Plakat - performance

MANN ! - HOLD KJEFT - BETAL

Hyggelig men betenkelig at mannsdebatten ledes av Berget, Clemet og Ryel? Heretter kalt "trekløveret"
Hva mener Tove Pettersen som er Universitetslektor og skal skrive doktoravhandling rundt dette tema, heretter kalt TP når hun i Fredrik Skavlans "Først som sist" fredag sier at tre kløveret setter likestillingskampen høyere enn barnets beste fordi de anser delt omsorg som et riktig utgangspunkt ved separasjon/skilsmisse? I Dagbladet samme dag skrev hun at det er til barnets beste at barneloven ikke sikrer voksnes rettigheter, men skal ivareta barnets interesser. Følg med! Bli en "miss", ekte skilsmiss du også. Det er de økonomiske ytelser mødrene har fokusert og satt foran hensynet til barnets beste.

Har TP vurdert utgangspunktet, spørsmålet om skilsmisse er til barnets beste, interesse og ideal? Er ikke nettopp en skilsmisse mye mer å dele et barn i to?, slik TP mener i Dagbladet fredag at fedre som har barna delt omsorg, sitat "hugger barnet i to stykker". Er det til barnets beste å lede 8 av 10 mødre til å ta ut "separasjon/skilsmisse pakken som skaper økonomisk avhengighet og umuliggjør eventuell gjenforening, fordi ekteskapskarusellen ble for slitsom? Gifte får nemlig ingen hjelp eller økonomiske fordeler! Er det barnets beste å ha mindre kontakt med far enn mor etter samværsbrudd? 55% av barna i Norge opplever nå skilsmisse.

Jeg vil illustrere en typisk separasjon/skilsmisse situasjon i Norge med den forskjellen at vi snur den på hodet i forhold til dagens kjønns praksis, og gir mannen kvinnens rettigheter i følgende modell: Er det til barnets beste hvis mødre ble pålagt 40% samvær, men ikke 41% (og mannen stadig ringte og anklaget for at du aldri stiller opp for barna dine, du må gjerne ha barna mer men ikke på papiret.) Med to barn må mor betale 18% av bruttoinntekt. Mannen ble premiert med å kunne shoppe elskerinner (til barnets beste), få tilgjengelig 20 forskjellige trygderettigheter, og 5 års statlig finansiert utdannelse i kraft av at han er pappa. Betinget i at han ikke starter samlivet med x-kona igjen, eller har en samboer i mer enn 12 av de siste 18 månedene for da mister han smørbrødlisten alle privilegiene og må avbryte påbegynt utdannelse. I dette tilfellet kvinnen ble kastet på gaten etter et brudd, som en selvsagt syndebukk. Må etablere seg på nytt. Ingen overgangsordninger eller trygdeordninger, men 18% såkalt barnebidrag (2 barn) av bruttoinntekt pluss skatt og egne utgifter ved 40% samvær. Valget blir enten å flytte hjem til dine foreldre, eller på hybel, uten skatte fradrag for hverken samværsutgifter eller husleie. Kvinnen vil nå gå til rettssak for å få delt omsorg, fordi du mener dette er best for barna med to likeverdige hjem. Du får ikke fri rettshjelp fordi du tjente over 160.000 i fjor, så du må betale saksomkostningene, ca 50.000 i hver rettsinstans. Pappa får fri rettshjelp. Samtidig skal du bygge deg opp på nytt igjen med behov for nytt sted å bo. Da kan du tro du er fryktelig attraktiv overfor banker og nye kjærester. Samtidig må du ha rom å tilby barna dine, ellers kan du glemme delt omsorg. Etter separasjonen/skilsmissen har du ca 55% skatt m/bidrag, så tjener du 240.000 i året. Kr.20.000 pr.mnd, har du etter skatt ca.kr. 8.500.- igjen den måneden til alle egne bo, bil og drifts utgifter du måtte ha. Det ender med at du bygger deg opp mer gjeld. Blir en gjeldsslave. Dersom du går ned i lønn året etter hjelper det lite på bidraget, fordi det skjønnes etter hvor mye trygdektr. antar du kan tjene. Og i vårt tilfelle pappa har nå en smørbrødliste med overgangsordninger, store skattefordeler og en ny kjæreste som tjener mer du gjør. Verdigjenstanden eller "tingen" alt måles utfra er hvem som har hovedomsorgen for barna. Nå skal du bare holde kjeft og betale. Er du kranglete offentlig overfor den andre så får du ihvertfall ikke delt omsorg, da er pappas moral bedre uansett mener domstolene, og glemmer å fokusere skuespillet og krigen om barnets beste som barneloven legger opp til, fordi den utelukkende tar parti med det ene kjønnet. Nå kvinner ville dette være rettferdighet, og til barnets beste? Fedre i dag serveres denne modellen i Hold kjeft Betal - en foreldrefelle. Uvitenheten om regelverkets praksis påkrever folkeopplysning. Er dette kjønnsbasert og diskriminering av den ene? Er dette å støtte opp under ekteskapet, eller er det å undergrave ekteskapet? Diskriminerer dessuten barnas nye stemor, som indirekte også rammes av urettferdigheten. Lovens utgangspunkt må derfor bli delt omsorg og i de delte tilfellene avskaffe denne statlige straffeskatten som ble etablert før skilsmisse bølgen kom. Loven er tilpasset 70 tallet og de fedre som ikke har noe samvær med barna. I dag tar menn 40% samvær! Hva er til barnas beste? En eller to likeverdige foreldre? Ved delt omsorg så må mor som far forsørge sin egen husholdning, og skal anses likeverdige i trygdesystemets overgangsordninger. Er det til barnets og ekteskapets beste dersom mor som far stiller likt ved et brudd? Da skaffer kvinnen seg ny mann, og mannen ny kvinne.

Er det til barnets beste at vi har en barnelov i Norge som gjør at mødre har særeie på barna? Med et regelverk som fører likestillingskampen, likelønnskampen gjennom barna. "Kjønnskamp og den store alenemor planen med pekefinger, har vært flaggruten på 90 tallet" Det er nær umulig for fedre å få omsorgsretten etter dagens regler, med mindre mor samtykker. Dette gjenspeiles i at 92% bor hos sine mødre etter brudd. Er det til barnets beste gjennom barneloven å systematisk diskriminere og slik gjøre pappa rettsløs overfor egne barn? Er det til barnets beste at ikke biologisk pappa automatisk er å anse som barnets pappa dersom man ikke er gift? Er det til barnets beste at domstolen ikke kan gi foreldre delt omsorg selv om de ønsker det? Er det til barnets beste at det står et hav av subsidier og venter på de kvinnene som i dag forledes ut i skilsmisse med "staten som far". Over 50% av ekteskap havarerer i skilsmisse ca. 16.000 hvert år pluss alle oppløsninger i samboerforhold. Eller er det 50% koneplagere i Norge?

Hvorfor er det alltid barnets beste å følge morens syn på oppdragelse og videre veivalg, fremfor pappas? Er det likeverd? Er det til barnets beste at lovverket setter til side intensjonen med delt foreldreansvar og sier det er opp til mor og far å bli enige, ellers er det den som har den daglige omsorgen sin rett/d.v.s. 92% kvinner. Ergo er mannens rett verdiløs juridisk som i praksis. Tabuet - Mødres makt og moral må fokuseres. Man skilles ofte fordi man er meget uenig. Da blir det patetisk når TP i NRK sier det vil være uansvarlig å gi delt omsorg fordi det er høyt konfliktnivå mellom mor og far. Uenigheten er en konflikt mellom to voksne. Da bør heller fokus settes på hvem som er dyktigst til å kommunisere med barna om situasjonen. Hvilke undersøkelser sier at mødres moral og empati er bedre for barnet enn menns? Er mine og dine barn konfliktene barna opplever til barnas beste?

Hvorfor er det til barnets beste å se det 40%, men ikke 41%? Er det til 60000 barns beste som ser sin samværsforeldre en gang i måneden? Er det til barnas beste at dagens mekling mellom foreldrene er ren barnefordeling? Er det til barnas beste at mannen i en separasjons fase ikke lovlig kan bo hos barna og ektefellen i en overgangsfase p.g.a. alle de økonomiske bidragene, mens mor i samme fase lovlig kan ta inn nye elskere etter behag, og pappa opparbeider bidragsgjeld for hver dag som går? Er det til barnets beste at en skilsmisse skal påvirke spørsmålet om hvem som skal ha omsorgen for barnet? Delt omsorg er det beste både for barnet og mor som derved får avlastningen, men som selvsagt må forsørge seg selv som mannen. Er det til barnets beste at menn må velge mellom bidrag eller samvær? Fedre skylder i dag 2.7 milliarder i ubetalte barnebidrag. 62% er gjeld til menn som tjener under 150.000 i året. Det sier alt om at dette er en ulogisk lov og en bompengefinansiering av skilsmisse kulturen.

Og hvor lykkelige er barna veldressert i "Brustad buret" med 3 kvm hver til disposisjon og ett mål luftegårder for ca 50 viltre barn med lenger arbeidsdag enn foreldre fra 8 til 16.45 hver dag, for egne barn anses som andres ansvar og er i dag ikke hverken utdannelse eller til barnets beste? Er det til barnets beste at Norge på flere punkt bryter FN's barnekonvensjon i barneloven?

Fedre er de ny fattige i flg. nye undersøkelser og kommer ut med 80% av det en minstepensjonist disponerer. Barneloven regulerer sprengstoff med ulike syn på hva som i er barnets beste. Spør barn selv. Politikerne gjør intet, den nye bidragsordningen er en forverring av dagens situasjon. Kvinnen har vært flink til å gå i tog og si at far er like viktig som mor. Ord må nå følges av handling, så slipper barna i generasjoner spørre "Hvorfor er jeg redd deg pappa?"

Uansett kjønn, ta det som en mann om du blir vraket i et forhold fordi du ikke behager den andres ego. Gå videre med høyt hevet hode og stå løpet. Det som kommer er mye bedre. Og bli med og kjemp for barnas beste fremover du også. Krev delt omsorg før du gjør noen gravide.

Copyright © Roger Hegerland / Pilkoss
pilkoss@netcom.no