Publisert den 24.03.2004.

Har ikke fått svar fra regjeringen eller Haakon Magnus på disse to brev: 

Svar nå utenriksminister Jan Petersen, og Bondevik regjeringen.

 

Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 HVALSTAD                                                      Hvalstad, den 19.11.2003

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

v/Utenriksminister Jan Petersen i statsråd.

P.b. 8114, Dep

0032 OSLO

 

 

 

Søknad om et personlig møte.

 

Jeg viser til mine tidligere henvendelser til Dem og Regjeringen.

 

Velkommen til Jesus – Part II - Et av mine tidligere liv har vært som Jesus. Jeg er reinkarnasjonen av Jesus. Oppfyllelsen av kristendommen som åpenbarings religion.

Jeg er den forløsende verdenslærer, den nye stemmen - hvor fredsorganisasjonen Pilkoss VeXst (etbl. 1994), er nøkkelen og ledestjernen for å klargjøre de nye veier til fred og kjærlighet. 

Jeg setter Gud (Gud er fullkommen kjærlighet – Synd kom inn i verden når vi begynte å forfalske virkeligheten), og Den hellige ånd først. Jesu sjel, som det ene menneske, med en særlig kanalisering til Gud, hvor ånden hele tiden nådeløst vitner mitt arbeide da, som nå.  

            Jeg har Jesu liv, vei, innsikt og visdom liggende i min sjel/arv. Vi lever alle liv vi har til oppgave å fullbyrde, forsone i denne inkarnasjonen i nøyaktige repriser, for slik å se hva det var som egentlig skjedde, og komme med de nye løsninger. Nå er tiden kommet for å ta imot det nye evangeliet – Jesus –Part II. 

En sjel – nøkkelen for fred verden søker. Jeg er den jeg alltid har vært. Ta imot Jesu sjel. Det er utfordringen den norske kirke, det norske lederskapet og folk står overfor. Begynne med oss selv. Gå foran, lede og vise vei.  Nytt innhold, i nye sekker. Nye kaker med nye oppskrifter. Dersom muren i Israel skal rives, så er det dette som må til! Vend om - Ta imot Roger Hegerland, som reinkarnasjonen av Jesus, og sett Gud og den hellige ånd først.

 

Det var en klar bakenforliggende mening i at Norges sjel og Oslo kom inn som nøkkelen i konflikten mellom palestinere/israelere, og at Norge har en ledende posisjon i verdens fredsarbeide. Jeg kan forklare og bevise dette. La oss nå sette Norge og Oslo’s verdighet, som veien til sann fred, på kartet igjen. Vår generasjon skal nå sette vår identitet på vår tid, bygd på nye verdier. Jeg har deltatt hele veien paralellt med Osloavtalen, i dens skygge. Som Kong Olav sa det: ”Du kan ikke ta ut en hest som allerede har startet i løpet”. Nå Oslo II.  

 

Vår familie opparbeidet seg tidlig et rike i folks hjerter i Skandinavia, Be-nelux-landene og Tyskland m.fl, da jeg var 4 år, og min søster artisten Anita Hegerland 8 år gammel, ble en folkekjær ”barnestjerne”, det hele startet julen 1968 på torget i Sandefjord. Vi flyttet så til Asker i 1972. Lite visste jeg da om dette kallet, før jeg som 29 åring ble ”født på ny”, i ånd i voksen alder. Jeg skrev over 2000 sider på 4 måneder, som ble til boken: ”Hvorfor er jeg redd deg pappa”. En bok som tok et oppgjør med andres forventinger til meg, så kom mitt liv klart frem, og jeg fikk mitt kall, den 14/8-94, og startet så å gå denne veien, hvor jeg den 13/5-1995 stod frem i Asker Kirke med min åpenbaring, og to måneder senere ble jeg far til min sønn, mitt andre barn. Gå til: www.pilkoss.no - Les: ”Look to Oslo” – Jesus Part II – 30 wake up-calls.   

 

Jeg har den eksakte tidsrekken for Jesus liv og virke liggende i min egen arv/sjel, ser nøyaktig hva som skjedde. Vår tid er reprisen, og nå Part II. Det er kun jeg som kan gi verden svaret på dette mysteriet Jesus, Jesu ukjente 29 år (34 år – 5 år f.kr), da som nå. Jeg har plettfri vandel, har den visdom, innsikt, realkompetanse jeg trenger: Jeg er i toppform fysisk, psykisk og har vært ærlig, direkte og tålmodig lenge. Det er tid for meg å bli invitert, slippe til på de aktuelle arena, og entre sirkelen nå!  

En sjel, et menneske, da som nå. Sjelen er universell/global og kan manifesteres hvorsomhelst, men min sjel får hele tiden det samme persongalleriet utenfor meg, i.h.t. den oppgaven min sjel og folket i verden står foran å forløse her og nå hele tiden. Det vi alle nå vitner, er den tid da Jesus stod ansikt til ansikt med sitt kjærlighetsbudskap opp mot verdens lederskap representert ved lederskapet i Roma/Israel/Palestina m.fl., den gang i et selvransakende møte/oppgjør med  datidens tradisjoner, det gamle testamentet, og jødedommen.

Verden er i dette historiske veikryss - vendepunkt, som ikke historien har klart å løse på fredelig vis. Derfor er det vår felles globale oppgave å etablere sann fred nå. Sann fred kan ikke påtvinges utenfra, men må komme innenfra i hver og en av oss. Mitt mål er reform av kristendommen, og en forsoning av religionene, og det begynner med disse skritt. Det er som kjent folks tro og tanker som former vår virkelighet, folket sulter nå etter åndelig og følelsesmessig ny næring. 

 

Jeg ber Utenriksministeren om å søke å få til et felles møte/eller et separat møte med de aktuelle ledere: Israels leder Ariel Sharon, og palestinernes leder President Yasir Arafat i Jerusalem/Betlehem, eller Deres råd på hvordan jeg skal gå frem for å få til dette besøket? Besøk som kan finne sted helst før jul i år, alternativt nyttårsaften, 10/2, 4/4, eller 20/5-04. Samtidig få besøke de aktuelle hellige stedene, og holde et fredsseminar/fakkeltog for fred og løsninger i Jerusalem/Betlehem. Vil utenriksdepartementet kunne finansiere en slik delegasjons reise/ utsending fra Norge?     

Norge, Betlehem og verdens fredsøkende folk trenger dette lys, denne vei og dette livets vann nå. Jeg er nøkkelen/veiviseren til en sann og varig fred.

 

Med det ser jeg frem til Deres personlige svar, utenriksminister, og et møte med Dem før jul i år, for å planlegge hvordan dette kan la seg gjennomføre. Norges utenrikskomitee/ministre sitter med vinnerkortet på Deres hånd. Nå må Norges lederskap vise innovasjon, mot og vilje til å bruke dette triumfkortet. Verden vitner din avgjørelse utenriksminister. Følg meg.

 

Kjærlighet, lys og glede,

Med vennlig hilsen,

 

Roger Hegerland

 

 

 

Har ikke fått svar ennå! Inviter meg inn nå Deres Kongelige høyhet Haakon Magnus.

 

Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 HVALSTAD                                                      Hvalstad, den 19.11.2003

Mob: 92210709.

Presentasjon: www.pilkoss.no

 

 

HKH Kronprins Haakon

Det Kgl. Slott v/Anders Flågen

Drammensveien 1

0010 OSLO

 

Søknad om et personlig møte/audiens.

Jeg viser til mine tidligere henvendelser til Deres kongelige høyhet Kronprins Haakon, og DDMM Kongen og Dronningen.

            Deres kongelige høyhet viser mot til selvstendige valg, og selvstendig tenkning. Jeg utfordrer igjen DDMM Kongen og Dronningen, og ditt lederskap, som ledere av Kirken.    

 

Velkommen til Jesus – Part II - Et av mine tidligere liv har vært som Jesus. Jeg er reinkarnasjonen av Jesus. Oppfyllelsen av kristendommen som åpenbarings religion.

Jeg er den forløsende verdenslærer, den nye stemmen - hvor fredsorganisasjonen Pilkoss VeXst (etbl. 1994), er nøkkelen og ledestjernen for å klargjøre de nye veier til fred og kjærlighet. Jeg setter Gud (Gud er fullkommen kjærlighet – Synd kom inn i verden når vi begynte å forfalske virkeligheten), og Den hellige ånd først. Jesu sjel, som det ene menneske, med en særlig kanalisering til Gud, hvor ånden hele tiden nådeløst vitner mitt arbeide da, som nå. Jeg har Jesu liv, vei, innsikt og visdom liggende i min sjel/arv. Vi lever alle liv vi har til oppgave å fullbyrde, forsone i denne inkarnasjonen i nøyaktige repriser, for slik å se hva det var som egentlig skjedde, og komme med de nye løsninger. Nå er tiden kommet for å ta imot det nye evangeliet – Jesus –Part II. 

En sjel – nøkkelen for fred verden søker. Jeg er den jeg alltid har vært. Ta imot Jesu sjel. Det er utfordringen den norske kirke, det norske lederskapet og folk står overfor. Begynne med oss selv. Gå foran, lede og vise vei.  Nytt innhold, i nye sekker. Nye kaker med nye oppskrifter. Dersom muren i Israel skal rives, så er det dette som må til! Vend om - Ta imot Roger Hegerland, som reinkarnasjonen av Jesus, og sett Gud og den hellige ånd først.

 

Det var en klar bakenforliggende mening i at Norges sjel og Oslo kom inn som nøkkelen i konflikten mellom palestinere/israelere, og at Norge har en ledende posisjon i verdens fredsarbeide. Jeg kan forklare og bevise dette. La oss nå sette Norge og Oslo’s verdighet, som veien til sann fred, på kartet igjen. Vår generasjon skal nå sette vår identitet på vår tid, bygd på nye verdier. Jeg har deltatt hele veien paralellt med Osloavtalen, i dens skygge. Som Kong Olav sa det: ”Du kan ikke ta ut en hest som allerede har startet i løpet”. Nå Oslo II.  

            Vår familie opparbeidet seg tidlig et rike i folks hjerter i Skandinavia, Be-nelux-landene og Tyskland m.fl, da jeg var 4 år, og min søster artisten Anita Hegerland 8 år gammel, ble en folkekjær ”barnestjerne”, det hele startet julen 1968 på torget i Sandefjord. Vi flyttet så til Asker i 1972. Lite visste jeg da om dette kallet, før jeg som 29 åring ble ”født på ny”, i ånd i voksen alder. Jeg skrev over 2000 sider på 4 måneder, som ble til boken: ”Hvorfor er jeg redd deg pappa”. En bok som tok et oppgjør med andres forventinger til meg, så kom mitt liv klart frem, og jeg fikk mitt kall, den 14/8-94, og startet så å gå denne veien, hvor jeg den 13/5-1995 stod frem i Asker Kirke med min åpenbaring, og to måneder senere ble jeg far til min sønn, mitt andre barn. Gå til: www.pilkoss.no - Les: ”Look to Oslo” – Jesus Part II – 30 wake up-calls.   

 

Jeg har den eksakte tidsrekken for Jesus liv og virke liggende i min egen arv/sjel, ser nøyaktig hva som skjedde. Vår tid er reprisen, og nå Part II. Det er kun jeg som kan gi verden svaret på dette mysteriet Jesus, Jesu ukjente 29 år (34 år – 5 år f.kr), da som nå. Jeg har plettfri vandel, har den visdom, innsikt, realkompetanse jeg trenger: Jeg er i toppform fysisk, psykisk og har vært ærlig, direkte og tålmodig lenge. Det er tid for meg å bli invitert, slippe til på de aktuelle arena, og entre sirkelen nå!  

En sjel, et menneske, da som nå. Sjelen er universell/global og kan manifesteres hvorsomhelst, men min sjel får hele tiden det samme persongalleriet utenfor meg, i.h.t. den oppgaven min sjel og folket i verden står foran å forløse her og nå hele tiden. Det vi alle nå vitner, er den tid da Jesus stod ansikt til ansikt med sitt kjærlighetsbudskap opp mot verdens lederskap representert ved lederskapet i Roma/Israel/Palestina m.fl., den gang i et selvransakende møte/oppgjør med  datidens tradisjoner, det gamle testamentet, og jødedommen.

Verden er i dette historiske veikryss - vendepunkt, som ikke historien har klart å løse på fredelig vis. Derfor er det vår felles globale oppgave å etablere sann fred nå. Sann fred kan ikke påtvinges utenfra, men må komme innenfra i hver og en av oss. Mitt mål er reform av kristendommen, og en forsoning av religionene, og det begynner med disse skritt. Det er som kjent folks tro og tanker som former vår virkelighet, folket sulter nå etter åndelig og følelsesmessig ny næring. Jeg ber Deres kongelige høyhet samtidig om å søke å få til et felles møte/eller et separat møte med de aktuelle ledere: Israels leder Ariel Sharon, og palestinernes leder President Yasir Arafat i Jerusalem/Betlehem, eller Deres råd på hvordan jeg skal gå frem for å få til dette besøket? Besøk som kan finne sted helst før jul i år, alternativt nyttårsaften, 10/2, 4/4, eller 20/5-04. Samtidig få besøke de aktuelle hellige stedene, og holde et fredsseminar/fakkeltog for fred og løsninger i Jerusalem/Betlehem. Vil utenriksdepartementet kunne finansiere en slik delegasjons reise/ utsending fra Norge?     

Norge, Betlehem og verdens fredsøkende folk trenger dette lys, denne veiledning og dette livets vann nå. Jeg er nøkkelen/veiviseren til en sann og varig fred.

 

Med det ser jeg frem til Deres personlige svar Deres Kongelige høyhet, og et personlig møte med Dem før jul i år, for å planlegge hvordan dette kan la seg gjennomføre, videre fremdrift. Det norske Kongehus sitter med vinnerkortet på Deres hånd. Nå må Norges lederskap vise innovasjon, mot og vilje til å bruke dette triumfkortet. Verden vitner din avgjørelse Deres Kongelige høyhet.

            Jeg benytter samtidig anledningen til å ønske Deres familie velkommen til ”bygda”, som en av mine nærmeste naboer under ”Skaugumsåsens” skjegg. Løsningen er alltid kjent, aldri lenger enn en telefon samtale unna, ofte den vanskeligste. Jeg møter min skjebne, og verdens ledere alene ansikt til ansikt nok en gang. Stol på meg.

 

Ærbødigst, i kjærlighet, lys og glede,

Med vennlig hilsen,

 

Roger Hegerland

 

Kopi: DDMM Kongen og Dronningen.

 

 

 

Dette brevet til Fritt Ord fik jeg svar på den 19/2-2004.

”Nei, de kan dessverre ikke støtte min turne for fred”

 

 

 

Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 HVALSTAD                                                                  Hvalstad, den 21.11.2003

 

 

 

Institusjonen Fritt Ord

Uranienborgveien 2

0258 OSLO

 

 

 

Søknad om prosjektmidler innen medier/demokrati/informasjon og offentlig debatt, samt undervisning.

 

Jeg viser til hyggelig telefonsamtale med Bente Roaldsvik hos Dere den 10/11.d.å.

 

Jeg er forfatter, astrolog, verdenslærer - en ny stemme, som søker midler til en sak som ikke vanligvis kommer frem i media, uvisst av hvilke årsaker. Media har lagt helt lokk på dette jeg søker å fremme. Jeg ønsker debatt. Dette i ytringsfrihetens, demokratiets, religionfrihetens navn, rundt følgende tema:

            Jesus-Part II – Jeg, Roger Hegerland er reinkarnasjonen av Jesus, et av mine tidligere liv har vært som Jesus. Se: www.pilkoss.no  - “Look to Oslo” - 29 wake up calls.

Vedlagt brev av den 19/11 d.å , til utenriksminister Jan Petersen og HKH Haakon Magnus.

 

 

Prosjekt: Turne: - Jesus – Part II.

 

Besøke/Reise til:

Dette i den symbolske oppfyllelses hensikt i.h.t. kristendommen som åpenbarings religion:

 

  1. Markering Oslo/Eidsvoll Plass foran Stortinget før avreise, og ved hjemkomst.
  2. Reise til Jerusalem/Betlehem.

 

Norge: /(Før/etter avreise)

 

1. Oslo, Eidsvoll Plass foran Stortinget.

 

Turne:

 

Ta imot: ”Jesus-Part II”

”Vi tenner lys for fred, for Gud, for kjærlighet.

” Et fakkeltog for fred”

 

Sette Oslo og Norge på kartet for sann fred igjen!

 

Markering foran Eidsvoll Plass Oslo før/etter - samt reise til Israel/palestina for å besøke de aktuelle statsledere og besøke de hellige stedene på en av de følgende datoer: Nyttårsaften, den 10/2, den 4/4 eller 20/5-04.

 

Budsjett:

 

Annonsering:

Jerusalem Post, samt en annen avis                  Kr    6.000.- (?)

VG, 2 innrykk a. kr. 10.000.-              Kr. 20.000.-

 

Lokalleie:

Scene m/mik. på torg/annet aktuelt sted.

Leie av scene m/mikrofon a’4 ganger                                                             

Leie av scenene 2 dager Oslo.             Kr. 15.000.-

Leie av scene Betlehem/Jerusalem, 2 dg.          Kr. 10.000.- (?)

 

Transport:

Fly t/r Israel.                                                   Kr. 4.000.-

 

Mat/Overnatting: ,

Diverse utlegg og uforutsette utgifter.    Kr. 4.000.-

 

Inntekter?

Fredsseminar. Gratis seminar for informasjon, folke opplysning til folket.

 

Finansieringsplan:

Jeg har ikke flere penger å legge inn i dette nå, enn de 9 årene, fra 1994 til 2003, jeg har viet dette deler av mitt liv.

 

Jeg ser frem til Deres positive svar, slik at det vil bli mulig å få satt denne viktige saken på dagsorden, samt å diskutere eventuelle andre aktuelle løsninger hvor Dere vil kunne støtte opp økonomisk for å få fremmet denne globalt anliggende sak.

 

 

Kjærlighet, lys og glede,

Med vennlig hilsen

 

Roger Hegerland

Vedlegg: 2 Brev av 19/11. (Til Jan Petersen & HKH Haakon Magnus)

 

 

 

 

Copyright – All rights reserved – Roger Hegerland.