Fredag den 5/10 klokken 12.15, når samarbeidsregjeringen dannes, overleverte jeg 3 brev personlig til Gunnar Hauan, som er statsminister Kjell Magne Bondeviks høyre hånd. Han skulle levere brevene videre til Kjell Magne Bondevik, Lars Sponheim og Jan Petersen. 

 

----- Original Message -----

From: Roger Hegerland, leder Pilkoss VeXst

To: Kjell Magne Bondevik ; hallgeir langeland ; Trond Giske ; lars sponheim ; einar stensnæs ; oslo bispedømmekontor ; Torbjørn Jagland ; tunsberg bispedømmeråd ; agder bispedømme ; stavanger.bispedømme ; bjoergvin bispedømme ; moere bispedømme ; nidaros bispedømme ; soer-haalogaland bispedømme ; nord-haalogaland bispedømme ; NTB ; Jon Michelet ; carl ivar hagen ; Odd Roger Enoksen ; Jens Stoltenberg ; jan petersen ; borg bispedømmeråd ; hamar bispedømme ; Mona Juul ; Aftenposten ; Dagbladet ; Vg ; dagsrevyen@nrk.no ; TV2 ; Kristin Halvorsen

Sent: Wednesday, October 03, 2001 8:45 AM

Subject: DDMM Kongen og Dronningen - ønske om audiens.

 

 

 

Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 HVALSTAD                                                            Hvalstad den 02.10.2001

www.pilkoss.no

e-mail: Pilkoss@netcom.no

eller 92210709

 

 

 

DDMM Kongen og Dronningen

Slottet

Drammensveien 1

OSLO. 

 

 

Kjære DDMM Kongen og Dronningen.

 

 

Jeg viser til mitt brev av 10 og 12/6-d.å. med vedlegg og invitasjoner til nevnte statsråder, kirken og media i forbindelse med min utstilling på Holmensenteret i Asker, den 11 til 30/6.d.å, hvor jeg blottla min sjel, og møtte alle de som har truet meg på det groveste i sannhet som kjærlighet for å bli ferdig og så forsone.

 

Alle ignorerte meg igjen, media, politikere, Storting. Intet svar fra noen av Dere. 

 

Hvorfor?

 

Hva skal jeg/vi gjøre?

 

Vente på hva? 

 

Ble Kongen og Dronningen informert av Statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Torbjørn Jagland og Kirke og undervisningsminister Trond Giske om min forespørsel om audiens i brev av den 10/6.d.å.?

 

Jeg bestemte meg etter denne utstillingen, den 30/6.d.å. at nå får det være opp til Gud hva som skjer videre: Jeg har gjort alt som står i et menneskes makt for å få frem sannheten. Den 11.09.01 skjedde det noe igjen der ute i det kollektive å sette fokus og en fornyet dagsorden i verden. Terrorbilde må nå i speil og selvransakelse nyanseres med hva en hel verden med Norge i spissen gjør overfor den som har stått frem som Jesus, første gang offentlig i Asker kirke i 1995. Er dette terror eller kjærlighet til Gud og respekt for den "hellige ånd" siden i vår tro som Norge og alle andre informerte nasjoner/kirkesamfunn også er informert nå begår?

 

Hva har Kongen/Dronningen, Regjeringen, Kirkens biskoper, Kirke og undervisningsminister Trond Giske, biskop Gunnar Stålsett, og de informerte stortingsrepresentanten tenkt til å gjøre overfor meg videre?

Hvor lenge skal jeg være tvunget til taushet og bli stående utenfor enhver dialog?

 

Hvor lenge skal jeg sensureres og ties i hjel av departement og de med makt i Norge?

Denne frykt fra det norske kongehus, media og myndigheter før noen av Dere bryr dere, og tar meg på alvor?

Hvilke løsninger?

 

Skal Norge bli kjent for nasjonen som sviktet Jesus?

 

Er det Norge som verdens rikeste nasjon verdig? 

 

Hva mer kan jeg gjøre?  

Er det Norge media, makt og styringsmessig bevisst gjør mot meg terror eller kjærlighet mot et ærlig individ?

Er det et svik, eller kjærlighet mot det en hel nasjon, sågar verden har krav på å få vite i dette årtusenskifte?

 

Jeg kommer fra en familie, som fikk et enormt media trykk allerede da jeg var nær 3 år gammel begynte det, i kraft av min søster som ble barnestjerne nær 8 år gammel i Norge fra julen 1968 og siden i 30 år deretter. Det var en bakenforliggende mening med alt dette, som jeg har avdekket - en oppdagelse som jeg har skissert for Dere! Jeg visste like lite som alle andre hva som ville komme av innsikt etter at jeg frigjorde meg fra fortidens overgrep i form av min bok som 29 åring, og oppnådde en total indre ro som resultat, samtidig den eventyrlig voksende, trofaste innsikten jeg i dag besitter til nasjonens, det globales og kjærlighetens beste.

 

Jeg har bare flotte attester og oppnådde resultater så langt i mitt liv.

Dette handler om en oppdagelse. Jeg har alltid fokusert kjærlighet, hjelpe, tilgi, gi slipp, og komme med løsninger for å få frem sannheten. Dette under særdeles vanskelige omstendigheter - Hva er dere redd?

 

Jeg var nær ved å bli antatt på årets høstutstilling den 20/10-01, men prosjektet/installasjonen ble slått ut i siste runden fikk jeg beskjed om. Bare 3.5% av innsendte verk og kunstnere ble antatt. Prosjektet: "Kaken fra Pascal - en tikkende bombe" 

 

Jeg har nå objektivt og ikke dømmende tolket hendelsen i Amerika den 11.09.01, og har denne klar for presentasjon dersom Dere er villig til å invitere meg for å lytte til denne? Filosofi:

    "Monsteret" som skapes utenfor individet som i det kollektive, skapes fordi det gjør det mulig for de/den som peker mest å beskrive seg selv. Hør ordene den som peker bruker, dømmer, proklamerer og sett opp speilet tilbake. På hvilket område begår den som uttaler seg nettopp det svik som vedkommende peker, dømmer og forstår seg på personlig og i sin egen yrkes/makt utøvelse.  En mynt har to sider, og intet oppstår utenfor oss, som ikke har sin bakgrunn i vårt kollektivt indre. Husk at alle har sitt fiendebilde og ofte et terrorist bilde, men er løsningen å drepe vedkommende? Forsvinner problemet da, eller hva var det bak vi skulle oppfatte, bevisstgjøre, se og lære? Spørre hvorfor? I livet er vi alle ofre for å bevisstgjøre hverandre. Valget i Norge dagen før USA hendelsen var vel den klareste indikasjon at det nå er på tide med selvransakelse og oppgjør med utgåtte visjoner, holdninger og dogmer her i Norge også? Nytt innhold i nye sekker.

    Hvem kloner nå mennesker? Årsak/virkning. Er det å klone slik terror og krigføring mot Gud og menneskeheten?

Hva skjer nå i Tsetzenia, mot barna, folket? Forstår verden hva som egentlig pågår i skyggen? Det ropes at vi skal utrydde terrorismen, ser man da det skinnhellige og dobbeltmoralske i det å dømme en vei slik? Hva er terrorisme, psykisk som fysisk terror, synlig og usynlig terror, er to sider av samme saken. Den ytre terror skjer når ting er gått for langt med den indre terror personlig, som kollektivt. Strukturer skal endres.

    Hva skjer i Irak, mot barna? Hvem er terroristen i Israel/palestina, har ikke nettopp de 7 siste årene lært oss å se nyansene, forsøke forstå begge sider, og rette søkelys på hvorfor skjer terror? Hvilken sannhet er det som i frykt avvises fra lederskapet? Har det noe med at de som har makt skulle lyttet til mye de velger å overse, overkjøre, mindretallet der de velger å tie i hjel eller ignorere?

  

Nå peker en hel verden på et terrorist bilde, men på hvilke områder er den som peker selv terrorist er hva speilet i en gåte svarer tilbake. Livet handler om å forsone seg med sine fiender, legge ned våpen, diskriminering av annerledes tenkende og intoleranse. Sannheten er det eneste som arbeider for å komme frem i livet hele tiden, og det som holdes tilbake av sannheten skaper de situasjonene utenfor oss, som skal bevisstgjøre oss vår egen frykt. 

 

Med hvilken rett gir Kongehuset, Kirken og Stortinget blaffen i alt jeg formidler?

Dere skyver slik problemet foran Dere.

Hva galt har jeg gjort, annet enn å være helt ærlig sjelelig, og viser en vei til Gud som er fullkommen kjærlighet og overgivelse.

Jeg har et bokmanus klart med tittel:"Var Jesus kristen?" - Hvem var Jesus?

 

Jeg leser avisene, og iakttar slik hykleriet hver dag. Media ber forfattere engasjere seg, sannheten er at Norge sensurerer vekk det som ikke passer for landets ledelse, og kaller det demokrati. Mine engasjement er et levende bevis på dette! Jeg har skrevet tre bøker om den norske barneloven, og kommer ikke engang inn i debatten, eller blir hørt av departement eller komiteer på disse sentrale tema. Ignoreres fordi jeg har gått en annerledes og uformell vei til innsikt. Er det diskriminering? 

Jeg kan tolke det bak alt som sies, det mellom linjene i det som kommenteres eller anklages. Da rimer det dårlig at ingen vil snakke med meg, og samtidig ber media forfattere engasjere seg?

 

Jeg ber Dere inderlig om å lese min filosofi tolkning i brevet av den 10/6-01 en gang til, og vennligst ta kontakt med meg for en audiens, eller et uformellt møte.

 

Jeg er kjærlighet og innsikt, legg vekk frykten, jeg er ikke farlig.

Slipp meg frem i lyset, og oppfyll mitt ønske i det forrige brevet som jeg bad statsminister Jens Stoltenberg å sende Dere.

 

I kjærlighet og ærbødighet.

 

Med vennlig hilsen

Roger Hegerland.

s.u.