"Intuisjon" Bevis det!


Psykiatre, leger og psykologer


De blinde - leder de blinde!


Den åndelige fattigdommen og den rådende åndelige intoleransen er i realiteten et gasskammer mot sjelen og det guddommelige.

De blinde (mange av psykiaterne, legene og psykologene ) har i sine fordommer, sin frykt, sin meningsrasisme og egentlige mobbing av annerledes tenkende sinn alltid sagt og pekt med en diger pekefinger.

"Stemmer" - "Intuisjon" - Du er gal.

Bevis det! - Moralistisk og dømmende - så kommer latterliggjøringen, til alt det åndelige, alternative innen lege/menneske kunsten. Mobbingen av det ukjente, fremmede.

Man kan ikke materialistisk forstå det åndelige!

"Stemmer" ynder de å kalle det når folk er åpne med sitt indre sjeleliv, alt fra intuisjon til sammenheng et menneske måtte se. Kler seg nakne for at andre skal se og lære. Hvilken utdannelse har psykiatrien, psykologien og legen i astrologi, i metafysikk, i drømme tyding, i de åndelige grenene. Legen som knapt har samtale terapi, ledelse i sin utdannelse og har spesialisert seg i en pille fokuserte legebibel, der alt utover 5 sanser skal stemples som galskap.


Barn, voksne, gamle vet - de tror ikke - at det finnes ting i flere dimensjoner, i flere sanser, den sjette sans, den syvende sans, reinkarnasjon, karma, tidligere liv, meditasjon, indre reiser, fantasireiser, sjelen, tarotkort, ufo, underlige hendelser i hverdagen, ser bilder, drømmer.

Ting individene ser og er alene om, og ofte livredd for å snakke om dette for å bli stemplet gal fordi man er annerledes i Norge. De aller fleste problemene, sykdommene, ubalansen er å finne i forholdet mellom nettopp sjel og personlighet (ego)

Psykiater, psykologer, leger, som kirkens menn har arrogant holdt andre visjoner, andre veier til innsikt nede, alt som ligger utenfor den svart/hvite rammen de har akseptert i sitt meningsdiktatur og diagnostifiseringsiver. De fleste leger fordømmer astrologi trass i at dette er en av de eldste naturvitenskapen som finnes, med røtter 4000 år tilbake i tid. Den gangen i Babylon arbeidet prester, astrologer sammen. Leger, psykiater skal styre med sitt pille, og nå gen frykt diktatur. Mange millioner såkalte hekser er blitt brent på bål de siste hundre årene.

Alle mennesker har et kall, en type tro, en intuisjon som veileder innenfra, alle har en mening med å leve i Guds bilde. For mange er realiteten at de overstyres av foreldre, autoriteter, myndigheter som bare tilsynelatende og skinnhellig tjener folket, men dyrker seg selv og sine egne interesser, og ikke selv våger å gripe de nye erkjennelser.

Folk bør spørre seg: I hvems navn søker jeg forandring?

Bevis effekten, langtidsvirkningene av kloning, gen manipulering, gen etikk, piller, kjemisk lobotomering, dyreplageriet på laboratoriene deres? Bevis alle bivirkningene! Se!

Vi kunne stanset å utvikle atombomben, men valgte ikke det - Hva speiler og forteller det?


Psykiatriens og legens mål er ofte å forsøke å gjøre livet og døden til en smertefri livsløgn.

Å avskaffe lidelser og smerter er et mål den enkelte kan arbeide for, gjennom hjelp til selvhjelp.

Det er gjennom hele følelsesregisteret at mennesket lærer, formes og støpes i ydmykhet og kjærlighet. Bare den som selv har stått i de følelsesmessige vanskelighetene har forutsetningene, og kan helt forstå og sette seg i den andres sko, og få synliggjort problemstillingen. Handler om å komme i kontakt med egne følelser, og forstå samspillet mellom sjelen og personligheten. Livets lære perspektiv, prosesser, livserfaring, livstolkning gir friskhet, toleranse, som ydmykhet.

Bevis!!

Du selvrettferdige psykiater, lege, psykolog, dere fremstår jo slik egentlig som psykopater slik dere avviser det åndelige mangfoldet!

Hva er en tanke?

Hva er healing energi?

Hva er Guds kraft?

Hva er meditasjon?

Hva er deja vu?

Regnbuen?

Hva er metafysikk?

Barns fantasi?

Hva er fornuft?

Hva er følelser?

Barn som vurderer de små ting som så viktige?

Hva er en drøm?

Hva er intuisjon?

Hva er forelskelse?

Hva er en livsoppgave?

Hva er utbrenthet?

Hva er global rettferdighet?

Hva er det åndelige (ubeviselige) i tilværelsen?

Hva er en sanse erfaring?

Hvordan fordøyelsens mysterium?

Hva er det visuelle?

Hvem gjorde mange av dere så arrogante kjære psykiatre?


Bevis det! Svarer jeg deg da!

Eller hold kjeft, og vår åpen og tolerant for mangfoldet i vårt fantastiske univers og åpne himmel!

Lytt og vær åpen kjære psykiater, lege, psykolog knus dine fordommer og barrierer! Lær noe nytt - lytt til pasienten og tro på pasienten! Vis deg som en guide med innsikt, uten dine "våpen og tvang" bak speilet.

Det er i dette grenseløse universet fullt av intuisjon, stemmer, lek, symboler, hvor det lille er det vesentlige, farger som barna er så mye nærmere enn oss voksne. Barna er våre guider, det er heller ikke beviselig spiselig.


Bevis det svarer psykiatrien/legene tilbake, kaldt, arrogant, kynisk. De tvangsinnlegger sågar dersom man har det for øyet at medikamenter må tas for å bli adekvat. Veldig ofte må man ta fastsatte medisiner med alle sine bivirkninger fra lege/psykiater for å få sykemelding ut over 8 uker, og for å få sykemelding må man få psykiaterens/legens diagnose. Depresjon er ikke nok, legene/psykiaterne skal ha diagnoser - De søker i egen uvitenhet å stemple din sjel/personlighet en gang for alle og klippe dine vinger. Spør du dem så er dette til ditt eget beste selvsagt, de gjør alt i dems makt for å hjelpe deg til å bli politisk korrekt slik de vil ha deg.

Psykiatrien har en skammens, forhistorie som er det rene Holocost mot annerledestenkende sinn. De har aldri stått til ansvar for dette, men fortsatt - nå i sin blinde genetiske DNA jakt etter svar de aldri vil finne på denne måten. De vil derimot spre veldig mye % styrt frykt i ting mennesker kan tro de kommer til å få, fordi psykiaterens analyse sier så.

Mennesket er 6 milliarder forskjellige individer, respektere det psykiater, den guddommelige kraft som gir liv, kan når som helst ta livet tilbake!


Dagens genetikk er galskapens stemme, DNA og hva så? Menneskets lidelser har sammensatte årsaker og har ikke en priskode som en vare selv om DNAens profeter tror dette. Stopp denne oppdretts industrien nå!


Lege industrien sprer frykt, gjør mennesker hjelpeløse og avhengige. Sannheten er at forskere og psykiatrien leker Gud, fremfor å anerkjenne individets særtrekk og originalitet, unike vei til innsikt. "Stemmer utenfor", ofte kontroll og frykt baserte "stemmer utenfor" og "stemmer innenfra" "Intuisjon". Begge to er like verdifulle. Intuisjon og stemmer inni oss har vi alle, men mange lytter like dårlig der, som til de andre stemmene utenfor en. Indre stemmer er vår indre private kommunikasjon.

"Stemmer" er ikke alene sinnslidelse, men krever selvsagt på linje med de ytre handlingene mestring og selvdisiplin og selv kontroll. Intuisjonens stemmer er ofte klarhet.

Vi mennesker består alle av mange indre del personligheter, vi kan forandre oss hele livet (pensjonist grensen er kunstig og politiker skapt), det er her frykten nå er så stor for å oppdage alle disse nye sidene ved vårt indre og ytre liv. Det nye fordrer nytenkning på alle felt. Ikke å sette intuisjonen på institusjon!


Stemmene/intuisjonen/sammentreff utenfor en selv kan komme i bilder, drømmer, fantastiske unike sammentreff som ikke er tilfeldigheter, man møter naboen i Syden. Det er veldig mange språk å leve og forstå livet i - Ikke bare autoritetens tvangstrøyer, som fanger alle, fremfor å frigjøre og lære. Legeverdens bibel er full av gift og meget begrenset, og det åndelige inviterer til at individet kan ta ansvaret for sitt eget liv i egne hender, og jakte etter de sammensatte og unike årsaksrelasjonene. Se, Hør, Sans, Lytt, ikke tving andre inn i dine fordommer, arbeid for å gjenskape ditt eget liv, et liv bygd på dine forventinger, ditt sanne jeg, en fødsel av deg selv igjen i det livet du lever - det er en like smertefull og ensom prosess for oss alle, særlig for ens personlighet/image/ego!.

Psykiaterne, legene vil helst diktere løsninger som ikke kurerer annet enn symptomer, og skaper nye sykdommer. "Ikke still spørsmål" Det er jo "piller" som mirakelkur det er penger i. Paradokset i at Selvhjulpne mennesker som ledes innenfra er det umulig å ta patent eller tjene penger på ved en pille. Denne giften, som fører til den handlingslammende sykelige surdeigen!

Endeløs karusell på overflaten, utenfor seg selv.

Friske tenkende mennesker som holder sammen i kjærlighet og klarer å hjelpe seg selv, ville skapt arbeidsledighet for det offentlige, advokatene, sakkyndige og skilsmisse industrien, og gjort en industrialisert lære og mangeårig praksis til latter, med alle de søksmål dette vil føre til mot de såkalte ekspertene. Hva sier ikke det om utviklingen? Det er nøyaktig der vi står i dag, og venter, overfiksert på kampen mellom to kjønn, fremfor dele, samarbeider, utvikling.


Livs erfaringene er en nøkkel til å forstå hvorfor pasienten går igjennom det vedkommende gjør, fremfor å medisinere eller "lobotomere" det bort på en kjemisk måte. "Stemme høring, intuisjon" er definitivt ikke genetisk, alt i universet er hele tiden i bevegelse, og ethvert menneske kan med sin frie vilje komme seg ut av alt man står fast i, men det krever tålmodighet og åpenhet fra omgivelsene.

Det handler om undertrykte, pressede situasjoner ofte i brudd situasjoner hvor man finner ut at ens liv har vært bygd opp og levd utfra andres forventinger, fremfor et liv basert på egne forventinger. I denne overgangen skjer det store tillegg, åpenbaringer, nye farger og endringer i personligheten. Intuisjonen er en fantastisk guide. Det kalles å være et levende, søkende, frimodig menneske, som gjør krav på å få være seg selv i frihet.


Stigmatiseringen fra M. Henri Day, psykiater i Dagbladet den 12/11. Forklaringene kan være religiøse, parapsykologiske, at man er medium osv....sier han fordomsfullt. Jeg svarer; Ja, og hva er rart med å tro på dette? Alle har sine drømmer, visjoner, ideer. Hvem er den psykiater som mener deg kvalifisert til å dømme rett og galt her? Når utviklingen er gal på så mange felt som i dag, rådende likegyldighet, uvitenhet, så hører stadig flere mennesker "klar intuisjon","kall", "indre stemmer", psykiateren skulle lytte mer til sin samvittighet, nestekjærlighet, og ikke tåle så inderlig vel den smerte som ikke rammer han selv. Let også i omgivelsene rundt pasienten. Særlig i forholdet mellom mor/barn. Hvor mange mødre, andre med image i familien holder barna fast i fortapte roller, i frykt og på flukt fra selvransakelsen p.g.a. skam og skyldfølelser.

Det er først nå vi snakker om at der er flere kvinnelige psykopater enn vi noengang trodde!


Kan psykiateren forklare hva som er årsaken til det som skjer hver dag i nyhetene, annet en den fysiske beviselige (spiselige) forklaringen med diger pekefinger, langt vekk fra oss selv, jakten på en syndebukk, gapestokk. Hva så med den åndelige forklaringen, det store bildet i det som skjedde, parallellene, skjebne møtene? Hvem forklarer det? Opplysningen, sannheten og frigjøringen sett i Guds nådeløse bilde full av informasjon i alt og alle. Det bakenforliggende budskap, som vekker oss og avdekker løgn og bedrag som vi omgir oss med bak ego styrte masker av frykt for å leve oss selv ut, hvor vi alle engang skal bli ofre og møte døden i ydmykhet, selvransakelse, åpenhet, tilgivelse og ikke frykt samt maktkamper som i dag. Alt skjult vil bli synlig.


Det handler om å forstå et metaforisk, visuelt og symbolsk språk. Medisiner mot annerledes tenkende er galskap. Medisiner kan gi egoet sympati, men påvirker aldri sjelen som kjemper med personligheten om å få komme frem i lyset når tiden er moden for forandring! Freuds intime forhold til drømmer? Barns grenseløse forhold til sannheten og drømmer, inntil de blir frykt styrte foreldre og autoritets tro kopier som ikke våger mer enn det grensene/fordommene til de voksne forstår og tillater. Når skal vi se med nye øyne, våkne opp?


"Starter med en vond opplevelse", "at man prøver å kontrollere et følelseskaos gjennom stemmer", "Bare 2% hører stemmer". Hvilke undersøkelser bygge psykiater M. Henri Day dette på?

Min mening er at alle levende og lyttende mennesker hører stemmer i forskjellig grad - Det er ikke "å høre intuisjon, stemmer", men hvor grensene for å tro på og leve ut det man hører går. Der har psykiatrien, autoritetene, foreldrene sitt klare piggtrådgjerde, diagnosene er like mange som frykten for det ukjente, "schizofren", "psykopat" eller psykoser er de store sekkebegreper, kun egnet til å gjøre engangs situasjoner til noe evigvarende, som andre kan peke på. Ola Nordmann elsker å sette andre i gapestokken, for så å kanskje tilgi.

Mens det egentlig er noe alvorlig galt i denne personens omgivelser, samt gjeldende lovverk og jantelov som har utløst og låst situasjonen. Frykten for tapt image, ære.

Hele livet er en endrings prosess, alle forandringer starter ofte gjennom ulike typer traumatiske hendelser for oss alle, det må tas et oppgjør med den ensrettede industri tankegangen som har preget Norge på 1900 tallet. "Intuisjonen","Stemmer" er reelle for den personen, i forholdet til denne personens livsoppgaver, barndom, sjel, karma og interesser. "Intuisjon" eller "Stemmer" kommer i spenningsforholdet mellom sjel og personlighet, medikamenter hjelper ingen sjel, men samtale, lytte, forstå hvorfor personen sier og opplever det vedkommende gjør, toleranse, så sant det ikke er overgrep mot andre mennesker, svakeste her er barna som ærlig sier alt de ser, og psykiatrien står klar med sine medisiner, diagnoser, og andre ris bak speilet for å ignorere personens virkelighet, fleste foreldre nikker, fremfor å ta for seg hele familiens roller og innhold til re-evaluering. Lytte, gi tid og respektere, være åpen for barns sinn, og at foreldrene kanskje er på feil kurs selv, og skulle begynne der. Begynne med seg selv først!

Ved overgrepstanker må vedkommende som hører "Intuisjon","stemmer" lære å mestre eget følelsesliv/arv, fornekte seg selv, vise viljestyrke og løse dette positivt. Mange stemmer er det riktig å fornekte, men det er opp til enkelte selv å styre og bestemme dette. Ofte kan intuisjonens stemme være vanskelig å skille ut, men den er alltid der.

For det man lever ut får konsekvenser for ens senere liv, og selvsagt direkte i dette livet.(reinkarnasjon/karma) selv om ikke dette kan bevises, Herr President psykiater. Handler om å tro, slik 90% i Norge tror på Bibelens tolkning av Guds ord, men er likegyldig til kirkens (ledernes) tolkninger, praksis og om innholdet egentlig samsvarer med Jesu lære, eller er dogmer kirken klynger seg fast til for å beholde makt og sitt menings diktatur. Uvitenhet og dogmene er lettere å ta i, det fordrer ikke at noen må ta oppvasken, men er det slik i livet at ikke man også skal ta oppvasken? Der sitter isteden i dag ofrene - Barna, og foreldrenes indre barn fanget. Allre med behov for å føde seg selv på nytt igjen. Livet handler når tiden er inne, om å kle av seg.

Utfordrer tradisjonene i folket, som i tankene, mønstrene, forventningene, og i psykiatrien.

Når det skjer at vi utfordrer våre egne tradisjoner er vi i Norge i dag like fulle av fordommer, like fulle av frykt for det ukjente og jantelov i Norge som det er for andre nasjoner å ta oppgjør med sine tradisjoner - landets egen oppvask. Derfor er det så lett å bruke sin egen pekefinger og reise rundt å gjøre andre avhengige av vår hjelp og støtte. Egentlig er alt dette enn utsettelse av å begynne med oss selv som nasjon - endre innholdet i vår egen stat og hverdag!


Når det ikke er pasienten som er psykopat eller er i psykose, men hele behandlings apparatet og den gjeldende politikk og tendensiøse galskaps behandlingsformer som er det. Hva gjør psykiatrien med selvransakelsen da? Når det man peker på har tre fingre tilbake på også psykiaterne - Hva da Herr President, psykiater? Psykiater kan aldri fjerne den underliggende årsak, den kan bare enkeltindividet selv løse på sin måte. Pekefinger og utsettelsessyken er Norges folkesykdom, samt frykten for det fremmede og ukjente har dype røtter her i Norge.

Vår kultur har jo en barndoms kultur som består i å undertrykke og skjule, skamme seg og føle skyld når man er utenfor de autoritets styrte og foreldrestyrte grensene. Straff og skammens skyldfølelse følger ofte med da, slik var det, og er det i store deler av verden akkurat nå i år 2000. Barna er for alle en guide for foreldrens vekst og videreutvikling, samhørighet ikke plassere dem bort slik vi gjør i dag. Foreldre og autoriteter må slutte å klone seg selv gjennom å påføre barna deres egen lidelser, savn og frykt. Kommunikasjon på helt ny måte nedenfra og opp er nøkkelen. Ydmykhet, tid og lyttende kjærlighet.


Årelang praktisering som har påført mennesker skyld og skamfølelser fordi disse mennesker som hører "intuisjon", "stemmer", våger snakke fra sjel og hjerte i kontakt med sin guds kraft. De snakker om egne opplevelser og forklarer sine symptomer, men de er friske og ikke syke, slik psykiater/psykologer mener!!! Homofile, alternativ medisin miljøer har alltid slåss med faren for at omgivelsene kan tvangsinnlegge, ignorere, latterliggjøre en nårsomhelst fordi "man hører stemmer" eller driver med noe som ikke andre forstår...i legebibelen. Det står noe helt annet i Guds ord. "Alt Gud har skapt er i ett" heter det. Ledende legekrefter har astrologi fobi.

Legeverden gjør seg selv til Guder, fremfor å tjene Gud. Kirken dyrker dogmene, fremfor selvransakelse. Det er feigt, derfor er kirkene tomme, fordi kirkens ledelse i egen frykt strenger Gud og Åndens hverdags som globale dimensjoner ute.

Oppdageren Thor Heyerdahl, sier at det verste man som forsker, nytenker

kan oppleve er å bli tiet ihjel. Se dette i det åndelige perspektiv, og at alle profeter, oppdagere har kommet frem til sine teorier, betraktninger gjennom retorikk, gjennom intuisjonen, visjonen, og stemmer, møter, sammentreff!


Det eneste vi garantert vet om Jesus var at han gikk igjennom en stor personlighets forandring som 29 åring, og at hele hans barndom, ungdom og tiden opp til dette er totalt hemmeligholdt og skjult. Hvorfor ble det slik? Jesus kamp var en flukt fra overgrep og ikke troende familie, autoriteter, psykiatrien. Han sa at hans reelle familie var de som trodde på ham og satte Gud øverst. Nøyaktig den samme kampen er der i dag også! Du skal ikke gjøre mot andre det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg er en god leveregel. Det er den som skal være avgjørende for hvilke "stemmer" "intuisjon" man hengir seg til.


Paradoksene i et kryss fullt av avgjørelser, oppgjør vil alltid måtte såre noen, og glede andre, slik er livet laget, men man må kunne stå for det man har gjort ansikt til ansikt med den personen og si at dette var helt nødvendig for å bringe meg, deg og oss alle sammen videre fremover, samt få leve ens liv slik man har akseptert at de har satt opp sine spilleregler og fått leve sitt.

Har man fulgt den enes spilleregler i 30 år, så må den faktisk akseptere at nå er den andres spilleregler som gjelder på lik linje heretter. Dette er nødvendig oppbrudd, ut av skyggen men svært smertefulle for begge parter, hvor den som har makt, posisjon ofte vil ha det som det har vært, og opprettholde status Quo, mens den andre parten søker forandring. Det er den parten som ikke lenger kan være offer i den andres spilleregler, som søker ny plattform og frihet. Hvorfor skal den som blir forgrepet skjule og skamme seg, fordi ikke den som er i makt og posisjon våger forandring?

Livet er en forandringsfokusert livskunst i mestring for alle.


Gjør noe nå med legens/psykiatriens arroganse, uvitenhet, frykt og fortielse. Taushetsplikten leger skjuler seg bak, dekker mer dem selv, enn pasientene mot krevende og ubehagelige spørsmål.

Sjekk hva psykiater/psykolog/lege har skrevet om deg i sin journal, mange vil få sjokk hva de bedriver i ly av "å hjelpe deg".

Leger og psykiater er til for oss, skapt av vårt system, egentlig speiler de folkets vilje, og tro på at det skal hjelpe bare alle blir som alle andre, klonede politisk korrekte lydige kopier, med hodet på psykiatrerens/legens fat.

Åpne opp det psykiatrien gjør mot individet. Psykiatrien er arnested for sensur av sjelen, ånden og av borgernes ytringsfrihet i pressede situasjoner. Å ha en tvangsinnleggelse hengende over seg dersom man gjør slik og slik, i frykt fremsatt av andre for familiens ære og annet brukes i dag i stor utstrekning. Disse justismord skjer i Norge nå! Det er psykiatriens justismord og æres drap, psykisk terror fordi familiens image, og ære er overvurdert, og bare de største individene gir fra seg makt eller posisjon frivillig når tiden er inne dessverre.


Livet er en åpenbaringsreise, egoet/personligheten beskytter for alt det skal komme frem gjennom høyre hjerne halvdel/sjelen, der ligger det veldig mye på lager fra tidligere liv/karma som skal opp, ut og frem og forandres. Hver og en ser i sitt eget liv hva som hindrer ens frihet og frigjøring. Det er mens man lever på jorden at man må frigjøre seg fra fortidens, foreldrenes makt over en, og leve sitt eget liv i tillit til det guddommelige.


Psykiatrien er den skitneste, mest møkkete gutten i klassen. De har i alle år på lag med kirken bedrevet overgrep mot de åndelige og alternative kreftene i folket. Styrt ytringsfriheten i folket gjennom trusler om tvangsinnleggelser dersom man ikke mener det de mener.

Nå må folket reise seg og bli selvhjulpne. Det vil ta mange år før psykiatere tar seg tid til å forstå den sannheten jeg har skildret her. Imens så har vi et lovverk som nådeløst og kynisk beskytter alle de som gjør overgrep mot barn.

Karusellen går bare fortere og fortere, stemmene også!


Vi trenger en åndelig revolusjon mer enn noen gang i dag. Intuisjonen, drømmer, livsoppgaver, prosesser i fokus. Folk må få et normalt forhold til sine"stemmer", "intuisjon" og stole mer på sin intuisjon. Avmystifisere dogmene, søke til årsakene våkne og se de nye veiene.

Psykiaterne har stemplet de fleste av samtidens kjente mennesker - alle slet i det samme paradoks, at samtiden ikke anerkjente dem på ulike måter, slik de ble anerkjent etter sin død.

"Varig svekkede sjelsevner", "kverulantisk paranoid" "Sensur" (Barnetogets far), og andre diagnoser: Man er i godt selskap: Ibsen, Jens Bjørnebo, Bjørnstjerne Bjørnson (17 Mai), Knut Hamsun, Edvard Munch

Forfatter skal være en intellektuell frontkjemper, som må gis rom og muligheter for å formulere rrhva som er samfunnets indre spenninger, analysere situasjonen. Her mangler det veldig mye på mot fra forlag, lovverk, ytringsfrihet som media i dagens Norge.