Alt materiale på Pilkoss VeXst nettsider er underlagt opphavsrett. Videre spredning, kopiering eller annet bruk er forbudt uten etter skriftlig avtale med Pilkoss VeXst, dersom annet ikke uttrykkelig fremgår av sidene.