Publisert, den 24.03.2004, kl.12.

 

FN har sporet av!

 

Min sak er et levende bevis på statsledernes manipulasjonsiver!

 

USA v/Bush, Spania v/Aznar, England v/Blair, Norge v/Bondevik & Petersen, FN v/Annan anklager sitt fiendebilde nå kalt terroristene…, og skal krige, utrydde sine fiender, ofte hører vi at det sågar gjøres i Guds navn!, og da må det ende med at disse lederne blir avslørt og faller selv.

 

Jeg viser til en artikkel i aftenposten, skrevet av Harald Stanghelle i aftenposten 18/3, hvor jeg har tatt ut det vesentlige, og lagt til mine kommentarer. Les: Spanias statsminister Jose Maria Aznar felles fordi han og hans mektige administrasjon og kampfeller har forsøkt å manipulere nyhetsbildet. De har sittet 8 år ved makten (1995) Ført velgerne bak lyset ved å insistere på at ETA stod bak bombeterroren tre dager før valget, som så ble hans fall, og krigen mot terrors vendepunkt. De ledet faktisk en kampanje hvis mål var å hindre at mediene knyttet Al Quaida til ugjerningene. Det spanske regjeringspartiet var livredd det ville gi et bilde av en splittet utenrikspolitikk…

            ”Det var ETA, ikke vær det minste i tvil om det, ringte statsministeren med en gang til de største mediene i sitt hjemland og fortalte. I den hensikt å selge sin versjon.. overfor media. En omfattende regjerings kampanje, hvor høytstående embetsmenn fra statsministerens kontor systematisk ringte utenlandske korrespondenter med ETA-budskapet med en gang. Og med engang inviterte til påfølgende fakkeltog i Madrid dagen derpå, i den hensikt å forsøke å sette hele folket opp mot ETA, og ikke fortelle folket sannheten om hvem som stod bak.. Bush var neppe enig i det.

 

Avisredaktørene gikk på limpinnen, og avslo andre årsaks sammenhenger, som Al Quaida eller annet. Samtidig på dette grunnlaget lagde FN’s eksperter umiddelbart en resolusjon som slo fast at det var ETA som stod bak.. En nederlandsk journalist Henk Boom forteller hvordan hun ble oppringt av en pressetalskvinne som fortalte ham at hun var instruert i å fortelle de utenlandske korrespondentene i Spania at det fantes bare en mulighet. ETA var den ansvarlige for drapene.

 

Når så Spania får en ny regjering tre dager senere, som avslører falskspillet, og som beskriver Iraq invasjonen som en katastrofe, og vil trekke sine soldater – da skjelver Bush og Kofi Annan i buksene, fordi de begge mener at det bare er en vei fremover. Krig mot terrorister (11/9 reddet dem fra å ikke ha noe konkret fiendebilde) – Det er krig mot deres fiender, slik det har vært helt siden FN ble opprettet etter annen verdenskrig, og opprettet staten Israel.

 

I de fleste land, bortsett fra i Norge selvsagt.. pågår nå en heftig debatt om medienes dekning av forløpet til Iraqkrigen… SE hva Norge holdt tilbake av informasjon, som jeg bad de sette på trykk!

            En rekke medier videreformidlet helt ukritisk påstandene om Saddam Husseins masseødeleggelsesvåpen, og er nå havnet i en troverdighetskrise. Forsvaret av krigen viste seg å være bygget på bedrag…

 

Harald Stanghelle mener denne historien er et lærestykke for mediefolk over hele verden, da det forteller om hvor langt statsledere i et demokratisk land er villig til å gå for å få sin spesielle virkelighetsforståelse frem.   

 

Ja, Harald Stanghelle, nå kan du begynne med deg selv og din egen avisredaksjon. Hvordan er det Dere stenger ute, manipulerer nyhetsbildet her i Norge, hvordan er det dere deltar i krigen mot terror, uten å fortelle folket om alternativene? Har dere vært bevisst på å innta en skepsis til våre egne statsledere som leter etter argumenter for å holde på å gå til krig utenfor norske grenser. Hjelper dere virkelig frem alternativene, eller er alternativene verre enn krigen, fordi dere må gå i dere selv? Endre Deres egen virkelighetsoppfatning (det tillærte).

Begynn der nå i dag! Det er utrolig at media slipper unna med å si at ”vi tok feil”…og det skal ikke gjenta seg – Det samme spillet pågår akkurat nå, mot det dere sensurerer vekk og ikke snakker om!!    

 

USA skulle ta Iraq’s leder. Spania skulle ha noe på ETA, men falt selv, og har nå synliggjort hvordan statsledelsen i Spania har ensrettet sitt politiske fiendebilde og stengt alt annet ute.

           

FN (fredsbevarende..) hadde forfulgt det samme sporet med sine sanksjoner, de skulle ta Iraq’s leder og straffet et helt folk kollektivt i mer enn 12 år (1991-2003), stengte de ute av verdens fellesskap med hvilken rett, og stengt alle opposisjonstanker/personer ute også!!

 

 

Se på følgende tidsepoker: 1961 til 1973, så kom sannheten frem i 1991 til 2003.

Pågående hadde vi - Vietnam krigen, så 30 år senere hadde vi Iraq – (Balkan) krigene (sanksjonene, psykisk terror mot et helt folk– det er det ingen som snakker om..).

 

Mange av verdens ledende fredsaktivister hadde fulgt det såkalte FN sporet, skillelinjen var der at de ville la FN’s våpeninspektører lete litt lenger, så vitner FN passivt at USA har en plan om bak hele verdens sikerhetsråds rygg å foreta en invasjon enten der var masseødeleggelesesvåpen eller ikke!! Enten var vi med dem, eller så var vi imot dem.

Hva vi så vitner i etterkant er hvordan FN passivt aksepterer USA’s invasjon, og passivt vitner i at der lages en USA tilpasset grunnlov i Iraq, hvor de skal bestemme for det Iraqiske folk. Hvordan er dette mulig i 2003?

            Og alt skjer i ly av et fiendebilde, som de selv har skapt, tidligere allierte av USA og andre mektige, som ville ut av USA’s og de mektiges armer. Som vil tenke fritt i forhold til sin religion, tro, tanker og sine nabo land. Iraq tilhører det iraqiske folket, som bor og fødes der. Hva har Norge å gjøre i krig i Iraq og i Afghanistan? (Mat og Bomber) 

FN deltar nå passivt i invasjonen av Iraq. Kofi Annan sier alle må stå opp og støtte kampen mot terror, det er en krigshissing og ensretting som pågår. FN v/Kofi Annan må gå i seg selv. Med hvilken samvittighet kan han i dag, sitte i som leder i FN’s sikkerhetsråd og ikke ta på alvor mitt meget seriøse brev 10 dager før invasjonen av Iraq til både han og Bush, og korrespondanse et år tidligere, som han har totalt ignorert! Med hvilken rett, som en fredsleder som mener å være for dialog og demokrati, som daglig omgås norske politiske fredsledere og topper, som  Gro i WHO? Hva slags ensretting, diskriminering av annerledestenkende, nytenkende er det som får pågå i FN’s navn? 

Invasjonen får pågå, USA har tenkt til å bli der lenge, gjentar de stadig, som i Afghaistan Dette på tross av at USA er tatt i løgn og bedrag for hele krigen. USA har ført Sikkerhetsrådet bak lyset, korsfestet Osloavtalen, men Kofi Annan og hans norske såkalte elite diplomater, hovedsakelig fra AP, bare smiler – Det må bli verre før det blir bedre, hører man fra dem. De hever jo sin lønn, og skal få sin fete pensjon. Verdens barn står i oppvasken for dem..

            Eller er det sikkerhetsrådet som har ført USA bak lyset, fordi USA ble redd for at FN ville trekke seg dersom ikke fant masseødeleggelsesvåpen. Derfor handlet USA, fordi planen hele veien har vært invasjon av Iraq, og dette har en direkte link med Israel, og ”stor Israel” å gjøre. Hele dette har med religionens kjerne å gjøre! Selv om lederne fornekter det! På tide med fair-play?

 

De ledende fredsorganisasjoner og media har fortiet mitt klare budskap våren 2003, og årene før det. Dette står der i dag som  fellende bevis mot de som vil se og forstå!

 

Hvordan kan en hel såkalt fredsbevegelse og kirke som tror på Jesus, ikke invitere eller lytte til min klare åpenbaring, men forhåndsdømmer meg, i sine skinndemokratier.

 

Jeg stod våren 2003, alene opp mot alt dette i forkant, uten noen informasjonskanaler annet enn min egen intuisjon, integritet og innsikt.

 

Og flaggruten A/S Norge. I tet hos FN, velger å totalt sensurere meg, mitt kall og klare budskap – med hvilken klokskap, hvilken kompetanse og rett?

 

Uansett alt kommer frem for en dag, og min tid er rett rundt hjørnet!

 

Kjærlighet, lys og glede,

 

Roger Hegerland

Leder Pilkoss VeXst.

 

 

Copyright – All rights reserved – Roger Hegerland.