Meld meg/oss på: Pilkoss VeXst I - Elsk Hverandre, et dagskurs i selvledelse.

Kurskode:
Ikke fyll inn følgende felt:
Dato: 21/1/2018 kl. 10-18
27/1/2018 kl. 10-18
Bedrift:
Antall deltakere:
Navn/kontaktperson:
Adresse:
Postnr/poststed:
Tlf.(arb.):
Mobil:
Email: