----- Original Message -----

 

From: Roger Hegerland, leder Pilkoss VeXst

To: Jens Stoltenberg ; Trond Giske

Sent: Tuesday, June 12, 2001 8:25 AM

Subject: Fw: Åpent pinsebrev til Regjeringen Jens Stoltenberg m/fl.- Pressemelding. Fra forfatter og astrolog Roger Hegerland.

 

 

----- Original Message -----

 

From: Roger Hegerland, leder Pilkoss VeXst

To: hallgeir langeland ; jan petersen ; lars sponheim ; einar stensnæs ; oslo bispedømmekontor ; borg bispedømmeråd ; hamar bispedømme ; tunsberg bispedømmeråd ; agder bispedømme ; stavanger.bispedømme ; bjoergvin bispedømme ; moere bispedømme ; nidaros bispedømme ; soer-haalogaland bispedømme ; nord-haalogaland bispedømme ; NTB ; Jon Michelet ; Aftenposten ; Dagbladet ; TV2 ; NRK ; Kjell Magne Bondevik ; Vg ; Torbjørn Jagland ; carl ivar hagen ; Odd Roger Enoksen ; Trond Giske ; Mona Juul ; Jens Stoltenberg

Sent: Sunday, June 10, 2001 10:27 PM

Subject: Åpent pinsebrev til Regjeringen Jens Stoltenberg m/fl.- Pressemelding. Fra forfatter og astrolog Roger Hegerland.

 

 

Pressemelding: Følgende er den 10/6 sendt i et åpent brev til regjeringen, biskoper m/fl.

 

 

Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 HVALSTAD                             Hvalstad, den 10.06.01

www.pilkoss.no

/92210709.

 

Åpent ”pinse”brev til Regjeringen.

Statsminister Jens Stoltenberg.

Utenriksminister Torbjørn Jagland.

Kirke, forskning og undervisningsminister Trond Giske.

x-statsminister Kjell Magne Bondevik. Partileder SV, Kristin Halvorsen

Partileder SP, Odd Roger Enoksen. Partileder V, Lars Sponheim

Partileder KRF, Valgerd Svarstad Haugland. Partileder H, Jan Petersen. Partileder Fr.P, Carl I Hagen.

Samtlige av landets biskoper/bispedømmekontor og UD v/Mona Juul & Terje Rød Larsen.

 

Sak: Midtøsten -  ”No Return” - ”Jesus – oppfylle historiens brennpunkt”

Jeg viser til tidligere henvendelser og ber de ansvarlige stoppe volden og diskrimineringen av min integritet, - et av mine tidligere liv har vært som Jesus, og jeg ber nå Dere ta meg og mitt budskap på alvor.

Fakta:

Jeg leverte personlig ”Kaken fra Pascal – en tikkende bombe…” gave til Bill Clinton den 13/5-01 utenfor Stortinget – NRK filmet/ P4 intervjuet, VG intervjuet men prioriterte ikke nyheten. (Vedlegg 1)

  1. Manifest – Comeback. Sendt ut 15 og 16/5-01 (Vedlegg 2)

”Et av mine tidligere liv har vært som Jesus”

  1. Performance – Comeback –manifest 11.12.01. (Vedlegg 3)
  2. Oversikt over noen hendelser fra 1995. (Vedlegg 4)

Nå aktuell med to performance/en installasjon og utstilling.

X.  Velkommen til utstilling i perioden fra 11-30/6 på Holmensenteret i Asker, Det lille galleri i 3 etg. 

1.    Dette er mannen ikke Norge tør møte – Du kan møte ham i dag! Comeback- ”NO RETURN.” – (Ignoreres                                 av de ledere i Norge som er forpliktet til å bry seg.)

2.   Installasjon – ”Kaken fra Pascal – en tikkende bombe..” Du så det i Dagsrevyen på NRK. Du hørte det på P4. VG våget ikke trykke. Hva slags ”bombe” var det Bill Clinton fikk overlevert utenfor Stortinget som livvaktene til Clinton ikke klarte å hindre overlevering av ?

3.   Hold Kjeft - Betal – Konsekvensanalyse av den norske barnelovens bidragsdel.  Ignoreres av politikerne i Norge,                       som vedtok nytt lovverk i slutten av mai. (som tar 2 1/2 år før tidligst kan tre i kraft praktisk, så tid ennå til å endre reform    modell)

 Forfatterskap/Bøker/artikler (Se også vedlegg 7):

1. Hvorfor er jeg redd deg pappa? 1 utgave 1995, 2 utgave 1996, 3 utgave, ventet utgivelse høst 2001 (cover i vedlegg 5)

2.       Den norske barneloven et politisk makkverk, utgitt 1996, på www.pilkoss.no

    3.   Hold kjeft – Betal, utgitt 11.8.1999, på www.pilkoss.no

    4.   Frigjør deg fra barndommen – gjenskap deg selv –  Utgis høst 2001 i seminar form.

  1. Var Jesus kristen? – Utgis antagelig høst 2001.
  2. Bok fra sommeren 1999 til vår 2001. – (Ikke ferdig for utgivelse ennå.)

 Om forfatteren/oppdageren.

1.Leder utvikling og verdisyns organisasjonen Pilkoss VeXst. Utviklet fra 1994 til 2001.

Se internett: www.pilkoss.no. (Vedlegg 6)

2.   Kunsterisk CV.            (Vedlegg 7)

      3.  Karriere CV.                   (Vedlegg 8)

4.   Fra 1994 til 2001, forsøkene for frigjøring/samarbeide opp mot autoriteter, media, familie, myndigheter, kirke. (Vedlegg 9) PS. Dette vedlegget er en foreløpig konfidensiell informasjon. Må konfereres meg før offentliggjøring.

En filosofisk skildring:

De særlige daglige hendelser har en bakenforliggende forklaring/årsakssammenheng som har med det som helhetlig skjer på den tiden en hendelse skjer i her og nå. Beslutninger tatt av nasjonens ledere blir synliggjort i de tragiske hendelser utenfor oss selv nasjonalt som globalt, med folket som ofre. Hvem dømmes så?

Alt skjer samtidig. Det som skjer av kriminalitet, skjer i samtidens sammenheng globalt og nasjonalt her og nå. ”Guds ånd, vrede/vilje” veileder her og nå helhetlig på godt og vondt hele tiden. Når lederne/folket skyver problemene foran seg og ignorerer opposisjonens opplysninger, naturens signaler, det guddommelige, helsens signaler, dyrs men, menneskerettigheter, ytringsfrihet, og vilkårene for kommende generasjoner så skyver de bare problemene foran seg. Der står vi i dag!

Problemet er at vi tar de tragiske/vanskelige hendelsene ut av samtiden, sammenhengen de skjedde i. Da får vi feil perspektiv. Så forsøker vi med digre pekefingre å dømme og fordømme fortiden, i fremtiden fremfor å forstå den egentlige årsakssammenhengen. Hvorfor? Her og nå? Hva er/var galt/skjulte overgrep i denne nasjonens politiske handlings innhold, utvikling og vei? Selverkjennelsen, selvavsløring og nytenkning fra lederskapet utfordres slik. Ubevisstheten finner alle sin tilgivelse i, ubevisstheten er alle mennesker fanget i.  Alle blir offer i denne prosessen, når folket ikke får den rette informasjon om alt som skjer, eller når lederne i en nasjon leder folket i feil retning: Lederne er de ansvarlige for alt som skjer innenfor landets grenser. Leses nyhetsbildet slik?

”Skje din vilje på jorden”, ”som i himmelen”, heter det i Fader Vår. Det som skjer har alltid en fysisk konkret manifestasjon, og en bakenforliggende relasjon/perspektiv som inneholder det vi skal lære av at dette skjedde. Når en ting dør/fødes så er det de som er igjen som alle lærte noe av det som skjedde her og nå. Ofte startes noe nytt/holdninger endres, man vekkes personlig som nasjonalt. Perspektiver endres, livsløgner kles av. De som peker og dømmer mest har ofte mest med problemet/årsaken til hendelsen å gjøre.

 Noen eksempler, som vil bli omtalt i boken som skildrer 1999 til våren 2001, som ikke er ferdig ennå er:

11.08. 99   Solformørkelsen – Jordskjelv Tyrkia – Vladimir Putin til makten, Tsjetzenia

Nov .  99   Fredsprosess møte i Oslo.

25.11. 99   Elian/Cuba/USA  -       26/11.99 Sleipner ulykken.                 

17/12. 99   Menneskerettigheter i Norge /Hykleri.

04/01..99   Åstaulykken

16/05. 00   Hjelmeland saken. -  19/05.00 Baneheia drapene

31.05. 00   Gisseldrama –Luxemburg – offentlig henrettelse av mann fra snikskyttere.

Somm.00   Sammenbrudd fredsprosessen/Concorde styrter.

Jeg har som en klokke hatt særlige parallell hendelser i eget liv, og ytre hendelser hele tiden fra 1994 til 01. Og i særlig grad til utviklingen i Midtøsten, fredsprosessen.

Et helt nytt objektivt perspektiv enn det vi er lært opp til å se, fordømme og peke i.

Bevis: (se manifest i vedlegg 2)

Jeg har båret kallet siden august 1994. Stod frem i Asker kirke i mai 1995. Siden det så er det bevis etter bevis slik jeg ser og opplever det. Gjenfødselsprosess da jeg var 29 år gammel. Media inn i mitt liv fra jeg var 3 ½ år gammel, de første 29 årene var det aldri meningen jeg skulle få snakke om, tross min sterke lojalitet og hjelpemannsrolle i en norsk artist/kjendisfamilie. Hva er selve hemmeligheten i Bibelen? Jesu ukjente 29 år.

Alt siden 1994 har vært en oppdager og åpenbaringsreise hvor jeg aldri har tvilt på¨min gjenfødsels intensjon, et liv bygd på egne forventinger, og tillit til prosessen jeg står i.  Jeg har i mai 01 også hatt en regresjon tilbake til dette tidligere livet, denne har jeg deler av på bånd. Jeg kaller min ekspedisjon for ”One Way”

            Mål:

Jeg er her for å oppfylle historien. Jeg ber derfor om at Kirken, Kongen, Dronningen Statsministeren, Biskopene og Kirke, utdanning og forskningsministeren nå tar meg på alvor. Er det verdig å forsøke å tie meg i hjel, fortsette å danse rundt grøten mens der pågår et folkemord i Israel, snart full krig? Norge har et meget sentralt ansvarsområde i konfliktens kjerne, prosessen ble som kjent praktisk som åndelig i all hemmelighet født i Oslo. Åndelige er kjernen til forståelse i livene våre.

Jeg søker nå Regjeringen straks om å få reise til Jerusalem, for å møte de involverte partene i fredsprosessen og besøke de historiske stedene.

Med hvilken samvittighet kan verdens ledere sitte å se på den krigen som nå pågår med barn som skyteskiver i Israel, når Dere alle nå kjenner til mitt kall, og sågar kaller Norge et land bygd på de såkalte ”kristne verdier” – en manns visjoner og budskap for ca. 2007 år siden? Stopp volden, diskrimineringen, sensuren og meningsdiktaturet som jeg forsøkes holdes nede gjennom fra media og de ledende hold i Norge. 

Kongehuset har jo nylig sendt en annen forfatter Ari Behn til Arafat og Rød Larsen så det skulle vel ikke by på problemer? I Norge er det rene dommedag i media nå for to av de verste draps sakene i Norge siden krigen, omtales og smøres ut i detaljer i flere måneder trippeldrap og dobbeltdrap dratt ut av samtiden de skjedde i for at folket skal dømme? Hva slags journalistiske prioriteringer ligger til grunn? Må man bli draps mann for å få sin sak  omtalt i Norge? Samtidig forsøker alle med makt og media å ta livet av mitt engasjement og kall.. Hvorfor? Fordi jeg våger ta i årsakene, kjernen, brennpunktet i kristendommens ånd, skjebne, historie, barneloven, identitet og sannheten?

Er Norge et kristent land, et land bygd på kristne verdier, eller er Regjeringen feige hyklere? Hva er dere redd? Jeg ofrer alt og legger hodet mitt på et fat, fordi jeg er sikker i min gjerning. Jeg kan ikke bære dette lenger alene og ber innstendig om Deres velvilje, samarbeide og hjelp! Hva mer kan jeg gjøre? Hva er det Dere venter på skal skje i Israel, før Dere våger ta i min åpenbaring? Dette er en SOS melding om å bli tatt på alvor.

Jeg kan ikke fortsette å sette komma i livet mitt, når samvittigheten krever punktum. Jeg har dessuten i følge norsk lov et forsørger ansvar for min sønn og datter, og tvinges nå til å ta en endelig avgjørelse yrkesmessig, som økonomisk. Jeg kan ikke finne meg i å bli ignorert lenger. 2200 dager med tvangsinnleggelse hengende over hodet dersom jeg fremmer dette kallet er nok. Jeg har overgitt meg til min skjebne, det er mitt liv, min rett i et demokrati.

Jeg søker også om et snarlig møte for å se på mulighetene for samarbeide, og økonomisk bistand til å få fremdrift i utvikling og verdi-syns organisasjonen Pilkoss VeXst, de helse- fagområder jeg har kompetanse innen skrikes det daglig i media etter fagfolk. Da blir det patetisk at jeg som en ny stemme, stenges ute fra det offentlige, som i media og henvises til arbeidsledighet fremfor skapende virksomhet, fordi jeg har gått en annen vei til målet enn den akademiske.

Jeg har plettfri vandel, flotte attester, resultater og ber nå innstendig om et møte med Regjeringen, å bli tatt på alvor. Samt at Regjeringens leder Jens Stoltenberg eller Torbjørn Jagland informerer og kontakter DD.MM. Kongen og Dronningen om min henvendelse i dag, samt forespørsel om audiens på Slottet. Det må etableres en dialog og et samarbeid, jeg kan ikke lenger stå alene med ansvaret for å få dette frem i dagslyset! Hva var det Norge begav seg inn på særlig fra 1993 med J.J.Holst og Terje Rød Larsen i spissen? Min historie og åndelige reise/innsikt er den andre siden av ”Oslo prosessen” i Midtøsten.

Med vennlig hilsen

Roger Hegerland.

 

PS:

Oppdageren Thor Heyerdahl sier at: ”det verste en forsker/oppdager kan oppleve er å bli fortiet”. President George W

President George W. Bush, sa nylig: “To tell the truth the way I see it”

Bill Clinton nå den 13/5-01 sier det viktigste er: ”Å ha et budskap!” "Lytt til hjertet, lytt til hjernen og stol på egen intuisjon, legger han så til.  

- og i disse ord står min sak!


 

Brev ferdig...........

 

Videre ble det sendt ut flere hundre invitasjoner til premiere på performance, og utstilling til den 21/6.

Noen av de inviterte var disse:

----- Original Message -----

 

From: Roger Hegerland, leder Pilkoss VeXst

To: 1000tipset@dagbladet.no ; tips@dagsavisen.no ; nyhetstips@tv2.no ; nyhetstips@p4.no ; dagsrevyen@nrk.no ; vaktsjef@nettavisen.no ; repleder@aftenposten.no ; tusentipset@vg.no ; nyhet@bt.no ; fep@fedrelandsvennen.no ; desk@stavanger-aftenblad.no ; Jostein Gaarder ; Jon Michelet ; metropol ; NTB ; avis1 ; VolapükHøvikodden ; hostutstillingen@billedkunst.no ; Budstikka ; Sandefjord blad ; Tønsbergs blad

Sent: Thursday, June 14, 2001 9:39 PM

Subject: Invitasjon til premiere på performance & utstilling torsdag den 21/6 fra kl.17 til 20.

 

 

 

Invitasjon til:

Premiere på performance & utstilling torsdag 21/6, fra kl.17-20.

 

 

KAKEN FRA PASCAL - EN TIKKENDE BOMBE...

DU SÅ DET I DAGSREVYEN PÅ NRK.

DU HØRTE DET PÅ P4.

VG VÅGET IKKE Å TRYKKE.

HVA SLAGS BOMBE VAR DET

BILL CLINTON FIKK OVERLEVERT UTENFOR STORTINGET,

SOM LIVVAKTENE TIL CLINTON IKKE KLARTE Å HINDRE OVERLEVERING AV? 

 

Utstilling av forfatter og astrolog Roger Hegerland i perioden fra 11 til 30/6.

Sted: "Det lille galleri" i 3 etasje på Holmensenteret/Asker.

 

PS! På premieren torsdag den 21/6 starter visning av performance

- "NO RETURN" klokken 19.

 

Spørsmål? Ring 92210709.