Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 HVALSTAD                                        Hvalstad, den 22/11 - 1999.

E.Mail: pilkoss@netcom.no

 

 

 

Statsministerens kontor

Statsminister Kjell Magne Bondevik

Attn: Politisk rådgiver: Gunnstein Instefjord

Postboks 8001, Dep.

0030 OSLO

 

 

Initiativ til en personlig samtale i løpet av desember/januar.

 

Viser til hyggelig tlf.samtale med Deres forværelse i dag.

 

Jeg ønsker med denne henvendelsen å gi Statsminister Kjell Magne

Bondevik min utgitte bok med tittelen: "Hvorfor er jeg redd deg pappa?",

samt CD og effekt brukt på den 50'nde bokmessen i Frankfurt i Tyskland i

gave.

 

Jeg vil samtidig presentere og dokumentere en del av mine utfordrende

erfaringer i møte med det norske sosialdemokratiet og ytringsfrihet i

perioden fra jeg sa opp min jobb og påbegynte boken i 1994, og

videreutviklet mitt prosjekt, nettverket Pilkoss VeXst, og frem til i dag.

Hvor jeg også har skrevet en konsekvens analyse av den norske

barneloven. 

(Vedlegg 2-3 og 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vedlegg 5 presenteres en foreløpig skisse av nettverket "Pilkoss VeXst",

som er utviklet gjennom de seks siste årene.

 

Det er mitt inderlige håp og ønske å få møte Statsminister Kjell Magne

Bondevik personlig i et møte i løpet av desember/januar for å komme i en

dialog og se på mulighetene for samarbeide. Presentasjon av forfatteren

ligger i (vedlegg 6.)

 

Da notatene i vedlegg 2 til 5 hovedsaklig inneholder foreløpig, upublisert,

personlig og følsomt materiale ønsker jeg at De som kommer i befatning

med materialet skriver under på vedlagte fortrolighets erklæring, som så

returneres til meg. Vedleggene og gaven kan overleveres Dem i første

omgang.

 

Med det ser jeg frem til Deres tilbakemelding.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Roger Hegerland

Vedlegg: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 HVALSTAD                                        Hvalstad, den 22/11 - 1999.

E.Mail: pilkoss@netcom.no

 

 

 

Det Kgl. Slott

v/DDMM.Kongen og Dronningen.

v/ Kabinettsekretær Magne Hagen. 

0010 OSLO

 

 

 

Forespørsel om en personlig samtale/audiens i desember 99/januar år

2000.?

 

Jeg ønsker med denne henvendelsen å gi DDMM Kongen og Dronningen

min utgitte bok med tittelen: "Hvorfor er jeg redd deg pappa?", samt

CD og effekt brukt på den 50'nde bokmessen i Frankfurt i Tyskland i gave.

 

Jeg vil samtidig presentere og dokumentere en del av mine utfordrende

erfaringer i møte med det norske sosialdemokrati og ytringsfrihet i

perioden fra jeg sa opp min jobb og påbegynte boken i 1994,

videreutviklet nettverket Pilkoss VeXst, og frem til i dag hvor jeg også har

skrevet en konsekvens analyse av den norske barneloven.

(Vedlegg 2-3 og 4.)

 

I vedlegg 5, presenteres en foreløpig skisse av nettverket "Pilkoss VeXst",

som er utviklet gjennom de seks siste årene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er mitt inderlige håp og ønske å få audiens på Slottet, i

et møte i løpet av desember/januar for å komme i en dialog og se på

mulighetene for et samarbeide. Presentasjon av forfatteren ligger i

(vedlegg 6.)

 

Da notatene i vedlegg 2 til 5 inneholder foreløpig, upublisert, personlig og

følsomt materiale vil jeg at De som har befatning med materialet

skriver under på vedlagte fortrolighets erklæring som så returneres

underskrevet til meg før pakken åpnes. 

 

Med det ser jeg frem til Deres tilbakemelding. 

 

 

 

I ærbødighet 

 

 

Roger Hegerland

Vedlegg 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Negativt svar fra Valgerd Svarstad Haugland om støtte til Pilkoss VeXst, igjen.

 

    Den 22/11, forfatter brev, gave (kaken fra Pascal), og Dm på Pilkoss VeXst om dialog med statsminister Kjell Magne Bondevik, og DDMM Kongen og Dronningen med fortrolighetserklæringer. Leverer den 25/11 gaven og presentasjonen til DDMM Kongen og Dronningen personlig på Slottet.

 

    Den 26/11, svar fra Bondevik om at han ikke er interessert i gaven med min CD, boken "Hvorfor er jeg redd deg pappa"eller noen dialog/samarbeide med meg angående hva jeg har opplevd i det norske sosialdemokrati. Ikke selv om jeg har skrevet bok om den norske barneloven heller, eller  om: Et av mine tidligere liv har vært som Jesus. 

    Fredag den 27/11 går Sleipner ned i møte med en varde utenfor Haugesund.

    

    Den 7/12 får jeg brev fra Slottet om at audiens dessverre ikke kan imøtekommes. De tar ikke i mot gaven. Jeg henter kassen i retur fra Slottet den 14/12.