Forfatter Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 HVALSTAD                            Hvalstad, den 24/2-2000

Tlf: 88008865

 

 

 

Oslo Bispedømme

v/ Biskop Gunnar Stålseth personlig

Postboks 937, Grønland

0135 OSLO

 

 

 

Forespørsel om møte i fortrolighet.

 

Jeg viser til hyggelig samtale med Deres sekretær Sigrun i går, og redegjør med det ønske å få møte Biskopen i nær fremtid, for i fortrolighet å forklare min sjelesorg og de veivalg jeg nå må foreta. Jeg søker diskutere videre fremdrift/manifest med Dem som en av mine rådgivere.

 

Jeg har forfattet fire bøker, og vil i fortrolighet legge frem et prosjekt som jeg har utarbeidet gjennom de siste seks årene.

            Jeg leder Pilkoss VeXst, et nettverk med individuell veiledning, par og familieterapi. Med fokus på forebyggende arbeide innen familierådgivning, samliv, depresjon, angst, redsler, rus, og retter særlig fokus mot barndommen, åndelig og sjelelig utvikling. 

 

Jeg skisserer i vedleggene hva jeg har vært igjennom av utfordrende møter og sensur i sosialdemokratiets virkelighet.

            Sensur av ytringsfrihet og manglende samarbeidsvilje fra bl.a. norske myndigheter, stat, kirkens familierådgivningskontor, offentlige tjenestemenn og særlig barne og Familie departementet i perioden fra 1995 og frem til i dag.

            Dette hovedsaklig fordi jeg ikke har gått den "politisk korrekte" akademiske veien til innsikt.

 

Jeg søker møte med Biskopen for å snakke om den klarhet, de åpenbaringer og den sjelesorg jeg føler rundt den åndelige gjenfødsel/frigjøring som fant sted da jeg i 1994 skrev boken:

"Hvorfor er jeg redd deg pappa?", og tok et oppgjør med min egen barndom, hvor jeg slik forløste meg fra angst og redsler som i mange år hadde vært en usynlig indre plage, etter å ha gjennomlevd en barndom preget av psykisk terror og alkoholisme i en norsk kjendisfamilie de siste 30 årene.

            Jeg er blitt tvunget til taushet av familien og de svært truende  virkemidler de har forsøkt ta i bruk bak min rygg for å stoppe min ytringsfrihet.

            Biografiens ytringsfrihet er en ambivalens i forhold til  FN's Barnekonvensjonens paragraf 13 om ytringsfrihet. Jeg redegjør inngående, dokumenterer og forklarer den fortielsesspiral, og ignorering jeg har møtt fra de kildene som skulle hjulpet meg i perioden siden jeg ble kastet på gaten av Aschehoug forlag før jul i 1994, og siden utgivelsen på eget forlag 23/11-1995.

 

Boken som familien støttet i forkant for utgivelsen i 1995, ble vesentlig motarbeidet av min egen familie og sensurert i media hovedsaklig i frykt for injurier.

 

Da notatene i de 5 vedleggene i den vedlagte svarte mappen inneholder et foreløpig, upublisert, personlig og følsomt materiale tillater jeg meg å legge ved en fortrolighets erklæring som Biskopen ved å åpne vedlagte dokumenter har samtykket i. Jeg har underbilagene klare i to mapper som dokumenterer alt som står i "veien videre frem mappen" (vedlegg 1).

 

Med det ser jeg frem til Biskopens raske tilbakemelding.

 

 

I ærbødighet

 

 

Roger Hegerland

 

Vedlegg 1 mappe, med 5 vedlegg og tilhørende innhold i.

Vedlegg 2, artikkelen sendt Aftenposten den 1/2 i år:

Biografiens ytringsfrihet - en ambivalens

 

 

 

Svaret kom så den:

 

     Pakke den 6/3: Brevet inni: "Kjære Roger Hegerland" - Jeg har mottatt det omfattende materiale du har sendt meg. Det er smertelige erfaringer som ligger bak din henvendelse - det forstår jeg. Dessverre er det ikke mulig for meg å gå inn i saken slik du åpenbart forventer. Jeg vet du vil blir skuffet over det, men jeg ser meg nødt til å konkludere slik, da jeg overveldes av henvendelser og oppgaver. Det vil heller skape et falskt håp om jeg prøver å gjøre noe i en så omfattende sak. Håper du ikke mister motet av dette. Med vennlig hilsen: Biskop Gunnar Stålsett.

            Samtidig går regjeringen Bondevik inn i sin skjebneuke. Overkjøringen av regjeringen i gasskraftsak, IT-Fornebo, og patent på liv!. Å fryse ned eggceller slukes av helseministeren.