Det er mandag den 11.juni og klokken er 12.45 – en strålende solrik og varm sommerdag. Jeg spaserer til dagens åpne høring . Jeg er ikledd en t-skjorte som det med fete bokstaver står skrevet ”Ignored by media” foran – og ”Norway don’t dare” på ryggen”. Jeg er på vei til pressens egne åpne høring om presseetikk/uetiske pressmetoder og Melnæs saken, som starter klokken 13 i Oslo Forum ved Grev Wedelsplass 5 i Oslo. Dette er den første slike selvransakelses høring media i Norge har i sitt slag på titallsår!

I det jeg kommer spaserende på fortauet så står der mange journalister utenfor lokalet i påvente av at redaktørene skal ankomme – Når jeg nærmer meg og kommer spaserende mot dem for å informere om min pressemelding ”Jesus Part II – 42 wake up calls”, og gi de coveret på min bok - så tar alle journalistene ned sine kameraer og forsvinner inn døren…., siste mann sier i det han går inn: ”vi er ikke interessert i å høre på det du har å formidle”, og døren lukker seg! Jeg blir så stående utenfor hovedinngangsdøren på pressens plass utenfor inngangsdøren til den åpne høringen idet mange journalister og sjefsredaktører skal ankomme ”forestillingen”.  

Jeg har her en ”live performance pressemelding”, i den hensikt å informere alle direkte, denne gang ansikt til ansikt for å få de til å reagere, surfe til min nettside og lese dagens toppaktuelle pressemelding. Jeg deler samtidig ut coveret på min dvd – ”Jesus Part II – Dommen” som ledende norsk presse så langt ignorerer, noen får også innleggs boken utlevert. Dette til alle redaktører og journalister som kommer og som alle på høflig vis tar i mot mitt budskap og sier de skal se på dette.

La meg nevne; ”Viggo Johannessen.(fra NRK Redaksjon 1), Sjefsredaktør Odd Johan Nelvik og Knut Haavik fra Se og Hør, Tv2 nettavisen, VG journalister, deriblant Anders Giæver, gravejournalisten Arne O Holm og Anne Aasheim som er dagens ansvarlig redaktør i Dagbladet, samt flere fra Dagblad redaksjonen og et femtitalls journalister ankommer, samt Erling Kagge i Kagge Forlag. Tidligere på dagen fikk journalist/programleder/forlegger Arve Juritzen coveret på boken. 

Ikke nok med at Dagbladet bevisst og bevist har stengt meg ute fra det offentlige ordskifte i 12 år, men jammen sitter ikke en av de som har bedrevet denne sensuren i en lang årrekke i dagens PFU utvalg i form av John Olav Egeland som styremedlem nå også på denne siden av bordet! Han er som kjent bror til Jan Egeland, som sitter på topp i FN(stenger min stemme ute) og Deres Tom Egeland, x-nyhetsredaktør i TV2 og såkalt Jesus forfatter”(stenger meg ute), et PFU som for øvrig velsigner de metoder media bruker mot meg i strid med PFU sin egen vær varsom plakat. Hva er konsekvensene av å fortsette å overkjøre mitt klare budskap, er dette demokratiets såkalte fair play?     

 

 

 

Pilkoss VeXst

Roger Hegerland

Solstadlia 35

1395 Hvalstad                                                             Hvalstad, den 11.06.2007

Mobil: 92210709

Presentasjon: www.pilkoss.no

Mail: pilkoss@netcom.no

 

 

 

 

Til redaksjonen.

 

 

Pressemelding til åpen høring om den ledende norske pressens og PFU’s egne utilbørlige arbeidsmetoder. Norges stats og kirkeministre, ledende media redaktører velsignet av PFU har ledet det norske folk bak lyset i de 12 siste årene. Her er sannheten og løsningene.   

 

Sak: 

Jeg, Roger Hegerland er den sanne profet til Gud her på jorden. Et av mine tidligere liv har vært som Jesus. Jeg er reinkarnasjonen av Jesus. Det er en sjel, en original, en nøkkel et menneske siden tidenes morgen som har dette kall/oppdrag. Jeg er veien, sannheten, lyset og livet. (Gud, profeten/menneskesønnen og den hellige ånd, heretter kalt trippelen.) Alle mennesker er likeverdige i Guds bilde. Kraft = motkraft, dette betyr at motstand betyr mer motgang på de felt der allerede er det. Motgangen bare øker inntil løsningen, nøkkelen: Min sjel kommer frem i den fremskutte posisjon jeg er berettiget, og Gud forstås i et nytt perspektiv. Det finnes ingen politisk løsning på den rådende religionskrig i verden – kun ved nytolkning og stå for det de sier at de tror på i kristendommens tro. Å ta imot Roger helhjertet ta imot min åpenbaring av mitt kall/min sjel som Guds sanne profet på jorden og en leder/lærer til å forstå hvordan en allmektig Gud arbeider innenfra i oss alle fra alfa til omega. Hvilken månelanding og reisen til julestjernen i oppfyllelse dette er for Norge.  Pilkoss VeXst har slik 6.5. milliarder ikke betalende medlemmer.

 

Fakta:

1. Hvorfor sitter media passive og lar Regjeringen Stoltenberg og Kirkeminister Trond Giske bevisst og forsettelig lede det norske folk bak lyset, og media gjør alt de kan for å ekskludere meg som om jeg var spedalsk? Hvor lenge skal denne likegyldighet, hersketeknikk og mobbing pågå? Hvorfor reagerer ikke media opp mot Kirken og Regjeringen? Hvorfor ignorerer, sensurerer og fortier media mitt klare budskap? Svært viktig informasjon/nyhet må og skal få komme ut til det norske folk. STOPP den pågående volden mot ”trippelen” omgående! Norges statsminister overkjører på rødt lys ved hjelp av hersketeknikker.

 

2. Hvorfor sitter øvrig ledende media i Norge og ser på at Dagbladets stedfortredende sjefsredaktør Hege Duckert ”m/nylig avslørt nettverk til statsminister m.fl på maktens tinde” Hun bedriver bevisst sensur av meg som en av nasjonens helt sentrale forfatter/oppdager stemmer og holder slik tilbake informasjon som er svært viktig for det norske folket.  Ja, at Dagbladets kulturredaktør fane er bevisst og forsettelig å lede det norske folk bak lyset og at Dagbladet gjør alt de kan for å stenge min stemme/penn som forfatter/forlegger ute fra det offentlige ordskiftet på det 12 året nå? Er dette fair-play? Mens Dagbladet peker på alle andre nasjoners overgrep. (Se: www.pilkoss, til 42 wake up calls).

 

3. Hvorfor er PFU totalt likegyldige til medias behandling av meg og mitt budskap? Hvordan er PFU’s egen arbeidsmetoder og hvem betaler norsk presseforbund, og PFU for direkte å velsigne de som stenger meg ute fra den offentlige debatt (slik PFU bevist har gjort mot meg ved tidligere henvendelser dit.), på tross av egen vær varsom plakats punkter som åpenbart støtter min samvittighets og sjels likestilte rett til dialog og å bli tatt seriøst? Er det regjeringen, Kirken eller andre aktører i den sirkulerende eliten på toppen som skriver ut sjekker og betaler PFU for å stenge enkelte ute fra det offentlige ordskiftet i Norge?. Hvor redaktører skylder på PFU og motsatt? Vel, en ubehagelig sannhet, løses som kjent aldri ved å feie den under teppet.., selv ikke for PFU måtte vite. Konsekvensene vil da bare øke i omfang med motgang og motstand i deres ytre – men media lever jo av negative nyheter så for dem spiller det tydeligvis ingen rolle hva de serverer folket av surdeig. For mer informasjon/fakta/bevis gå til: www.pilkoss.no, så til Look to Oslo ”42 wake up calls”

 

4. Er det ikke medias plikt og oppgave å legge frem alt for folket, og la folket avgjøre? Med hvilken rett sensurerer ledende media meg og min sjels oppgave? Her er brukt uakseptable og uetiske metoder. Hva slags etiske og faglige standard ligger her til grunn? Hva er det med ansvaret for det som trykkes og som gjør at ikke aktuelle redaktører trykker det de vet, men bevisst og forsettelig holder informasjon tilbake fra det norske folket? Ledende norske media deltar i å fortie meg og mitt budskap, eller som Bondevik nylig sa det: Det smarteste for å holde folk utenfor debatten er å tvinge de til taushet, la markedskreftene ta dem, og ta folk som ytrer noe vi ikke liker økonomisk, slik kutte pulsåren på dem!! Samme mann hevder å ha resepten på å utrydde fattigdommen, alle ser hvordan det går! Det er litt av en prest med avlagt ED på at han er Jesu sjels evige tjener, og venter på han i skyen. ”Vær på vakt forleder Kirken våre unge speidere og kommende generasjoner!

 

5. Kirkens grunnsyn stenger ute ”reinkarnasjon” i sitt grunnsyn, og dermed stenges Guds ene ledende profet på jorden ute!!! Dette grunnsynet er igjen beskyttet av Norges grunnlov. Endringer i vår grunnlov kan kun foretas med 2/3 flertall på Stortinget. 50% i Regjeringen må i.h.t grunnloven være medlem i statskirken, som står for vern av dette grunnsynet og den evige opprettholdelsen av status quo. (samtidig som de kristne ledere sier de venter på sin frelser – ”Vær på vakt”, heter det. Frelseren skal komme ”i skyen” heter det fra kirkeminister’n vår. – Hva er det rasjonelle i det?). Den samme regjeringen utnevner også biskopene. Dette er en totalitær holdning, en evig korsfestelse, et evig gasskammer mot Jesu sjel og slik også hans familie. Hvor lenge skal Norge feire: ”Hipp hurra for korsfestelen” Grunnsynet må nå en gang for alle endres og grunnloven må åpne opp for at jordens frelser/profet er et menneske på jord født av mann og kvinne, menneskesønnen som jeg sa jeg var den gangen. La meg legge til at jeg ifølge Bibelen sa: ”før Abraham”, var jeg og - før kirken er som kjent Jesu sjel. Kirken skal bøye seg for og lytte til sin profet/leder. Kristendommen er en åpenbaringsreligion og det heter at de venter, i skyen skal han komme. Vi har 2000 år med bevis på reinkarnasjon, altså at mennesket har sjel, med unikt DNA og fødes gjennom en kvinne på vår jord, eller er det slik at de kristne mener at vi ikke har en sjel?

 

6. Følgende tre punkter må Norge legge frem for ”staten Israel/EU og i FN sikkerhetsråd:

  1. Må anerkjenne at alt skjer i en felles allmektig Guds bilde, og at Roger Hegerland er Guds sanne profet/menneskesønn på jorden til evig tid og ta imot det nye evangeliet.
  2. Må akseptere alle inngåtte avtaler.
  3. Må avstå fra all vold.

 

7. Alle er likeverdige på jorden i Guds bilde, og det er en profet/lærer til Gud, det er min sjel, mitt hjerte. De som ikke anerkjenner disse tre punkter, vil få det mot seg som de da gjør mot trippelen, og har gjort siden tidenes morgen. Et svar: Vend om jo før jo heller! 

 

8. Når x-statsminister Bondevik og statsminister Stoltenberg på propaganda vis sier at Palestinerne må anerkjenne Staten Israel med ett 3 pkt’s diktat, så vil ikke dette nytte om målet er å fremme fred da?  Statsministeren skulle heller nå se hva Staten Israel har vist seg å være og gjøre mot sine naboer her og nå – og endre sin kurs/retning utfra dette! Våkn opp! Se og Hør hva som pågår der i det ytre som i vårt indre! Alle som vil se ser jo nå sannheten i dette spillet. Norge har jo ført en totalt ensrettet utenrikspolitikk som nå er satt sjakk matt for de som ser - og kirken er helt lik og like fordømmende overfor Jesu sjel som siden 2 verdenskrig, som siden tidenes morgen – Det er totalt stillstand i dette statusquo som roper korsfest, korsfest, terror og organisert kriminalitet mot min sjel, eller mat og bomber om du vil i de rosarød versjonene!

            Det er jødedommens ledere/sionistene og staten Israels ledere som må anerkjenne at Gud har en sann profet på jorden siden tidenes morgen, denne profeten het Jesus fra Nasaret og ble korsfestet av det palestinske folk den gangen, og er i dag reinkarnert igjen på jorden med det nye evangeliet og heter Roger Hegerland fra Norge, i den hensikt å forkynne det nye evangeliet for hele verden. Dette ansvaret hviler på meg og på Norge. Dette er den eneste grunnen til Norges unike rolle som foregangsnasjon i verden i dag, takket være energi og oljerikdommen som Gud har skjenket Norge.- og som ikke en sirkulerende elite på toppen her og der skal sitte å sylte til seg selv, men som alle i Norge eier og har like mye krav på!      

 

9. Vedrørende betal/sjekkheftejournalistikken og PFU’s egen moral/etikk:

Jeg er som bror vokst opp i en norsk kjendisfamilie fra jeg var 4 år gammel, hvor den andre siden av historien er bevisst fra ledende avisredaktører og særlig i Hjemmet Mortensen og Se og Hør redaksjonene som har holdt tilbake informasjon, holdt hemmelig dette jeg fremmer, men aller verst er det at ledende dagspressen med Dagbladet/Aftenposten og VG i spissen fordømmer og stenger meg ute uten dialog. Klart uetiske og utilbørlige metoder er tatt i bruk fra de ledende norske media med påfølgende konsekvenser for folket som lar seg forlede.  Problemet ligger i det de velger å holde utenfor gjerne fordi det ikke passer inn i det image som er skapt rundt en kjendis over en lang årrekke og som derfor selger godt på slike pidestaller. At avisredaksjoner som hevder å være fri og uavhengige bevisst gjør dette er jo bevis for at der ligger politiske føringer og egne motiv/agendaer fra avisredaktørene, som om de er egne politiske partier. Det viktige må være at en presseplakat ivaretar at både søster og bror, både mor og far får slippe til med sine versjoner. I dag bygger media meget lett opp uheldige rosa stereotype bilder av den ene siden og melker disse så lenge de kan, når så denne posisjonen er bygd opp i media så stenger media ute den andre og like viktige siden av virkeligheten dersom den inneholder ubehagelige sannheter. Media skal ikke beskytte den ene slik mot den andre – alle fakta skal få komme frem. Media skal ikke beskytte eller drive propaganda for den ene eller den andre, alle skal ha talerett i en familie uavhengig av det bilde media har skapt. Media må omtale både sol og skyggesiden og si alt de vet uten å dømme noen! Store deler av media Norge er også dønn avhengig av subsidier, sjekker fra politikere i pressestøtte og momsfritak – der ligger også en del av problemet og samrøre med makt og PFU! Når general sekretær i norsk presseforbund Per Edgar Kokkvold ønsker å: Sitat: ”ramme en atferd som gjør at mennesker setter sin samvittighet til side for 30 sølvpenger”, til NA24, så må jeg be Kokkvold, og norsk redaktørforening om å gå i seg selv og se på hva PFU selv har gjort mot meg og mitt budskap ved å gi redaktører frikort til å stenge meg ute og overkjøre min stemme! Ja, jeg håper Kokkvold står ved det han sier om at debatten om pressens arbeidsmetoder nå vil fortsette etter høringen, eller skal lokket fremdeles ligge oppå min sak, prøve å holde den hemmelig for så å anklage de som våger støtte min sak? ER dette fair-play? Hva slags motytelser har PFU fått fra hvilke maktutøvende deltagere for å lage et regelverk som prøver å stenge ute et kall/forfatterskap som mitt, mot en av nasjonens egne stemmer? Styret i norsk redaktørforening bør gå i seg selv først der de anklager andre. Les mer om min bok: ”Hvorfor er jeg redd deg pappa” på www.pilkoss.no.

 

10. Profetstriden etter Mohammed karikaturene: Jeg gav ut dvd/bok/lydboken Jesus Part II - Dommen på Pilkoss Forlag fra påske 2005, samtidig døde Paven, han mener som kjent at han er Jesu stedfortreder på jord og har nøkkelen etter Peter. Jeg fikk første reportasje rundt dvd/lydbok/boken i februar 2006. I reportasjemagasinet Alle Menn, står det klart og tydelig om mitt budskap. På nøyaktig samme tid kommer profet striden i verden. Det er naturlig med konflikt her i det ytre, som i vårt indre - fordi temaet i fokus er profet forståelsen til Gud. Det er kun en jordisk profet til Gud, og islam anerkjenner både en jordisk profet og Jesus som en sann profet til Gud. Kristendommen har korsfestet sin egen leder/profet til evig tid, og sier at de venter i skyen. Jødedommen mener de er Guds utvalgte folk, og at Guden er deres, deres Messias kan ikke være en jordisk profet, de skal ha dommedag og denne jordens fysiske undergang, dette har så Fn velsignet ved å opprette staten Israel og nekte meg å snakke i FN’s sikkerhetsråd, slik jeg søkte før invasjonen i Iraq våren 2003, uten å få svar. Når Messias kommer tilbake skal ingen vite hvor han kommer fra heter det i skriftene, Jødedommen mener intet godt kan komme fra nord. Buddhismen (Nirvana) og hinduismen (Samsara) anerkjenner reinkarnasjon som en selvfølge. Bare Islam tror på en levende jordisk profet, derfor kommer det konflikt her med de andre religionene. FN religion er selvrettferdighet, likestilling for alle unntatt Jesu sjel, ytringsfrihet og kjører en dømme, samt splitt og hersk form for egen religion. Dette spillet gjør at alle må ut i spagaten! Alle må da i dag se bevist at via Holocost og opprettelsen av Staten Israel så prøver FN sikkerhetsråd å ta en total makt over jorden, hvor sikkerhetsrådets innerste sirkelmedlemmer styrer med veto, og staten Israel er deres ledestjerne, uten å tenke på at det som ble gjort mot Jesu sjel ligger uforløst i verdens og denne nasjonens karma. Det holder å nevne Titanic!

     

11. Jeg sier dere: Guds rike er inni dere, og himmelriket er mellom oss, det som er løst er løst for alltid. Jorden er vårt paradis, og perleporten er der vi alle blir født ut av vår mors liv. Det evige liv er reinkarnasjon og 100% egenansvarsutvikling i Guds bilde.

 

12. Kirken har okkupert Jesu stemme og stenger min sjel ute fra Kirken, og fremstår utad som åpen, demokratisk og inkluderende folkekirke med sterk tro på jomfrufødsler og fysisk gjenoppstandelse fra de døde som sitt grunnfjell/grunnsyn og noe de vil forsvare for alltid tydeligvis. – og la meg legge til at dette bildet behøver de bare å selge slik (de forleder alle fra barnsben av, se på indokterneringen opp igjennom i skolen), Kirken stenger ute sin egen leder og Guds sanne profet på jorden/Jesu sjel som til evig tid som menneske. Er dette en god ledelsesfilosofi - spillet heter: ”å korsfeste sin profet/leder til evig tid”, for å innsette Kirkens og jødedommens egne ledere, med henholdsvis de 24 eldste og de 32 rettferdige på toppen i hver generasjon i følge skiftene - så får folket konsekvensene av denne surdeigen mot seg selv verre og verre hele tiden, og folket går så til Kirken for trøst og veiledning…., men blir der forledet - og ingenting blir heller løst fordi det er innholdet i folks tro som har skapt tilstanden de står i og i det ytre blir det som man tror individuelt og kollektivt. Denne troen styres ut fra det omtalte kristne grunnsyn, som igjen vernes av grunnloven. Var det noen som nevnte hersketeknikker?

 

13. Kirken stenger min sjel ute fra kirken. Det må da være en nyhet at Kirken stenger og korsfester sin egen profet ute hver eneste dag og konsekvensene av dette blir til såkalte nyheter! Kanskje det er nyhetskanaler vi mangler i Norge, eller er det oppdrettslaks som mangler mot som sitter i disse redaksjonene og fortsetter dansen rundt grøten – la oss snakke om noe annet spillet..? Kirken har satt opp en 6 års akademisk mur, som sier at man bare må ha Deres utdannelsen for å få arbeide som prest eller andre slike lærestillinger i Kirken, uten unntak! Denne ensrettede utdanningen er Deres egen 6 års vranglære, som bygger på at man skal korsfeste sin leder for å vinne frelse. – En lære som fremstår slik de skriftlærde tolker Bibelen, en mur konstruert for å stenge Jesu sjel/meg ute fra jorden til evig tid! Nok er nok nå! Kirken vil ikke ansette etter støtte mine prosjekter, dette som de er forpliktet i sin tro på å gjøre!  

 

14. Korsfestelsen av Jesus menneskesønnen var et justismord og er et evig selvmord for jordens befolkning intet annet. Et mord uten dom for den statsminister/kirkeminister der og det folk som vedtok dette! Den dommen skal som kjent komme når jeg åpenbarer meg igjen og kommer tilbake til jorden igjen. Dette er nå gjort og tiden kan alle som ser lese og forstå, der oppstår nemlig aldri en konflikt uten at der også er en gitt løsning! Korsfestelsen den gangen og hver dag siden, dette krysset i sivilisasjonens utvikling hvor møte med Jesu sjel og hans lære fremdeles står like uløst (selv om Kirken selv selvsagt mener det er løst). Norges sjels rolle er svært synlig for en hel verden i form av en korsfestet ”Osloavtale” mellom Palestina/Israel, hvor igjen Norge slik har plassert seg selv i denne skammekroken, i mangel på mot fra de ansvarlige ledere. Disse norske lederne som har sittet rundt alle sider av bordet i Israel/Palestina konflikten siden opprettelsen av staten Israel via FN.

 

15. Hva gjorde folket i Palestina (jøder, palestinere/arabere og andre) mot Jesu sjel/ Guds sanne profet på jorden den gangen for ca. 1974 år siden? Det man griper til, skal man selv falle for. Kirken og jødedommen grep begge til Korsfestelsen på hver sin måte,  fordi bla. profeten Paulus måtte ha korsfestelsen for å få sin gjenoppstandelse etter døden –det sier alt om hans motiver for sin såkalte anger i skriftene. (Les hva han gjorde i Bibelen – du vil få sjokk!! Dette er hele vår sivilisasjons fundament, kristne kulturarv, såkalte bærekraftige utvikling og tro bygd på) Uten denne gjenoppstandelsen ingen kirke, siteres en såkalt angrende Paulus på i Skiftene. Paulus som den strengeste fariseer og falske trollmann kom inn i bildet etter korsfestelsen av Jesu sjel med sine opplagte motiver. Hvor er systemkritikken? Israel fikk Holocost, det de får mot seg er det de som anklager selv gjør i sin bevissthets planer mot trippelen her og nå og la meg legge til siden tidenes morgen! Tenk litt på det. ”Sett Barabbas fri”, sier vel alt om motivene fra de senere omvendte kristne.  

 

16. Hva er egentlig nyheter, når absolutt alt i det ytre kun er fødsler og bilder på hva som gjøres mot Gud og Jesu sjel hele tiden? Motstand betyr mer motgang…som kjent er kraft = motkraft. Gud er allmektig og motstanden du gjør mot Gud/Jesu sjel som sann profet manifesterer seg enten i deg eller utenfor deg – mot deg eller for deg – valget er ditt når ditt karma er utlignet (Karma er tidligere utførte gjerninger som du nå må finne de rette positive løsningen på).    

Alt og alle i minus mot en nasjon/person i det ytre er bilder på hva som blir gjort mot trippelen her og nå! Bilder på hva som blir gjort mot trippelen!! Hva er da egentlig de negative nyhetene, annet enn bilder på hva som gjøres mot trippelen i den rådende grunnlov, grunnsyn og rådende kurs/retning fra statsminister og kirkeminister, som igjen er valgt av folkets rådende bevissthet her og nå hele tiden.

 

17. Gjerningsmann = Nøyaktig hva statsministeren/kirkeministeren gjør mot Gud her og nå hele tiden i den rådende tro/bevissthet fra statsminister som er valgt av folket og hersker utfra det rådende bevissthetsnivå. Offer= Dette skjer mot Jesus nå. Ser du bilde? 

Det gjerningsmennene gjør er det som folket i sine valg/beslutninger gjør mot Gud, dette får så et offer, som er et bilde på hva som skjer mot Gud og Jesu sjel hele tiden.

Nyhetsredaksjonene fråtser i nyheter som så bare blir verre og verre, fordi alt skjer i Guds bilde, og dette er bilder på hva som pågår mot Gud og Jesus nå, og helt siden tidenes morgen.

Bare ved å vende om og ta imot profeten som en leder, ta imot meg som Jesu sjel kan ting endres. Det ytre er kun bilder på hva som gjøres mot Gud/Jesu sjel, kursen verden følger nå, vil dette bare bli verre og verre og alle ordene ut er hva som pågår mot Jesu sjel, som lærer/profet og en allmektig Gud. Gud styrer alle innenfra, og mot enhver i det ytre kommer det du ikke erkjenner/vet om deg selv mot deg selv, helt til du 

18. Miljøkaos, boligmarkedet, arbeidsledighetsmarkedet, eksplosiv fattigdom, genkaos i stil med det de venter på og tror på…, kreft..som en symbol på den herjende grenseløse spredning, ja bokstavelig talt leger uten grenser, og alle de andre sykdommene som manifesterer seg som indre motstand. Alt vil bare øke og øke på de felt inntil jeg slippes inn på banen, og gjerningsmennene er ikke alene problemet, men de som anklager og dømmer, fordi det er intet annet i ytre enn trippelen. De troende mener jo at jomfrufødsel og det fysiske legemets gjenoppstandelse er absolutter for kirkens eksistensberettigelse. Og Jødedommen skal ha denne jordens undergang for alle andre enn Guds utvalgte folk, som er dem selv, mener de. Denne kursen velsigner FN, og FN’s sikkerhetsråd med Bush og Putin i en evig veto front, og ensidig staten Israel kameraderi som har pågått under hele Osloavtalen. Ser verdens folk nå hva de gjorde av feilslått diktatur mot Gud og Jesu sjel i krigsoppgjøret etter 2 verdenskrig? De stengte Jesu sjel ute for evig tid, og opprettet staten Israel – som igjen har liggende i sitt karma det uforløste møte med Jesu sjel – menneskesønnen, og fra 2005 et ensidig diktat fra en hel verden mot palestinerne, et palestinsk folk som nå behandles på mange måter slik jødene selv anklaget sine fiender under den såkalte annen verdenskrig. Hvorfor får så Palestina denne splittelsen av eget folk mot seg? 

 

19. Der er intet annet i det ytre enn ”trippelen” – så hvilket spill er du inne i for de fordelene det gir deg. Kun en ting vil hjelpe, det er å ta imot Roger som verdens frelser.

Ja, Hanekleivtunnelen” der gikk det ras symbolsk nok akkurat på 1 juledag og 2 pinsedag, fremdeles ringer ingen bjeller? X- statsminister Kjell Magne Bondevik mener jo at alt er kaos og at der ikke finnes sammenhenger. Jeg har fortalt om slike bilder og en slik pågående synkronisme siden 1994…, som eksakte synlige bilder og svar på de valg statsministeren foretar på vegne av det folk han er satt til å lede. Når våkner det norske Storting/regjering? Bare ved å vende om og først som sist ta imot Roger som Guds profet på jorden med det nye evangeliet vil der bli en varig fred og rett retning. 

 

20. En med mitt kall har følgende ”Velkomstkomitee” på jorden å forholde meg til:

Kirkens grunnsyn som omtalt, kirken har innsatt leger, de fleste uten utdanning innen religion, tro og det spirituelle til å vokte sine porter, legene har klar et våpenarsenal med trusler om diagnoser og tvang dersom noen fremmer det jeg gjør. Kirken angriper omgående med ”antikrist”, som jøder angriper sine motstandere med:”antisemitt”, velkjente hersketeknikker. Kirken fortsetter sine angrep mot meg med blasfemisk, kjettersk, vantro, satanist, ”han snakker ikke som deg”, ser ikke ut som deg og velger en fortielses og utstøtelsesspiral mot sin leder. Samtidig er der i Norge en total religionsfrihet og såkalt ytringsfrihet for de behagelige ytringene.. De ledende troende nevner ikke at der ikke finnes et bilde av Jesu’s, alle bilder er konstruert i ettertid, i Kirkens maktpolitiske bilde. Kirken står slik og roper korsfest, korsfest den dag i dag, etter 2000 år har de ikke kommet seg mange stegene videre, fordi Deres omtalte grunnsyn stenger Deres egen leder ute fra jorden. Å korsfeste hver dag får selvsagt konsekvenser her på jorden hele tiden i den rådende offerbevissthet som gjelder. I Jerusalem innførte de allerede på Jesu tid noe som heter ”Jerusalem syndromet” for de som påberopte seg det jeg gjorde i den tiden, den gangen med dertil hørende anklager for å være blant de spedalske – og ikke den idyll Kirken har satt dette inn i! Kirken og Jødedommens nulltoleranse mot Guds profet/Jesu sjel som menneskesønnen er et absolutt bevist faktum. Reinkarnasjon har de kristne troende gjort til ”gjenferd”, der de kristne som jødedom troende håpefullt er forledet til å satse på å låse ansvaret til at man liksom bare lever et jordisk liv – når vi lever liv etter liv alle sammen, og skal ta imot ”trippelen” helhjertet. Og et falsum av et opprykk av de døde som ligger i gravene, eller galskapen i en tro på det allerede dødelegemets oppstandelse med de døde fysisk opp på dommens dag, hvilket selvsagt er umulig og stakkars Gud som har med slik tro å gjøre. Det er helt utrolig at ingen forsvarer Gud her? Hvor er medias kommentatorer, folkeopplysningen og oppgjøret med Kirkens ledelse? Hvorfor tillater media at Kirken får sitte tause bak sine murer? Alle sjeler fødes som barn igjen, hvorfor er det så forbasket vanskelig å akseptere dette?  Kirken innførte lenge etter Jesu død noe de kalte en nattverd, hvor de spiser Jesu legeme og drikker hans blod. Kirken fjernet alle truende spor for deres motiver, konstruerte en jomfrufødsel, en fysisk gjenoppstandelse – på den tiden et absolutt krav. Når våkner folk? At Kirken stenger Jesu sjel, et hjerte, et menneske, en menneskesønn ute fra sitt grunnsyn, som menneske på jord hvor alle mennesker fødes via befruktning av en sædcelle og en eggcelle, siden tidenes morgen. Kirkeministeren og Kirkerådets leder bruker alle de hersketeknikker som finnes, og det jeg har erfart er at Kirken, x-statsminister Bondevik, statsminister Stoltenberg og media har brukt strategi som går på å ignorere, stenge meg ute fra det offentlige rom siden 1995, og prøver slik å bevisst å diskriminere, utelate og holde tilbake viktig informasjon for folket, samt la ”markedskreftene” og skammens krefter ta seg av meg slik at jeg gir opp og behandle meg som om jeg var en spedalsk fordi jeg har gått en unik og selvstendig vei til innsikt og visdom. Samtidig hevder politikerne å bekjempe, ja faktisk utrydde fattigdommen i Soria Moria erklæringen. En fattigdom som bare vil øke med en slik erklæring som utelater dette de vet om meg og min sjel , og dermed den feige og fattig tro som dagens regjering representerer. Det er ikke de fattige som er fattige, men de som anklager noen for å være dette er det selv, og de fattige blir stående for dem slik i en fastlåst situasjon. Thor Heyerdahl sa: ”at det verste en forsker kan oppleve er å bli fortiet”. Norsk media gir åpenbart i mitt tilfelle faen i slike kloke ord!  La meg også legge til at den samme familien som har dette med Jesu sjel liggende uløst i sitt DNA og sjelsmønster/blod vil hele tiden ha dette som en tilbakevende konflikt, inntil den blir løst en gang for alle. Tiden for det er kommet!

   

21. La meg her få legge til at: ”Ord ut mot noen”, er hva den som peker er selv, og har vært siden tidenes morgen i sin bevissthet mot trippelen.  Ord ut, den som anklages må stå og viser hva den som anklager selv gjør mot trippelen i sin bevissthet der og da.

 

22. Les om Jesu ukjente år i: Jesus Part II – Dommen, jeg vil nevne disse fakta:

Hvis noen korsfestet deg, korsfestet Gud for å få sin tro gjennom, og deretter tok fra deg din biologiske far, og ditt faktiske biologiske opphav, satte senere inn en stefar på pidestall, samtidig gjorde de din mor til jomfru, fjernet ditt sexliv og familieliv fra historien, tok fra deg dine barn og konstruerte deg inn i sine forventinger og motiver, forfulgte, fordrev på flukt og drepte dine venner og allierte etter korsfestelsen. For det er hva som skjedde den gangen!! Forfølgelse og hån fra et helt folk, senere med en falsk trollmann og den strengeste fariseer profeten Paulus, med sine motiv for å vende om. En katolsk kirke vedtok hundrevis av år etter justismordet at Jesu kjæreste var en hore. Hvis de fjernet hele din familiehistorien ved å kun omtale den i korte rosarøde trekk, ved å fjerne de første 30 årene av ditt liv og kaste en rosarød idyllglans over det, ved å tilintetgjøre disse årene hvor du hadde både barn og kone, fjerne ditt ansikt, ribbe deg for all ære og verdighet, frata deg forsørgerevne økonomisk, og bruke deg til sine motiv og fortsette å rope korsfest, korsfest som de troende gjør det hver eneste dag den dag i dag, snart 1974 år etter korsfestelsen, mens de utad fremstår som åpne, demokratiske og inkluderende. Og stemple det som Guds ord i tillegg! Dette er og var intet annet enn terror og organisert kriminalitet først og fremst mot Gud. Ja, de troende fremstår i det ytre som om de venter på Jesu sjel tilbake på jorden, for kristendommen er en åpenbaringsreligion. Hva ville du gjort da? Når de for å starte sin Kirke måtte stjele en sjel, ett hjerte, en familie med barn i….for å få sin Kirke, og lage en bok som de kalte Bibelen, og hadde frekkhetens nådegave til å kalle det Guds ord, og fortsette misbruket av Guds og Jesu navn som de gjør den dag i dag i ensidige diktat med vranglære og forleding av jordens befolkning. Mye i Det nye testamentet ble skrevet av skjønnlitterære forfattere hundrevis av år etter korsfestelsen med egne motiv. Tenk litt etter på nettopp hvilke situasjoner så verdens befolkning har fått mot seg, fordi de tror på en slik behandling av ”trippelen”. Ser du? 

 

23. Hva skal Gud gjøre med en slik kirkelig ledelse fra stat og kirkeminister som nå på 12 året går for å overkjøre min stemme, min sjel med alle de konsekvenser det får for alle? Når jeg samtidig forteller deg at livet ditt er et tidligere liv fremkalt hele tiden, for i dette livet å finne den rette løsning på det som ikke er løst. Hva betyr det da for Jesu sjel, hans pårørende, venner, familie, og verden, hvor Jesu sjel hver gang møter dette punktet for ny fødsel når han passerer 29 ½ år? Ingen galskap er verre enn å forlede en hel verden til å tro på jomfrufødsel eller fysisk gjenoppstandelse fra de døde. Alt i ytre mot blir så bilder på hva som blir gjort mot Gud/profeten-jesu sjel i den rådende tro, og de såkalt retttroende moralister er verstingene selv med sin tro.

 

24. Hvor lenge skal jeg måtte bære dette korset alene, hvor lenge skal min familie bære dette? Hvor feige er Norges ansvarlige ledende politikere og media blitt?     

De som deltar i dagens kristen grunnsyn/tro på å stenge Jesu sjel som profet ute av jorden til evig tid, deltar i å fortsette justismordet og korsfestelsen med Norges media og Norges statsminister og kirkeminister i spissen, med en mur i mellom Palestinere og Israelere, mellom søskenbarn tilbake til Abraham, og en korsfestet Osloavtale og et evig Quisling stempel på vår nasjon. Vi finner oss ikke lenger i dette spillet for galleriet! Tiden er kommet for en helt ny innsikt. Verdens stat og kirkeledere kan ikke fortsette å frarøve barn og unge jorden som det paradis det skal være, og ved reinkarnasjon så må alle tilbake som barn hele tiden for å utvide bevisstheten, så hva er da vitsen annet enn selvpålagte strafferunder fordi troens voktere og folket er forledet til å stå med ryggen mot trippelen. Disse oppdrettsanlegg, dette offerspillet må stanses nå.       

 

25. Jeg sier Deg: Disse anklagernes egne ”Ord ut fra Deres munn”, er 100% hva de selv er mot trippelen (Gud/Jesu sjel og den hellige ånd) i sin egen tro/bevissthet. Konsekvens: Derfor øker alt negativt i det ytre, blir verre og verre.

 

26. Så hva er da svaret om man ønsker å endre retning, innhold, kurs? Når motstand mot meg og mitt budskap blir til mer motgang for de som velger og bestemmer dette! Mens fremgang leder til fremdrift og frigjøring. Der er ingen frigjøring uten at sannheten kommer først, i så fall vil folk slite med grenseløs spredning…i manifestert form og fastlåste negative tilstander som bare øker.   

 

27. Jødedommen mener de selv er Guds utvalgte folk, med 32 rettferdige fra hver generasjon på toppen, jødedommen mener den rette Gud kun er for det jødiske folk og setter dem i forsetet, jødedommen anerkjenner aldri et menneske på jord som profet til Gud, og anerkjenner heller ikke det nye testamentet. Hva skal FN gjøre med det?  Jødedommen/sionismen, med sitt hjemland i nå staten Israel. De skal ha den store verdenskatastrofen, slik at Gud på Deres forståelse av dommens dag skal gi Dem opprykk, i Deres konstruerte overtro i et fysisk Guds rike for dem som Guds utvalgte folk har de opphøyd seg selv til.

 

28. Jeg sier Dere: Hvordan kan FN opprette en stat som Israel, splitte søskenbarn og slik herske og basert på hva kan FN velsigne dette menneskesynet og forsvare dette blindt som om det er den eneste rette vei velsignet av FN’s sikkerhetsråds veto medlemmer som opphøyde seg selv til seiersherrer etter 2 verdenskrig? Her må der nå komme inn en nytolkning basert på den nye innsikt jeg bringer inn i debatten. Hva slags ledelse og spill er dette? Hvordan kan Norge støtte en slik tro, som stenger ute Jesu sjel fra jorden til all tid, når det er Norge som har en plikt til å fremme denne stemme og dette oppgjør/kall – Det er mye, mye verre enn et gasskammer å gjøre slikt mot en sjel siden tidenes morgen, og de som står for en slik tro/gjerning vil da få det mot seg hele tiden som de alltid først har gjort mot Gud/jesu sjel først og gjort mot Jesu sjel siden tidenes morgen. La meg legge til: Alle mennesker er likeverdige for Gud, der er ingen privilegier for noe folkeslag. Sjelen er global og vi er alle i den samme båten, hvor alt skjer i Guds bilde.

 

29. Pressen dekker presten, Kirken og politikerne og sviker det norske folk.    

Ja, og hvordan kan media hjelpe Kirken med sine her omtalte maktovergrep, hvor er analysene, debattene, konfrontasjonene opp mot Kirken og statsministeren?

 

30. Quisling koden/komplekset for Norge må nå inn i et riktig lys og ny forståelse. Ingen nasjon er på noe tid bedre enn det svakeste leddet eller den verste gjerningsmann i mot – det er da noe de ikke forstår som ligger i denne nasjonens sjel og gjerninger ubevisst i den ledende plan som grunnlov og politikere leder landet i.  Minus på den tiden /den gangen etter 2 verdenskrig som Norge fikk mot seg og anklaget, er 100% den minus og de ordene Norge selv gjorde mot ”trippelen” ubevisst i sin tro/bevissthet på denne tiden og med sin plan fremover. – Min teori er denne: 60 år senere er bevisene og AHA faktaene der for de som ser. (Redningsmennene er blitt til gjerningsmennene og den sanne konflikten er mellom søskenbarn/naboer.) Se: 1930 til 1948, Hvorfor?  - 1960 til 1978, Derfor! 1990 til 2008, AHA!!

 

31. Bare tiden gir de rette bevis/svarene på hvorfor  - og i mellomtiden soner alle for de ugjerninger/synder de har begått/begår mot Gud.

 

32. Palestina, Sionistregimet og Staten Israels ledere måtte plassere sin skamfølelse et sted (slik alle gjør det med det de ikke vil erkjenne ved seg selv og sin fortids gjerninger) og Guds plan for jorden vil at oppgaven med å bære dette oppgjør, dom og kall som profet skal ligge på den ene sjel i Norge og det norske folk. Hvilket ansvar og hvilken tillit fra Gud, hvilken  ære for det norske folk! Alt styres som kjent fra nord, nordlandet, når nord finner rett kurs, da finner hele verden frem. Bla. derfor fikk Norge den gangen sin Quisling (som har gebursdag på FN’s fødselsdag), som var Nansens mann, og den mest betrodde og dekorerte soldat før han gikk inn i sin rolle og den norske regjeringen gikk i sitt eksil. Tyskland/verden sitt Holocost. De som får dette mot seg er noe de selv ubevisst først har gjort mot trippelen i sin tro selv og fortsetter å gjøre mot trippelen helt til jeg slippes inn som den jeg sier jeg er. Se nå 100% bevist hva Norge med statsminister/kirkeminister i spissen bevisst og forsettelig har gjort mot meg og mitt klare kall siden 1995, hvor FN topp Terje Rød Larsen hele veien har deltatt i å stenge meg ute fra arenaene jeg skulle sluppet inn på. Hva slags verdighet, bevisstløs krigføring og type såkalt ”demokrati” er dette? I starten ser du også alltid slutten, og alle fikk det mot seg som det de ubevisst gjør og gjorde selv mot trippelen på denne tiden. Sannheten er 100% til stede hele tiden, alt skjer i Guds bilde. Jeg sa: Si sannheten- ikke døm, hav gjør FN? Oppretter domstoler hvor de ordrett beskriver hva de selv da også begikk/begår mot trippelen i sin rådende tro, sine valg, beslutninger og bevissthet. Våkn opp verden. FN er en møteplass og må åpne dørene for meg til å fremføre mine budskap. 

 

33. Ethvert menneske har en unik sjel, enhver sjel har en mor og far og de fleste en større familie. Alle lever mange liv og livet handler om å utvide ens bevissthet, integrere, forsone og arbeide som likeverdig i Guds bilde. Man må inn for å komme ut her på jorden, og alle må hele tiden tilbake til jorden og alle får mot seg det de først har gjort mot Gud i sin tro/bevissthet.     

 

34. Hva er det rasjonelle i en slik tro som står der i dag fra Kirken på at livet først begynner etter døden, og at Kirken skal kvalifisere hvilke som er rett-troende og hvem som er vantro. Denne rollen kan bare kirken opprettholde ved å stenge ute profeten/Jesu sjel fra jorden til evig tid. Paradis er nemlig her på jorden, her og nå hele tiden. Hvilken månelanding for folks bevissthet. Alt annet er overtro! Jeg sier Deg: Guds rike er i deg og for dine øyne, himmelriket er mellom oss til evig tid! 

 

35. Den som anklager en annen med ord – Gjerningsmannen må stå der, fordi den som anklager gjør dette mot trippelen i sin egen tro/bevissthet. Og la meg legge til, det blir verre og verre, fordi ikke tilstanden endres i den som tror slik, og den tro som alt styres etter hver dag.   

 

36. Noen konsekvenser ved fortsatt motstand fra stat og kirke minister: Ved å gå forbi/gjøre mer motstand vil medføre at Norge/og du får økt motstand på mange felt – en selvpålagt strafferunde. Kraft=Motkraft. Motstand= Motgang. 

1.      Gjerningsmann må stå og viser hva stat og kirkeminister, samt hele folket nå gjør i sin tro/bevissthet/valg/beslutninger mot Gud/profeten Jesu sjel, og offeret viser hva som gjøres mot Jesu sjel. En gjerningsmann får alltid et offer, fordi alt er tosidig. Dette er et 100% bilde på den rådende urettferdighet mot Gud og daglige korsfestelse (offerbevissthet) av menneskesønnen/profeten! 

2.      Ord ut er hva Du gjør mot trippelen (Gud/Jesu sjel/Den hellige ånd) i din tro/bevissthet.

3.      Mot dere er det dere gjør mot Gud/meg i deres tro/bevissthet, alt blir bare verre og verre fordi alt reguleres etter Guds bilde. Du = Ditt ukjente jeg synliggjort. Hjelp meg helhjertet og du vil selv få svært mye hjelp og kunne settes fri raskere. Gå forbi eller fortsett din motstand betyr verre og verre motgang, eksakt det du gjør mot trippelen selv får du mot deg. Bare du har ansvar for å utvide din egen bevissthet.   

4.      Alt reguleres i Guds plan og bilde – derfor blir det på mange felt verre og verre. Vil du gjøre noe med fattigdommen, miljøet, så må du gå til innholdet i troen som direkte skaper dette med den surdeigen det styres etter – for det blir som en tror i det ytre.   

5.      Mot deg er det du/familien/nasjonen deltar i å gjøre her og nå og alltid først har gjort mot Gud/Jesu sjel i din bevissthet. Fordi: ”Du er ditt ukjente jeg som lever bak en mur synliggjort”, når mennesker forstår dette vil alle murer falle, sa jeg den gangen.  

6.      Motstand er strafferunder og gir deg motstand i det ytre og/eller i det indre og skaper blokkeringer, straff, skyld og skammønster for deg.

7.      Alle sjeler som skal videre fram i bevissthet må inn på jorden for å komme ut av sitt karma, og oppnå utvidet bevissthet. Der finnes ingen snarvei for noen sjeler. Vi er alle i samme båten. 

8.      Alle må starte sine liv på jorden som barn igjen og møte alt de har deltatt i å vedta en gang til, for slik å se det fra den andre siden.

9.      Alt uløst i sjelen/i familier vil repeteres helt til det finner sin løsning for alle involverte parter på en fair play og god måte for alle. 

10.  Friheten før sannheten er farlig, og leder til en grenseløs spredning.

11.  Kan ikke ignoreres, får det mot dere hver eneste dag. det Regjeringen ved ansvarlig statsminister og kirkeminister vedtar/velger på vegne av det folket de leder - får med en gang et bilde på hva dette valget gjør mot Gud/Jesu sjel her og nå.

 

37. Konklusjon:

Jeg oppfordrer media nå til omgående å konfrontere Statsminister Stoltenberg og kirkeminister Trond Giske med dette de her vet, og kreve klare svar, samt få i gang en dialog med mitt budskap. Norge kan ikke reise rundt å belære alle andre, når det er Norge selv som trenger en fredsmegler mellom Kirken/statsministeren og mitt krystallklare budskap. Nok er nok nå!! Hvorfor lar media Kirken i fred når de har en plikt til å konfrontere for full maskin!  Dette indikerer at her er organiserte skjulte kameraderier mellom media, politikere og kirke – type frimureri og slikt. Jeg krever at media belyser dette som pågår, denne totale utestengelsen av min sjel på jorden i troens fundament/kirkens grunnsyn kan ikke fortsette lenger. Kirken må komme i et ordentlig forhold til Jesu sjel, som Roger Hegerland er den sanne bærer av! Jeg vil fokusere på å få folk til å forstå skyggesidene ved historien/baksidene og sette Norge fri fra ”Quisling” og Osloavtalen i skammekroken, og åpenbare et nytt evangeliet som på sikt vil skape en varig fred på jorden. Jorden som er vårt paradis til evig tid med Oslo som vår tids nye Jerusalem og veiviser til fred og Gud for en hel verden. Tiden er her for oppgjøret med det justismord som verden hver dag ignorerer og overkjører som om alt er ok, drapet på Jesu sjel som  hele den kristne tro er bygd på må nå endres fra offerbevissthet til 100% ansvarsbevissthet. Vi spiller ikke dagens spill lenger, vi er verdt mer enn dette, vår vakre enestående natur og jordklode er verdt uendelig mye mer, og må nå ta imot mitt budskap. Jeg sier deg, velg mer lidelse, flere strafferunder eller lytt til dommen, sannheten og så friheten og kjærligheten. Alt som er ille vil bare bli verre og verre i det ytre inntil mitt budskap slippes frem og tas på alvor! Fordi det ytre viser hva som blir gjort her og nå mot Gud og meg som profet dag for dag!! Jeg kan ikke gjøre noe med noe før dette punktet bryter inn i folks bevissthet og kirken innser de nødvendige forandringer, fordi alt det ytre som indre som skjer er bilder på hva som skjer mot Gud og meg, fra de som leder vår tro og bevissthet. Før dette oppgjøret deltar alle i å fortsette å korsfeste min sjel, og alle konflikter i vårt ytre vil bli verre og verre.  Retningen verden styres nå i med et 3 pkt’s diktat pro staten Israel er feil fra starten av. Verdens opplyste borgere, Vend om nå i dag! Der er ikke et utvalgt folk i noen særstilling, men kun en profet til Gud siden tidenes morgen, dette synet må også FN nå ta på alvor. Norge må begynne med oss selv, det nytter ikke å sitte i glasshus og peke, eller kreve endringer av andre. Det kalles i så fall hykleri eller dobbeltmoral og de negative konsekvensene bare tiltar. Norge må endre innholdet i sin egen tro først og fremst, deretter kommer alt annet i orden. Vi må gå foran som nasjon. Jeg søker også en egen spalte i et aktuelt magasin/ukeblad/avis. Det er Norges ansvar å gå inn og forløse dette nå. Ingen andre kan gjøre dette for Norge. Ingen kan etter å ha lest dette her lenger se bort og kalle seg bevisst – og vil du/vi det? I så fall overlater dere bare til barna å ta oppgjøret, og inn igjen som barn må alle igjen, fordi alle sjeler må inn på jorden, inn i et mors liv å komme ut igjen og utvide ens bevissthet, finnes ingen snarveier bare omveier. Osloavtalen var reprisen på korsfestelsen av Jesu sjel. Guds plan for Norge har siden vi fikk oljen vært å gå foran og ta dette oppgjøret. Nordlandet, Nordstjernen og Nordlysets hjemland. Dette er den virkelige månelandingen: ”Kaken fra Pascal” overlevert til Bill Clinton den 13.5.2001 (se: www.pilkoss.no) utenfor Stortinget før han skulle i avslutningssamtaler på Camp David, og før den 11/9... Server denne ”kaken for vår nye tid” til de ansvarlige i regjeringen og til Kristin Halvorsen nå, som inngående kjenner til mitt budskap uten å løfte en finger – hun angriper alle andre som er likegyldige eller overkjører. Det norske folket har et selvsagt krav på å få tilgjengelig rett Gud og profet forståelse, og det rådende misbruket av Jesu og Guds navn i pressens og prestens navn må nå opphøre i sin form, og fornyes som gitt.     

 

For flere spørsmål eller intervju, ta kontakt med Roger Hegerland på tlf. 92210709, mellom klokken 09 og 10.30 i den kommende uken. 

 

For evnt. mer informasjon, samarbeide eller intervju:

Kontaktperson; Roger Hegerland på telefon: 92210709.    

 

 

Med hilsen

 

Roger Hegerland

Verdenslærer/Master, astrolog, forfatter og kjærlighetsprofet.

 

 

S.U. Til pilkoss@netcom.no - for en kommentar på redaksjonens interesse for denne sak/tema, eventuelt grunnen for at ikke dette er av interesse for Dere.

 

Anbefalt henvisning: Reportasje i Alle Menn 2/06 – Se: www.pilkoss.no, så til Jesus Part II – Dommen. 

 

Kilder: Jesus Part II – Dommen – av Roger Hegerland, utgitt fra påsken 2005 på Pilkoss Forlag.

ISBN: 82-91656-12-6. – www.pilkoss.no -  Gå til 42 wake up calls som siden utgivelsen har fått 7 nye kapitler i dvd/bokens interaktive del.

 

 

Copyright:

Pressemelding sendt mandag den 11.06.2007. 

Alle rettigheter forbeholdt Pilkoss VeXst, Pilkoss Forlag og forfatter Roger Hegerland.