe organisasjonene, mat og bomber. System, struktur debatt. Vi er jo blitt kopi av USA. Våkn opp nå se hvilke verdier, oppdrettsanlegg dette smykke demokratiet er. Vi ser sannheten for våre øyne om hvor vi alle er på vei hele tiden. Og hvor er vi nå på vei? Hva har vi i vente, mer av alt vi ser.

        

Her og nå handler om at hele verdens befolkning må reise seg sammen og stanse denne galskapen, med krigen i Iraq. Dette handler om hele retningen på jordens fremtid, og hvordan konflikter skal løses!

 

Forvarsler.

Alt som skjer er forvarsler på hva som fortsetter. Nå må det vises en ny vei – for fred i ord som gjerning.  Verden må sammen vise hva fred og løsninger er. Ut av blindtarmen, og inn på de reelle fredsspor. Alarmen går i Iraq akkurat nå!

USA og England tyranniserer nå en hel verden – vranglære overfor alle verdens barn. Slik skal ikke konflikter løses! Dette er nok et kristent korstog – Hva faen er det de har gjort Jesus budskap og Gud til – Disse krigsbøllene? Men de like ansvarlige er de som nå bærer sine hvite hansker, som toer sine hender, passivt hever sin lønn, og lar dette skje foran deres øyne som om det skal være slik. Udyret, det synlige er alltid lett å stemple, det er det usynlige udyret som tiden avslører for oss alle, som er samtidens virkelige utfordring å forstå og begripe. Med tiden kommer alle svar i sannhet frem.

         Det vet barn!

 

Spillet mat og bomber! Dette spillet fører folket bak lyset, regimene, politikerne, advokatene, de statsautoriserte organisasjonen, arbeidsplassene her tjener på tilsynelatende å arbeide for de store flotte ord, mens folket med tiden jo ser innholdet i det de sier de arbeider for å bekjempe, som ofte er nettopp det de skaper uten at de ser det slik selv.

 

Krigen ”Big Brother i Iraq” er en forbrytelse mot menneskeheten og menneskeverdet. FN bryter folkeretten. Hva med de hvitsnippene som lobber, sitter i FN og hele det humanitære spillet, som nå venter på sine offer, i sin egen offerbevissthet. FN skal jo ta seg av krigsfanger, og offer. Ser de ikke hva slags aktører de er blitt? De lever jo av krig! Den ene krigførende part får hele tiden nye forsyninger av krigsmateriell, samt driver krigen ved å holde tilbake vann og mat til sivil befolkningen. Mens en hel verden, vandrer i sine overfylte supermarkeder, sitter foran tv og ser på disse uverdige morderne fortsetter sitt skuespill for mer krig, og ikke fred! Direkte henrettelser, mord på direkten. TV-spill. Og vesten dyrker Saddam som den uhyrlige synlige skurken. Hvem har rett til å dømme noen? En sak har alltid to sider. Hva om USA betalte sin gjeld til FN , fremfor krig, men se til økonomiske situasjonen nå i hele verden – det gir seg selv at hele denne ”industrien” må ha kriger for at hele karusellen, og industrien skal leve videre slik den er blitt vant til. Men vil den det? 

         Har noen i Iraq bedt USA om hjelp? Opposisjonen i Iraq gikk til opposisjon mot Saddam etter forrige gulfkrig i 1991. Søkte verden om hjelp, men FN våget ikke heter det. Opposisjonen, kurderne ble lovet hjelp fra USA, v/ George W Bush senior om de grep til våpen. (ikke FN). USA lot mer enn 30.000 i stikken etterpå, sier denne siden. De samme hevder at når Iraq gikk til krig mot Iran så ble de oppmuntret av USA. Mange hevder at Hitler var ute etter jøder, og at de nå synes det ser ut som om Bush er ute etter muslimer.       

         Nå den 27/3 står Røde Kors (Thorvald Stoltenberg og øre til øre smilende statsminister Bondevik igjen, samt Jan Petersen og oppfordrer Norge til å gi, mens USA driver humanitær utpressing i Iraq!) og Kirkens Nødhjelp klar som vanlig (messe plakatene) frem igjen, og bøssene. De står klar som lakeier for USA, England og 40 andre nasjoner. Disse nasjonene har plikt og ansvar for selv å samle inn penger. Ta ansvar for sine egne handlinger når de overkjører verdens Sikkerhetsråd.  Ikke bruke barn over hele verden i sitt eget spill. Nå har USA og England ansvaret for hva de har satt i stand selv. La regimene gi hjelp selv, dette er ikke folkets, men regimenes krig. La de betale for dette krigsspillet selv!  

         Barn vil ikke ha noen krig! Når skal verden begynne å lytte og respektere det barn sier! De er åndelige fredseksperter, før dressuren, frykten kommer fra deres omgivelser.  Barn tror de voksne leder rett for dem og skaper ideer for å tjene penger til, betaler for – så disse som seiler under flagg freds skapende styrker forleder også våre barn når de bare skaper mer og mer krig!

 

         FN - Verden skal klare å stanse en slik krig, og forbrytelse mot vårt menneskeverd. De som ikke klart er mot er med de som invaderer og myrder. Ting går ikke over av seg selv! Det bare vokser og vokser, inntil sannheten kommer frem. 

 

Bush sier at denne krigen er Guds gave til menneskeheten. Det er Bush, Blair, 38 land, pluss Fn sin gave til menneskeheten. Dette er ikke Guds verk. Men et verk skapt av viljer, hat som ikke vil gi seg uansett hva de blir fortalt. (Det samme de anklager Saddam for, å ikke ville gi seg).

 

Nå mens krigen er på sin 8 dag, så begynner USA, England, Australia, og 38 andre land som i følge USA støtter dem, koalisjonen og vri seg unna sitt ansvar, og hevder det er masseødeleggelsesvåpen de skal inn og hente ( med de verste bomber selv), så derfor invasjon, og vil selv sette FN på sidelinjen også i arbeidet etter krigen. Se på dette ordspillet som pågår for å unndra seg det juridiske ansvaret! Uansett Gud ser alt hele tiden, og bare Gud kan dømme et menneske.

         ”Guds gave til menneskeheten sier Bush at denne krigen er”, ”Redraw the map of the middle east region” og FN lar han snakke slik uten at de tar til motmæle når de ser hvilke våpen han bruker for å nå sine mål! Utrolig! FN sitter klar og venter med å ta alle inn i varmen igjen når Iraq er invadert, general Franks er innsatt (slik de hevder), og fortsette som før etterpå. Det er blitt veldig populært å strø om seg i verden med begrepet ”Et Quisling regime”, og innholdet i hva det egentlig er begynner vel også nå å endre form i folks bevissthet. Rart ingen snakker om ”Romerriket, Sionist regimet, og det velkjente møtet med Jesus”

 

Livredde barn som gjemmer seg under dyna, glasssplinter, miner, granater, terrorfrykt døgnet rundt, hva gjør dette med et menneskesinn? Hvor mange år tar det å reparere dette? Hva slags traumer påfører dette ufattelig mange menneskesinn over hele verden? I Iraq bruker mange borgerne svært alvorlige medisiner for å overleve og mestre hverdagen, flagger Åsne Seierstad Fra Bagdad. Husk også at Iraq var et av verdens rikeste land få år tilbake, med godt opplyst befolkning på mange felt. Nå skal USA skape et USA i Midt-østen som skal passe på Israel.

 

Imens gjemmer livredde barn seg under dyna, barn med amputerte ben, barn som ligger å tenker på om de mister sin pappa, bestevenn, søsken akkurat nå, eller om bomben ødelegger hele huset deres. Hvordan skille mellom og dele mennesket opp i sivile eller militære, (Ord som: kampanje og operasjoner – Et ord er rett: Krig!) – Det er mennesker alt, det er fedre, onkler, barn med familier. Hva slags logikk logger bak denne militær, krigs filosofien? Hvilke regimer presser deler av sitt folk (de fleste unge menn fra 17 til 30 år – Barn –unge! ) til å føre krig for dem? Send disse politikere, akademikere som sitter med fete leder lønninger, og ber andre gå i krig for dem, ut i krigen selv så de forstår hva det er de gjør mot andre. Se hvordan USA, som Iraq presser sine soldater, unge pappaer ut i krig. Alle krigers motiv har vært å frigjøre folket! Våkn opp se at dette ikke har noe med frigjøring å gjøre! Er folk som forsvarer sitt eget land terrorister? De er fedre til barna i nasjonen som forsøkes å bli invadert, og nedslaktet. De forsvarer sin nasjon, sin identitet slik de er lært opp til å se dette, som alle andre borgere i verden.            

         En annen ting som så synlig kommer frem i denne krigen er at det er flere svært nådeløse kvinner rundt Bush (kvinner som selv skal bære barn?). De er selv mødre? Hvordan stå for at det er rett å drepe andre for å tvinge sin vilje gjennom. Med hvilken rett? De peker på Saddam, men ser de ikke sin egen brutalitet og at de ikke bryr seg om sivilbefolkningen i sin fremgangsmåte, går over lik, og setter fienden i terror, eller banditt bildet med en gang de møter motstand? Hvorfor nevner ikke USA at de sviktet 35000 kurdere i 1991? Hva slags svik er det? Hvor er all hjelpen, all freden i Kosovo, Afghanistan – alt som avsløres er jo at det som sies ikke overholdes fra disse regimene, som fra FN, som blir delaktig hele veien! Se, at de er med å bygger opp, for så å slakte dette etterpå, der de skulle tilgi seg selv, og den andre og finne en ny vei videre ved å gå i seg selv først. Verden tror det skal være slik fordi ikke verden kjenner annet enn slike krigs løsninger for fred i sin fortid, men i vårt nye tusenår, skal vi inn på et helt annet fredsspor, nytt innhold i nye sekker.

 

Den 27/3 avsløres at USA bruker delfiner som holdes i fangenskap til å lete etter miner i havnen ved Iraq, hva slags misbruk av et av verdens mest intelligente dyr er dette? Sist Golf krig i 1991, ble det visstnok brukt mer svært mange delfiner som mineryddere. Der er visstnok brukt 500000 delfiner, som fant 15000 miner. Hva sier ikke dette om menneskets moral og utviklingens kyniske gang når vi bruker delfiner som mineryddere!  Spekkhoggere brukes fordi alle i havet er redd den. Spioner kan plassere kameraer på delfinene, delfiner og hval som vaktbikkjer for militær i USA.

         Barnas høyt elskede dyr, våre delfiner brukes altså nå som minerydder. Våkn opp!! Kriminalitet mot dyreverdet og dyrets rettigheter. Media bare lar det få pågå! Ja de dyrker krigen som om det er slike helter verden vil ha og premiere. Ja vel så høster verden en tilstand deretter, i samsvar med sin tro – men å misbruke ord som demokratiets, fred, bekjempe, Guds, Jesus eller andres navn for å dresse andre opp i eget diktatur er ikke varig fred, men Boomeranger.

        

Utrolig hvordan media, sitter på pressebriefing etter pressebreifeing, som talerør for den krigførende part, som om dette er helt greit og helt ok at får pågår. Media, med CNN o.a. i spissen kjemper i fronten sammen de krigførende. Generaler som skrifter overfor media, som om media var Guden de skal skrifte for? Sitter å bokfører for media, hva de har gjort, som om det de gjør er ok. Hvor er verdens media industri på vei? Hvilke koplinger er der mellom media og våpenindustrien, dette bør klarlegges umiddelbart. Har media laget seg vær varsom plakater for å beskytte sin egen rolle, passivitet og analyse på de felt de har en plikt til å fortelle folket det den vet. Media kan bruke vær varsom plakaten som unnskyldning for å holde informasjon tilbake overfor folket, også kritikk mot dem selv. Folket er så vant til krigføring at folket tror dette er fredens vei, hvilket krig ikke er.

 

Hvorfor stanser ikke FN - USA?

Hvem har gitt USA og England rett til å drepe? Hel media verden ser på, og deltar i fronten, hvordan er dette mulig?

Er det et nytt Rwanda de passivt skal vitne?

FN ser på i Tsjetzenia. (OSSE ble kastet ut ved nyttår)

FN tar parti med Israel, og ser på lidelsene i palestina, de ser på i Iraq, og venter på å tjene penger på gjenoppbyggingen. 

– Israel har brutt 69 FN resolusjoner og har atomvåpen.

Hvor er Kofi Annan? Hvor er hans ansvar?

Hvor er FN?

Gått og gjemt seg i bunkersen, og stakkars alle. Alle arbeidsplassene må ha noe å gjøre mens de venter, slik de i sin selvrettferdighet har ventet på fred etter hver krig, men blitt etterfulgt av noe enda verre hver gang.

USA skylder FN enorme penge beløp. Hva skylder FN USA, siden de ikke krever inn disse pengene?

Er det betaling for at USA er den som ordner opp for FN i Kosovo, Afghanistan etc.. og setter inn såkalte fredsbevarende styrker fra FN. Og hvem betaler ”gildet?”

 

Saddam aksepterte resolusjon 1441. Ikke Bush – Hvem er da diktatoren?

 

 

Planlagt og villet utvikling fra politikerne i verden. Høster hva de har sådd.

Så mange vil si at dette er en planlagt og villet utvikling fra mange av regimene i verden. At de utfører det politikerne har besluttet. 

         Ja da må verden finne på noe annet enn politikere og byråkrati slik vi har forstått dette frem til i dag, hele opplegget må opp til eksamen og nye definisjoner for folket! Tenk hvilke ufattelige påkjenninger en slik tid er for familiene til de som har involverte i denne krigen, og alle som arbeider for sann fred, og alle barn på vår klode, som har tillit til at voksne leder de rett.

 

USA har lagt ned veto i mer enn 70 saker (Israel), så angriper de Frankrike for sitt mulige veto. Israel kan trykke opp dollar i det uendelige og drive med underskudd, og kjøpe seg stemmer til krigføring. Dette bygger ikke fred.

 

Norges uheldige rolle blanding i regime endringer må få en slutt!

Leder av utenrikskomiteen Torbjørn Jagland, sier Norge jobbet aktivt for et regimeskifte, og blandet seg dermed inn (dømte) et annet lands regime. Norge blander seg stadig inn i flere lands indre anliggender, og tar parti med den ene eller andre siden i en konflikt. Jagland sier Norge støttet den i deres øyne demokratiske opposisjonen. Flere 100 millioner til valgkampen, pluss at Norge leverte datautstyr til valget der nede. Norge har hjulpet undergravings virksomhet på de fleste måter, gitt hemmelig hjelp via Norsk-UD.  Og Norge kaller seg et demokrati? Jeg leser i VG, den 29/3 - Tidligere utenriksminister Torbjørn Jagland bekrefter dette, sitat: ”Vi blandet oss inn i et annet lands indre anliggende, vi jobbet for et regimeskifte” – Han legger så til at Milosevic utmerket godt vet at Norge spilte en meget aktiv rolle for å velte spillet for dem – og at det derfor er grunn til å tro at det finnes personer som ikke er spesielt blide på Norge. Norske diplomater fraktet millioner av kroner i diplomatkofferter til Serbia både før, under og etter luftkrigen i 1999. Dette økonomiske bidraget var en av grunnene til at opposisjonen kunne samle seg slik at de vant valget. Norge bidro også med pc’ene som avslørte valgfusket Milosevic regimet gjennomførte.

         Norges definerte ekspertise må gå i seg selv!   

         Jeg spør, hva har Norge med å blande seg inn i andre lands indre anliggender? Hva slags arv er det Jagland etterlater til norske barn fremover å stå i oppvasken for han fremover? Mange av disse som Jagland har definert inn i sitt fiendebilde, kan slå tilbake på Norge og true Norges posisjoner. Nå må folk våkne, en fredsnasjon skal arbeider for sann fred! Så når Jagland har satt Norge i denne uheldige posisjon, så lar han altså kommende generasjoner svare for, stå i oppvasken, og må sågar forsvare hans avgjørelser. Dette er uhørt, og den samme Jagland roper på politi beskyttelse når hans beslutninger og konsekvenser for Norge kan vise seg stikk motsatt det Jagland selv hevder å oppnå. Det ser vi først tiår senere for fullt alvor.  Har vi ikke i Norge nok med å feie for egen dør, og det manglende demokratiet i vår egen nasjon, før vi belærer andre. Se på den enorme oppvasken som nå venter oss alle fremover, mye takket være Gro, og Torbjørn Jaglands visjoner, samt deres nære allierte. ”Det innbilte demokratiet etter 2 verdenskrig.”

         Når vi alle nå vet at Norge er en av de største krigsprofitører i form av doblet eksport til USA og England av krigsmateriell nå under krigen, samt økt oljepris og alt annet, så gjør dette Norge delaktig på en indirekte, som direkte måte. Uansett hva vi mener, så tjener vi enorme penger på at det er krig. Jo lengre krig, mer etterfylling av alt trengs, og mer penger til norske våpen produsenter. Og en hel fredmekler industri, som vel hever like fete lønninger enten de mislykkes eller lykkes. Pluss at Norge håper å være i front på gjenoppbyggingen og tjene penger der også. Nå må folk våkne opp!

    

FN i oppvasken, mens USA. England tar krigen for dem?

To sider av den samme saken. Så deler lederne byttet seg i mellom etterpå (som vanlig), og prisen betaler alle krigens offer, og ingenting er løst. Verden må bare ha flere offer denne veien. Vi har sett dette spillet før. Israel, Kosovo. Hva skjer den dagen USA ikke beskytter Israel slik de gjør i dag? Se hvordan USA behandler x-allierte.

FN venter på å tjene penger på det humanitære arbeidet etterpå, står i oppvasken for USA. Blir som slakteren dette. Noen må jo drepe dyra, så vi kan shoppe kjøtt på supermarkedene som så kvalmende bugner over i Vesten! (skjev fordeling). Alt er liksom ok så lenge de blodige oppgjørene, slaktet skjules for oss, men hva nå når slaktet, sårede mennesker, barn, fedre, familie vises frem live på fjernsyn. Media lever jo av å fremstille her og nå i overflaten hele tiden, uten å se til årsakene og helheten for hvorfor skjer dette egentlig. Medias uheldige koblinger til våpenindustrien!

         Og jeg legger til, slik som vi ser det nå er mye av de forente stater erobret og bygd opp. Peace by peace. Land by land. Spør indianerne! Fy faen for et uverdig krigs spill vi alle vitner nå! Live. Ingenting med sann fred å gjøre. Mer med frykten for sann fred og å møte de ukjente sider ved seg selv å gjøre.

 

         Hvis dette er England og USA m.fl. sin krig, så får de selv stå for oppvasken, forklaringen for det irakiske folk. Selv stå for gjenoppbyggingen, selv stå for å søke tilgivelsen overfor det irakiske folket. Disse to aggressorene kan ikke etterpå komme skrikende med at FN skal ha ansvaret for gjenoppbygging og det humanitære. Hvis FN gjør det så deltar FN i dette krigsspillet! Det må da FN se? Å la regimet i USA rydde opp, plukke opp sine miner, bomber selv, besøke sykehus, gravlegge de døde. Det ville de lært av og kanskje ville dette fått de til å se hva krig leder hele verden inn i av katastrofer. Dialog og sannheten over bordet uten å dømme skaper fred.

         USA og England skal selvsagt sette inn FN til å administrere i ”olje for mat” sanksjons programmet etterpå ( FN får ansvaret for de jobbene de selv ikke vil ha), men USA skal i følge seg selv ha den fulle og hele kontroll med Iraq etter invasjonen. Ingen må tro at de gjør denne krigen, for så å gi noe fra seg, sier Bush den 27/3.

FN er skreddersydd med lover, regler, domstoler som gjelder for alle andre enn USA (og nå England) selv. Og i teten hos FN står Norge og logrer…med halen og pengesekken, og en agenda. Det er derfor England ved Tony Blair nå later til å være den som skal overtale Bush eller være den diplomatiske brobygger, fordi Englands regime kan bli stilt for domstolen i Haag, dersom dette er å anse som brudd på folkeretten. Hvilket det er!  USA har ikke skrevet under verken barnekonvensjoner eller noe annet som kan stille dem til ansvar. USA praktiserer sammen med Kina dødsstraff i dag.

 

Krigen har ingen deadline sier Bush på den 9 dag etter at han trykket på invasjons knappen.

Det var tenkt å bli en kort krig, men nå den 27/3 heter det fra Bush og Blair (De øvrige i den innbilt  demokratiske krigs alliansen hører man lite fra..) ”Krigen vil ta så lang tid den tar, sier Bush, som nå sender nye 150.000 pappaer til barn (som nok har lite valg, press!)! Ingen deadline – og USA, med alliansen skal vinne uansett pris, slik Bush definerer og forstår det å vinne – militært, med makt, press, trusler, drap for å tvinge sin vilje gjennom. Bush skal krige inntil Saddam og hele hans regime er fjernet. (Dvs. drept!) De kjemper ikke for å få kontroll over Iraq, for så å gi opp sier Bush. Og vil bli en liten plass til FN etter at invasjonen er et faktum heter det nå, mens samtidig USA og England, bruker sult som våpen mot befolkningen i omkring liggende byer før Bagdad. Verden ser på i sine stuer, tilskuere til forbrytelser mot menneskeheten, menneskeverdet.

         I VG, den 27/3, USA sier her de har forsøkt FN sporet før og husker så altfor godt hva det munnet ut i (Hva sier dette om USA, England, og FN forhold videre?) en endeløs diplomatisk drakamp. Det er vi som fører krigen, sier Bush (Altså hele Amerika og England, mot et land Iraq) Og dette skal kalles fair play? Har ikke Bush land nok i Amerika til seg og sine?

         Vi kjemper ikke for å oppnå kontroll i Iraq (invasjon) for så å gi det opp, sier Blair og Bush, som ser for seg å dele denne kaken seg imellom, i god imperalistisk tradisjon. Det er vi som skal bestemme alt etterpå av det som kommer til å skje etter at krigen er over, sier Bush nå, og neppe plass til FN etterpå heter det. Og FN later til passivt å bare godta, eller forsøker å få være med på bittelitt. Definasjonen på diktator bør kanskje nå omskrives? Vekkelser for folk!

 

Indianerne og USA historie.

Se til historien om hvordan indianerne o.a. minoriteter i USA ble møtt av det amerikanske regimet! Spør indianerne hvordan USA tok seg frem. Hvordan USA uniformerte og skapte sine såkalte forente stater med makt. De manglet en egenskap, å lytte til det lille, fremmede, ukjente og ta dette på alvor!

 

Det gamle og nye Romerriket, som kunne dømme og drepe for Israel, sionistene den gangen for 2000 år siden, og hva ser verden akkurat nå?

Planen som blir synlig er Stor-Israel, det gamle Romerriket/sionist veldet, nå med England, USA, FN, og mange flere, samt dessverre også med Norge i uheldige dobbeltroller med egen motiv samt spissen for den humanitære (de som selv mener alltid å ha rett ved hver krig) (i mat og bomber spillet. For alle de politikere o.a som deltar i spillet får jo sine lønninger (og skaper avhengighet) og får holdt sine egne folk i sjakk gjennom splitt og hersk, og alle er tydeligvis like uvillige til å gå i seg selv først for å finne den nye retningen som vil skape en sann fred, men den koster for alle de involverte parter.)! Å gi slipp, å gi fra seg der de vil ha mer og mer. 

Bondevik, Hagen og Petersen er svært nære Israel venner. Udyret og monsteret for Israel den gangen var møte med Jesus, og det er tydeligvis det også nå 2000 år senere. Hva har de lært?

 

”Fredsindustrien må gå i seg selv” Menneskeskapte lidelser, krig og kaos.

Fredsarbeidet i verden så langt, fredsforståelsen fra FN og de autoriserte freds organisasjoner. Hele denne såkalte freds industrien må nå gå i seg selv, og se hva de har bidratt til å skape, og slik sett er del ansvarlig for, feil retning hvis de søker sann fred. FN, har først satt en suveren nasjon under økonomiske sanksjoner i 12 år, (skapt et nytt Vietnam), så lar de USA få bygge opp sine styrker, og passivt sitte å vitne at USA erobrer Iraq. (mens Norge selv har hisset til krig og deltatt i krig og sanksjoner under flagg (fredsbevarende styrker – hva har de løst av årsaker?) i disse årene. Later de som om de trekker seg, mens de passivt sitter å ser at gjerningsmannen foretar en invasjon med våpen (produsert i?) som altså var det sanne ansiktet bak masseødeleggelsesvåpen) Se helhetlig nå, hvor står verden i dag? Se nå hva 90 tallet avdekket av ”dansen rundt gullkalven”, og nå oppvasken på alle fronter, ansvaret for egne handlinger. Og hele dette politisk skapte korthuset økonomisk – som nå raser.

 

Norge som selv ble forsøkt invadert på 40 tallet. Hvem kan nå ha tillit til FN? Dersom ikke araberstatene hadde respektert FN, ville vel Israel vært skjøvet på sjøen for mange år siden?

 

Halshuggingsangrep i demokratiets navn, fra den nasjonen som kriger i Guds navn, og som hevder å være verdens front nasjon for frihet.

Det verden live nå sitter å vitner er et av tidenes feigeste offentlig halshuggingsangrep, mens de samme sitter med beskjeden om at Jesus – Part II har ankommet for lengst – med de nye muligheter for fred det skulle innebære! FN trodde på 100 timers krig – Nå blir det uker, måneder, år, det er ingen deadline, sier Bush, den 27/3, og Blair nikker etter. De skal fortsette til regimet er styrtet og invasjonen i deres øyne en suksess. Og freden blir slik gjort til den store taperen. Norge og Bondevik er klar for det som kommer etterpå, Norge fremstår som en krigsprofitør! Det er så trist.

         Samme dag som dette hals huggingsangrepet finner sted, skjer noe annet her i Norge. Myndigheten i Norge arresterte fredag Mullah Krekar fordi myndigheten fryktet at han ville rømme landet. Da ville de jo ikke kunne kaste ham ut.

 

FN’s død?

Uansett at en hel verden passivt ser på en slik invasjon skulle blitt FN’s egen død! FN skal jo nettopp stanse slikt! Hvordan en verden kan se på et slikt halshuggingsangrep, fra en sanksjonert nasjon med vesentlig nedsatt forsvarsevne. Er det verdenskrig USA, Australia, Italia, Spania, Danmark, England og 35 andre land legger opp til og vil ha i sin angrepskrig for fred? Hvor er verdigheten? Hvor er respekten for det ukrenkelige menneskeverdet! Hvor er respekten for Gud? Hvor er freds ekspertisen? Bombe, minelegge og selv true med bruk av atomvåpen, kjemiske våpen for å fjerne masseødeleggelsesvåpen. Se da!

         Men er der nå egentlig vilje til, og penger i det å skape reell fred da – husk at det beste i livet jo som kjent er gratis, og går på selvinnsikt.

 

Se 11/9 i et nytt perspektiv?

Nå kan verden se og forstå 11/9 i et mye større perspektiv, (Chile), for denne konflikten mot Iraq viser USA’s sanne ansikt, og på en slik måte er de såkalte forente staters regime invadert og bygd opp land for land! Hadde disse to bygningene (11/9) stått i Bagdad ville det vært vill jubel blant de krigførende parters tilhengere tydeligvis. Vi har jo sett krigsfronten live. Hva er egentlig medias medansvar for å hisse en hel verden til krig mot terror, og late som at dette er rett fokus og forståelse på hva som har skapt situasjonene.

 

USA, England nekter humanitær hjelp, USA, England utsetter og bruker sult som krigsvåpen mot sivilbefolkningen som de sier de kommer for å sette fri. (fredsbevegelsen i verden ser noe annet).  

USA, England nekter humanitær hjelp til flere hundre tusen barn (som de såkalt skal frigjøre inn i sitt oppdrettsanlegg) Barna drikker kloakk og dør nå – flere hundre tusen liv i akutt fare! Flere 100000 barn i fare – Millioner av barn på flukt, russisk rulett mot deres pappaer. Barn som nå blir foreldreløse, i en hverdag lagt i ruiner, kan du forestille deg denne virkeligheten ramme deg selv? (En verden mener altså at det er rett at disse barna skal betale prisen for USA, ditt lands regime og FNs fredsforståelse?). Drap – Statsregimer gjør akkurat nå flotte ærlige amerikanske og britiske borgere til mordere i deres eget navn. Disse har barn, koner selv. Hva skal de si til sine barn? Finnes der en vilje til å se seg i kjølvannet i USA og England? Barn i Iraq som kanskje har sett sin far bli skutt, som går rundt i rennestein alene, som ikke får mat på 7 dager, USA stenger hjelpesendinger ute. Dette er nemlig også en måte å føre krig på, det å svekke motstanden ved ikke å gi folk mat, medisiner eller vann. Det er ikke mange dagene med en slik type krig før befolkningen dør, og de som dør først er de eldre, samt barna! Dette sitter en hel verden å vitner i krigens 7 første dager. FN ser på!! Dette gjør vel FN, i høyeste grad media og en hel verden som passivt vitner til krigsforbrytere mot sitt eget menneskeverd. Er Bondevik, politikerne og Bush, Blair klar over hva det vil si å presse andre til å myrde for dem og deres sak, sågar i fredens navn? De kaller jo alle andre som gjør slikt, for grusomme diktatorer. Men hva er egentlig straffen de risikerer for å forlede sitt eget folk slik? (At vi skal passe på de som fatter slike beslutningers sikkerhet enda mer, våkn opp!) Er disse lederne klar over hva slags forbrytelser de leder andre til å utføre for deres egen sikkerhet? (frykt), der de skulle lyttet, gått i seg selv først. Dette skaper selvsagt lykke tider for den statsautoriserte ”pille og psykiatri industrien”, medisiner og rus er jo den aller farligste kombinasjonen for at et menneske tipper over!

Hvordan kan USA som FN kalle dette ”fredssporet?”

Kriger, det militære er opplæring til drap, lovløse, hensynsløse tilstander. Har mennesket først brutt en slik barriere, så kan de ikke bare komme hjem til kona og barna og fortsette som om ingenting er hendt etterpå. Se i USA på de krigsofrene som sitter forlatt av den amerikanske regjering etter å ha blitt truet til å delta i krigs ”operasjoner” som det så kvalmende heter nå! Krig er mord intet annet, og avler flere mord! Skaper mordere! Det forteller hva dette regimet bygger på, og er forvarsler på hva alle andre nasjoner har i vente dersom ikke de som bruker slike våpen, og de politiker skapte tankene bak som har skapt dette spillet stanses umiddelbart! Nå.

 

Bush sier den 27/3 at olje for mat programmet ikke må bli politisert (så han regner altså med at Vesten skal ta oppvasken for dem) Han gjentar seierssikkert at de ikke trenger hjelp fra andre humanitære organisasjoner. USA bruker sult som våpen, en hel verden vitner dette. Men hva skal FN gjøre som jo har brukt dette sanksjons våpen selv, og sett på at mer enn 500.000 barn har mistet livet, ganger du det med de 10 nærmeste, så er dette handlinger utført direkte mot 5 millioner mennesker, familier veslignet av fredsorganisasjonen FN, en pris de var villig til å betale.

         FN, Eu, NATO (Hvor USA også bestemmer, og særlig NATO der Norge deltar i tet direkte) med alle sine lover, regler, ordkløveri. Gjort krig til freds operasjoner, en slags meny for fred og slik  gjort og skapt denne alenegangen fra USA, England mulig. De har gjort krig til et juridisk og politisk spørsmål. Det tales ikke med en klar stemme for at fred aldri kan skapes gjennom krig!

FN har via sitt eget lovverk laget sitt eget handlingslammende fengsel. FN gjør seg selv til krigsforbrytere dersom de stopper USA med de samme våpen som USA angriper dem med. Dette systemet er jo suverent for USA og Israel, som tror på at den store verdenskatastrofen må komme. (Les jødedommen). Men Tony Blair sitter i saksa (derfor må han smiske med FN.) Der FN skal vise hva de står for! Når USA gir faen i alt som er avtalt, ja da kan ikke FN sitte passivt å se på dette. Hvor overkjører FN alle spilleregler? Overfor Gud, og den hellige ånd? Har FN gjort og skapt seg til en fredsgud – i så fall det synes på resultatene at det de skaper, og hvor verden står nå!

FN må gå i seg selv. En fredsorganisasjon skal ta imot et slikt budskap som jeg kommer med med invitasjon, velkomst og åpne armer, hvis de arbeider for fred da!

USAs sanne ansikt ser vi nå. (selviske bakenforliggende motiv i sine vennskap) Saddams sanne ansikt ser vi nå. FN’s sanne ansikt ser verden nå mye bedre og mer nyansert nå - på høy tid også det mener nok mange. Det har liksom aldri vært tillatt å se kritisk også på den barmhjertige samaritans rolle.   

        

Hva løste 6 dagers krigen som Israel hadde i 1967 mot palestinerne? Hva slags fred ble skapt? Hva startet da? Ser man med Israels øyne, så ser man jo dette klinkende klart – De får sin vilje gjennom FN, USA, Norge (deltar uansett hva lederne våre sier) og England m.fl.

Norge kjemper, uverdig nok, et par dager etter krigsforbrytelsen mot folkeretten og menneskeverdet, for å komme med som humanitær deltager i olje for mat programmet, og gjenoppbyggingen etterpå. I front der. Mye penger i olje til mat programmet. Hvor kyniske går det an å være? Norge som nesten alltid er krigsprofitør. Norge har en plikt til å stanse denne krigen på alle mulige måter. Det er fredens fokus! Hva slags pris er egentlig Nobels såkalte freds pris?

 

FN vitner, deltar slik passivt på en krigs invasjon i Guds navn.

Hvem er nå slakteren i Bagdad? SE.

FN vitner en invasjon passivt, hvordan er det mulig? Nå våkner kanskje verden opp og ser at der er flere slaktere i Bagdad..    

FN v/ Kofi Annan, George W Bush ignorerer mitt klare budskap den 10.03.2003, før krigen startet. Begge har vel sverget sin gjerning på Bibelen overfor hele sitt folk? Kofi Annan har sågar fått fredsprisen i Norge så sent som i år 2001. Så dersom noen skulle være i tvil om Norges delaktighet, så til Norges handlinger de siste ti årene.    

Hele det norske regimet, eller regjering, som vi så pent snakker om oss selv? (Regimet er tendensiøst ”fienden” det.)

 

FN vitner at flere hundre tusen barn i byen Basra ikke får drikkevann. Nå på 10 dagen! Foran en hel verden!”! USA respekterer altså ikke Unicef heller, som om det var noe nytt.

USA roper på Geneve konvensjonen når Irak har krigsfanger. (Mens de selv har vist krigsfangene på tv først) Nå må verden så hvordan USA shopper rettigheter som smykker, og bruker de til fordel for seg selv når det passer, og gir totalt faen ellers. (Bruker FN, folkeretten der det passer dem), og gir faen i de aller fleste menneskerettighets konvensjoner selv. Se på fangene på Cuba, eller hva tror du USA gjør med krigsfangene i Afghanistan, eller nå i Irak.. Ved minste motstand blir de jo skutt er beskjeden fra USAs fredsregime, som de ser og definerer seg selv! (Fred full av frykt for seg selv og sine) Geneve konvensjonen på andre, men ingen kan stille USA til doms- den eneste nasjonen, vel eneste regimet som har brukt atomvåpen mot befolkning.

USA, England oppfører seg som et barbarisk verdenspoliti og håner Gud i sin krigføring ved å krige i Guds navn! Dette er avskyelig, og nå må folk i verden våkne opp og stanse denne galskapen! 

 

Media deltar som krigsprofitører!

Se på avisenes rolle der TV2, og VG sammen deltar med de krigførende parter.

TV2. De er virkelig blitt en svært synlig aktør, deltaker, del av den krigførende styrken!! Sitat: ” Noen blir mildere med årene, andre blir bare tøffere”, så vises det tre bilder av tre journalister i 60 minutes, som snart vil gå av med pensjon.” Hva er tøft med å være med fronten ut i krigen? Fremstiller krig som tøft, hvilket det ikke er! Det er galskap å tvinge egne landsmenn til å bli mordere, fordi eliten, regimet skal få tvinge sin makt over andre mennesker. Da er man selv en krigsdeltaker, aktiv deltager. ”TV2, først og fremst, som eneste TV kanal i Skandinavia (hva sier det om Norges svært tette relasjon til USA!) TV2, med oppstilling og grafikk fra krigens front – og så ser vi hvem som har betalt gildet: ” Vær sending avsluttes med: ”May God continue to bless America”, og en seierssikker George W Bush. Den andre tv kanalen i NRK, styrer jo Norges regjering over selv. Så heia Norge, sensur under fanen demokrati for årsakene. Bordet er duket for de som trenger slike kriger for å rettferdiggjøre sine egne arbeidsplasser. Det er en surdeig med de samme kommentatorene, de samme ekspertene (som i ettertid stort sett bare bommer, antagelser), en hel ”industri” for å late som fred, (liksom fred) ser vi hver dag, de samme meningene, holdningene, de samme stemmene, de lever av slike konflikter, og tror de er på rett spor det er det verste! Mange som bruker hersketeknikker og sitter og kaller alle de som ikke har samme akademiske bakgrunn som dem selv for halvstuderte banditter eller røvere, og bruker beste angrepsvåpen som er å overse, ignorere, ikke gi penger, eller støte det fremmed og ukjente ut i kulden, og kvele engasjementet.    

         De har selv okkupert sannheten, og definert ut all objektivitet – og skjuler sitt sanne ansikt, diktatur bak smykket demokratiet gi folk brød og sirkus. Splitt og hersk, og dyrk offerbevisstheten er oppskriften alle kan se – men vil de se dette i øynene? 

 

Bondevik inviterer landets ledende religions leder, men håner mitt budskap – mitt budskap kvalifiserer ikke til invitasjon hos Bondevik – Hva er det Kr.f. og Regjeringen frykter – er ikke de Jesus elskere i ord?  

Bondevik deltar i denne krigen som en av de aller verste! Han har sågar den 24/3 landets 7 religions ledere på besøk hos seg, med bilde offentlig. Men meg og mitt klare budskap hånes, isoleres og forties! Jeg skal ikke dømme Bondevik, hva straffen er for å håne Gud, Jesu tilbakekomst og den hellige ånd. Prisen for det er det bare Gud som kjenner til.

         Slik jeg ser det er det ufattelig at ikke folk avslører Bondevik og vårt norske USA og britisk bestevenn vennlige DDMM Kongen og Dronningen sanne holdninger! Alle må da se at Bondevik og Norges regime gjennom det de gjør, støtter i handling er klart for krig i handling! (12 år hisset til krig overfor en suveren nasjon - FN sporet var et kamuflert invasjons spor!! – FN vil nok like mye som USA ha tak i styret over Irak (kan selvsagt ikke si det høyt, men dette skinner igjennom deres passivitet) – dette fordi FN bygger på å ta parti med Israel) Alle som er for en invasjon, eller for å drepe et lands regimer, er for en krig i praksis uansett hva man sier, og kamuflerer seg bak resolusjoner og spissfindig jus! Tilgivelse og selvransakelse er løsningen.

 

Bondevik er 100% tilfreds med sin innsats – folket ser spissfindig tungetale. 

Bondevik den 26/3 i Stortinget, spørres ut av alle politiske ledere! Bondevik er 100% tilfreds med alt regjeringen har gjort, også dens standpunkt, som er mot krig, sier han – mens han samtidig taler i tunger, to tunger.

         Bondevik har nemlig tatt sitt standpunkt, som et politisk nei til krig. For han er nemlig dette primært et politisk spørsmål.. (ikke juridisk) Som om drap og invasjon ikke er juridisk.. (Jan Petersen er jo jurist, så det forteller jo at disse to er splittet og står for hvert sitt syn – ordkløveri, og taktikk spill for at ikke de som vil ha fred med en stemme virkelig skal starte opprør mot den norske regjeringen!

         Den eneste muligheten var å gi inspektørene mer tid, hevder Bondevik. Jeg sier dere der var mange andre alternativer, men de alternativene krevde at FN, Bondevik har vært på feil spor hele veien, siden 1991. (Var intet fredsspor, men nok et krigsspor) Se filmen ”Forrest Gump” – Bondevik. Den sier det meste, eller filmatiseringen av det nye testamentet, om Jesu liv og virke, opp mot Romerriket og Israels skriftlærde m.fl.

         Bondevik sier sågar at den juridiske diskusjon ikke er vesentlig for de i Iraq som nå lider, for dem er denne juridiske diskusjonen temmelig uinteressant, hevder han – mens flere hundre mennesker drepes mens hans sier dette – i Basra. Flere tusen barn mister sin pappa, akkurat nå! I Norge hever Bondevik sin stadig økende lønn, uansett beslutning, og hjem til sin middag og tilskuerrolle. Krig på menyen til ingen nytte for folket! Krig er meningsløst, det er hatets, fryktens og hevnens stemme! Løser intet for folket!

         For Bondevik sitat er dette først og fremst et politisk spørsmål, juridiske er ikke det vesentlige. (Vi snakker om massemord, opplæring til å skape mordere). Bondevik som fremstår så pro forebyggende slik han selger sitt eget image ut mot folket, og folket ser noe helt annet. Bondevik legger videre til at der kan være ulike folkerettslige vurderinger. Han står fast ved at Iraq ved manglende samarbeid har utsatt seg for alvorlige konsekvenser (som om han er verdensdommer). Den folkerettslige diskusjon, han vil ikke legge politiske føringer på de juridiske avdelinger, i UD, kan gå ut på deres (UD) hjemmesider og se sier han. Den konklusjonen er mye mer nyansert enn Sveriges klare svar at dette er brudd på folkeretten, sitat slutt, mener altså vår nasjons leder Kjell Magne Bondevik – og folket ser forhåpentligvis hans spill med ord! Men i Norge kan der ikke skrives ut ny valg, og valgordningen består i den samme surdeigen med de samme stemmene, år etter år. Spill for galleriet. Demokratiet er for det meste et smykke, og mener du noe i strid med ledelsen av partier, så blir veien din lang og så å si umulig, så der er veldig mange måter å strupe demokratiets sanne ånd på.   

I gjerning, handling synlig gjør Bondevik intet for å stanse krigen og USA/Englands aggresjon. Bondevik fortsetter å ta parti med at USA/England må vinne, for vinner Saddam så er det galskap, hevder han – og det sier vel det meste om hva demokratiets stemme mener om alle andre alternativer enn krig og invasjon! Når skal Bondevik forstå at i krig finnes der ingen vinnere! Og når skal Bondevik forstå dette svarteper spillet som han har gjort seg selv, og hele Norge til deltager i? Når han selv presses ut vil han kanskje se ting fra den andre siden? En prest burde se før det er gått så langt. Og forstå at en ting alltid har to sider, som en mynt har det uansett nasjonalitet.

 

Nå er spørsmålet hva gjør vi, sier Bondevik.

         Mitt svar er klinkende klart: Stans krigen mot Iraq umiddelbart, ellers må Norge legge de press midler vi kan på de krigførende parter til å stanse – Våre kanaler er mange til disse allierte.! Norge skulle gå foran og reagere her og nå! USA og England må reise hjem og holde seg innenfor sine egne grenser! Handler om respekt for menneskeverdet, og ønsket om sann fred.

Ingen i verden har rett til å drepe et annet menneske, uansett motiver!!! Bare Gud vet hvorfor ting skjer akkurat slik de gjør.

         Det er jo nettopp det at et nei standpunkt, skal være et totalt nei helt som delt. Totalt nei til krig!  Ved krig må begge parter gå i seg selv, endre seg selv først, ta modige selvransakende oppgjør og gjøre innrømmelser overfor seg selv. Se hvordan USA, England m.fl. sågar nekter humanitær bistand i å komme inn mange dager inn i krigen, og FN ser på, nå krangler de om hvem som skal ha det humanitære ansvaret. – imens påføres sivilbefolkningen en rå utmattelseskrig.

Dette sier ikke Bondevik, og vel egentlig ikke fredsbevegelsen, fordi de alle mener at avvæpning av Saddam var eneste rettet sporet. Ingen har rett til å gjøre dette overfor en suveren stat.

         Jeg har sagt det og gjentar det: Gjennom fienden beskriver de som peker hva de selv står for og gjør. Problemet er ikke fienden, men egen frykt, skygge for møtet med lyset og sannheten.

Og at FN nå umiddelbart må inn og stanse USA, en hel verden må stanse USA. Verden gjør seg delaktig i krigsforbytelse hvis alle nå sitter foran fjernsynet og ser på at Bagdad, det irakiske folk invaderes, og det blodbadet dette vil bli i Bagdad!

FN må her og nå ta mitt budskap på alvor, samt innkalle til fredskonferanse, gjerne i Oslo. Skal ikke en freds organisasjon delta i å skape fred, selv når krigen står på? Den skal ikke sitte å vente på kampen om freden, eller telle fortjeneste i kroner nå. FN må handle nå! Her og nå! FN må gå i seg selv. FN er det organ verdens freds stemmer skal bli hørt. Det ble til for de fattige, men er nå blitt et rikmanns regime rederi! Stopp krigen i dag!

Enten stanser FN - USA nå – ellers er FN i manges øyne i den form det i dag fremstår død som freds organisasjon! Da må Europa finne nye løsninger for å skape fred. FN må lytte til det ukjente, nye, fremmede og stanse alle de som bryter denne folkeretten, men samtidig søke årsaken i seg selv til hvorfor skjer dette som nå skjer. Hvordan har de bidratt til at dette kunne skje? Ellers er årsaken at FN selv deltar i kulissene uten at de selv tør å gjøre det de lar gjerningsmannen gjøre for seg. Husk på at England har skrevet under på krigsforbryter domstolen i Haag, og det vi ser nå er en krigsforbrytelse av aller verste sort mot 24 millioner mennesker. Dette venter Tony Blair og hans regime, han kan ikke legge ansvaret på noen andre enn seg selv for de livene han dreper på fremmed jord! Har ingenting med forsvar av egen nasjon å gjøre. Ren plyndring vil nok mange si. Og hvem er da ”bandittene” 

 

Ja, hvis ikke dette er å støtte en krig, hva er det da?

Den som går til krig utenfor folkeretten, må selvsagt selv stå til ansvar fullt som helt på egne vegne, ta hele oppvasken selv. Norge skal ikke lenger stå i oppvasken. Vi skal være en nasjon som viser verden vei til sann fred, selvstendighet og frihet i ord som gjerning! Og de som handler mot andre må selv stå til ansvar for det de gjør i sine gjerninger etterpå. Søk til årsaker.

 

Du skal ikke hele veien tåle så inderlig vel den smerte som ikke rammer deg selv.

 

Bondevik deltar, men tør ikke si ting slik det er!

Bondeviks bidrag og deltagelse i krigen gjennom NATO er denne 26/3 til krigen er denne: 10000 vernedrakter for biologisk krigføring til Tyrkia. Kjenner Bondevik til hva slags regime som sitter i Tyrkia, som nå skal bli NATO og FN medlem? Folket ser! Er Tyrkia så mye bedre enn mange andre nasjoner i Midt-østen? Spør den fengslede leder Ocalan? Sivilbefolkningen i Iraq har ingen vernedrakter eller gassmasker. (Dersom det oppdages at sivilbefolkningen i Iraq har slikt verne utstyr da er de kriminelle, og masseødeleggelses stemplet med en gang fra USA - fant noe på et sykehus.). Norge deltar i en krig på en klar måte, selv om ikke Bondevik tendensiøst ser det selv.

 

Jeg ser altså noe annet mellom linjene på det Bondevik sier, og sier dere – Det skinner klart gjennom at Norge ikke tør å stå for sitt klare standpunkt som er et innlysende ja til denne krigen i handling (alt annet enn regime skifte og avvæpning er galskap ifølge utenriksminister Jan Petersen (men Norge skal selvsagt få ha de våpen vi selv ønsker direkte selv, eller gjennom våre allierte), vår regjering i Norge  mener at invasjon er rett uansett juridiske spissfindigheter, og ordspill. Se hvordan de har stemt i Sikkerhetsrådet opp til denne dagen USA og England trykte på den endelige invasjons knappen.)

Og invasjon var aldri målet med noen FN resolusjoner! Invasjon = Krig i enhver nasjon! Norges nei er et ordspill og tungetale fra vår statsminister Bondevik.

 

Bondevik vil vinne arbeidsplasser, og den humanitære oppvasken etterpå, til å gjenoppbygge Iraq. En gjenoppbygging Iraq selv skal få betale med sine oljebrønner. Folk må nå se, denne såkalt kristne statsminister har svært lite av folket bak seg, og styrer gjennom velkjente hersketeknikker. Bondevik selger fred gjennom krig i Jesu og Guds navn i Krf. sitt navn. Dette må få en stopp.   

Bondeviks fokus nå, mens krigen så vidt er startet er å fortelle at nå må Norges fokus være å få delta i gjenoppbyggingen av Iraq, den humanitære biten, han har allerede avsatt 160 millioner, pluss mye mer.. ( mens Afrika har en av sine verste sult katastrofer, og hva skjer i Tsjetzenia?) og mye mer står klart (dette går selvsagt utover andre som trenger hjelp, Afrika o.a., alt kommer fra en pott). Norge er slik en kynisk krigsprofitør. Vi hisser til kamp, lar andre fremstå som gjerningsmenn (drepe for oss), og lever selv av å fremstå som den barmhjertige samaritan etterpå, i påvente av neste nasjon som er offer for dette krigsspillet – som må ha et fiendebilde for å overleve, og fienden det er de som ikke er enige med regimene som leder landene. (Holdes nede av eliten gjennom mobbing, som kaller dem: u-land, 3 land, fattige utfra deres definisjoner). De samme lederne som har okkupert folks åndsliv gjennom å dyrke dogmer, og tradisjoner blindt, samt skapt en pillefokusert følelseslivs innsikt gjennom et eget kompetanse nettverk hvor de har opphøyd seg selv til dommere og eksperter over oss alle. I dette spillet bruker de oss alle som offer i sin egen offerbevissthet. Nå må dette ta slutt!

         Jus og lege biblene er til for å sikre deres egen selvrettferdighet, selvopphøydhet og byråkrati intet annet. Det er alltid Gud som helbreder, det blir som du tror. Innholdet i det du tror på!

 

Bondevik elsker de av hans venner som taler han midt i mot. Men hvilke av disse vennene vil Bondevik så oppriktig og ærlig på likefot støtte opp under økonomisk? 

Fr.p og Carl I Hagen har jo virkelig vist oss sitt sanne ja til krig for fred ansikt! Men han bidrar også jammen til at vi kan få se Bondevik og regjeringen naken. Hagen er nå veldig glad for at Bondevik understreker at dette er et politisk spørsmål, samt viser til UDs konklusjoner, samt at Bondevik ikke lenger skyver folkeretten foran seg. Dette er jo i seg selv et bevis på at Hagen føler han blir tolerert med sitt krystallklare ja til krig. Og dette igjen forteller alt om regjeringen Bondeviks tvedelte tungetale.

         Bondevik står også frem i populistisk stil den 26/3 igjen og gjentar at han synes det er flott med de vennene som våger å tale han imot. At hans beste venner er de som våger å tale han imot. I så fall må mange av hans beste venner tale han imot? Dette er selvsagt et ønske, men ikke virkeligheten slik folket ser gjerninger fra Bondevik, som fører folket bak lyset!

         Sannheten er den at Bondevik kjører økonomiske sanksjoner, bringer de til taushet med alle midler, samt ignorerer. (Dette er den beste måten å drive diktatur politikk på). Styrer media (NRK) og psykologisk krigføring mot de som taler han imot, eller står for standpunkt ikke han kan tolerere, og her er min sak et av de aller beste bevis!

         Jeg har avdekket og beviselig avslørt hva Bondevik, som Kr.f. har stått for av misjon i ly av alle disse såkalte ”verdi” fokusene, flotte ord tomme for annet enn gammelt innhold i gamle sekker. Nå må det komme nytt innhold i nye sekker. Bondevik står for en religions okkupasjon, med hvilken rett?

 

Telefonsamtalen med George W Bush og Bondevik mangler referat. Kjell Magne Bondevik fører folket bak lyset?

Sannheten i den telefon samtalen med George W Bush til Bondevik, samt for første gang opposisjonen synlig for folket i det historiske samarbeidet mellom Norge og USA. Trusselen og kraftuttalelsene i forkant av krigens utbrudd fra USA’s ambassadør John Doyle Ong i Norge før krigen brøt ut, om å diktere Norge, og true det norske folk med ymse, som at manglende støtte i krigen mot Iraq ville ifølge Doyle påføre vennskapet (kjøp og salg av vennskap) varige skader. Han antydet i følge VG langt på vei at Norge ikke kunne vente seg hjelp fra USA i en krise hvis støtten uteble. (Er Norge gissel for USA og England).

Det USA forsøker å vise oss alle i verden, statuere et eksempel på er hvordan de behandler de som er imot dem av eks venner.

         Så tyr altså USAs ambassadør i Norge til å spille på såkalt ”bestevenn vennskap”, av de aller beste som USA kan telle på en hånd er Norge. (Jeg sier dere: Ekte vennskap dreier seg nettopp om å stanse ens venn fra å ty til en negativ gjerning, voldtekt, drap eller brudd på folkeretten, stanse alle før de måtte drepe en annen for å oppnå sine egne motiv og ære.)

Som i et slags lyn kom disse ”tlf, tale” hendelsene til Norge dager etter at jeg sendte ut min pressemelding den 10.03.klokken 12 (se den), til mange av de meste sentrale nyhetssentraler i USA, Verden og Norden. Og ”lynet” var neppe tilfeldig!!! Carl I Hagen har nok helt rett i at for fremtiden så bør slike tlf. samtaler som i ettertid brukes for å oppnå politisk gevinst som Bondevik gjør ha stenografiske referat fra. Og det har Hagen helt rett i! Bondevik hevder nemlig selv at han ikke holder noe tilbake, at han ikke har gitt noe misvisende referat fra denne tlf. samtalen med George W Bush. USA kunne ikke starte en diskusjon med Norge i forkant av krigen, ble hysjet ned. Både av Bondevik og Bush, Bush sa han respekterte Norges standpunkt heter det så etterpå i avisene, at vi er venner likevel.

En sterk og klar opposisjon fra Norges ledelse ville endret det fokuset på krig som vi nå tydeligvis ser at USA/England m.fl hadde bestemt seg for å gjennomføre for mange år siden, slik dette fremstår.

  

Hvis ikke dette vi nå vitner på tv er i strid med folkeretten, ja så må folkeretten endres så greit er det!

De som forsvarer slike tanker og hever høye lønninger for fred må gå i seg selv. Advokater, politikere, domstoler, diplomater alle.

 

Norges såkalte innbilte stemme ”demokrati” er sikret gjennom at alle i kommuner, fylkeskommuner, industri og fagforbund stod sammen mot de private, ufaglærte, uorganiserte, og slik hele tiden sikrer seg og sine posisjoner. Demokratiet blir slik et flertalls diktatur, som sikrer det norske regime, deres egen og deres alliertes sikkerhet, samt kongehuset! Våkn opp Norge! Det er når den minste stemmen, eller den ene modige stemmen opp mot gruppen uansett alder, rase eller rang, blir tatt på alvor at vi snakker om et reelt demokrati.

         Norge slaktes nå på EU og EØS alteret. Norge betaler milliarder for å delta i et spill som slakter Norges selvråderett. Folk i departementene skrifter i dag til EU og EØS hver dag, dette sitter alle skattebetalere og betaler høye lønninger tusenvis av akademikere hver dag for å gjøre. Mens stadig flere paragrafer overkjører all selvråderett, frihet i Norge. Den selvråderetten det norske folk tror de styrker gjennom det våre politikere gjør, og bygger landet for oss gjennom, men.

Norge selges akkurat nå uten at folket ser det til EU – Schengen – Patent på liv- Direktiver som tres nedover hodet på oss alle. Der vår plikt er å si nei til det som skader vår fremtid! Denne utviklingen er også i strid med folkets vilje gjennom 2 folkeavstemminger. Det er regimet og politikerne som snik innfører EU, for slik å tro at de legger forholdene til rette for å få Norge inn i det byråkratiske pyramide samrøret EU (EU = H og Ap’s store visjoner for fred og frihet – SE hva dette er!) ved neste folke avstemming, men det norske folk våkner når arbeidsplassene forsvinner slik de gjør i dag, og vi ser politikernes svik for folket, barn, svake, eldre, utdefinerte, outsider, annerledes tenkende, såkalt fattige (ren mobbing) og ungdom så klart som løgner.

         Hvis arbeidsplassene flagger ut. Ja, så betyr det at det gamle faller, det nasjonen trodde på før, faller nå, dør ut til fordel for det nye - og det nye kjemper for å komme inn. Folket må også flagge ut hvis de ønsker å overleve på de samme betingelser som før i de samme jobber, og samme visjoner på de gunstige ordninger som er tilrettelagt skattemessig og annet for å reise og flykte fra problemene. Politikerne legger nemlig hele tiden forholdene til rette for den utviklingen de selv tror på, og det er å forsvare det gamle og etablerte uansett pris. I dag er Norge eksperter å skape utrangerte klienter av vårt eget folk, hvor de selvstendig fritt tenkende og skapende individer sykeliggjøres. Det handler om det manglende menneskesynet fra den opphøyde eliten i landet vårt, som skulle lære seg å tolerere og skape forståelse for det som handler om at mennesket skaper innenfra i seg selv, og skal ikke påtvinges noe fra andre utenfra. Ekspertene må lære seg å lytte til folket, de minste, det ukjente, det fremmede som likeverdig.

 

Barn drepes!

Mens krigen pågår for fullt (en krig Bondevik ”sier” Norge ikke støtter, og håper vil gå over så fort som mulig (helst av seg selv) Mens tusenvis av lik ligger på slagmarken, la folk se dette på fjernsynet da, la folk se hva en krig virkelig er!! (Fleste er barn og unge fra 1 til 30 år gamle), mens en hel verden terroriseres av USA, England, mens en hel by på størrelse med hele Norge i innbyggerantall / Basra – for 10 nde dagen ikke har fått vann eller mat forsyninger, fordi USA har forhindret også dette. 1 av 8 barn i Iraq dør før fylte 5 år. USA, England m.fl har bombet folkets vannforsyninger, uten vann på 10 dagen. ( folket de sier de skal frigjøre). I dag sier folket der på tv (arabisk) selvsagt at de kun får saltvann, og at det sågar koster penger, slå den! Hvordan ville Bondevik like å bli utsatt for den slags behandling av sine barn, og at en hel verden så på? 3 millioner mennesker som må drikke vann vi i Norge ville sagt var kloakk vann.

         Verdigheten?

 

Bondeviks Norges fokus er altså på gjenoppbyggingen etter at krigen og slaget selvsagt er vunnet. I krig er det bare tapere. Det er arrogant ego styrt kynisme å gå til krig. Hans plikt er å stanse krigen før slaget i Bagdad står. (Slaget i Bagdad vil si at regimet forsøkes styrtet med væpnet revolusjon, at drapene er ufattelige, og at verden har trådd over alle de terskler som gjør det nesten umulig å returnere til å skape fred.) La det ikke skje! Dette må de som har skapt situasjonen stanse.

 

Ingen nasjon har rett til å terrorisere en hel verden slik USA og Englands regimer nå går i front for å gjøre, sågar i fredens navn!

 

Akkurat nå i dag flere hundre irakere (fedre) drept på slagmarken (vises ingen bilder fra media i fronten av dette), og samme dag skal en alltid smilende Kofi Annan (FN) møte Bush… Mer enn 50 britiske og USA soldater drept. Til hvilken nytte? Barn som har mistet sin forsørger, og sin familie splittet opp og ødelagt! Dette stinker alt annet enn fred! 

 

Hva har palestinerne med jødeutryddelsen å gjøre?

(SE hvordan Israel behandler sine naboer). Hva har Irak med 11/9 å gjøre? – Etter dette så bør USA være veldig forsiktig med hvordan de bruker 11/9. Alle nasjoner har store sår og sitt hat de må bearbeide, og med tiden glemme sin fortid, og gjøre hva de kan for å komme seg positivt videre.  Tydelig at uenighet med Frankrike, jo har ligget under teppet lenge! Og at til og med Norge har store problemer med Frankrike. Og ulykken i USA skjedde symbolsk nok bak frihetsgudinnen, gaven fra nå USA’s nye fiende Frankrike! (Og som selvsagt Norges regime også uttrykker skepsis overfor, uvisst av hvilken grunn.)

         Bondevik mener at det bare er USA som har de maktmidler som trengs for å bringe forhandlingspartnere til bordet i palestina/Israel spørsmålet. Jeg sier dere – Få Bondevik vekk, han har snart ingen oppslutning i det norske folk. Se hvordan Kr.f. har okkupert definisjonen av hvem som er kristne i vårt land, og hvilke hersketeknikker som er blitt brukt overfor det fremmede, og ukjente.

         Bondevik mener altså at makt, trusler, penger, spillet, karusellen skal fortsette som ingenting, etter krigen mot Iraq og Norge skal i teten på gjenoppbyggingen. Hallo! Fred kan ikke kjøpes, trues eller oppnås gjennom makt, den må skapes i sannhet, så kjærlighet, tillit og tilgivelse, sier jeg deg Bondevik.

 

USA er FN’s leiesoldat dersom man ser dette utenfra. FN er blitt de sterkes rett til å undertrykke de svake, og de ser det ikke selv. Slik passivt FN sitter og godtar det som skjer, tross i de budskap, løsninger de sitter med i sine hender.

Den 22/3 gjorde Bush og Franks det klinkende klart at det er hele Iraqs regime, ikke bare Saddam som skal tas av dage – død eller levende. På tribunen er FN, og hele verden. ”May God continue to bless America sier de amerikanske lederne, som altså bruker God i sin krigføring!” Og media dilter ukritisk etter.

         Og beviselig håner meg og mitt budskap, sendt President George W Bush, den 10.03.2003, før han trykket på start knappen i denne krigen, og sendt til Kofi Annan.

 

Det må en svært mektig fiende til for å avsløre sannheten på de som selv fremstår som verdenspoliti.

Det skal en mektig fiende til for at vi mennesker skal kunne se USA, FN, NATO England, Polen, Norge, og alle andre lands regimer, og de krigførende parteres sanne ansikter. I strid mot folkets vilje på tvers av land. Regimer i alle land som er helt i utakt med sitt eget folk! Nå må folk innse at de virkelig ser hva USA, FN, NATO er!!! Våkn opp! USA er våpendrageren som får tilgivelse, fra FN uansett gjerning. For når ikke FN får viljen sin, ja da må de jo ha en som drar

sverdet for dem… som de ikke kan dømme i sin egen domstol. Se spillet bak!

 

Iraq er religions, arnested og verdenssentrum. Ur. Babylon og kunnskapens tre står plantet her. Saddam, og hele det irakiske folk gjør denne oppvåkningen mulig, de viser oss Bush regimet, FN nakent og avkledd. Bondevik, kirkens og USAs regimets sanne ansikt! USA har brukt FN til å bygge opp sin egen invasjons og krigsplan. Og FN har passivt latt seg bruke. Dette er det vi ser i handling, så kan de si hva de vil, i samrøre diplomatiet etterpå!

Men både FN, USA, Pavestaten, Norge bærer på visjonen om Israel – i den visjonen ligger møtet med Jesus, og palestinernes arv!

Tror USA at denne krigen hjelper dem i det oppgjøret, så må de gjerne tro det, bare tiden vil vise  hva virkeligheten blir. 

 

Se hvordan Bush regimet truer, terroriserer. Se på deres forretningsmetoder, avledningsmanøvrer for alt som ikke fungerer bra i deres eget land. Og se hva de gjør mot dem som ikke er med dem. Prisen for å si sannheten til dem er blodhevn og korstog, eks allierte blir gjort til fiender og gjenstand for verdens forfølgelser. Hvordan kan i det hele tatt noen ha tillit til det såkalte demokrati, som fremmes fra dette som vårt eget regime?

        

 

Reis hjem nå! 

Se til Vietnamkrigen, USA har mulighet til å komme bedre ut denne gangen, ved å snu rundt og trekke sine styrker tilbake, og ta oppvasken i sitt eget land før de belærer andre noe som helst. Ingen kan tvinge sin vilje på noen. Det som skjer er at dagens system tvinger opposisjon til taushet gjennom de system som de sier er der for å hjelpe dem.. Piller, psykiatri, utdannelse i deres egne oppdrettsanlegg. Dette må folk bli bevisst og våkne opp på.  Det er fasitene som de som leder mener å besitte i dogmer, tabuer, jantelover (setter folket opp mot folket, for slik å gjøre at ikke folket ser at det er lederne som skaper gjerningsmennene gjennom de beslutninger de fatter), samt tradisjoner og så forsvarer med makt slik at det usynlige diktaturet opprettholdes. Der tillit til det ukjente, nye er nøkkelen til fremdrift og frihet. Og alle de som stemples som fattige, utstengte er deres bevisstgjørere.  

         Si nei og stå for det fullt som helt når du mener dette er rett! I et demokrati skal nei respekteres, og stimuleres, premieres på linje med ja, og ingen trusler fra de som skal tvinge sin vilje nedover halsen på andre. Andre får komme og våkne i det tempoet de selv gjør dette i. I mens blir det landskapet, gjerningene og de synlige konsekvensene slik folket tror og er ledet av de regimer som de har valgt til å styre dem. Tro du virkelig den såkalte parlamentarismen er demokratisk, eller trenger den en total fornyelse, og et meget kritisk søkelys på undertrykkingsmekanismene stats makten bruker for å holde det nye nede.

         Slakteren i Haag, i Eu domstolen – med hvilken rett? Waterloo?

           

Det finnes ingen vinner her – I krig er alle tapere. Utfordringen her og nå er å skape en vinn/vinn situasjon. Det er FN’s ansvar!, eller rettere sagt folkets ansvar, i kjølvannet av denne krigen må også FN’s rolle opp til debatt, om et helt nytt innhold, ellers må et annet organ stå som løsning på internasjonale konflikter.

         Løsningen her og nå, er å ta imot mitt klare budskap, samt være villig til å påbegynne de omfattende selvransakelser mine budskap fordrer, særlig for de som sitter på toppene i hierarkiene, regimene i dag.

         Finnes ingen lette løsninger for noen nå!

 

Det er bare gjennom å tilgi andre først, at du slik tilgir deg selv, og slutter fred, men det er alltid den som mener å ha all rett på sin side, den som peker mest som må begynne med å ta initiativet til å tilgi. Og tiden avdekker alltid det utenkelige om oss alle!

 

Fredsforståelsen til Bondevik? Jødedom, gammel kristendom, eller Jesus, det nye testamentet, og nå Part II? Hva velger du fremover Bondevik? Hvilken side står du på? Israel(jødedommen og det gamle testamentet eller Jesus, og det nye testamentet? Må nemlig velge en av dem!

 

Problemet ligger i denne fredsforståelsen til Bondevik (preges av krigs løsninger), som mener det ville være galskap at Saddam skulle vinne denne krigen. (Bondevik skulle vite at kun en kan dømme – og det er Gud). Bondevik er mer opptatt av sier han, å vinne krigen etterpå. I Norge ser vi at Regjeringen skaper fattigdom, økte forskjeller og arbeidsledighet (han sier han bekjemper fattigdom og arbeidsledighet ved nå å pålegge folk tvangsarbeid, politikerne selv skal selvsagt heve sin altfor store lønn, og sole seg videre mens staten selv bare blir fetere og fetere og folket lider mer og mer). ”De” skal bekjempe skilsmissene (aldri vært flere skilte enn nå) Vi ser at han og flertallet i vårt regime på Stortinget privatiserer strøm, olje og eldre omsorg, og vi ser de enorme skandalene for folket i følge av denne kyniske tankegangen. Enkelte ting er det soleklart at er statens ansvar alene. Privatisere kjærlighet? Videre ser vi nå i Norge at Norge selges til utlandet, at staten konkurrerer med næringslivet i Norge, ved å subsidiere kjøpesenter bygging i utlandet med norske aktører, som igjen skal ha arbeidskraft til kr. 10 pr time i Estland o.a. Men staten her hjemme flår folket for stadig flere skatter, avgifter og et så langt oppbevart statlig byråkrati som klamrer seg fast til sine arbeidsplasser. Få oppsigelser der ennå. Næringslivet, fiskere, grundere, som bønder her i Norge strupes helt, med mindre du har de rette bekjentskapene, partibok. De selvstendig tenkende er gammeldags, alt skal overlates til et politiske, akademisk styrt EU!  Vi må ikke la dette skje!

Denne utflaggingen er egentlig en synliggjøring av at Norge er i ferd med å bli en stat i ”det såkalte forente EU” Med USA som forbilde. Dette er planen bak det ikke folket ser, men som pågår i kulissene. Norges regime er i ferd med å gi fra det norske folk selvråderetten over vårt eget land. Brussel, EU, USA og FN er Norges i handling Gude dyrkelse slik den fremstår utad. Det er for disse domstolene de skrifter, og står med ryggen til Gud! Snart havner vel FN i Brussel.     

         Matsminkedirektiv og patent på liv har Bondevik og Kongen skrevet under på få uker tilbake. Folket gjør ingenting. 

 

Domstoler og Kongehus kan aldri privatiseres heter det. Det er nettopp disse ting man angriper når man gjør invasjon i Iraq, og opphøyer ens eget regime til verdensdommer. Ære, verdighet, nasjonalisme, ( Norge har 17 Mai). 

        

Bondevik det er aldri noen vinner i en krig! (Annet enn våpenindustrien, media, selvopphøyde ekspertene, advokatene, de fredsbevarende styrkene og humanitære arbeidsplassene – hvem er i front her? ) – Det er bare tapere, alle blir tapere, menneskeheten, menneskeverdet, og den største taperen er freden, samt de kommende ofrene, som ofrer seg for å vekke lederne, regimene til å se hva de gjør mot seg selv og sitt folk den veien de leder an. Krig er menneskeskapt, årsak/virkning.

         Norge har arbeidsplasser i utlandet på de fleste fronter snart. Kongeriket Norge har soldater overalt.. Hvor? Kirgistan, Bosnia, Afghanistan, Kongo, Etiopia, Sinai + flere, og er tett på med hele sitt humanitære statsautoriserte hjelpeapparat. Mange i det militære i Norge er lært opp på akademier i USA. Og hva de har lært der ser vi jo nå foran våre ansikt!

 

Bush og Blair har sagt at deres viktigste misjon er å skape et trygt og sikkert Israel og de er tydelig villig til å la ethvert virkemiddel helliggjøre sitt mål, og oppnå det de søker på diktatorens vis. Splitt og hersk, samt tillatelse til å drepe dersom det er nødvendig.

         Blix sier han følte seg motarbeidet av USA (at arbeidet deres, våpeninspektørene irriterte USA), og det er klart det gjorde det for hva Blix og hans menn gjorde var jo å nær avsløre at det Colin Powell, også FN, og USA hele tiden hevdet og mente slett ikke viste seg å være slik de beskrev det, så fikk de dårlig tid, veldig dårlig tid, samtidig trengte de akkurat denne tiden til å bygge opp sine styrker i Iraq, også vise verden sitt sanne ansikt bak alt. Invasjon, regimet død eller levende, og Generalen som skal innsettes i følge USA er General Franks. (Hør hans taler.) Røde Kors i Norge, og USA, England m.fl. trengte 5 måneder på å bygge opp før knappen for full invasjons krig ble trykket på.

 

Jeg sier deg, dette er definitivt ikke tanker fra Jesus og det nye testementet, men fra jødedommen, og det gamle testamentet.

 

Det interessante er jo at Bondevik, Hagen og  Petersen, alle mener at de skal oppnå det de søker gjennom militær makt, terror, eller trusler, samt opptre som verdens dommere. Det var det samme de anklaget kommunismen, samt RV for i alle år her hjemme. 

         Her hjemme så beklager Jan Petersen vår utenriksminister at Sikkerhetsrådet ikke ble enige, mer enn han beklager krigen, etter som han skulle gjort arbeidet for nå å stanse USA og Englands aggresjon og krigs forbytelse mot all verdighet.

 

Uansett jeg sier dere, frykt aller mest det dere ikke ser, de som sitter i kulissene, og som snart viser sitt sanne ansikt og hensikt. De personene som står bak eller ved siden av og oppmuntrer disse lederne vi nå ser til å utøve disse gjerninger. Hvem står bak dem? Det er i disse menneskers tro og tanker at nye konflikter skapes.

         Bare det vi ser kan vi vurdere og gjøre noe med. 

 

Ja, hva vil nå skje i Iraq etter invasjonen? FN’s verdighet etterpå?

Hvem skal lege sårene i disse sjeler, kropper. Disse barn, løsningen for kommende generasjoner? Hvem skal gi de innsikten de trenger til å finne fredssporet? USA og Englands uniformering? 

Hva er fremtiden for alle barna som savner sine foreldre?

Ja, hva tror du vil skje i den arabiske liga?

Hva slags forbilde for fredelig demokratisk konflikt løsning er dette? (True opposisjon til taushet)

Hvordan vil denne konflikten bidra til positiv ånd inn igjen i fredsprosessen mellom israelere og palestinere?

Vi har jo sett hvordan Israelerne har gått frem overfor palestinerne, nå skal tydeligvis USA vise hvem som er storebror. Det har ingenting med demokrati å gjøre!

Med mindre da selvsagt at palestinerne skal trues til å ta imot det de får, en konsentrasjonsleir definert av Israel, USA, England med Norge i skapet.

 

Våkn opp Bondevik. Det er ikke en fotballkamp, for eller imot. Det er krig, Bondevik, har du noen gang blitt truet til å myrde et annet menneske i fredens tjeneste? Hvis ikke du har det så vet du ikke hva du egentlig driver å anbefaler soldater å gjøre for å tvinge din vilje igjennom. Eller vært et barn i Iraq akkurat nå.

         Bondevik ditt regime leder og utdanner folk til dyre utdannelser for å bli mordere. Hvis du lurer på hvor draps menn, psykisk knekte mennesker, voldtektsmenn får opplæring så er det i kriger sett i det globale perspektivet. Bondevik kaller seg selv ”fredsbevarende” styrker. Og misbruker Guds, Jesu og kirkens navn til å fremme sitt budskap og såkalte fred gjennom krig.

 

Igjen ord…flotte ord… Så var det innholdet. Gjerning, handling. 

Regime som forleder unge mennesker, tar fra barn sine pappaer i den alderen barna trenger de mest, for at de skal skape fred i sitt bilde, og ikke i Guds bilde. Industrien heter mat og bomber! To sider av samme saken, og kampen, begge lever gjensidig av hverandre, og krigene bare tiltar og tiltar. Så etter at man har myrdet noen i fredens tjeneste mener Bondevik at man skal gå hjem å elske med sin kone, leke med sine barn som om ingenting annet enn fred har skjedd, og han tror som selger fredens budskap slik. 

 

En kristen statsminister skulle vite at der er kun Gud som skal og kan dømme! Og det skjer i alt som skjer med oss alle hele tiden. Intet menneske har rett til å drepe et annet menneske, det er å si at jeg er mer verdt enn deg! Der alle er likeverdig. Men det er eliten, regimene, ledelsene i landene som selv skaper alle gjerninger, offer i sitt eget land. Utfra de fasiter de navigerer etter. Fasiter som har lite med demokrati å gjøre. Det er prisen, de er villig til å betale for å fortsette sin retning denne veien, der offeret og landets modige nye veivisere forsøker å vekke lederne om at de er på feil vei. Men hva har verden lært av Titanic?

 

USA skal statuere eksempler i frykt. Der kjærlighet er svaret.

For det er jo som de selv sier flere ganger, et eksempel USA nå skal statuere, som skal vise Eu hvordan de skal skape de forente stater, og hvordan andre land i Midtøsten nå ikke skal tørre å sette seg opp mot verdensdommeren USA, England, FN og Norge, akkurat slik som de utøvende makter også i sin tid skulle statuere med henrettelsen av Jesus. For der var veldig mange korsfestelser på Jesu tid, men de skulle ta en politisk opprører som talte makten i mot, og bringe han til taushet en gang for alle, mente de da! Slik at ingen andre våget å forsøke seg på slike ting igjen – mot de som definerte seg selv som overlegne krigs, religions, holdning og maktmessig. Også lederne på Jesu tid mente de reiste i fredens tjeneste, 30 år senere falt Jerusalem i ruiner.

        

Hva har denne krigen løst Bondevik? For norske barn? For Norges fremtid?

Hva løser snarveier?

For Afrikas sult?

For den stadig skjevere fordelingen i Norge?

For religions forståelsen? All åpenheten og toleransen Bondevik selv mener han og Kr.f. representerer. (Bondevik mener jo at dette ikke er en religionskrig. Jeg sier deg at til syvende og sist så er alle konflikter om tro, tanker, overbevisning, religion et fundamentet for alt.) Hva har det selvopphøyde ”plettfrie” regime okkupert som sin fasit i sine tradisjoner? Der utvikling krever selvransakelse, å fatte mot til å skrive om historien, alt er i endring og oppvåkning hele tiden.

Hvem kommer til å bli fiendene til det nye USA eller FN ledede regimet i Iraq?

Annet enn en personlig familie vendetta, og forsøk på henrettelse av en person og regimet rundt vedkommende – og en stadig større del av verden roper på sak fred – helhetlig.

 

Saken er her og nå denne: Sett Gud, den hellige ånd først, og ta imot Roger Hegerland, som sier at et av hans tidligere liv har vært som Jesus, at han er reinkarnasjonen av Jesus. Ta han på alvor! Det skal bli som du tror, heter det fra gammelt av.

        

Gud vitner og ser alt hele tiden! Gud er fullkommen kjærlighet!

Lytt til barna. De viser tilgivelsens og kjærlighetens vei. Barna er verdens guider Vi snakker nå om Gud og menneskets verdighet!

 

Alle høster som de sår, det er når man presses at man ser om appelsinen inneholdt appelsinsaft, eller skjulte noe helt annet. Sår du bønner kan du ikke vente at det vokser agurker der. Sår du krig, splitt og hersk, kan du ikke vente at det vokser fred i det sporet heller. Sår du kjærlighet, sannhet, lys, så høster du det du selv har gitt. Alt du kan få med deg herfra er det du har lært, opplyst om deg selv, og gitt ifra deg.

 

Stopp strafferundene, veien videre er fred i ord som gjerning. Et liv er av samme verdi over hele kloden uansett rase, religion eller kjønn. Elsk og respekter hverandre.    

 

I kjærlighet, lys, og sannheten slik jeg ser den.

 

Roger Hegerland

Leder Pilkoss VeXst.