----- Original Message -----

From: Roger Hegerland, leder Pilkoss VeXst

To: carl ivar hagen ; avis1 ; Knut Olsen ; Dagsrevyen - Vaktsjef/ Erik Wold ; desk@stavanger-aftenblad.no ; erik vigander ; Eva Bjøreng ; fep@fedrelandsvennen.no ; hallgeir langeland ; jan petersen ; Kjell Magne Bondevik ; Torbjørn Jagland ; Jon Michelet ; Kåre Sten Larsen ; metropol ; NRK Vestfold ; NTB ; nyhet@bt.no ; nyheter@bladet-tromso.no ; p4 ; Redd Barna ; Sandefjord blad ; Siri Dannevig ; tips@dagsavisen.no ; Jens Stoltenberg ; Jostein Gaarder ; Natt og dag ; vaktsjef@nettavisen.no ; Ingebrikt Steen Jensen Dinamo ; Kjersti Gjøstvang ; Gunnar Stålsett ; Biskop Rosemarie Køhn ; Anne Beathe Kristiansen ; Reuters ; Fredrik Skavland ; Dagbladet ; Aftenposten ; Budstikka ; Mona Juul ; Kristin Halvorsen ; Volapük ; Vg ; TV2 ; Alternativt nettverk

Sent: Sunday, December 02, 2001 10:52 PM

Subject: Folkeavstemning om Norges rolle i krigen mot terror - Stopp Bondevik II nå!

 

----- Original Message -----

From: Roger Hegerland, leder Pilkoss VeXst

To: carl ivar hagen ; Kjell Magne Bondevik ; jan petersen ; Kristin Halvorsen ; hallgeir langeland ; Tv2

Sent: Monday, December 03, 2001 3:01 PM

Subject: Fw: Folkeavstemning om Norges rolle i krigen mot terror - Stopp Bondevik II nå!

 

 

 

Åpent brev til det norske folk - Håper Dere finner denne artikkelen interessant nok til å sette den på trykk, eller ta dette opp til debatt?

 

Stopp Bondevik - Nå!

Jeg tar initiativet til at det snarest avholdes en folkeavstemning om Norges videre støtte i krigen mot terror, og søker med dette en invitasjon til en duell med statsminister Kjell Magne Bondevik eller utenriksminister Jan Petersen.

 

Møter "Bondevik II" til duell - Nårsomhelst.

 

Jeg møter statsminister Kjell Magne Bondevik, vår egen kaospilot, Kongehuset, biskoper eller andre av nasjonens ledere som mener terroren psykisk som fysisk løses gjennom krig av ens ytre fiender, til duell nårsomhelst og hvorsomhelst. Det skulle vel finnes en avis eller et tv program som våger iscenesette dette møtet? Det norske folk blir nå fullstendig overkjørt av en regjering som ignorerer at nesten 50% er imot denne blinde støtten til bombing. Vår regjering fremstår slik full av feighet, frykt og hovmot, der Norge skulle innta en ikke dømmende, medfølende posisjon og offensivt bidra med de nye og konstruktive løsningene.

 

Et av mine tidligere liv har vært som Jesus", dette er blitt eksponert ut i disse tidspunkt:

12 klare, direkte påmeldinger, - "Et av mine tidligere liv har vært som Jesus" Tross i dette klare budskapet fortsetter den såkalte samarbeids regjeringen som fokuserer på fattigdom og menneskerettigheter og ignorere meg. Med statsminister Bondevik og DDMM Kongen og Dronningen, Stoltenberg og Jagland samt andre av verdens ledere i spissen å overkjøre og håne mitt budskap, og velger å misbruke Guds navn ved bevisst å gå til krig i det helliges navn. 

        Det smaker skinnhellighet og hykleri av dette, for de som våger og tør se.

 

I kjølvannet av denne overkjøringen de siste årene har voldsomme direkte ytre hendelser etterfulgt avvisningene jeg er blitt møtt med hver gang, og verden er nå samlet kommet i en svært tilspisset situasjon full av ledernes egen frykt for terror, ledernes mangle på kontakt med sitt eget folks vilje, og et Israel på randen av sammenbrudd, med utallige drap på barn. En konsentrasjonsleir tilstand overfor palestinerne, speiles nå. Totalt fastlåst for begge partene. Hvor langt skal ting gå før verdens ledere våkner og endrer sin kurs i en demokratisk debatt orientert retning som inkluderer de som vil bidra med de nye visjonene?

 

Hva Det norske Kongehus, Statsminister Bondevik, Kirkeråds leder, Biskopene i Norge og Regjeringen nå utviser er et skinnhellig lederskap. Et meningsdiktatur, og åndelig diktatur som man ikke skulle trodd Norge var bærer av.

 

Sannheten er den at Norge skjuler Jesus, og det er intet annet enn sannheten som hele tiden arbeider for å komme frem. Er det rett at åndelige, politiske ledere og Kongehuset i Norge fremstår som om Norge var den siste Sovjetstat åndelig? Dette er rasisme, intoleranse og diskriminering som nettopp skaper ytre omstendigheter utenfor oss selv for at Norske ledere skal bli avslørt og slik selv skal kunne peke på rasismen, intoleransen og diskrimineringen som blir begått utenfor seg selv. Mens de selv står for en politikk som i handling, praksis er nettopp det, som de ikke ser selv... bak ordene.

 

Våkn opp Norge! Det står en kjempeoppvask og venter på vår egen nasjon for dem som har mot til selvransakelse og våger se. 

 

Stopp Kjell Magne Bondeviks i handling kristne vranglære, meningsterror og deltagelse på vegne av det norske folk i en totalt uverdig krig som bryter, ignorerer og håner de fleste barne, menneskeretts konvensjoner i verden! Vi er alle vitne til at en av de feigeste kriger i historien finner nå sted på direkten på fjernsynet hver dag, så serverer plutselig Bondevik en norsk hemmelig styrke overfor USA med maskerte krigs spesialister. Hva er dette i et demokrati?

     - I all sin frykt, selvrettferdighet, kontroll, ære, prestisje, makt, og bevisstløshet, der løsningen er det motsatte. Ydmykhet, tilgivelse, begynne med seg selv først, og lytte til det nye, lille. 

     Store deler av folket ser passivt på dette som nå skjer, som det var en fotballkamp, eller såpeopera med President George W. Bush som toastmaster, og venter, venter på hva? Mer av det George W Bush og de andre lederne i frykt peker på, og slik speiler seg i?

 

Norge er blitt en nasjon som danser rundt grøten... rundt og rundt..

 

Se alle de foreldreløse barna, tusentalls, psykisk terror, all den psykiske, som fysiske terroren USA i spissen nå sprer over en hel verden i sin fortvilelse, men USA har ikke skrevet under på FN's Barnekonvensjon heller, så de har sine hender frie måtte de mene, men gir det Norge alibi til ikke å ta til motmæle? I rettsaler i Norge dømmes folk for medvirkning når de passivt ser på urett, betyr dette nå at nesten en hel verden medvirker?

        I fortvilelse og tvil gjelder det å velge modig, rett og ha rak rygg for det man står for. 

Krig og vold løser aldri noe, det skulle historien ha lært oss? Hva blir troverdigheten for Norge under tilbaketoget, som en dag vil komme. For fred kommer ikke gjennom krig, men kjærlighet, selvransakelse, ydmykhet og toleranse. Pilotene som stod for terroraksjonen i USA er døde, de andre er døde. Hevn og hat tjener intet. Krigen som pågår kan ikke gi noen av dem livet tilbake, og årsaken til at ting skjer er det Gud og ingen andre som vet hvorfor. Alt Gud har skapt er i et bilde.    

 

Hva skal til før Bondevik våger si stopp at nå er det nok, når vil han hoppe av karusellen, nå eller senere?

Når ikke USA's summariske militære domstoler uten rettergang før dødsstraff blir idømt er nok til å ta avstand fra det som pågår, eller en kurs som tror på kloning og patent på liv som redning fremfor selvransakelse

- Hva er da nok? Gjør Bondevik og hele Norge seg nå delskyldig i denne unntakstilstanden i internasjonal rettstilstand, som fjerner de vestlige demokratiers selvfølgelige prinsipper for en rettsstat?

Gjør ikke nettopp Norge nå krav på å sitte med det ene svaret, og forsvarer det med ekstreme virkemidler, som at bare krig er det eneste som kan løse dette, krig mot alle som defineres av de samme som terrorister. (fordi annet syn). Også leder av Nobel instituttet Geir Lundestad velsigner krig mot alle terrorister for fred, prinsipielt forhandler ikke heller han med folk som har ekstreme mål eller ekstreme virkemidler. Hvorfor kommer slike virkemidler, ulykker? Alt kommer til alt så er alt snakk om den enkeltes definsisjon av terror. Men tror virkelig Geir Lundestad at man setter seg selv fri ved å gripe til de samme virkemidler som man fordømmer hos fienden?

 

Mitt spørsmål er, har ikke Lundestad speil? Var Jesus også en slik med ekstreme mål? Hvem andre hadde på samme tiden ekstreme mål og monopol på Guds forståelsen, hva skjedde så? Var Jesus et menneske? Hvem var monsteret? 

            Hvordan kan Norge da være bygd på de kristne prinsipper, og samtidig håne, sensurere og undertrykke den som i Norge åpen og ærlig har stått frem som: "Et av mine tidligere liv har vært som Jesus". Har jeg brukt ekstreme virkemidler?, eller er det bare det at lederskapet i vårt eget land ikke vil lytte til de som har andre oppfatninger enn dem selv? Ofte oppfatninger som fordrer dialog, mot til selvransakelse, mot til å innrømme feil og endring av kursen og retningen landet ledes i, en reell og faktisk systemdebatt uten å peke slik vi alltid har pekt, men vende blikket inn før man dømmer og peker? Og hva skaper denne form for diskriminering, annet enn konflikter som ligger under teppet, og ulmer.

  

Vi er vitner til at Norge nå velsigner USA sine etterretnings metoder fra Russland på sitt mest lukkede, metoder en hel verden har tatt avstand fra. Dagbladet skriver 2/12 sitat: "Reglene gjør det nå mulig å internere personer som er mistenkt for terrorisme. De internerte kan ikke få grunnlaget for interneringen prøvd av domstolene og kan stilles for en militærkommisjon og dømmes til straff - også dødsstraff - uten mulighet for anke til en uavhengig domstol" sitat slutt - Her skal man inn på antatte planleggingsatdier og anta hva folk kan komme til å gjøre, og slik anta at man sparer samfunnet for nye terroranslag (fordi det en selv står for er så skinnhellig, rettferdig og rett). Dagbladet den 2/12 - Sitat: Det sentrale i rettsstatsideen er vernet om enkeltindividet i konflikt med statens interesser. Prinsippet er nedfelt i vestlige lands grunnlover og i internasjonale rettsnormer som i Den europeiske menneskerettskonvensjon og i to FN-konvensjoner. Når enkeltindivider nå skal kunne fengsles og straffes uten å få vite om grunnlaget og uten reell mulighet til å anke, kan langt flere enn terrorister bli rettsløse, sitat slutt. Definisjon av rettferdig rettergang som Bush da også nevner blir verdiløse ord som ikke henger sammen.  

 

Er dette verdig og fredsskapende, er dette rett fredsskapende arbeide Geir Lundestad, Kjell Magne Bondevik?

Dette av en som selv bruker dødsstraff for å fjerne det han anser som kriminelt i dagens USA, som uten å se seg om etter årsak/virkning.  

        Hva er da nok, for Bondevik i skinn av å være så veldig opptatt av menneskerettigheter, og ytringsfrihet. Nå reiser han til USA for å profilere Norges syn foran Nobel fredspris utdelingen i Norge. Norge avsløres som skinnhellig og hyklersk uten ryggrad?

Samtidig som Bondevik velsigner de av verdens ledere som mener at man skal skape fred med krig, i sin egen frykt.    

 

Lederskapet i mange land er i utakt med sitt eget folk, og selvransakelse er like vanskelig enten man er en afghaner, spanjol eller fra USA, Norge, Israel eller hvilken som helst annen nasjon, det handler om å gi, der man helst vil ha mer og mer...

Det starter og begynner ved hver enkelts holdninger, toleranse. Systemets holdninger, toleranse, rasisme... 

 

Dømt for medvirkning...!

 

Hvilken rett har Bondevik til å fore våre egne barn, skolegårder med vranglære, og å vise at man løser konflikter med rå krig, på en slik psykisk og fysisk terror måte med en hel verden som offer. Uten en offisiell dialog eller debatt i forkant!

Hva kommer etter Afghanistan? Bush skal jo utrydde terrorismen utenfor seg selv, uten å se seg i speilet.

 

Fraser som "enten er dere med oss eller mot oss" - det er valgspråk verdens mest blodige diktatorer har stått for tidligere.

 

I et reelt demokrati lytter man til mindretallet som likeverdige, i dag er vårt demokrati blitt et flertalls diktatur. Uten debatt!

 

De blinde leder de blinde, i dag den 26/11 avsløres av USA nå har klonet det første mennesket. Når ikke verden klarer å stoppe seg selv, så må noe utenfor oss stoppe og slå tilbake på oss selv, vanskeligere enn det er det ikke! 

 

Krig løser ingenting. Det er umulig å skyte vekk terror, når terroristen selv har forårsaket terroren. På hvilken måte er den som peker, dømmer selv en terrorist mot seg selv og sitt folk, fanget i sin egen ubevissthet svarer speilet tilbake. I det du peker, dømmer andre, peker og dømmer du en del av deg selv, i det spillet du selv har gjort deg til en brikke i - og jo høyere opp du er på makt pyramiden, jo mer ansvarlig er du for den situasjonen som er oppstått utenfor oss. 

        Det er aldri den du peker på som er gjerningsmannen alene, vi er alle offer for hverandres bevisstgjøring. Gjerningsmannen skaper en situasjon som gir deg mulighet til å beskrive det du sier, i et speil som peker tilbake på deg selv, og hva du gjør mot deg selv i den rollen, posisjonen du i din bevisstløshet sitter fast i. Alt skal videre, og er i bevegelse hele tiden.

        Terror, er et vidt begrep og har veldig mange perspektiv og ansikt. Der er alltid kommet advarsler i forkant. Alt som pågår i det skjulte og hemmelige skaper terror utenfor oss. Når man har gjort sitt eget folk til passiviserte tilskuere som har gitt opp å engasjere seg i avmakt - da har ikke bare lederskapet, nasjonen tapt - men det er selve demokratiet som ligger nede for telling da.

        Og den som peker og dømmer mest, er ofte den som er nærmest stridens kjerne.   

 

Kan vi utrydde noe utenfor oss selv? Er ikke det eneste du kan forandre deg selv og dine egne holdninger?

Hva mente Jesus når han sa: "Det dere gjør mot disse minste, svakeste har dere gjort mot meg?"

 

Vi må nå danne en stor opinion mot denne krigen og media i et åpent demokrati skulle vel ha et viss ansvar for å skape en nyansert debatt!

 

Jeg deltar gjerne med appeller eller andre vinklinger i sakens anledning. Jeg sitter med nøkkelen til fremdrift i den spente verdens situasjonen vi alle står oppe i hver dag, og plassen er reservert. Tro det eller ei - det er ditt valg! Imens kan verden vente litt til i påvente av en norsk redaksjon med mot til dialog.

 

Uansett det som skjer må tydeligvis skje for at verden skal våkne opp. Alt skjer samtidig hele tiden, det eneste som arbeider for å komme frem er sannheten. Vi er alle delaktige på en indirekte/direkte måte i alt som skjer utenfor oss selv. En pågående offer/bevisstgjøringsprosess hele tiden. Vi går nå snart inn i et nytt årtusen, da passer det fint å ha mot til å velge kjærlighet, ydmykhet og de nye løsningene?

 

At gjerning følger ord, at vi så baker nye kaker med nye oppskrifter. 

- "Kaken fra Pascal - en tikkende bombe" - den gir nytt lys, nye perspektiv for de som våger - å se seg selv i speilet.

        Jeg er her nå for å vitne om sannheten, vise vei til de nye åndelige perspektiv, og derfor er jeg kommet hit.

 

Jeg ser frem til positive tilbakemeldinger og invitasjoner til passende arrangement.

 

Lys, glede, storsinn og kjærlighet.

Roger Hegerland

 

Leder Pilkoss VeXst.

www.pilkoss.no

pilkoss@netcom.no

 

Vedlegg: Brevet til årets kirkemøte på Lillehammer i november med vedlegg og oversikt over status blir sendt i en melding som følger denne artikkelen/åpne brevet.

 

PS: Jeg er ikke farlig, uansett hva du i din egen frykt måtte gjøre meg til!

 

 

PS !

Jeg får et svar på denne pressemelding!

Det er fra Eva Bjøreng (Nå leder i Norsk Folkehjelp), som ber om at hun vil ha seg strøket fra denne listen, ingen annen kommentar fra noen andre.....

Heia Norge....